Skip to main content

Maataloustuotteiden jatkojalostus (5 op)

Toteutuksen tunnus: LMSV0200-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.11.2024 - 09.01.2025

Ajoitus

19.05.2025 - 31.07.2025

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Biotalousinstituutti

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Maaseutuelinkeinot (AMK)

Opettaja

 • Ulla Heinonen

Ryhmät

 • LMS21S1
  Maaseutuelinkeinot (AMK)
 • LMS22S1
  Maaseutuelinkeinot (AMK)
 • LMS23KM
  Maaseutuelinkeinot (AMK)
 • LMS22KM
  Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot, monimuotototeutus
 • LMS23S1
  Maaseutuelinkeinot (AMK)

Objectives

Opintojakson tarkoitus
Kun käyt tämän opintojakson, osaat jatkojalostaa, koevalmistaa ja arvioida valitsemaasi tuotetta käytännössä.
Tämän opintojakson suoritettuasi tiedät maataloustuotteen jatkojalostuksen vaiheet, tunnet jalostusmenetelmiä ja tiedät jatkojalostusta koskevat keskeisimmät säädökset. Opintojakson aikana suoritat hygieniapassitutkinnon.

Opintojakson osaamiset
Maatalous
Liiketoimintaosaaminen

Opintojakson osaamistavoite
Tunnet jatkojalostuksen vaiheet ja osaat tehdä asiakaslähtöistä tuotekehitystyötä käytännössä. Osaat laatia tuotekonseptin tuoteidean pohjalta, suunnitella reseptin, koevalmistaa ja arvioida tuotetta niin asiakkaan, tuotantoprosessin kuin talouden näkökulmasta.
Tunnet keskeiset lainsäädännön asettamat vaatimukset elintarvikkeiden tai muiden alkutuotannon tuotteiden jatkojalostukselle. Hallitset perustiedot mikrobeista ja niiden toimintaan vaikuttavista tekijöistä. Osaat käsitellä elintarvikkeita hygieenisesti. Osaat hakea oppia ja mallia olemassa olevista jatkojalostusyrityksistä osallistumalla opintomatkoille, seminaareihin ja messuille.

Content

käytännön harjoitukset koekeittiössä, tuoteidean tuotekehitys, tuotekonsepti, reseptiikka, koevalmistus, aistinvarainen arviointi, katelaskenta ja hinnoittelu, pakkaukset ja pakkausmerkinnät, elintarvikelainsäädäntö, mikrobit ja niiden elinehdot, hygieniset työtavat, hygieniapassin suorittaminen, omavalvonta (HACCP), tuotevastuu, laadun kehittäminen, opintomatkat jatkojalostusta harjoittaviin yrityksiin, osallistuminen alan seminaareihin ja messuille

Learning materials and recommended literature

Opiskelija koostaa oppimateriaalia itselleen kurssin edetessä tehtävien ohjaamana.

Teaching methods

Kyseessä on monimuotototeutus, jossa ideana on learning by doing. Hygieniapassiin liittyvä materiaali opiskellaan itsenäisesti ja tentitään kurssin aikataulun mukaisesti keväällä 2025. Kurssilla suunnitellaan ja toteutetaan oma jatkojalostusprojekti, jonka tuotoksia esitellään kuluttajille Biotalouskampuspäivässä syksyllä 2025. Opiskelu tapahtuu itsenäisesti ja pienryhmässä toisille vertaispalautetta antaen.

Practical training and working life connections

Mahdollisuuksien mukaan kurssin puitteissa tutustutaan maataloustuotteiden jatkojalostukseen yritysvierailujen avulla ja messuille osallistumalla.

Exam dates and retake possibilities

Kurssitenttiä ei ole.

Student workload

Kurssin laajuus on 135 tuntia opiskelijatyötä, pääosin itsenäistä opiskelua ja opiskelua pienryhmässä. Jatkojalostusprojektista saattaa tulla opiskelijalle kustannuksia.
Jatkojalostusprojektit esitellään kuluttajille Biotalouskampuspäivässä syksyllä 2025.

Further information for students

Kurssin arvosana määräytyy jatkuvan arvioinnin perusteella eli palautettavat tehtävät tulee suorittaa hyväksyttävällä tasolla.

Evaluation scale

Hyväksytty/Hylätty

Evaluation criteria, satisfactory (1-2)

Välttävä 1: Osaat toteuttaa ohjauksessa valitsemasi tuotteen jatkojalostuksen vaihe vaiheelta. Osaat arvioida kehittämääsi tuotetta asiakkaan, tuotantoprosessin ja talouden näkökulmasta. Saat todistuksen hygieniapassin suorittamisesta. Osallistut opintomatkoille ja seminaareihin sekä raportoit niistä.

Tyydyttävä 2: Osaat toteuttaa itsenäisesti valitsemasi tuotteen jatkojalostuksen vaihe vaiheelta. Osaat arvioida kehittämääsi tuotetta asiakkaan, tuotantoprosessin ja talouden näkökulmasta ja muuttaa tuotekonseptia palautteen perusteella. Saat todistuksen hygieniapassin suorittamisesta. Osallistut opintomatkoille ja seminaareihin sekä raportoit opituista asioista monipuolisesti.

Evaluation criteria, good (3-4)

Hyvä 3. Osaat toteuttaa itsenäisesti valitsemasi tuotteen jatkojalostuksen vaihe vaiheelta. Osaat arvioida kehittämääsi tuotetta asiakkaan, tuotantoprosessin ja talouden näkökulmasta ja kehittää tuotekonseptia palautteen perusteella. Saat todistuksen hygieniapassin suorittamisesta. Olet osallistunut opintomatkoille ja seminaareihin sekä raportoinut opituista asioista monipuolisesti ja reflektiivisesti.

Hyvä 4: Tuoteideasi on innovatiivinen ja osaat toteuttaa itsenäisesti valitsemasi tuotteen jatkojalostuksen vaihe vaiheelta. Osaat arvioida kehittämääsi tuotetta asiakkaan, tuotantoprosessin ja talouden näkökulmasta ja kehittää tuotekonseptia palautteen perusteella. Saat todistuksen hygieniapassin suorittamisesta. Olet osallistunut opintomatkoille ja seminaareihin sekä raportoinut opituista asioista monipuolisesti ja reflektiivisesti.

Evaluation criteria, excellent (5)

Erinomainen 5: Tuoteideasi on innovatiivinen ja laajaa asiakasjoukkoa kiinnostava. Osaat toteuttaa itsenäisesti valitsemasi tuotteen jatkojalostuksen vaihe vaiheelta. Osaat arvioida kehittämääsi tuotetta asiakkaan, tuotantoprosessin ja talouden näkökulmasta ja kehittää tuotekonseptia palautteen perusteella. Saat todistuksen hygieniapassin suorittamisesta. Olet osallistunut opintomatkoille ja seminaareihin sekä raportoinut opituista asioista monipuolisesti, reflektiivisesti ja kriittisesti.