Siirry suoraan sisältöön

Resurssitehokkuus (5 op)

Toteutuksen tunnus: TERV0800-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 30

Koulutus

 • Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)

Opettaja

 • Hannariina Honkanen

Vastuuopettaja

Hannariina Honkanen

Ryhmät

 • TER21S1
  Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • TER21SM
  Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • 09.01.2024 09:00 - 10:30, Resurssitehokkuus TERV0800-3005
 • 12.01.2024 12:00 - 13:30, Resurssitehokkuus TERV0800-3005
 • 16.01.2024 11:30 - 13:00, Resurssitehokkuus TERV0800-3005
 • 23.01.2024 08:00 - 10:30, Resurssitehokkuus TERV0800-3005
 • 06.02.2024 11:30 - 14:00, Resurssitehokkuus TERV0800-3005
 • 06.02.2024 16:30 - 18:00, Resurssitehokkuus TERV0800-3005
 • 13.02.2024 11:30 - 13:00, Resurssitehokkuus TERV0800-3005
 • 20.02.2024 09:00 - 10:30, Resurssitehokkuus TERV0800-3005
 • 05.03.2024 11:30 - 14:00, Resurssitehokkuus TERV0800-3005 (3D-labrat)
 • 12.03.2024 08:00 - 10:30, Resurssitehokkuus TERV0800-3005
 • 14.03.2024 16:00 - 17:30, Resurssitehokkuus
 • 19.03.2024 09:00 - 10:30, Resurssitehokkuus TERV0800-3005
 • 02.04.2024 09:00 - 10:30, Resurssitehokkuus TERV0800-3005
 • 04.04.2024 16:00 - 17:00, Resurssitehokkuus
 • 09.04.2024 08:30 - 11:30, Resurssitehokkuus TERV0800-3005
 • 16.04.2024 16:30 - 18:00, Resurssitehokkuus TERV0800-3005
 • 16.05.2024 16:30 - 18:00, Resurssitehokkuus TERV0800-3005

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee kiertotalouden ja resurssitehokkuuden pääperiaatteet, tehokkaan luonnonvarojen käytön sekä jätteiden ja sivutuotteiden uudelleen käytön mahdollisuuksia. Opiskelija tunnistaa keinoja parantaa materiaalihyötykäyttöä ja orgaanisen jätteen energiakäyttöä sekä ehkäistä jätteen loppusijoitusta. Opiskelija tuntee elinkaariarvioinnin ja LEAN-ajattelun pääperiaatteet sekä tietää rakennusten ympäristöluokitusjärjestelmät ja –sertifioinnit.

Sisältö

Johdatus resurssitehokkuuteen ja kiertotalouteen.
Luonnonvarojen tehokas käyttö.
Jätteiden ja sivutuotteiden uudelleenkäyttö.
Jätteen synnyn ehkäisy.
Materiaali- ja energianhyötykäyttöprosessit.
Resurssitehokkuuden työkalut.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Luentomateriaali
Etenemissuunnitelma kohti resurssitehokasta Eurooppaa. 2011. Euroopan komissio.
Kiertotalous energia-alalla. 2018. Loppuraportti, Deloitte. Energiateollisuus ry.
Kiertotalous ja sen esteet energia-alalla. 2019. Raportti Energiateollisuus ry:lle. Pöyry.
Energian hyödyntäminen kiertotaloudessa. 2017. Euroopan komissio.
Arvoa ainekierroista – teollisten symbioosien globaali markkinakatsaus. 2013. Sitra.

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitustehtävät, yritysvierailut, itsenäinen opiskelu. Opintojaksolla opiskellaan luentojen lisäksi yritysvierailuilla, joita on perinteisesti järjestetty kaksi kappaletta (toteutuminen varmistuu). Opintojaksoon kuuluu kaksi ryhmässä tehtävää harjoitustyötä. Lisäksi tehtäviin kuuluu itsenäistä opiskelua: tiedonhakua sekä vapaaehtoisia kotitehtäviä. Opintojaksolla hyödynnetään verkkotyötilaa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla on mukana vierailevia luennoitsijoita, sekä esitellään ajankohtaisia resurssitehokkuuteen liittyviä tutkimus- ja kehityshankkeita ja tuloksia.

Kansainvälisyys

Opintojaksolla tarkastellaan resurssitehokkuuden taustatarvetta globaalista näkökulmasta, ohjausta Euroopan mittakaavassa, sekä käydään läpi kehittämisesimerkkejä myös kansainvälisillä markkinoilla toimivien yritysten näkökulmasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetus n. 35 h; itsenäinen työskentely (tiedonhaku, materiaalien lukeminen ja kertaus, harjoitustehtävät, kotitehtävät) n. 100 h.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson arviointiin vaikuttavat harjoitustyöt sekä tentti.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä (1): Opiskelija tuntee resurssitehokkuuden periaatteet. Hän tunnistaa aihepiirin peruskäsitteitä.

Tyydyttävä (2): Opiskelija tuntee resurssitehokkuuden periaatteet. Hän tuntee aihepiirin peruskäsitteet. Opiskelija pystyy ratkaisemaan resurssitehokkuuden kehittämiseen liittyviä perustehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3:
Tunnet kiertotalouden ja resurssitehokkuuden pääperiaatteet, tehokkaan luonnonvarojen käytön sekä jätteiden ja sivutuotteiden uudelleen käytön mahdollisuuksia. Tiedät ja osaat soveltaa keinoja parantaa materiaalihyötykäyttöä ja orgaanisen jätteen energiakäyttöä sekä ehkäistä jätteen loppusijoitusta. Tunnet elinkaariarvioinnin ja LEAN-ajattelun pääperiaatteet, tiedät rakennusten ympäristöluokitusjärjestelmät ja –sertifioinnit, sekä tiedät niiden sovelluskohteita.

Kiitettävä 4:
Hallitset kiertotalouden ja resurssitehokkuuden pääperiaatteet sekä ymmärrät tehokkaan luonnonvarojen käytön sekä jätteiden ja sivutuotteiden uudelleen käytön merkityksen liiketoiminnalle ja yhteiskunnalle. Tiedät ja osaat soveltaa keinoja parantaa materiaalihyötykäyttöä ja orgaanisen jätteen energiakäyttöä sekä ehkäistä jätteen loppusijoitusta. Tunnet elinkaariarvioinnin ja LEAN-ajattelun pääperiaatteet, tiedät rakennusten ympäristöluokitusjärjestelmät ja –sertifioinnit sekä tiedät niiden sovelluskohteita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5:
Hallitset kiertotalouden ja resurssitehokkuuden pääperiaatteet sekä ymmärrät tehokkaan luonnonvarojen käytön sekä jätteiden ja sivutuotteiden uudelleen käytön merkityksen liiketoiminnalle ja yhteiskunnalle. Hallitset ja osaat soveltaa keinoja parantaa materiaalihyötykäyttöä ja orgaanisen jätteen energiakäyttöä sekä ehkäistä jätteen loppusijoitusta. Osaat elinkaariarvioinnin ja LEAN-ajattelun pääperiaatteet, tunnet rakennusten ympäristöluokitusjärjestelmät ja –sertifioinnit sekä osaat arvioida kriittisesti niiden sovelluskohteita.

Esitietovaatimukset

Opintojakso Kemia ja ympäristötekniikka suoritettuna.