Siirry suoraan sisältöön

Työelämän ruotsi (4 op)

Toteutuksen tunnus: ZZPC0320-3162

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 25.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

TA94 - Kielikeskus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

12 - 30

Koulutus

 • Musiikkipedagogi (AMK)
 • Logistiikka (AMK)
 • Toimintaterapeutti (AMK)
 • Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (AMK)
 • Palveluliiketoiminta (AMK)
 • Tiimiakatemia (AMK)
 • Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • Kätilö (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Tietojenkäsittely (AMK)
 • Konetekniikka (AMK)
 • Rakennusmestari (AMK)
 • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • Liiketalous (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Maaseutuelinkeinot (AMK)
 • Fysioterapeutti (AMK)

Opettaja

 • Maria Rautamo
 • 28.08.2023 18:00 - 19:30, Työelämän ruotsi ZZPC0320-3161/3162
 • 30.08.2023 18:00 - 19:30, Työelämän ruotsi ZZPC0320-3161/3162
 • 27.09.2023 18:00 - 19:30, Työelämän ruotsi ZZPC0320-3161/3162
 • 01.11.2023 18:00 - 19:30, Työelämän ruotsi ZZPC0320-3161/3162

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi, pystyt pääosin ymmärrettävästi viestimään ruotsiksi suullisesti ja kirjallisesti yksinkertaisissa ja rutiininomaisissa työtehtävissä ja muissa tilanteissa.

Opintojakson suoritettuasi, hallitset itsestäsi ja osaamisestasi kertomisen esimerkiksi työnhakutilanteissa. Osaat toimia ruotsiksi työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa ja keskeisissä oman alasi työtehtävissä, kuten tapaamiset, opastamis- ja neuvomistilanteet, oman alan työsähköpostin kirjoittaminen ja asiakaspalvelutilanteet. Osaat arvioida ruotsin kielen osaamistasi ja olet motivoitunut kehittämään sitä elinikäisen oppimisen periaatteiden mukaisesti. Otat vastuuta omasta oppimisestasi ja toimit sovittujen toimintatapojen mukaisesti.

Viestintä ja tiimityö: Osaat toimia tehokkaasti kansallisessa ja kansainvälisessä kontekstissa ja osaat tehdä tehokkaasti yhteistyötä oman alasi asiantuntijoiden ja muiden ammattiryhmien kanssa.

Sisältö

Opintojaksolla opiskelet seuraavia sisältöjä:
- opinnot ja työnhaku
- työelämän suullisia ja kirjallisia viestintätilanteita, esimerkiksi tapaaminen, jutustelu, asiakaspalvelu, puhelin, sähköposti ja mielipiteenilmaisu
- asiatekstin, kuten raportin, ohjeiden tai yhteenvetojen, tuottaminen
- oman alan keskeistä terminologiaa
- alakohtainen syventävä osio, jonka voit toteuttaa esimerkiksi workshop-työskentelynä, projektina, työelämään tutustumisena, portfoliona tai raporttina

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Esim.

Flex-sarjan alakohtaiset oppikirjat (Finn Lectura), lisätietoa: https://finnlectura.fi/oppimateriaalit/ruotsi/flex/

Jobbsnack-digikirja (Finn Lectura), lisätietoa:
https://finnlectura.fi/oppimateriaalit/ruotsi/jobbsnack/

Opetusmenetelmät

Tämä on verkkototeutus.

MITÄ JA KENELLE?

Huomioi tätä toteutusta harkitessasi, että tämä on itsenäiseen työskentelyyn painottuva verkkototeutus. Verkkototeutuksella opiskelu tapahtuu pitkälti itsenäisesti, mutta kuitenkin ohjatusti ja aikataulutetusti. Jos koet tarvitsevasi enemmän ohjausta ja välitöntä palautetta opiskelussasi, on sinun syytä valita esim. kontaktitoteutus.

Tutustu aikatauluun (alla) ja valitse tämä toteutus vain siinä tapauksessa, että pääsääntöisesti itsenäinen työskentely sopii sinulle ja kurssiin sisältyvät aikataulut (aloitustapaaminen, muut Zoom-tapaamiset ja tentit) ovat sinulle sopivat.
Aloitustapaamiseen osallistuminen on erittäin tärkeää, jotta tiedät, miten kurssilla toimitaan.

Tämä toteutus sopii eri alojen opiskelijoille.

EDELTÄVÄ OSAAMINEN?

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2 tai B1 ruotsin kielessä.

Tämä tarkoittaa, että pystyt opintojakson alkaessa ymmärrettävästi viestimään suullisesti ja kirjallisesti tutuissa ja tavanomaisissa tilanteissa. Ymmärrät selkeää puhetta ja tekstiä, joka koskee tuttuja aiheita, kuten henkilön esittäytymistä, opinnoista keskustelua ja työstä kertomista. Hallitset pääosin ruotsin perusrakenteet, kuten persoonapronominien käytön, substantiivien ja adjektiivien taivutuksen ja käytön, verbien aikamuodot sekä pää- ja sivulauseen sanajärjestyksen. Sanavarastosi riittää selviytymiseen jokapäiväiseen elämään liittyvissä tilanteissa. Ääntämisesi taso riittää viestin välittymiseen.

Jos edellä mainituissa osa-alueissa on puutteita, suosittelen Ruotsin tukiopinnot -opintojakson suorittamista ennen tätä opintojaksoa.

MISSÄ JA MITEN OPISKELLAAN?

Opiskelemme Moodle-oppimisympäristössä.

Opiskelu verkkototeutuksella edellyttää sinulta oman työskentelysi aikatauluttamista, oma-aloitteisuutta sekä vastuun ottamista omasta opiskelustasi. Opettaja toki ohjaa ja auttaa sinua tässä.

Koko kurssi on Moodlessa avoimena koko opintojakson suoritusajan eli 28.8.-19.12.2023.

Sinulla on mahdollisuus opiskella omaan tahtiisi annetun aikataulun puitteissa.

Kurssi koostuu kolmesta moduulista, joita opiskellaan annetun aikataulun ja ohjeiden mukaisesti. Tämä auttaa sinua opiskelemaan sopivassa tahdissa. Noudata siis aikataulua opiskelusi sujuvoittamiseksi.

ZOOM-TAPAAMISET

Meillä on muutamia ZOOM-tapaamisia, jotka ovat vapaaehtoisia. ZOOM-tapaamisissa sinulla on mahdollisuus harjoitella ennen kaikkea ruotsin puhumista ja saat lisäksi vinkkejä opiskeluusi.

Aikataulun ZOOM-tapaamisille näille näet alla kohdassa "Kurssin aikataulu". Tarvittaessa ZOOM-tapaamisia voidaan pitää enemmänkin.

ZOOMeissa käydään läpi kunkin moduulin keskeisiä asioita ja pääset harjoittelemaan ruotsia suullisesti pienellä porukalla.

ZOOM-tapaamistehtävät löydät kunkin moduulin yhteydestä. Vaikka et osallistuisi ZOOMiin, huomioi, että ZOOM-tehtävät ovat osa kurssin sisältöä ja opiskelumateriaalia.

OPINTOJAKSON TEHTÄVÄT

Opintojakso koostuu kolmesta moduulista.

Aluksi tutustut video-ohjeistuksen avulla moduulin sisältöön ja opiskelet opiskelumateriaalin avulla perusasiat kyseessä olevista aiheista. ZOOM-tapaamisessa käymme myös läpi moduulin sisältöä ja aiheita.

Tämän jälkeen teet harjoituksia ja sitten palautustehtävät.

Opintojaksolla tuotat sekä videomuotoisia että kirjallisia palautustehtäviä.

Palautustehtävistä saat halutessasi palautetta ja/tai mahdollisesti korjatun version. Tarkempaa tietoa Moodlessa.

Kirjalliset palautustehtävät arvioidaan asteikolla Hyväksytty/Täydennettävä. Videopalautustehtävät arvioidaan asteikolla 1-5.

ZOOM-tehtävät liittyvät ZOOM-tapaamisiin. Tutustu tehtäviin etukäteen ennen ZOOM-tapaamista. Näin saat enemmän irti ZOOMista.


OPINTOJAKSOLLA TARVITTAVAT VÄLINEET

Web-kameran käyttöä edellytetään videotehtävissä ja suullisessa tentissä. Todistat myös tarvittaessa henkilöllisyytesi web-kameran avulla.

Sinulla tulee olla mahdollisuus tallentaa ja jakaa videotiedostoja. Joissakin tehtävissä älypuhelin riittää tai ilmainen Screencastomatic-sovellus on myös hyvä ja helppo vaihtoehto ruudunkaappausvideoiden tallentamiseen. Zoomilla tai Teamsilla voi toki tehdä videoita myös. JAMKilla tarjolla Panopto-ohjelma videoiden tekemiseen ja editoimiseen.

Tekstinkäsittelyohjelmasuositus on Word, sillä palautat kirjalliset tehtävät docx- tai rtf -muodossa.


KURSSIN AIKATAULU

Moodle-kurssi aukeaa viimeistään maanantaina 28.8. klo 9.00 Käy jo silloin tutustumassa kurssin sisältöön ja kurssi-infoon. Jos jokin on epäselvää, kysy asiasta aloitus-ZOOMissamme.

Aloitus-ZOOM maanantaina 28.8. klo 18.00-19.30 -> Aloitustapaamiseen osallistuminen on erittäin tärkeää. Se käynnistää opiskelusi hyvin ja tiedät miten toimia juuri tällä toteutuksella.

MODUULI 1 Småprat & Profil 28.8.-10.9. (2 vk)
Vapaaehtoinen ZOOM-tapaaminen ke 30.8. klo 18.00-19.30
(Tauko 11-24.9.)

MODUULI 2 Min bransch & Kommunikation 25.9.-8.10. (2 vk)
Vapaaehtoinen ZOOM-tapaaminen ke 27.9. klo 18.00-19.30
(Tauko 9-29.10.)

SYYSTAUKO vk 42

MODUULI 3 Jobb 30.10.-12.11. (2 vk)
Vapaaehtoinen ZOOM-tapaaminen ke 1.11. klo 18.00-19.30
(Tauko 13-26.11.)


TENTIT


Suullinen tentti:

Moodle -> Tenttiminen -> Ajanvaraus suulliseen tenttiin


Kirjallinen tentti:

JOKO

A) Live-tentti paikan päällä Jamkin pääkampuksella Jyväskylässä, Rajakatu 35 to 23.11. klo 17.00-18.30 tai pe 24.11. klo 15.00-16.30. Luokkatila ilmoitetaan myöhemmin. Jos osallistut live-tenttiin, ilmoittaudu opettajalle maria.rautamo@jamk.fi viimeistään sunnuntaina 12.11.

TAI

B) Exam-tentti tai -tenttivierailu 13.11.-10.12. välisenä aikana. Ilmoittautuminen aukeaa ma 6.11.

2 kpl uusintamahdollisuuksia. Uusinnat tehtävä viimeistään ma 18.12.

Itsearviointi on palautettava viimeistään ma 18.12.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

TENTIT

Suullinen tentti:

Moodle -> Tenttiminen -> Ajanvaraus suulliseen tenttiin


Kirjallinen tentti:

A) Live-tentti paikan päällä Jamkin pääkampuksella Jyväskylässä, Rajakatu 35 to 23.11. klo 17.00-18.30 tai pe 24.11. klo 15.00-16.30. Luokkatila ilmoitetaan myöhemmin. Jos osallistut live-tenttiin, ilmoittaudu opettajalle maria.rautamo@jamk.fi viimeistään sunnuntaina 12.11.

TAI

B) Exam-tentti tai -tenttivierailu 13.11.-10.12. välisenä aikana. Ilmoittautuminen aukeaa ma 6.11.

2 kpl uusintamahdollisuuksia. Uusinnat tehtävä viimeistään ma 18.12.

Itsearviointi on palautettava viimeistään ma 18.12.

Lisätietoja opiskelijoille

Laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta (6.6.2003/424).

Suullinen ja kirjallinen kielitaitosi arvioidaan erikseen arviointiasteikolla 0 - 5.

Arviointi perustuu jatkuvaan arviointiin ja palautteeseen, arvioitaviin palautustehtäviin, suulliseen ryhmätyöhön sekä kirjalliseen ja suulliseen tenttiin.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1 Pystyt pääosin ymmärrettävästi viestimään suullisesti ja kirjallisesti yksinkertaisissa ja rutiininomaisissa työtehtävissä ja muissa tilanteissa, vaikka viestintä on paikoin hidasta ja epäyhtenäistä. Ymmärrät keskeiset sisällöt tuttuja aiheita käsittelevästä selkeästä puheesta ja tekstistä. Hallitset riittävästi kielen perusrakenteita ja sanastoa, jotta viesti välittyy. Ääntämisesi taso riittää viestin pääsisällön välittymiseen. Toimit vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.

2 Pystyt ymmärrettävästi viestimään suullisesti ja kirjallisesti tutuissa ja tavanomaisissa työtehtävissä ja tilanteissa, vaikka viestintä on paikoin hidasta ja epäyhtenäistä. Ymmärrät selkeää puhetta ja tekstiä, joka koskee tuttuja aiheita. Hallitset kielen perusrakenteet. Sanavarastosi riittää selviytymiseen jokapäiväiseen elämään liittyvissä tilanteissa ja kohtalaisesti oman alan perustilanteissa. Ääntämisesi taso riittää viestin välittymiseen. Toimit vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3 Selviät hyvin suullisesti ja kirjallisesti työtehtävissäsi sekä muissa jokapäiväisissä tilanteissa. Pystyt kirjoittamaan sisällöllisesti yhtenäisen kokonaisuuden. Ymmärrät normaalitempoista puhetta, mutta harvinaisemmat aiheet ja ei-yleiskielinen puhe voivat tuottaa sinulle vaikeuksia. Ymmärrät jo oman alasi vaativiakin tekstejä, vaikka yksityiskohtia voi jäädä epäselviksi. Osaat käyttää rakenteita monipuolisesti eivätkä virheet estä viestin välittymistä. Sanavarastosi riittää viestimään keskeiset asiat erilaisissa tehtävissä ja tilanteissa. Äännät ymmärrettävästi. Toimit vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.

4 Osaat viestiä sujuvasti eri kielenkäyttötilanteissa tuottaen selkeää ja sujuvaa kieltä asianmukaisella tyylillä. Ymmärrät ja tuotat vaikeuksitta työelämässä tarvittavaa tekstiä ja puhetta, vaikka yleiskielestä poikkeavat ilmaisut aiheuttavat jonkin verran vaikeuksia. Hallitset hyvin kielen käytön, mutta satunnaisia ongelmia voi silti esiintyä. Toimit vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5 Osaat viestiä erittäin sujuvasti ja aktiivisesti osallistuen sekä oppimaasi monipuolisesti soveltaen vaativissa työelämän kielenkäyttötilanteissa sopivaa tyyliä käyttäen. Ymmärrät vaikeuksitta erilaisia kielenkäyttäjiä, vaikka hienot vivahteet ja merkittävästi yleiskielestä poikkeava puhe voivat tuottaa vaikeuksia. Ymmärrät ja tuotat sisällöllisesti vaativaa puhetta ja tekstiä. Kielen käytössäsi ei ole juurikaan puutteita. Toimit vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2 tai B1 ruotsin kielessä.

Tämä tarkoittaa, että pystyt opintojakson alkaessa ymmärrettävästi viestimään suullisesti ja kirjallisesti tutuissa ja tavanomaisissa tilanteissa. Ymmärrät selkeää puhetta ja tekstiä, joka koskee tuttuja aiheita, kuten henkilön esittäytymistä, opinnoista keskustelua ja työstä kertomista. Hallitset pääosin ruotsin perusrakenteet, kuten persoonapronominien käytön, substantiivien ja adjektiivien taivutuksen ja käytön, verbien aikamuodot sekä pää- ja sivulauseen sanajärjestyksen. Sanavarastosi riittää selviytymiseen jokapäiväiseen elämään liittyvissä tilanteissa. Ääntämisesi taso riittää viestin välittymiseen.

Lisätiedot

Laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta 6.6.2003/424.

Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan erikseen.