Skip to main content

Tietoverkot (5 op)

Toteutuksen tunnus: TTC1030-3042

Toteutuksen perustiedot


Ajoitus

30.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)

Opettaja

 • Pasi Hyytiäinen

Ryhmät

 • ZJA23STIDI
  Avoin amk, Digiosaaja, Verkko
 • ZJA23STINO
  Avoin amk, ICT,Nonstop, Verkko
 • 19.09.2023 17:00 - 19:00, Tietoverkot TTC1030-3042 - KURSSI INFO
 • 23.10.2023 16:00 - 18:00, Tietoverkot TTC1030-3042 - OHJAUS
 • 20.11.2023 16:00 - 18:00, Tietoverkot TTC1030-3042 - OHJAUS
 • 11.12.2023 16:00 - 18:00, Tietoverkot TTC1030-3042 - OHJAUS
 • 30.01.2024 16:00 - 18:00, Tietoverkot TTC1030-3042 - OHJAUS
 • 13.02.2024 16:00 - 18:00, Tietoverkot TTC1030-3042 - OHJAUS
 • 05.03.2024 16:00 - 18:00, Tietoverkot TTC1030-3042 - OHJAUS
 • 26.03.2024 16:00 - 18:00, Tietoverkot TTC1030-3042 - OHJAUS
 • 16.04.2024 16:00 - 18:00, Tietoverkot TTC1030-3042 - OHJAUS
 • 23.04.2024 16:00 - 18:00, Tietoverkot TTC1030-3042 - OHJAUS
 • 06.05.2024 16:00 - 18:00, Tietoverkot TTC1030-3042 - OHJAUS

Objectives

Opintojakson tarkoitus:
Opit tietokoneiden (ja muiden päätelaitteiden) käyttämien tietoverkkojen rakenteen, protokollat ja niiden suunnittelun periaatteet.

EUR-ACE-osaamiset:
Tieto ja ymmärrys
Tekniikan soveltaminen käytäntöön

Opintojakson osaamistavoitteet:
Opit tuntemaan protokollat ja tiedonsiirron periaatteet Internetissä. Osaat OSI-mallin kerrokset ja tunnistaa kerroksilla käytetyt teknologiat ja protokollat. Osaat suunnitella lähiverkon käyttäen kytkimiä, reitittimiä, työasemia ja palvelimia. Osaat suunnitella kaapeloinnin, kytkennän topologian ja reitityssuunnitelman tietoverkkoon. Osaat tietoverkon eri laitteet (esim. kytkimet, reitittimet, palomuurit, langattomat tukiasemat). Osaat käsitellä, muuttaa ja tallentaa konfiguraatiota verkkolaitteissa. Osaat, kuinka lähiverkot kytkeytyvät toisiinsa runkoverkon avulla.

Content

Sisältö OSI-mallin perusteella:

Kerros 1
- Fyysinen kaapelointi (kupari, kuitu)
- Langattomat lähiverkot
- Tiedonsiirron modulaatiot
- Aktiivilaitteet

Kerros 2
- Ethernet-kytkentä
- Verkon segmentointi (VLANs)
- Silmukanesto (Spanning Tree)
- MAC-osoitteistus

Kerros 3
- IPv4 and IPv6 osoitteistus ja aliverkotus
- Reititys (Static, OSPF and BGP)
- DHCP, ARP

Kerros 4
- TCP and UDP

Kerrokset 5 - 7
- SSH, HTTP, DNS, SMTP

Lisäksi parhaat käytänteet verkon suunnittelusta ja konfiguraation hallinnasta.

Learning materials and recommended literature

Saharinen, Karo. 2021. Tietoverkot. http://tietoverkot.pages.labranet.jamk.fi.

Teaching methods

- Luennot (videolta tai luokassa)
- Käytännön harjoitteet
- Osaamisen näyte henkilökohtaisten harjoitustöiden muodossa

Practical training and working life connections

Opintojaksossa käytetään soveltuvin osin työelämän näkökulmia tietoverkkojen toimintaan Suomessa.

Exam dates and retake possibilities

Opintojaksolla käytetään JAMK Exam Studiota, jossa voi varata koeajan oman aikataulun/kalenterin mukaisesti.

Alternative completion methods

Opintojakson voi suorittaa opinnollistamalla. Sovi opintojakson opinnollistamisesta opintojakson vastuuopettajan kanssa. Lisätietoja opinnollistamisesta tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa.

Student workload

5 opintopistettä * 27 h = 135 tuntia, josta

33,25 h teoriamateriaalia, josta
- 13,25 h = Video materiaali/Oppitunnit perustuen tekstiin
- 20 h = materiaalin uudelleen lukemiseen
81,75 h = ~4,8h per harjoite (jos arvosana 5 tavoitteena)
15 h = Itseopiskelua (reflektointi, ongelmanratkaisu, työvälineiden käyttö ja lisämateriaalin lukeminen)
5 h = Koe (sisältää uusinnat)

Evaluation scale

0-5

Evaluation criteria, satisfactory (1-2)

Välttävä 1: Opiskelija hallitsee välttävästi tietoverkkoprotokollien teorian ja tunnistaa joitain osioita olemassa olevista tietoverkoista. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa osia pienestä tietoverkosta perustuen vaatimusmäärittelyyn.

Tyydyttävä 2: Opiskelija hallitsee tyydyttävästi tietoverkkoprotokollien teorian ja tunnistaa osioita olemassa olevista tietoverkoista. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa osia pienestä tietoverkosta perustuen vaatimusmäärittelyyn.

Evaluation criteria, good (3-4)

Hyvä 3: Opiskelija hallitsee hyvin tietoverkkoprotokollien teorian ja tunnistaa osioita olemassa olevista tietoverkoista. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa osia tietoverkosta perustuen vaatimusmäärittelyyn.

Kiitettävä 4: Opiskelija hallitsee kiitettävästi tietoverkkoprotokollien teorian ja tunnistaa osioita olemassa olevista tietoverkoista. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa osia tietoverkosta perustuen vaatimusmäärittelyyn

Evaluation criteria, excellent (5)

Erinomainen 5: Opiskelija hallitsee erinomaisesti tietoverkkoprotokollien teorian ja tunnistaa kattavasti osioita olemassa olevista tietoverkoista. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa suuren tietoverkon perustuen vaatimusmäärittelyyn.

Evaluation criteria, pass/failed

Opiskelija hallitsee välttävästi tietoverkkoprotokollien teorian ja tunnistaa joitain osioita olemassa olevista tietoverkoista. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa osia pienestä tietoverkosta perustuen vaatimusmäärittelyyn.