Siirry suoraan sisältöön

Sähkötekniikka 1 (4 op)

Toteutuksen tunnus: TSAS0500-3019

Toteutuksen perustiedot


Ajoitus

20.09.2023 - 08.11.2023

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

25 % Lähiopetus, 75 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)

Opettaja

 • Sirpa Hukari
 • Vesa Hytönen

Ryhmät

 • ZJA23STSVO
  Avoin Amk, tekniikka, Valintaopintojakso, Sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuoto
 • TSA24KM
  Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka,monimuototeutus
 • 08.11.2023 08:00 - 16:00, Sähkötekniikka 1 TSAS0500-3019

Tavoitteet

Tutustut sähkötekniikan perussuureisiin ja lainalaisuuksiin sekä opit soveltamaan niitä yksinkertaisiin tasa- ja vaihtosähköpiirien laskuihin. Tällä opintojaksolla opittuja asioita tarvitaan useilla seuraavilla sähkötekniikkaa käsittelevillä opintojaksoilla.

EUR-ACE TIETO JA YMMÄRRYS
Sinulla on tieto ja ymmärrys sähkötekniikan luonnontieteellisistä ja matemaattisista periaatteista. Ymmärrät vastuksen, kelan ja kondensaattorin toiminnan osana sähköpiiriä sekä vaihtosähkön tehokäsitteet ja resonanssi-ilmiön merkityksen.

Sisältö

sähkösuureet
symbolit ja piirrosmerkit
tasasähkön ja vaihtosähkön perusteet
vaihesiirto
impedanssisuureet ja tehot
kuorman sekä lähteen käsittely piirin osana
vastus, kela ja kondensaattori
resonanssi-ilmiö

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimisympäristön (Moodle) materiaalit

Ahoranta J. Sähkötekniikka. E-kirja/kirja. Sanoma Pro Oy. Kaikki painokset soveltuu.

Opetusmenetelmät

Oppimismenetelmänä käytetään ongelmaperustaista oppimista. Konkreettisesti oppiminen tapahtuu itsenäisesti ratkaistujen ja palautettavien oppimistehtävien kautta. Oppimistehtävien suorittamista ohjataan video-ohjeistuksilla.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti 08.11.2023 (Jyväskylän pääkampus)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä 108 tuntia oppimistyötä.

Sisällön jaksotus

Opintojakso alkaa 20.9.2023.

Lisätietoja opiskelijoille

Oman osaamisen kehittymistä voi arvioida itsetarkastavien laskuharjoitusten avulla. Arviointipäätös pohjautuu laskuharjoituksiin ja tentissä osoitettuun osaamiseen. Opintojakso toimii sähkö- ja automaatiotekniikan monimuotototeutuksen valintaopintojaksona.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1: Tunnet sähkötekniikan tärkeimmät lait. Pystyt suorittamaan yksinkertaisia sähköpiirien laskutoimituksia.

Tyydyttävä 2: Tunnet sähkötekniikan perusperiaatteet. Osaat ratkaista yksinkertaisia sähköteknisiä ongelmia.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3: Sinulla on tieto ja ymmärrys tasa- ja vaihtosähköpiirien keskeisestä teoriasta ja osaat soveltaa osaamistasi perusvirtapiirilaskuihin.

Kiitettävä 4: Sinulla on tieto ja ymmärrys sähkötekniikan luonnontieteellisistä ja matemaattisista periaatteista ja osaat itsenäisesti soveltaa eri menetelmiä sähköteknisiin ongelmiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5: Sinulla on vahva tieto ja ymmärrys sähkötekniikan luonnontieteellisistä ja matemaattisista periaatteista ja osaat hahmottaa kokonaisuuksia. Osaat soveltaa eri menetelmiä luovasti sähköteknisiin ongelmiin.

Esitietovaatimukset

Perusosaaminen matematiikasta (esim. ensimmäisen asteen yhtälön ratkaisu) ja fysiikasta.