Siirry suoraan sisältöön

Pilvialustat (3 op)

Toteutuksen tunnus: HT00BN90-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 22.08.2024

Ajoitus

02.09.2024 - 08.11.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 50

Koulutus

 • Tietojenkäsittely (AMK)

Opettaja

 • Juha-Tapio Teno

Ryhmät

 • HTK23S1
  Tietojenkäsittely (AMK)
 • 03.09.2024 13:00 - 16:30, Pilvialustat HT00BN90-3003
 • 10.09.2024 13:00 - 16:30, Pilvialustat HT00BN90-3003
 • 17.09.2024 13:00 - 16:30, Pilvialustat HT00BN90-3003
 • 23.09.2024 09:00 - 12:30, Pilvialustat HT00BN90-3003
 • 01.10.2024 13:00 - 16:30, Pilvialustat HT00BN90-3003
 • 08.10.2024 13:00 - 16:30, Pilvialustat HT00BN90-3003
 • 22.10.2024 13:00 - 16:30, Pilvialustat HT00BN90-3003
 • 29.10.2024 13:00 - 16:30, Pilvialustat HT00BN90-3003

Tavoitteet

Pilvialustat tarjoavat useita tapoja rakentaa ja hyödyntää eri alustoja ja palveluita modernien digitaalisten palveluiden rakentamiseksi. Web-kehittäjien työnkuvaan kuuluu useasti myös koko tuotanto- ja julkaisuprosessin hallintaan liittyviä tehtäviä. Tämän opintojakson myötä saat tietoa ja osaamista erilaista pilvipalveluratkaisuista ja -palveluista, joiden avulla voidaan rakentaa moderneja digitaalisia palveluita.

Opintojakson osaamiset
Ohjelmistotuotanto-osaaminen
Tietojärjestelmäosaaminen
Sovelluskehitysosaaminen
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen

Opintojakson suoritettuasi tunnet modernin pilvipalveluympäristön tarjoamat mahdollisuudet web-sovelluksien alustan rakentamisen osalta. Osaat ja ymmärrät pilvipalveluiden eri alustavaihtoehdot ja opit pilvipalveluiden käyttöön liittyvät välineet ja ratkaisut.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään pilvipalvelualustoihin ja palveluiden rakentamiseen pilvipalvelupohjaisesti eri ratkaisualustoilla ja työvälineillä. Opit myös palveluiden konfiguroinnista sovelluksen automatisoituun julkaisuun asti. Opintojaksolla syvennytään erityisesti AWS-pilvipalveluteknologioihin.

Aika ja paikka

Viikko 36 - 45 (Ei viikko 42)

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opettajan kirjoittama oppimateriaali ja tehtävät, sekä valikoidut verkkolähteet. AWS Academy materiaalit.

Opetusmenetelmät

- Oppitunnit luokkatilassa.
- Tehtävät
- Mahdolliset ryhmätyöt
- Teoriatestit

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson päätteeksi järjestetään koneellinen verkkotentti (16 kysymystä).

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Opintojen korvaaminen ja sisällyttäminen on mahdollista esimerkiksi AWS Cloud Foundations kurssin suorituksella ja päättötyöllä, tai AWS Cloud Practicioner sertifikaatilla. Voit hakea sisällyttämistä tai korvausta eAHOT prosessin kautta. Ota yhteyttä opettajaan sähköpostitse.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson keskimääräinen kuormittavuus on 81 tuntia.

Sisällön jaksotus

Viikot 36-45 :
- Introduction to Course & Moduuli 1   
Moduuli 2: Cloud Economics & Billing ja Moduuli 3 aloitus
Moduuli 3: Global Infrastructure, Moduuli 4: AWS Cloud Security (57 slaidia
Moduuli 4: loppuun, Moduuli 5: Networking and Content Security jäi kesken
Moduuli 5 loppuun, ja 6: Compute, Lab EC2   
Moduuli 6 loppuun, Moduuli 7: Storage    
Moduuli 7 Storage loppuun, Moduuli 8 Databases ja labra
Moduuli 9: Cloud Architecture , Moduuli 10: Autoscaling and monitoring
CI/CD-julkaisuputki ja päättötyö, AWS CLI ja AWS ECS CLI työkalujen asennus

Lisätietoja opiskelijoille

Hyväksyttyyn arvosanaan vaadittavat osaamiset:

- Osaat asentaa ja konfiguroida tarkoituksenmukaisen pilvipalvelupohjaisen kehitysympäristön tai virtuaalikoneen.
- Osaat käyttää opintojaksolla käsiteltyjä työvälineitä.
- Tunnet julkaisuputkien toteuttamiseen liittyviä menetelmiä ja välineitä sekä osaat toteuttaa julkaisuputken pilvessä.
- Teoriatestit suoritettu hyväksytysti.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty