Skip to main content

Ennakoiva kunnossapito (5 op)

Toteutuksen tunnus: TKKU0100-3015

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 20

Koulutus

  • Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)

Opettaja

  • Kirsi Niininen

Vastuuopettaja

Kirsi Niininen

Ryhmät

  • TER21S1
    Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
  • TER21SM
    Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
  • 09.01.2024 09:00 - 10:30, Ennakoiva kunnossapito TKKU0100-3015

Objectives

Ennakoiva kunnossapito ja sen suunnitteleminen ovat tärkeä osa nykyaikaisen tuotantolaitoksen toimintoja.

Tällä opintojaksolla opit tunnistamaan ennakoivan kunnossapidon kehittämiskohteita ja lähtökohtia. Opit tunnistamaan mitä tarkoittaa Luotettavuuskeskeinen kunnossapito RCM (Reliability Centered Maintenance) ja mitä vaiheita siihen kuuluu. Opit tietämään perusteita muista ennakoivan kunnossapidon menetelmistä. Opit käyttämään yleisimpiä kunnossapidon tunnuslukuja ja hyödyntämään kunnossapitoalan tutkimustietoa.

Osaamisesi kehittyminen alkaa kunnossapidon peruskäsitteiden kuten kunnossapitolajien, kunnossapidon menetelmien ja toimintojen ymmärtämisestä. Edelleen kehityt em. peruskäsitteiden tuntemisessa, valinnassa ja käytäntöön soveltamisessa. Opit soveltamaan yksittäisiä kunnossapidon menetelmiä käytäntöön.

Tämän opintojakson suoritettuasi ymmärrät nykyaikaisen tuotantolaitoksen kunnossapidon merkityksen ja kunnossapidon menetelmiä sekä toimintoja. Olet oppinut tunnistamaan kunnossapidon peruskäsitteitä ja soveltamaan yksittäisiä menetelmiä käytäntöön eli kehittämään kunnossapitoa tuotantolaitoksessa.


TEKNIIKAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN
Saat valmiuksia kehittää ja soveltaa kunnossapidon tunnuslukuja ennakoivan kunnossapidon menetelmien onnistumisen arviointiin. Saat valmiuksia tarvittaessa soveltaa ja edelleen kehittää erilaisia ennakoivan kunnossapidon menetelmiä.

TIETO JA YMMÄRRYS
Osaat tunnistaa ennakoivan kunnossapidon kehittämiskohteita ja lähtökohtia systemaattiseen käyttövarmuuden kehittämiseen. Hallitset Luotettavuuskeskeisen kunnossapidon (RCM) vaiheet.

MONIALAINEN OSAAMINEN
Osaat työskennellä systemaattisesti ja päämäärätietoisesti kunnossapidon asiantuntijatehtävissä.
Osaat jakaa omaa asiantuntijuuttasi ja käyttää muiden asiantuntijuutta hyväksesi teollisuuden kunnossapidon kehittämisessä.

Content

Kunnossapidon kehityskohteiden tunnistaminen. Luotettavuuskeskeisen kunnossapidon eli RCM- menetelmän taustat. RCM:n keskeinen sisältö ja vaiheet. Eri RCM- menetelmien erot ja sovellettavuus. RCM- prosessin läpivienti ja onnistumisen mittaaminen. RCM:n edelleen kehittäminen. Muut ennakoivan kunnossapidon kehittämismenetelmät.

Learning materials and recommended literature

Luentomateriaali.
Soveltuvin osin: Smith, Anthony M (1993). Reliability-Centered Maintenance; Moubray, John (1997). Reliability Centered Maintenance. Second Edition. SFS-IEC 60300-3-11 (2001); sekä muu mahdollinen kirjallisuus.

Teaching methods

Etäopetus, verkko-opinnot, webinaarit, oppimispäiväkirja, tiedonhaku ja soveltavat oppimistehtävät joko yksilökohtaisesti tai ryhmätöinä.

Evaluation scale

0-5

Evaluation criteria, satisfactory (1-2)

Kokonaisarviointi muodostuu tentistä tai oppimispäiväkirjasta (vaihtoehtoiset tavat suorittamiseen) ja numeraalisesti arvioitavista oppimistehtävistä. Lisäksi vaaditaan hyväksytty suoritus myös muista oppimistehtävistä sekä RCM-harjoitustyöstä.
Opiskelija voi itse valita suorittako opintojakson tentillä vai oppimispäiväkirjalla.

Tentti järjestetään kolmesti tutkintosäännön mukaisesti.

Välttävä (1): Tunnistat Luotettavuuskeskeisen kunnossapidon (RCM) käsitteet ja menetelmät.

Tyydyttävä (2): Tunnistat Luotettavuuskeskeisen kunnossapidon (RCM) käsitteet ja menetelmät ja osaat soveltaa niitä teollisuuden kunnossapidon haasteiden ratkaisuissa.

Evaluation criteria, good (3-4)

Hyvä (3): Hallitset Luotettavuuskeskeisen kunnossapidon (RCM) käsitteet ja menetelmät ja osaat soveltaa niitä teollisuuden kunnossapidon haasteiden ratkaisuissa. Tunnet myös muita ennakoivan kunnossapidon menetelmiä.

Kiitettävä (4): Hallitset Luotettavuuskeskeisen kunnossapidon käsitteet ja menetelmät ja osaat soveltaa niitä kriittisesti ja innovatiivisesti teollisuuden kunnossapidon haasteiden ratkaisuissa. Tunnistat myös muita ennakoivan kunnossapidon menetelmiä

Evaluation criteria, excellent (5)

Erinomainen (5): Hallitset Luotettavuuskeskeisen kunnossapidon (RCM) käsitteet ja menetelmät ja osaat soveltaa niitä kriittisesti ja innovatiivisesti teollisuuden kunnossapidon haasteiden ratkaisuissa. Tunnet myös muita ennakoivan kunnossapidon menetelmiä ja osaat soveltaa niitä

Prerequisites

-