Siirry suoraan sisältöön

Työelämän ruotsi (4 op)

Toteutuksen tunnus: ZZPC0320-3171

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 17.05.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

TA94 - Kielikeskus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

12 - 30

Koulutus

 • Musiikkipedagogi (AMK)
 • Logistiikka (AMK)
 • Toimintaterapeutti (AMK)
 • Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (AMK)
 • Palveluliiketoiminta (AMK)
 • Tiimiakatemia (AMK)
 • Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • Kätilö (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Tietojenkäsittely (AMK)
 • Konetekniikka (AMK)
 • Rakennusmestari (AMK)
 • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • Liiketalous (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Maaseutuelinkeinot (AMK)
 • Fysioterapeutti (AMK)

Opettaja

 • Maria Rautamo
 • 12.01.2024 08:00 - 10:30, Työelämän ruotsi ZZPC0320-3171
 • 19.01.2024 08:00 - 10:30, Työelämän ruotsi ZZPC0320-3171
 • 26.01.2024 08:00 - 10:30, Työelämän ruotsi ZZPC0320-3171
 • 02.02.2024 08:00 - 10:30, Työelämän ruotsi ZZPC0320-3171
 • 09.02.2024 08:00 - 10:30, Työelämän ruotsi ZZPC0320-3171
 • 16.02.2024 08:00 - 10:30, Työelämän ruotsi ZZPC0320-3171
 • 23.02.2024 08:00 - 10:30, Työelämän ruotsi ZZPC0320-3171
 • 08.03.2024 08:00 - 10:30, Työelämän ruotsi ZZPC0320-3171
 • 15.03.2024 08:00 - 10:30, Työelämän ruotsi ZZPC0320-3171
 • 05.04.2024 08:00 - 10:30, Työelämän ruotsi ZZPC0320-3171
 • 12.04.2024 08:00 - 10:30, Työelämän ruotsi ZZPC0320-3171
 • 19.04.2024 08:00 - 10:30, Työelämän ruotsi ZZPC0320-3171
 • 26.04.2024 08:00 - 10:30, Työelämän ruotsi ZZPC0320-3171

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi, pystyt pääosin ymmärrettävästi viestimään ruotsiksi suullisesti ja kirjallisesti yksinkertaisissa ja rutiininomaisissa työtehtävissä ja muissa tilanteissa.

Opintojakson suoritettuasi, hallitset itsestäsi ja osaamisestasi kertomisen esimerkiksi työnhakutilanteissa. Osaat toimia ruotsiksi työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa ja keskeisissä oman alasi työtehtävissä, kuten tapaamiset, opastamis- ja neuvomistilanteet, oman alan työsähköpostin kirjoittaminen ja asiakaspalvelutilanteet. Osaat arvioida ruotsin kielen osaamistasi ja olet motivoitunut kehittämään sitä elinikäisen oppimisen periaatteiden mukaisesti. Otat vastuuta omasta oppimisestasi ja toimit sovittujen toimintatapojen mukaisesti.

Viestintä ja tiimityö: Osaat toimia tehokkaasti kansallisessa ja kansainvälisessä kontekstissa ja osaat tehdä tehokkaasti yhteistyötä oman alasi asiantuntijoiden ja muiden ammattiryhmien kanssa.

Sisältö

Opintojaksolla opiskelet seuraavia sisältöjä:
- opinnot ja työnhaku
- työelämän suullisia ja kirjallisia viestintätilanteita, esimerkiksi tapaaminen, jutustelu, asiakaspalvelu, puhelin, sähköposti ja mielipiteenilmaisu
- asiatekstin, kuten raportin, ohjeiden tai yhteenvetojen, tuottaminen
- oman alan keskeistä terminologiaa
- alakohtainen syventävä osio, jonka voit toteuttaa esimerkiksi workshop-työskentelynä, projektina, työelämään tutustumisena, portfoliona tai raporttina

Opetusmenetelmät

Tämä on kontaktitoteutus

ZZPC0320-3171 Työelämän ruotsi

Kurssin toteutus- ja suoritusaika 08.01.2024 - 17.05.2024

Kontaktiopiskelua perjantaiaamuisin klo 8.00-10.30 G202 seuraavin teemoin (muutokset mahdollisia):

12.1. Information om kursen + småprat, vanliga fraser
19.1. Grammatik (frivilligt)
26.1. Åsiktsuttryck
2.2. Min profil & mina studier
9.2. Grammtik (frivilligt)
16.2. Min bransch
23.2. Kommunikation
TALVILOMA
8.3. Mejl
15.3. Söka jobb
(22.3. Söka jobb varalla)
(29.3. varalla)

KURSSIN OPPIMISTEHTÄVÄT:

10.3.2024 Kirjallinen tehtävä 1 & Suullinen tehtävä 1
24.3.2024 Kirjallinen tehtävä 2 & Suullinen tehtävä 2

KIRJALLINEN TENTTI

pe 5.4. klo 8.00-10.00 (tarvittaessa klo 8.00-10.30, jos sinulla on opon suositus lisäajasta tentin tekemiseen)

Uusintatentti pe 26.4. klo 8.00-10.00 (tarvittaessa klo 8.00-10.30, jos sinulla on opon suositus lisäajasta tentin tekemiseen)

Uusintatentti pe 3.5. klo 8.00-10.00 (tarvittaessa klo 8.00-10.30, jos sinulla on opon suositus lisäajasta tentin tekemiseen)


SUULLINEN TENTTI

3-4 osallistujaa/ryhmä

pe 12.4.
1. klo 8.00-8.20
2. klo 8.30-8.50
3. klo 9.00-9.20
4. klo 9.30-9.50
5. klo 10.00-10.20

pe 19.4. varalla:
1. klo 8.30-8.50
3. klo 9.00-9.20
4. klo 9.30-9.50
5. klo 10.00-10.20

KURSSIN ARVIOINTI:

Pääpaino kirjallisella ja suullisella tentillä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ks. Opetusmenetelmät

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1 Pystyt pääosin ymmärrettävästi viestimään suullisesti ja kirjallisesti yksinkertaisissa ja rutiininomaisissa työtehtävissä ja muissa tilanteissa, vaikka viestintä on paikoin hidasta ja epäyhtenäistä. Ymmärrät keskeiset sisällöt tuttuja aiheita käsittelevästä selkeästä puheesta ja tekstistä. Hallitset riittävästi kielen perusrakenteita ja sanastoa, jotta viesti välittyy. Ääntämisesi taso riittää viestin pääsisällön välittymiseen. Toimit vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.

2 Pystyt ymmärrettävästi viestimään suullisesti ja kirjallisesti tutuissa ja tavanomaisissa työtehtävissä ja tilanteissa, vaikka viestintä on paikoin hidasta ja epäyhtenäistä. Ymmärrät selkeää puhetta ja tekstiä, joka koskee tuttuja aiheita. Hallitset kielen perusrakenteet. Sanavarastosi riittää selviytymiseen jokapäiväiseen elämään liittyvissä tilanteissa ja kohtalaisesti oman alan perustilanteissa. Ääntämisesi taso riittää viestin välittymiseen. Toimit vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3 Selviät hyvin suullisesti ja kirjallisesti työtehtävissäsi sekä muissa jokapäiväisissä tilanteissa. Pystyt kirjoittamaan sisällöllisesti yhtenäisen kokonaisuuden. Ymmärrät normaalitempoista puhetta, mutta harvinaisemmat aiheet ja ei-yleiskielinen puhe voivat tuottaa sinulle vaikeuksia. Ymmärrät jo oman alasi vaativiakin tekstejä, vaikka yksityiskohtia voi jäädä epäselviksi. Osaat käyttää rakenteita monipuolisesti eivätkä virheet estä viestin välittymistä. Sanavarastosi riittää viestimään keskeiset asiat erilaisissa tehtävissä ja tilanteissa. Äännät ymmärrettävästi. Toimit vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.

4 Osaat viestiä sujuvasti eri kielenkäyttötilanteissa tuottaen selkeää ja sujuvaa kieltä asianmukaisella tyylillä. Ymmärrät ja tuotat vaikeuksitta työelämässä tarvittavaa tekstiä ja puhetta, vaikka yleiskielestä poikkeavat ilmaisut aiheuttavat jonkin verran vaikeuksia. Hallitset hyvin kielen käytön, mutta satunnaisia ongelmia voi silti esiintyä. Toimit vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5 Osaat viestiä erittäin sujuvasti ja aktiivisesti osallistuen sekä oppimaasi monipuolisesti soveltaen vaativissa työelämän kielenkäyttötilanteissa sopivaa tyyliä käyttäen. Ymmärrät vaikeuksitta erilaisia kielenkäyttäjiä, vaikka hienot vivahteet ja merkittävästi yleiskielestä poikkeava puhe voivat tuottaa vaikeuksia. Ymmärrät ja tuotat sisällöllisesti vaativaa puhetta ja tekstiä. Kielen käytössäsi ei ole juurikaan puutteita. Toimit vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2 tai B1 ruotsin kielessä.

Tämä tarkoittaa, että pystyt opintojakson alkaessa ymmärrettävästi viestimään suullisesti ja kirjallisesti tutuissa ja tavanomaisissa tilanteissa. Ymmärrät selkeää puhetta ja tekstiä, joka koskee tuttuja aiheita, kuten henkilön esittäytymistä, opinnoista keskustelua ja työstä kertomista. Hallitset pääosin ruotsin perusrakenteet, kuten persoonapronominien käytön, substantiivien ja adjektiivien taivutuksen ja käytön, verbien aikamuodot sekä pää- ja sivulauseen sanajärjestyksen. Sanavarastosi riittää selviytymiseen jokapäiväiseen elämään liittyvissä tilanteissa. Ääntämisesi taso riittää viestin välittymiseen.

Lisätiedot

Laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta 6.6.2003/424.

Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan erikseen.