Skip to main content

Tekoäly- ja koneoppimispalvelut pilvialustalla (5 op)

Toteutuksen tunnus: HT00BN67-3004

Toteutuksen perustiedot


Ajoitus

03.03.2025 - 09.05.2025

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 30

Koulutus

  • Tietojenkäsittely (AMK)

Opettaja

  • Juha-Tapio Teno

Ryhmät

  • HTK23S1
    Tietojenkäsittely (AMK)

Objectives

Haluatko oppia ymmärtämään pilvipalveluita, jotka mahdollistavat tekoäly- ja koneoppimispalveluiden rakentamisen valmiiden mallien ja pilvipalveluiden avulla? Kurssissa perehdymme tekoäly- ja koneoppimisen palveluihin niin kuvan- ja tekstintunnistamisen kuin ennustamisen osalta pilvessä. Kurssin avulla ymmärrät pilvipalvelupohjaisten tekoäly- ja koneoppimispalveluiden mahdollisuudet digitaalisessa toimintaympäristössä.

Opintojakson osaamiset
- Sovelluskehitysosaaminen
- Tietojärjestelmäosaaminen
- Oppimisen ja tiedonhallinan osaaminen

Content

- Tekoäly- ja koneoppimispalvelut pilvessä
- Dokumenttien analysointi
- Ennustaminen
- Kuvan tunnistaminen
- Muut ajankohtaiset tekoäly- ja koneoppimispalvelut

Learning materials and recommended literature

Opettajan kirjoittama oppimateriaali Moodlessa. Lisämateriaalia AWS Academy-palvelussa tai koneoppimiseen- ja tekoälyyn liittyvää oppimismateriaalit ja kirjat.

Teaching methods

- Teoria ja tehtäväluennot luokkatilassa
- Tehtävät
- Testit
- Päättötyö
- Lopputentti

Opintojakson aikana tehdään teorialuentojen osana yhteisesti tehtäviä, joiden osalta perehdytään tekoäly ja koneppimispalveluihin pilvialustalla

Exam dates and retake possibilities

Lopputentti järjestetään opintojakson lopussa konetenttinä. Uusintamahdollisuuksista tiedotetaan erikseen opintojakson alussa.

Alternative completion methods

Voit hakea aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (eAHOT) kautta opintojakson hyväksilukua / korvaavuutta. Ota yhteys opettajaan sähköpostitse.

Student workload

Opintojakson keskimääräinen kuormittavuus on 135 tuntia.

Further information for students

Avoin amk 3
EduFutura 5

Evaluation scale

0-5

Evaluation criteria, satisfactory (1-2)

Välttävä 1
Sinulla on perustiedot tekoäly- ja koneoppimispalveluista pilvessä. Tiedät pilvipohjaisten tekoäly- ja koneoppimispalveluiden komponentit ja termit sekä mitä ne tarkoittavat.

Tyydyttävä 2
Sinulla on tietoa tekoäly- ja koneoppimispalveluista pilvessä. Tiedät pilvipohjaisten tekoäly- ja koneoppimispalveluiden komponentit ja termit sekä mitä ne tarkoittavat.

Evaluation criteria, good (3-4)

Hyvä 3
Ymmärrät pilvipohjaisten tekoäly- ja koneoppimispalveluiden käsitteet ja voit soveltaa saatua tietoa tosielämän tekoäly- ja koneoppimisongelmiin.

Kiitettävä 4
Ymmärrät pilvipohjaisten tekoäly- ja koneoppimispalveluiden käsitteet ja voit soveltaa saatua tietoa tosielämän tekoäly- ja koneoppimisongelmiin. Olet laajentanut tietämystäsi itsenäisesti kurssin aikana.

Evaluation criteria, excellent (5)

Erinomainen 5
Aiempien vaatimusten lisäksi voit keskustella analyyttisesti pilvipohjaisen tekoäly- ja koneoppimispalveluiden käsitteistä ja esittää ja puolustaa (tietoon ja näyttöön perustuen) mielipiteitäsi. Voit kyseenalaistaa esitetyt tiedot ja antaa kelvollisia vaihtoehtoja.

Prerequisites

-Web-kehityksen työvälineet
-SQL-perusteet
-Ohjelmoinnin perusteet
-komentorivikehotteen käyttö