Siirry suoraan sisältöön

Tietoverkkotekniikka (4 op)

Toteutuksen tunnus: TSAT0530-3009

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 28.04.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)

Opettaja

 • Antti Häkkinen

Ryhmät

 • TSA22SS
  Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • TSA22SA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • 11.01.2024 11:30 - 13:00, Tietoverkkotekniikka TSAT0530-3009
 • 17.01.2024 15:00 - 16:30, Tietoverkkotekniikka TSAT0530-3009
 • 22.01.2024 12:30 - 14:00, Johdatus data-analytiikkaan ja tekoälyyn TTC2050-3019, Tietoverkkotekniikka TSAT0530-3009
 • 23.01.2024 13:15 - 14:45, Johdatus data-analytiikkaan ja tekoälyyn TTC2050-3015
 • 29.01.2024 12:30 - 14:00, Johdatus data-analytiikkaan ja tekoälyyn TTC2050-3019, Tietoverkkotekniikka TSAT0530-3009
 • 30.01.2024 13:15 - 14:45, Johdatus data-analytiikkaan ja tekoälyyn TTC2050-3015
 • 05.02.2024 12:30 - 14:00, Johdatus data-analytiikkaan ja tekoälyyn TTC2050-3019, Tietoverkkotekniikka TSAT0530-3009
 • 06.02.2024 13:15 - 14:45, Johdatus data-analytiikkaan ja tekoälyyn TTC2050-3015
 • 12.02.2024 12:30 - 14:00, Johdatus data-analytiikkaan ja tekoälyyn TTC2050-3019, Tietoverkkotekniikka TSAT0530-3009
 • 13.02.2024 13:15 - 14:45, Johdatus data-analytiikkaan ja tekoälyyn TTC2050-3015
 • 19.02.2024 12:30 - 14:00, Johdatus data-analytiikkaan ja tekoälyyn TTC2050-3019, Tietoverkkotekniikka TSAT0530-3009
 • 20.02.2024 13:15 - 14:45, Johdatus data-analytiikkaan ja tekoälyyn TTC2050-3015
 • 05.03.2024 11:30 - 13:00, Johdatus data-analytiikkaan ja tekoälyyn TTC2050-3018, Tietoverkkotekniikka TSAT0530-3009
 • 05.03.2024 13:15 - 14:45, Johdatus data-analytiikkaan ja tekoälyyn TTC2050-3015
 • 12.03.2024 11:30 - 13:00, Johdatus data-analytiikkaan ja tekoälyyn TTC2050-3018, Tietoverkkotekniikka TSAT0530-3009
 • 12.03.2024 13:15 - 14:45, Johdatus data-analytiikkaan ja tekoälyyn TTC2050-3015
 • 19.03.2024 11:30 - 13:00, Johdatus data-analytiikkaan ja tekoälyyn TTC2050-3018, Tietoverkkotekniikka TSAT0530-3009
 • 19.03.2024 13:15 - 14:45, Johdatus data-analytiikkaan ja tekoälyyn TTC2050-3015
 • 26.03.2024 11:30 - 13:00, Johdatus data-analytiikkaan ja tekoälyyn TTC2050-3018, Tietoverkkotekniikka TSAT0530-3009
 • 26.03.2024 13:15 - 14:45, Johdatus data-analytiikkaan ja tekoälyyn TTC2050-3015
 • 02.04.2024 11:30 - 13:00, Tietoverkkotekniikka TSAT0530-3009
 • 02.04.2024 13:15 - 14:45, Tietoverkkotekniikka TSAT0530-3009
 • 09.04.2024 11:30 - 13:00, Tietoverkkotekniikka TSAT0530-3009
 • 09.04.2024 13:15 - 14:45, Tietoverkkotekniikka TSAT0530-3009
 • 16.04.2024 11:30 - 13:00, Tietoverkkotekniikka TSAT0530-3009
 • 16.04.2024 13:15 - 14:45, Tietoverkkotekniikka TSAT0530-3009
 • 23.04.2024 11:30 - 13:00, Tietoverkkotekniikka TSAT0530-3009
 • 23.04.2024 13:15 - 14:45, Tietoverkkotekniikka TSAT0530-3009

Tavoitteet

Tutustut tietoverkkoihin siinä laajuudessa kuin on tarpeellista automaatio- ja sähkötekniikan näkökulmasta. Opintojakson myötä saat sellaisen perusosaamisen tiedonsiirrosta ja tietoverkoista, että pystyt ymmärtämään esimerkiksi automaatiojärjestelmään sisältyvien laitteiden välisen tietoverkon rakenteen ja tiedonsiirron periaatteet. Pystyt soveltamaan ja syventämään oppimaasi myöhemmissä opinnoissa.

EUR-ACE TIETO JA YMMÄRRYS
Tunnet tiedonsiirtoverkkoon liittyvät käsitteet ja tärkeimpien verkon aktiivilaitteiden tiedonvälityksen periaatteet sekä keskeisimmät tehtävät. Ymmärrät tiedonsiirron vaiheet.

EUR-ACE TEKNIIKAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN
Osaat suunnitella ja toteuttaa lähiverkon sähkö- ja automaatiotekniikan kannalta keskeisimmät palvelut. Osaat analysoida verkossa esiintyvää tietovirtaa.

Sisältö

Tiedonsiirron eri vaiheet
Verkon keskeisimpien aktiivilaitteiden toimintaperiaate
Verkossa esiintyvän tietovirran analysointi
Lähiverkon ja sen keskeisten palveluiden suunnittelu ja käyttöönotto

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Saharinen, Karo. 2021. Tietoverkot. http://tietoverkot.pages.labranet.jamk.fi. Opetusmateriaaliin ohjeistetaan/määritellään 4 opintopisteen kokoinen määrä opiskeltavia aiheita syyslukukaudella 2023.

Opetusmenetelmät

- Luennot (videolta tai luokassa)
- Käytännön harjoitteet
- Osaamisen näyte henkilökohtaisten harjoitustöiden muodossa

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksossa käytetään soveltuvin osin työelämän näkökulmia tietoverkkojen toimintaan Suomessa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla käytetään JAMK Exam Studiota , jossa voi varata koeajan oman aikataulun/kalenterin mukaisesti.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Opintojakson voi suorittaa opinnollistamalla. Sovi opintojakson opinnollistamisesta opintojakson vastuuopettajan kanssa. Lisätietoja opinnollistamisesta tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

4 opintopistettä * 27 h = 108 tuntia, josta

33,25 h teoriamateriaalia, josta
- 13,25 h = Video materiaali/Oppitunnit perustuen tekstiin
- 20 h = materiaalin uudelleen lukemiseen
- 66,75 h = harjoitustehtävät
- 10 h = Itseopiskelua (reflektointi, ongelmanratkaisu, työvälineiden käyttö ja lisämateriaalin lukeminen)
- 4 h = Koe (sisältää uusinnat)

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä (1): Tunnet tiedonsiirtoverkkoihin liittyvät peruskäsitteet sekä ymmärrät verkon aktiivilaitteiden tiedonvälityksen periaatteet ja tehtävät välttävästi. Osaat tulkita vähän mitatun ja analysoidun tietovirran sisältöä. Lisäksi kykenet suunnittelemaan ja toteuttamaan lähiverkon ja sen keskeiset palvelut sekä toiminnot välttävällä tasolla.

Tyydyttävä (2): Tunnet tiedonsiirtoverkkoihin liittyvät peruskäsitteet sekä ymmärrät verkon aktiivilaitteiden tiedonvälityksen periaatteet ja tehtävät tyydyttävästi. Osaat tulkita osittain mitatun ja analysoidun tietovirran sisällön. Lisäksi kykenet suunnittelemaan ja toteuttamaan lähiverkon ja sen keskeiset palvelut sekä toiminnot tyydyttävällä tasolla.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3): Tunnet tiedonsiirtoverkkoihin liittyvät peruskäsitteet ja ymmärrät verkon aktiivilaitteiden tiedonvälityksen periaatteet ja tehtävät hyvin. Osaat tulkita mitatun ja analysoidun tietovirran sisällön tärkeimmät osa-alueet. Lisäksi kykenet suunnittelemaan ja toteuttamaan lähiverkon ja sen keskeiset palvelut sekä toiminnot hyvällä tasolla.

Kiitettävä (4): Tunnet tiedonsiirtoverkkoihin liittyvät peruskäsitteet ja ymmärrät verkon aktiivilaitteiden tiedonvälityksen periaatteet ja tehtävät kiitettävästi. Osaat tulkita mitatun ja analysoidun tietovirran sisällön pääosin. Lisäksi kykenet suunnittelemaan ja toteuttamaan lähiverkon ja sen keskeiset palvelut sekä toiminnot kiitettävällä tasolla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5): Tunnet tiedonsiirtoverkkoihin liittyvät peruskäsitteet ja ymmärrät verkon aktiivilaitteiden tiedonvälityksen periaatteet ja tehtävät erinomaisesti. Osaat tulkita mitatun ja analysoidun tietovirran sisällön ongelmitta. Lisäksi kykenet suunnittelemaan ja toteuttamaan lähiverkon ja sen keskeiset palvelut sekä toiminnot erinomaisella tasolla.

Esitietovaatimukset

-