Siirry suoraan sisältöön

Tekoäly- ja koneoppimispalvelut pilvialustalla (5 op)

Toteutuksen tunnus: HT00BN67-3004

Toteutuksen perustiedot


Ajoitus

03.03.2025 - 09.05.2025

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 30

Koulutus

  • Tietojenkäsittely (AMK)

Opettaja

  • Juha-Tapio Teno

Ryhmät

  • HTK23S1
    Tietojenkäsittely (AMK)

Tavoitteet

Haluatko oppia ymmärtämään pilvipalveluita, jotka mahdollistavat tekoäly- ja koneoppimispalveluiden rakentamisen valmiiden mallien ja pilvipalveluiden avulla? Kurssissa perehdymme tekoäly- ja koneoppimisen palveluihin niin kuvan- ja tekstintunnistamisen kuin ennustamisen osalta pilvessä. Kurssin avulla ymmärrät pilvipalvelupohjaisten tekoäly- ja koneoppimispalveluiden mahdollisuudet digitaalisessa toimintaympäristössä.

Opintojakson osaamiset
- Sovelluskehitysosaaminen
- Tietojärjestelmäosaaminen
- Oppimisen ja tiedonhallinan osaaminen

Sisältö

- Tekoäly- ja koneoppimispalvelut pilvessä
- Dokumenttien analysointi
- Ennustaminen
- Kuvan tunnistaminen
- Muut ajankohtaiset tekoäly- ja koneoppimispalvelut

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opettajan kirjoittama oppimateriaali Moodlessa. Lisämateriaalia AWS Academy-palvelussa tai koneoppimiseen- ja tekoälyyn liittyvää oppimismateriaalit ja kirjat.

Opetusmenetelmät

- Teoria ja tehtäväluennot luokkatilassa
- Tehtävät
- Testit
- Päättötyö
- Lopputentti

Opintojakson aikana tehdään teorialuentojen osana yhteisesti tehtäviä, joiden osalta perehdytään tekoäly ja koneppimispalveluihin pilvialustalla

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Lopputentti järjestetään opintojakson lopussa konetenttinä. Uusintamahdollisuuksista tiedotetaan erikseen opintojakson alussa.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Voit hakea aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (eAHOT) kautta opintojakson hyväksilukua / korvaavuutta. Ota yhteys opettajaan sähköpostitse.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson keskimääräinen kuormittavuus on 135 tuntia.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 3
EduFutura 5

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Sinulla on perustiedot tekoäly- ja koneoppimispalveluista pilvessä. Tiedät pilvipohjaisten tekoäly- ja koneoppimispalveluiden komponentit ja termit sekä mitä ne tarkoittavat.

Tyydyttävä 2
Sinulla on tietoa tekoäly- ja koneoppimispalveluista pilvessä. Tiedät pilvipohjaisten tekoäly- ja koneoppimispalveluiden komponentit ja termit sekä mitä ne tarkoittavat.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Ymmärrät pilvipohjaisten tekoäly- ja koneoppimispalveluiden käsitteet ja voit soveltaa saatua tietoa tosielämän tekoäly- ja koneoppimisongelmiin.

Kiitettävä 4
Ymmärrät pilvipohjaisten tekoäly- ja koneoppimispalveluiden käsitteet ja voit soveltaa saatua tietoa tosielämän tekoäly- ja koneoppimisongelmiin. Olet laajentanut tietämystäsi itsenäisesti kurssin aikana.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Aiempien vaatimusten lisäksi voit keskustella analyyttisesti pilvipohjaisen tekoäly- ja koneoppimispalveluiden käsitteistä ja esittää ja puolustaa (tietoon ja näyttöön perustuen) mielipiteitäsi. Voit kyseenalaistaa esitetyt tiedot ja antaa kelvollisia vaihtoehtoja.

Esitietovaatimukset

-Web-kehityksen työvälineet
-SQL-perusteet
-Ohjelmoinnin perusteet
-komentorivikehotteen käyttö