Siirry suoraan sisältöön

Hankinnan perusteet (5 op)

Toteutuksen tunnus: TLLY2500-3051

Toteutuksen perustiedot


Ajoitus

01.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 50

Koulutus

 • Logistiikka (AMK)
 • Rakennusmestari (AMK)
 • Bachelor's Degree Programme in Purchasing and Logistics Engineering

Opettaja

 • Minna Kervinen
 • Jutta Nihtilä

Ryhmät

 • ZJA24KTHAH
  Avoin AMK, tekniikka, Hankintaosaaja 1, Helsinki
 • 31.01.2024 14:00 - 15:30, TLLY2500 Hankinnan perusteet
 • 13.02.2024 10:00 - 16:00, TLLY2500 Hankinnan perusteet
 • 14.02.2024 09:00 - 15:00, TLLY2500 Hankinnan perusteet
 • 13.03.2024 14:00 - 15:30, TLLY2500 Hankinnan perusteet

Tavoitteet

Haluatko kehittyä hankinnan ammattilaiseksi, joka tuo organisaatiolleen menestystä? Tämän lisäksi lisäarvoa ja kilpailukykyä? Hankintaosaaminen on kaikkea tätä!

Opintojaksolla edistettävät osaamiset ovat:

TIETO JA YMMÄRRYS
Ymmärrät hankinnan roolin ja merkityksen organisaatioissa ja verkostoissa. Tunnet hankintaprosessin sekä eri sektoreiden merkittävimpiä erityispiirteitä. Ymmärrät kokonaiskustannusten hallinnan merkityksen, sekä tunnistat hankinnan mahdollisuuksia vastuullisuuden ja kestävän kehityksen näkökulmasta. Hahmotat kokonaiskuvan hankintatoimen mahdollisuuksista ja haasteista liiketoiminnan kehittämisessä.

TEKNIIKAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN
Tunnistat mahdollisuuksia soveltaa menetelmiä ja tekniikoita hankintojen toteuttamiseksi ammattimaisesti.

VIESTINTÄ JA TIIMITYÖ
Tunnistat hankinnan näkökulmasta keskeisiä sidosryhmiä, joiden kanssa osaat kommunikoida tehokkaasti.

Sisältö

Keskeisiä sisältöalueita ovat
- Hankintojen rooli ja merkitys liiketoiminnassa
- Hankintaprosessi
- Eri sektoreiden hankintojen erityispiirteitä
- Kestävät hankinnat
- Hankinnan kehityssuuntia

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Verkko-oppimisympäristön materiaali sekä seuraava kurssikirja:
Sanna Nieminen. 2016. Hyvä hankinta - parempi bisnes. Talentum Pro. (e-kirjana JAMKin kirjastossa)

Lisäksi rinnalla voi käyttää kirjaa:
van Weele, Arjan. 2018. Purchasing and Supply Chain Management. Cengage Learning. (e-kirjana JAMKin kirjastossa)

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla on 2 lähipäivää Helsingissä sekä 2 verkko-opetuspäivää Zoom verkkoympäristössä erillisen suunnitelman mukaisesti.
Opetustuntien lisäksi toteutuksella tehdään oppimistehtäviä.
Opintojaksolla käytettävä materiaali löytyy verkko-oppimisympäristöstä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Kurssilla hyödynnetään vierailijaluennoitsijoita työelämästä.
Oppimistehtävät tehdään omaan organisaatioon tai valittuun organisaatioon.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tällä toteutuksella ei ole tenttiä.

Kansainvälisyys

Osa materiaalista on englannin kielellä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähipäivät 20h
Itsenäinen opiskelu 58h
Oppimistehtävät 58h

Lisätietoja opiskelijoille

AVOIN AMK 50

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Kokonaisarviointi muodostuu opintojaksolla ilmoitettujen tehtäviä yhteispisteistä.

1: Ymmärrät perusasiat ja terminologian, mutta sinulla on merkittäviä puutteita keskeisten asioiden tulkitsemisessa.

2: Ymmärrät perusasiat ja terminologian, mutta sinulla on puutteita keskeisten asioiden soveltamisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3: Hallitset opintojakson keskeiset asiat. Olet saavuttanut hyvän tason oppimistuloksissa kuvatuissa aiheissa ja osaat soveltaa oppimiasi taitoja.

4: Olet saavuttanut erinomaisen tason lähes kaikissa oppimistuloksissa kuvatuissa aiheissa ja osaat soveltaa ja analysoida oppimiasi taitoja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5: Olet saavuttanut erinomaisen tason kaikissa oppimistuloksissa kuvatuissa aiheissa ja osaat soveltaa oppimiasi taitoja kriittisesti ja innovatiivisesti tarkastellen.

Esitietovaatimukset

-