Siirry suoraan sisältöön

Laatutekninen perusajattelu (1 op)

Toteutuksen tunnus: TKKP0100A-3008

Toteutuksen perustiedot


Ajoitus

30.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Konetekniikka (AMK)

Opettaja

  • Kirsi Niininen

Ryhmät

  • ZJA23STNO
    Avoin amk, Tekniikka, Nonstop, Verkko
  • ZJK23STNO
    Korkeakoulujen välinen yhteistyö, Tekniikka, Nonstop, Verkko

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee laatuteknisen perusajattelun ja osaa huomioida sen työtehtävissään. Hän ymmärtää ja asennoituu laadun tekemiseen osana normaalia työtä.

Sisältö

1. Laatuajattelu: Laadun merkitys, laadun määrittely, jotta sitä voi hallita ja kehittää, laadun tekemisen perusteet

2. Laadunhallintastandardit: ISO 9001:2015, IATF 16949:2016 ja niiden käyttöidea, muiden johtamisjärjestelmästandardien rakenne ja idea

3. Laatukustannukset ja niiden hyödyntäminen

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimisympäristön materiaali.

Opetusmenetelmät

Ajasta ja paikasta riippumaton verkko-opiskelu (Moodle).

Lisätietoja opiskelijoille

AVOIN AMK 10
CAMPUSONLINE 50

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointi tapahtuu palautettavien oppimistehtävien avulla.
Hylättyjä oppimistehtäviä voi tarkentaa/korjata enintään yhden kerran.

Hyväksytty: Opiskelija tuntee vähintäänkin tyydyttävästi laatuteknisen perusajattelun peruskäsitteineen ja laatukustannusten sekä laadunhallintajärjestelmän perusidean. Opiskelija osaa soveltaa niitä käytäntöön.

Hylätty: Opiskelija ei tunne laatuteknistä perusajattelua eikä kykene soveltamaan sitä käytäntöön.

Esitietovaatimukset

Ei vaatimuksia.