Skip to main content

Pilvipalveluiden kustannusten hallinta (2 op)

Toteutuksen tunnus: HT00BN68-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 22.08.2024

Ajoitus

26.08.2024 - 27.09.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 30

Koulutus

 • Tietojenkäsittely (AMK)

Opettaja

 • Juha-Tapio Teno

Ryhmät

 • ZJA24SI
  Avoin amk, tiko
 • ZJK24SI
  Korkeakoulujen välinen yhteistyö, TIKO
 • HTK23S1
  Tietojenkäsittely (AMK)
 • 29.08.2024 13:00 - 16:30, Pilvipalveluiden kustannusten hallinta HT00BN68-3004
 • 05.09.2024 13:00 - 16:30, Pilvipalveluiden kustannusten hallinta HT00BN68-3004
 • 12.09.2024 13:00 - 16:30, Pilvipalveluiden kustannusten hallinta HT00BN68-3004
 • 19.09.2024 13:00 - 16:30, Pilvipalveluiden kustannusten hallinta HT00BN68-3004
 • 26.09.2024 13:00 - 16:30, Pilvipalveluiden kustannusten hallinta HT00BN68-3004

Objectives

Pilvialustat tarjoavat paljon erilaisia palveluita sovelluskehityksen ja infrastruktuurin tueksi, mutta aiheuttavat kuitenkin myös kustannuksia. Opintojakson jälkeen ymmärrät miten ja mistä pilvipalveluiden kustannukset muodostuvat. Opit ymmärtämään pilvipalveluiden eri hinnoittelumalleja, suoritustapoja ja mahdollisuuksia kustannussäästöihin pilvipalveluissa. Perehdyt pilvipalveluiden luonteeseen (skaalautuvuus ja elastisuus) ja ymmärrät miten ne mahdollistavat nopean ja innovoivan tavan kehittää uusia palveluita tai tuotteita. Opit ymmärtämään pilvipalveluiden skaalautumisen ja ekonomian säännöt, sekä pilvipalveluiden hyödyntämisen mahdollisuudet innovatiivisen ja nopean tuotekehityksen osalta.

Opintojakson osaamiset
- Tietojärjestelmäosaaminen
- ICT-erikoisosaaminen

Content

- Pilvipalveluiden kustannusten eri tyypit
- Erilaisten ajoympäristöjen mahdollisuudet kustannuksien osalta

Time and location

Viikot 35-39, 5 luentoa pääkampuskella

Learning materials and recommended literature

Opettajan kirjoittama oppimateriaali Moodlessa. Lisämateriaalia AWS Academy-palvelussa tai pilvipalveluiden ekonomiaan liittyvä oppimismateriaalit ja kirja(t):
Cloud FinOps : collaborative, real-time cloud financial management- Storment, J. R., author ; Fuller, Mike, author -O'Reilly 2019. First edition

Teaching methods

- Teoria ja tehtäväluennot luokassa tai (zoom mahdollinen etäopiskelijoille
- Tehtävät: Yksilö ja ryhmätyöt
- Lopputentti

Opetus järjestetään luokkatoteutuksena.

Practical training and working life connections

Työelämäyhteistyön osalta suunniteltu vierailijaseminaari IBM:ltä.

Exam dates and retake possibilities

Lopputentti järjestetään opintojakson lopussa konetenttinä. Uusintamahdollisuuksista tiedotetaan erikseen opintojakson alussa.

Alternative completion methods

Voit hakea aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (eAHOT) kautta opintojakson hyväksilukua / korvaavuutta. Ota yhteys opettajaan sähköpostitse.

Student workload

Opintojakson keskimääräinen kuormittavuus on 54 tuntia.

Content scheduling

Viikot 35-39
- Viikko 1: Perehtyminen aiheeseen FinOps
- Viikko 2 : AWS
- Viikko 3: Microsoft Azure
- Viikko 4: Google Cloud Platform
- Viikko 5 : Yhteenveto / mahdollinen vieralijaluento.

Further information for students

Avoin 5
EduFutura 5

Evaluation scale

Hyväksytty/Hylätty

Evaluation criteria, pass/failed

Hyväksytty:

- Oppimispäiväkirja tehty
- Tentti suoritettu
- Harjoitukset tehty

Prerequisites

Perusymmärrys IT-palveluista ja liiketoiminnasta