Skip to main content

Teknologia biotalouden mahdollistajana (5 op)

Toteutuksen tunnus: YLBM02400-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.01.2024 - 18.02.2024

Ajoitus

01.03.2024 - 30.09.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 30

Koulutus

  • Biotalouden kehittäminen (YAMK)

Opettaja

  • Tarja Stenman
  • Laura Vertainen
  • Tero Vesisenaho
  • Hannariina Honkanen
  • Aapeli Piesala

Vastuuopettaja

Tero Vesisenaho

Ryhmät

  • YLB24K1
    Agrologi (ylempi AMK), biotalouden kehittäminen

Objectives

Opiskelija hallitsee biotalousalan liittyvän teknologian peruskäsitteet.
Opiskelija ymmärtää biotalouden teknologisia kehitystrendejä ja osaa hyödyntää niihin liittyviä mahdollisuuksia innovaatioiden lähteenä omalla erikoistumisalallaan sekä johtaa teknologista tutkimus- ja kehittämisprosessia.

Content

Opiskelijan valinnan mukaan vähintään kaksi seuraavista;
Metsäbiomassan kasvatukseen liittyvät teknologiset ratkaisut
Peltobiomassan kasvatukseen liityvät teknologiset ratkaisut
Levä-, hiiva- ja bakteeeribiomassojen kasvatukseen liittyvät teknologiset ratkaisut
Ruoantuotantoketjun teknologiset vaihtoehdot
Bioenergian tuotannon ja käytön teknologiat
Aurinko- ja tuulienergiateknologiat
Sähkön- ja lämmönjakelutavat
Liikenteen biopolttoaineiden tuotanto ja jakelu.
Metsäbiomassan perinteiset jalostusteknologiat
Biomassan uudet hyödyntämisteknologiat

Learning materials and recommended literature

Brown, R. & Brown, T. 2014. Biorenewable Resources : Engineering New Products from Agriculture (2nd Edition).

Teaching methods

Kontakti- ja verkko-opetus, itsenäinen opiskelu, harjoitustehtävät, kirjallisuustentti.

Student workload

Kontaktiopetus 24 h
EBL-tehtävät ja kirjareferaatit 48 h
Kirjatentti 24 h
Muu itsenäinen opiskelu 39 h
Yht. 135 h.

Further information for students

Referaatit 50 %
Tentti 50 %

Evaluation scale

0-5

Evaluation criteria, satisfactory (1-2)

Välttävä (1): Opiskelija tuntee biotalousalan perusteknologiset vaihtoehdot ja niihin liittyvän terminologian.
Tyydyttävä (2): Opiskelija tuntee biotalousalan teknologiset perusratkaisut ja niihin liittyvän terminologian, mutta hänellä on puutteita keskeisten asioiden soveltamisessa.

Evaluation criteria, good (3-4)

Hyvä (3): opiskelija osaa opintojakson keskeiset asiat:
- tuntee biotalousalan teknologiaiset käsitteet sekä tuotanto- ja jalostusmenetelmät.
- osaa tehdä tyydyttävästi perusteltuja valintoja biotalousalan teknologisiin haasteisiin liittyen
Kiitettävä (4):opiskelija hallitsee keskeiset asiat ja osaa soveltaa niitä kriittisesti ja innovatiivisesti ratkaistaessa biotalousalan teknologiaisia haasteita esim. energiajärjestelmien suunnittelussa.

Evaluation criteria, excellent (5)

Erinomainen (5):opiskelija hallitsee keskeiset asiat ja osaa soveltaa niitä kriittisesti ja innovatiivisesti ratkaistaessa vaativia biotalousalan teknologiaisia haasteita esim. biomassan tehokkaamman kokonaisvaltaisen käytön suunnittelussa.