Siirry suoraan sisältöön

Työelämän ruotsi (4 op)

Toteutuksen tunnus: ZZPC0320-3196

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

07.02.2024 - 10.03.2024

Ajoitus

25.03.2024 - 07.06.2024

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

TA94 - Kielikeskus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 30

Koulutus

 • Musiikkipedagogi (AMK)
 • Logistiikka (AMK)
 • Toimintaterapeutti (AMK)
 • Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (AMK)
 • Palveluliiketoiminta (AMK)
 • Tiimiakatemia (AMK)
 • Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • Kätilö (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Tietojenkäsittely (AMK)
 • Konetekniikka (AMK)
 • Rakennusmestari (AMK)
 • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • Liiketalous (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Maaseutuelinkeinot (AMK)
 • Fysioterapeutti (AMK)

Opettaja

 • Susanna Kananoja
 • 25.03.2024 11:00 - 12:15, Työelämän ruotsi ZZPC0320-3196
 • 16.04.2024 10:00 - 11:15, Työelämän ruotsi ZZPC0320-3196
 • 06.05.2024 11:00 - 12:15, Työelämän ruotsi ZZPC0320-3196
 • 31.05.2024 10:00 - 13:00, Työelämän ruotsi ZZPC0320-3196 - kirjallnen tentti
 • 04.06.2024 12:00 - 15:00, Työelämän ruotsi ZZPC0320-3196 - kirjallinen tentti

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi, pystyt pääosin ymmärrettävästi viestimään ruotsiksi suullisesti ja kirjallisesti yksinkertaisissa ja rutiininomaisissa työtehtävissä ja muissa tilanteissa.

Opintojakson suoritettuasi, hallitset itsestäsi ja osaamisestasi kertomisen esimerkiksi työnhakutilanteissa. Osaat toimia ruotsiksi työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa ja keskeisissä oman alasi työtehtävissä, kuten tapaamiset, opastamis- ja neuvomistilanteet, oman alan työsähköpostin kirjoittaminen ja asiakaspalvelutilanteet. Osaat arvioida ruotsin kielen osaamistasi ja olet motivoitunut kehittämään sitä elinikäisen oppimisen periaatteiden mukaisesti. Otat vastuuta omasta oppimisestasi ja toimit sovittujen toimintatapojen mukaisesti.

Viestintä ja tiimityö: Osaat toimia tehokkaasti kansallisessa ja kansainvälisessä kontekstissa ja osaat tehdä tehokkaasti yhteistyötä oman alasi asiantuntijoiden ja muiden ammattiryhmien kanssa.

Sisältö

Opintojaksolla opiskelet seuraavia sisältöjä:
- opinnot ja työnhaku
- työelämän suullisia ja kirjallisia viestintätilanteita, esimerkiksi tapaaminen, jutustelu, asiakaspalvelu, puhelin, sähköposti ja mielipiteenilmaisu
- asiatekstin, kuten raportin, ohjeiden tai yhteenvetojen, tuottaminen
- oman alan keskeistä terminologiaa
- alakohtainen syventävä osio, jonka voit toteuttaa esimerkiksi workshop-työskentelynä, projektina, työelämään tutustumisena, portfoliona tai raporttina

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojaksolla käytetään opettajan laatimaa materiaalia.
Opettaja antaa opiskelijoille tarvittaessa tukimateriaalia opintojakson aikana.

Opetusmenetelmät

Tämä on verkko-opintojakso Moodle-oppimisympäristössä. Kurssi alkaa ma 25.3.2024 ja päättyy pe 7.6.2024. Moodle-työtila avautuu viimeistään kurssin aloituspäivänä.

Kurssin laajuus on 4 opintopistettä (yht. 108 tuntia työtä). Jaettuna kurssin ajalle, kuormittavuus per viikko on 9,5 tuntia.

Maanantaina 25.3.2024 klo 11-12.15 pidetään kurssin aloituswebinaari Zoomin välityksellä, jossa opettaja kertoo kurssin sisällöstä, tehtävistä jne. ja jonka aikana myös opiskelijat voit kysyä opettajalta asioista, jotka mahdollisesti mietityttävät. Aloituswebinaariin osallistuminen on vapaaehtoista. Aloituswebinaarin osoite on: https://jamk.zoom.us/j/6664089196. Kurssin muut webinaarit pidetään edellä mainitussa osoitteessa Zoomissa ti 16.4. klo 10-11.15 (aiheena mm. kurssin ryhmätyöt) & ma 6.5. klo 11-12.15 (aiheena mm. kurssin tentit). Myös näihin webinaareihin osallistuminen on vapaaehtoista. Kaikki webinaarit tallennetaan ja linkit tallenteisiin tulevat näkyville kurssin työtilaan.

Etäopetustoteutuksiin ei sisälly lähiopetusta. Työskentely on pääosin itsenäistä mutta teet opintojaksolla myös ryhmätöitä. Ryhmätöitä ei voi tehdä yksin.

Etäopetustoteutukseen sisältyy kirjallisia ja suullisia harjoituksia sekä palautustehtäviä, joista saa henkilökohtaista palautetta. Suulliset palautustehtävät ovat ryhmätöitä ja ne palautetaan videotiedostoina. Suullisissa tehtävissä sekä suullisessa tentissä sinulta edellytetään web-kameran käyttöä ja henkilöllisyyden todistamista.

Etäopetustoteutuksella edellytetään Moodle-oppimisympäristön ja esitystyökalujen sujuvaa hallintaa, Zoom-ohjelman käyttöä sekä päätelaitteesi ja Moodle-oppimisympäristön yhteensopivuutta. Tarvitset opintojaksolla ehdottomasti (kuuloke-)mikrofonin, web-kameran ja toimivan verkkoyhteyden.

Kaikki kurssin suoritukset (mahdollinen uusintatentti pois lukien) on suoritettava aikavälillä 25.3.-7.6.2024. Kaikki tehtävät Moodle-oppimisympäristössä ovat pakollisia, ellei tehtävänannossa toisin mainita. Tehtävät on jaksotettu 3 osioon seuraavasti:
- osio 1 avoinna 25.3.-14.4.2024
- osio 2 avoinna 15.4.-5.5.2024
- osio 3 avoinna 6.5.-26.5.2024
Aikaväli 27.5.-7.6.2024 on tarkoitettu kurssin tenttien tekemiseen & niihin valmistautumiseen.

Suullinen tentti suoritetaan ryhmä-/parikeskusteluna ja se pidetään Zoom-videoneuvotteluohjelman välityksellä. Tenttiin ilmoittaudutaan Moodle-oppimisympäristössä viimeistään su 26.5.2024 klo 23.59.
Tenttiaika 30 min., tentissä ei saa käyttää apuvälineitä.

Suullisen tentin voi tehdä seuraavina ajankohtina:
- to 30.5.2024 klo 11, 11.30, 12.30 tai klo 13
- ma 3.6.2024 klo 11, 11.30 tai klo 13
- ke 5.6.2024 klo 12 tai klo 12.30
Web-kameran käyttö suullisessa tentissä on pakollista.

Kirjallinen tentti pidetään kontaktitenttinä Rajakadun kampuksella. Kirjalliseen tenttiin ilmoittaudutaan Moodle-oppimisympäristössä viimeistään viimeistään su 26.5.2024 klo 23.59. Tenttiaika on 2 tuntia, yksilöllisen tuen päätöksen saaneille pidempi (ilmoita yksilöllisen tuen päätöksestäsi opettajalle hyvissä ajoin). Tentissä ei saa käyttää apuvälineitä.

Kirjallisen tentin Rajakadun kampuksella voi tehdä seuraavina ajankohtina:
- pe 31.5.2024 klo 10 (luokka ilmoitetaan myöhemmin)
- ti 4.6. klo 12 (luokka ilmoitetaan myöhemmin)

Vaihtoehtoisesti opiskelija voi tehdä kirjallisen tentin Exam-studiossa aikavälillä 27.5.-7.6.2024. Exam-tentin voi tehdä joko Jamkin tiloissa tai tenttivierailuna jonkun muun korkeakoulun tiloissa. Lisätietoa Exam-tentistä saa opettajalta ja näiltä sivuilta: https://help.jamk.fi/exam/fi/opiskelijalle/ & https://help.jamk.fi/exam/fi/opiskelijalle/exam-tenttivierailu-toisessa-korkeakoulussa/.

Kummankin tentin saa tarvittaessa uusia kahdesti.
- Suullisen tentin uusintakoe järjestetään Zoomissa. Sovi aika yhdessä opettajan kanssa.
- Kirjallisen tentin uusintakoe tehdään Exam-studiossa. Sovi asiasta opettajan kanssa.
- Hyväksytyn tentin arvosanaa voi yrittää korottaa yhden kerran. Suullinen korotustentti tehdään Zoomissa ja kirjallinen korotustentti Exam-studiossa. Sovi korotustenttiin liittyvistä asioista opettajan kanssa.
- Uusintakoe/uusintakokeet & korotustentti on suoritettava 15.12.2024 mennessä, jonka jälkeen kurssisuoritus vanhenee.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Suullinen tentti suoritetaan ryhmä-/parikeskusteluna ja se pidetään Zoom-videoneuvotteluohjelman välityksellä. Tenttiin ilmoittaudutaan Moodle-oppimisympäristössä viimeistään su 26.5.2024 klo 23.59.
Tenttiaika 30 min., tentissä ei saa käyttää apuvälineitä.

Suullisen tentin voi tehdä seuraavina ajankohtina:
- to 30.5.2024 klo 11, 11.30, 12.30 tai klo 13
- ma 3.6.2024 klo 11, 11.30 tai klo 13
- ke 5.6.2024 klo 12 tai klo 12.30
Web-kameran käyttö suullisessa tentissä on pakollista.

Kirjallinen tentti pidetään kontaktitenttinä Rajakadun kampuksella. Kirjalliseen tenttiin ilmoittaudutaan Moodle-oppimisympäristössä viimeistään viimeistään su 26.5.2024 klo 23.59. Tenttiaika on 2 tuntia, yksilöllisen tuen päätöksen saaneille pidempi (ilmoita yksilöllisen tuen päätöksestäsi opettajalle hyvissä ajoin). Tentissä ei saa käyttää apuvälineitä.

Kirjallisen tentin Rajakadun kampuksella voi tehdä seuraavina ajankohtina:
- pe 31.5.2024 klo 10 (luokka ilmoitetaan myöhemmin)
- ti 4.6. klo 12 (luokka ilmoitetaan myöhemmin)

Vaihtoehtoisesti opiskelija voi tehdä kirjallisen tentin Exam-studiossa aikavälillä 27.5.-7.6.2024. Exam-tentin voi tehdä joko Jamkin tiloissa tai tenttivierailuna jonkun muun korkeakoulun tiloissa. Lisätietoa Exam-tentistä saa opettajalta ja näiltä sivuilta: https://help.jamk.fi/exam/fi/opiskelijalle/ & https://help.jamk.fi/exam/fi/opiskelijalle/exam-tenttivierailu-toisessa-korkeakoulussa/.

Kummankin tentin saa tarvittaessa uusia kahdesti.
- Suullisen tentin uusintakoe järjestetään Zoomissa. Sovi aika yhdessä opettajan kanssa.
- Kirjallisen tentin uusintakoe tehdään Exam-studiossa. Sovi asiasta opettajan kanssa.
- Hyväksytyn tentin arvosanaa voi yrittää korottaa yhden kerran. Suullinen korotustentti tehdään Zoomissa ja kirjallinen korotustentti Exam-studiossa. Sovi korotustenttiin liittyvistä asioista opettajan kanssa.
- Uusintakoe/uusintakokeet & korotustentti on suoritettava 15.12.2024 mennessä, jonka jälkeen kurssisuoritus vanhenee.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- verkkotapaamisia 0 - 10 h
- opiskelumateriaaliin perehtyminen, harjoitustehtävät, palautustehtävät ja suullinen ryhmätyöskentely 70 - 80 h
- tentteihin valmistautuminen 5 - 10 h
Yhteensä 108 tuntia (yhden opintopisteen työmäärä on 27 tuntia). Kurssi kestää 11 viikkoa, joten työmäärä per viikko on 9,5 tuntia.

Lisätietoja opiskelijoille

Laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta (6.6.2003/424).

Suullinen ja kirjallinen kielitaitosi arvioidaan erikseen arviointiasteikolla 0 - 5.

Arviointi perustuu jatkuvaan arviointiin ja palautteeseen, arvioitaviin palautustehtäviin, suulliseen ryhmätyöhön sekä kirjalliseen ja suulliseen tenttiin.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1 Pystyt pääosin ymmärrettävästi viestimään suullisesti ja kirjallisesti yksinkertaisissa ja rutiininomaisissa työtehtävissä ja muissa tilanteissa, vaikka viestintä on paikoin hidasta ja epäyhtenäistä. Ymmärrät keskeiset sisällöt tuttuja aiheita käsittelevästä selkeästä puheesta ja tekstistä. Hallitset riittävästi kielen perusrakenteita ja sanastoa, jotta viesti välittyy. Ääntämisesi taso riittää viestin pääsisällön välittymiseen. Toimit vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.

2 Pystyt ymmärrettävästi viestimään suullisesti ja kirjallisesti tutuissa ja tavanomaisissa työtehtävissä ja tilanteissa, vaikka viestintä on paikoin hidasta ja epäyhtenäistä. Ymmärrät selkeää puhetta ja tekstiä, joka koskee tuttuja aiheita. Hallitset kielen perusrakenteet. Sanavarastosi riittää selviytymiseen jokapäiväiseen elämään liittyvissä tilanteissa ja kohtalaisesti oman alan perustilanteissa. Ääntämisesi taso riittää viestin välittymiseen. Toimit vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3 Selviät hyvin suullisesti ja kirjallisesti työtehtävissäsi sekä muissa jokapäiväisissä tilanteissa. Pystyt kirjoittamaan sisällöllisesti yhtenäisen kokonaisuuden. Ymmärrät normaalitempoista puhetta, mutta harvinaisemmat aiheet ja ei-yleiskielinen puhe voivat tuottaa sinulle vaikeuksia. Ymmärrät jo oman alasi vaativiakin tekstejä, vaikka yksityiskohtia voi jäädä epäselviksi. Osaat käyttää rakenteita monipuolisesti eivätkä virheet estä viestin välittymistä. Sanavarastosi riittää viestimään keskeiset asiat erilaisissa tehtävissä ja tilanteissa. Äännät ymmärrettävästi. Toimit vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.

4 Osaat viestiä sujuvasti eri kielenkäyttötilanteissa tuottaen selkeää ja sujuvaa kieltä asianmukaisella tyylillä. Ymmärrät ja tuotat vaikeuksitta työelämässä tarvittavaa tekstiä ja puhetta, vaikka yleiskielestä poikkeavat ilmaisut aiheuttavat jonkin verran vaikeuksia. Hallitset hyvin kielen käytön, mutta satunnaisia ongelmia voi silti esiintyä. Toimit vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5 Osaat viestiä erittäin sujuvasti ja aktiivisesti osallistuen sekä oppimaasi monipuolisesti soveltaen vaativissa työelämän kielenkäyttötilanteissa sopivaa tyyliä käyttäen. Ymmärrät vaikeuksitta erilaisia kielenkäyttäjiä, vaikka hienot vivahteet ja merkittävästi yleiskielestä poikkeava puhe voivat tuottaa vaikeuksia. Ymmärrät ja tuotat sisällöllisesti vaativaa puhetta ja tekstiä. Kielen käytössäsi ei ole juurikaan puutteita. Toimit vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2 tai B1 ruotsin kielessä.

Tämä tarkoittaa, että pystyt opintojakson alkaessa ymmärrettävästi viestimään suullisesti ja kirjallisesti tutuissa ja tavanomaisissa tilanteissa. Ymmärrät selkeää puhetta ja tekstiä, joka koskee tuttuja aiheita, kuten henkilön esittäytymistä, opinnoista keskustelua ja työstä kertomista. Hallitset pääosin ruotsin perusrakenteet, kuten persoonapronominien käytön, substantiivien ja adjektiivien taivutuksen ja käytön, verbien aikamuodot sekä pää- ja sivulauseen sanajärjestyksen. Sanavarastosi riittää selviytymiseen jokapäiväiseen elämään liittyvissä tilanteissa. Ääntämisesi taso riittää viestin välittymiseen.

Lisätiedot

Laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta 6.6.2003/424.

Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan erikseen.