Siirry suoraan sisältöön

Ohjelmistokehityksen työvälineet (5 op)

Toteutuksen tunnus: HT00CF21-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 22.08.2024

Ajoitus

26.08.2024 - 19.05.2025

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 55

Koulutus

 • Tietojenkäsittely (AMK)

Opettaja

 • Jarkko Immonen
 • Juha-Tapio Teno

Ryhmät

 • HTK24S1
  Tietojenkäsittely (AMK)
 • ZJAHTK24S1
  Avoin AMK, Tiko, AMK-väylät, tietojenkäsittely, tradenomi amk
 • 26.08.2024 13:15 - 15:45, Ohjelmistokehityksen työvälineet HT00CF21-3001
 • 27.08.2024 13:15 - 15:45, Ohjelmistokehityksen työvälineet HT00CF21-3001
 • 28.08.2024 13:15 - 15:45, Ohjelmistokehityksen työvälineet HT00CF21-3001
 • 04.09.2024 13:15 - 15:45, Ohjelmistokehityksen työvälineet HT00CF21-3001

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus

Moderni ohjelmistokehitys on usein tiimityötä, joka vaatii useiden työvälineiden päivittäistä käyttöä. Tällä opintojaksolla opit koostamaan ohjelmointiympäristön ja käyttämään erilaisia ohjelmistokehityksessä tarvittavia työvälineitä. Tällaisia työvälineitä ovat esimerkiksi komentorivi, versionhallinta sekä erilaiset viestintä- ja yhteistyöohjelmistot.

Opintojakson osaamiset

- Tietojärjestelmäosaaminen: Tuntee ja osaa hyödyntää tyypillisiä tietojärjestelmiä ja palveluita sekä ymmärtää tietoturvan merkityksen palveluiden hyödyntämisessä.
- Sovelluskehitysosaaminen: Tuntee sovelluskehityksessä käytettäviä teknologioita ja tunnistaa erilaisten teknologioiden merkityksen ja niiden väliset suhteet.
- Ohjelmistotuotanto-osaaminen: Tuntee ohjelmistotuotantoon liittyviä välineitä ja menetelmiä sekä osaa soveltaa tietojaan käytännön työskentelyssä.
- Työelämässä toimiminen: Hyödyntää teknologian ja digitalisaation tuomia mahdollisuuksia omassa työssään.

Opintojakson osaamistavoite

Osaat koostaa moderniin sovelluskehitykseen soveltuvan kehitysympäristön ja osaat käyttää sitä. Osaat käyttää viestintä- ja yhteistyövälineitä toimiaksesi yhteistyössä tiimin ja asiakkaiden kanssa. Ymmärrät versionhallinnan merkityksen ja toiminnan ohjelmistokehitysprojekteissa.

Sisältö

Opintojaksolla tutustut seuraaviin aihealueisiin:

- Komentorivin perusteet
- Web-kehittäjän toimintaympäristö ja pakettien hallinta
- Viestintä- ja kommunikaatiovälineet
- Projektinhallinnan työvälineet
- Versionhallinta (Git)

Aika ja paikka

- Kontaktitunnit pääkampuksella.
- Opintojakso jakaantuu kahteen osaan: syksy + kevät.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

- Opettajien laatimat luentomateriaalit ja tehtävät

Opetusmenetelmät

- Kontaktitunnit luokassa
- Yksilö ja ryhmätehtävät
- Monivalintatentit

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

- Ilmoitetaan opintojakson ensimmäisellä luennolla.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

- Voit anoa aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista Jamkin eAHOT-prossien mukaan.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- Syksyn laajuus on kaksi (2) opintopistettä, kevään laajuus kolme (3) opintopistettä.
- Opintojakson kokonaiskuormittavuus on 135 tuntia.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 15 (sis. max-määrään)
- Kaksi monivalintatenttiä verkkototeutuksena
- Kahden tehtäväsarjan hyväksytty palautus (syksy+kevät).

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Tunnet komentorivin perusteet ja osaat käyttää komentoja päivittäisessä työskentelyssä. Osaat koostaa sovelluskehitykseen soveltuvan kehitysympäristön ja käyttää sitä. Tunnet moderneja sovelluskehityksen työvälineitä. Tunnet opintojaksolla käytettyjä viestinnän ja projektihallinnan työvälineitä ja osaat hyödyntää niitä. Osaat toimia tiimissä tavoitteellisesti. Ymmärrät versionhallinan käsitteitä ja osaat käyttää versionhallintaa komentoriviltä.