Skip to main content

Datan esikäsittely pilvialustalla (3 op)

Toteutuksen tunnus: HT00BN66-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 22.08.2024

Ajoitus

30.09.2024 - 29.11.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 30

Koulutus

 • Tietojenkäsittely (AMK)

Opettaja

 • Juha-Tapio Teno

Ryhmät

 • ZJA24SI
  Avoin amk, tiko
 • ZJK24SI
  Korkeakoulujen välinen yhteistyö, TIKO
 • HTK23S1
  Tietojenkäsittely (AMK)
 • 03.10.2024 13:00 - 16:30, Datan esikäsittely pilvialustalla HT00BN66-3004
 • 10.10.2024 13:00 - 16:30, Datan esikäsittely pilvialustalla HT00BN66-3004
 • 24.10.2024 13:00 - 16:30, Datan esikäsittely pilvialustalla HT00BN66-3004
 • 31.10.2024 13:00 - 16:30, Datan esikäsittely pilvialustalla HT00BN66-3004
 • 14.11.2024 13:00 - 16:30, Datan esikäsittely pilvialustalla HT00BN66-3004
 • 21.11.2024 13:00 - 16:30, Datan esikäsittely pilvialustalla HT00BN66-3004
 • 28.11.2024 13:00 - 16:30, Datan esikäsittely pilvialustalla HT00BN66-3004

Objectives

Haluatko oppia miten pilveen tuodaan dataa useista eri taustalähteistä ja kuinka se jalostetaan hyödylliseen muotoon? Opintojaksolla opit kuinka tiedon hyödyntäminen vaatii usein dataa muokkamista ja käsitelyä sopivaan muotoon, jotta siitä voidaan käyttää liiketoiminnassa hyödyllisillä tavoilla. Kun käyt tämän oppijakson, olet oppinut ymmärtään mahdollisuudet tietojen esikäsittelyn (Extract, Transform, Load) osalta ja olet tutustunut työkaluihin joilla tietoa voidaan muokata eri järjestelmien tai palveluiden tarvitsemaan muotoon.

Content

- Datan esikäsittely pilvipalveluiden avulla
- Eri datalähteiden tietojen haku, muokkaus ja tallennus- tai lataus tarvittavaan muotoon.

Time and location

Viikot 40 - 48, 7 luentoa (pl vko 42&45). Pääkampus.

Learning materials and recommended literature

Opettajan kirjoittama oppimateriaali Moodlessa. Lisämateriaalia AWS Academy-palvelussa tai datan esikäsittelyyn liittyvää oppimismateriaalit, kirjat ja AWS -palveluiden dokumentaatio.

Teaching methods

- Teoria ja tehtäväluennot luokassa.
- Yksilö- ja ryhmätehtävät
- Lopputentti

Opetus pääsääntöisesti luokkatoteutuksena, luennot sisältävät teoriaosuuden, yhteistä ja itsenäistä tehtävien tekemistä.

Practical training and working life connections

Opintojakson viimeiselle luennolle on suunniteltu työelämäyhteistyön vierailijaluento.

Exam dates and retake possibilities

Lopputentti järjestetään opintojakson lopussa konetenttinä. Uusintamahdollisuuksista tiedotetaan erikseen opintojakson alussa.

Alternative completion methods

Voit hakea aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (eAHOT) kautta opintojakson hyväksilukua / korvaavuutta. Ota yhteys opettajaan sähköpostitse.

Student workload

Opintojakson keskimääräinen kuormittavuus on 81 tuntia.

Further information for students

Avoin amk 5
EduFutura 5
Arviointikriteeristö: Hyväksytty/Hylätty
- Yksilö ja ryhmätyöt tehty palautettu ja tehty hyväksytysti
- Tentti suoritettu hyväksytysti

Evaluation scale

Hyväksytty/Hylätty

Evaluation criteria, pass/failed

Hyväksytty suoritus:

- Tehtävät tehty
- Oppimispäiväkirja palautettu
- Tentti suoritettu hyväksytysti

Prerequisites

Tietotekniikan peruskäyttötaidot
Ohjelmoinnin perusosaaminen
SQL-osaaminen
Skriptaus