Siirry suoraan sisältöön

Kehittyvät energiajärjestelmät (3 op)

Toteutuksen tunnus: TERP0250-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 50

Koulutus

 • Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)

Opettaja

 • Marjukka Nuutinen

Vastuuopettaja

Marjukka Nuutinen

Ajoitusryhmät

 • TER21S1 (Paikkoja: 30. Avoin AMK: 0.)
 • TER21SM (Paikkoja: 30. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • TER21S1
  Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • TER21SM
  Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)

Pienryhmät

 • TER21S1
 • TER21SM
 • 06.09.2023 08:30 - 10:30, Kehittyvät energiajärjestelmät TERP0250-3002
 • 08.09.2023 09:00 - 11:00, Kehittyvät energiajärjestelmät TERP0250-3002
 • 13.09.2023 09:00 - 11:00, Kehittyvät energiajärjestelmät TERP0250-3002
 • 22.09.2023 08:30 - 12:00, Kehittyvät energiajärjestelmät TERP0250-3002
 • 27.09.2023 08:30 - 11:00, Kehittyvät energiajärjestelmät TERP0250-3002
 • 06.10.2023 08:30 - 12:00, Kehittyvät energiajärjestelmät TERP0250-3002
 • 11.10.2023 08:30 - 11:00, Kehittyvät energiajärjestelmät TERP0250-3002
 • 25.10.2023 09:30 - 11:00, Kehittyvät energiajärjestelmät TERP0250-3002
 • 01.11.2023 08:30 - 11:00, Kehittyvät energiajärjestelmät TERP0250-3002
 • 15.11.2023 08:30 - 11:00, Kehittyvät energiajärjestelmät TERP0250-3002
 • 22.11.2023 08:30 - 11:00, Kehittyvät energiajärjestelmät TERP0250-3002
 • 29.11.2023 09:30 - 11:00, Kehittyvät energiajärjestelmät TERP0250-3002
 • 13.12.2023 09:00 - 10:30, TENTTI Kehittyvät energiajärjestelmät TERP0250-3002
 • 14.12.2023 17:00 - 18:30, ETÄTENTTI Kehittyvät energiajärjestelmät TERP0250-3002

Tavoitteet

Tunnet energia- ja ilmastopolitiikan tavoitteet ja osaat analysoida niiden vaikutuksia energiajärjestelmiin sekä -markkinoihin. Ymmärrät energiamurroksen vaikutuksen nykyisiin ja tulevaisuuden energiajärjestelmiin ja osaat soveltaa tietojasi kestävän energiajärjestelmän kehittämiseksi.

EA-KW Tieto ja ymmärrys
Ymmärrät ilmastotavoitteiden vaikutukset energiajärjestelmiin ja niiden kehittämistarpeet sekä energiamarkkinoiden muuttumisen.

EA-EC Tekniikan soveltaminen käytäntöön
Tunnistat tulevaisuuden energiaratkaisuja ja osaat soveltaa niitä olemassa oleviin järjestelmiin.

EU-MC Monialainen osaaminen
Ymmärrät energiajärjestelmän muutosten vaikutukset yhteiskuntaan, teknisiin järjestelmiin ja liiketoimintoihin.

Sisältö

Energia- ja ilmastopolitiikka ja tulevaisuuden tavoitteet.
Ajankohtaisia ja uusia tulevaisuuden energiateknologioita ja -ratkaisuja.
Kehittyvät kaksisuuntaiset energiaverkot, energiantuotanto ja -markkinat.

Aika ja paikka

Lähiopetus Rajakadun kampuksella

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Luentomateriaali Moodlessa

Opetusmenetelmät

Luennot, tiedonhaku ja soveltavat oppimistehtävät. Tehtävät ovat sekä ryhmä- että yksilötehtäviä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Mahdollisia yritysvierailuja

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti lukukauden päätteeksi ja kaksi uusintatenttiä tammikuussa

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Muulla tavoin hankitun osaamisen opinnollistaminen sovitaan opintojakson opettajan kanssa tapauskohtaisesti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetus n. 30 h, harjoitustyöt ja itsenäinen opiskelu 51 h. Yhteensä 81 h oppimistyötä

Lisätietoja opiskelijoille

Oppimistehtävissä kehittävä arviointi ja jatkuva palaute.

Tentin painotus arvioinnissa 50%.
Ryhmä- ja yksilötyöt 50 %.


Läpipääsyn raja on puolet maksimipisteistä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä (1): Ymmärrät perusasiat ja terminologian, mutta sinulla on puutteita keskeisten asioiden hahmottamisessa.

Tyydyttävä (2): Ymmärrät perusasiat ja terminologian sekä joitakin uusien energiaratkaisujen perusperiaatteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3): Ymmärrät perusasiat ja terminologian ja osaat soveltaa uusia ratkaisuja energiajärjestelmiin.

Kiitettävä (4): Hallitset keskeiset asiat ja osaat soveltaa niitä monipuolisesti energiajärjestelmiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5): Hallitset keskeiset asiat ja osaat soveltaa niitä monipuolisesti ja luovasti haastaviin energiajärjestelmien kehittämiskohteisiin.

Esitietovaatimukset

Energiantuotantotapojen ja niiden ympäristövaikutusten sekä energiaverkkojen ja -markkinoiden tuntemus.