Skip to main content

Asiakasprojekti (5 op)

Toteutuksen tunnus: HTK30102-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 22.08.2024

Ajoitus

26.08.2024 - 31.07.2025

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 30

Koulutus

  • Tietojenkäsittely (AMK)

Opettaja

  • Juha-Tapio Teno

Ryhmät

  • HTK22S1
    Tietojenkäsittely (AMK)

Objectives

Opintojakson tarkoitus:
Olet oppinut useita erilaisia taitoja ja tietoja opintojaksoilla. Näitä taitoja ovat esimerkiksi tietojärjestelmien kehittämiseen, sisällöntuotantoon tai liiketoimintaan liittyvät taidot. Et kenties kuitenkaan ole vielä osannut yhdistää näistä taidoista kokonaisuutta, missä voisit näitä taitoja soveltaa. Vastaus tähän on asiakasprojekti.

Tällä opintojaksolla otat haltuun ensimmäisen asiakkuutesi ja palvelet häntä parhaan kykysi mukaan hyödyntäen aiemmin hankittuja osaamisia. Tavoitteena on tyytyväinen asiakas.

Opintojakson osaamiset:
Ohjelmistotuotanto-osaaminen
Tietojärjestelmäosaaminen
Liiketoimintaosaaminen
Sovelluskehitysosaaminen
ICT-erikoisosaaminen
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen
Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen
Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen

Opintojakson osaamistavoite:
Opintojakson jälkeen kykenet itsenäiseti toteuttamaan asiakaslähtöisen projektin osaamistesi puitteissa. Asiakaspalvelun lisäksi olet hankkinut uutta teknistä tai sisällöntuotannollista osaamista ja kykenet soveltamaan sitä asiakkuuksissa. Ymmärrät asiakkaan kanssa käydyn kommunikoinnin ja raportoinnin merkityksen uudella ja syvällisemmällä tavalla, sekä kykenet organisoimaan ja fasilitoimaan erityyppisiä tilaisuuksia (esim. koulutus).

Content

Keskeisiä asioita ovat asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen, ratkaisumallinen ideointi, projektin tuotoksen määrittely ja tuottaminen, oman työn ja koko asiakasprojektin organisointi sekä tuotosten raportointi hankkeen kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla.

Time and location

Nonstop, ajasta ja paikasta riippumaton

Learning materials and recommended literature

Opettajan kirjoittama oppimateriaali Moodlessa.

Teaching methods

- Opintojakson toteutetaan etäopiskelun avulla non-stop toteutuksena.
- Tehtävät ja raportointi (Projektisuunnitelma, tuntityöt, raportti ja esitys)
- Seminaariesitys asiakasprojektin tuloksista joko sopivan opintojakson yhteydessä, tai online seminaarina.

Practical training and working life connections

Opiskelija hankkii asiakasprojektin ja toteuttaa opintojakson kehitysprojektin tuntitöinä asiakkaan kanssa sovitun aikataulun mukaan.

Student workload

Asiakasprojekti toteutetaan tuntitöinä. Todennetaan tuntiraportoinnin kautta. Arviolta 135 tuntia töitä.

Further information for students

Opiskelijan pitää etsia työelämäyhteistyö verkostojen kautta oma projekti, jonka toteuttaa osana opintojaksoa.
Loppuraportissa ja seminaariesittelyssä teet ja esität itsearvioinnin asiakasprojektin kokonaisuuden toteutuksesta.

Evaluation scale

Hyväksytty/Hylätty

Evaluation criteria, pass/failed

Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää itsenäisesti toteutettua hanketta yhdessä asiakkaan kanssa sekä asiakkaan tarpeen hahmottamista ja dokumentointia asiakkaan kanssa sovitulla tavalla. Tekijä/tekijät tuottavat projektin suunnitelman ja sopimuksen, jossa asiakkaan kanssa sovitaan toteutettavasta hankkeesta. Opiskelija seuraa käytettyä työaikaa ja kirjaa projektista loppuraportin. Projektien tulokset esitellään soveltuvalla tavalla (esim. loppuseminaari, videopresentaatio).

Prerequisites

Perustiedot projektinhallinnasta, ohjelmistojen tuottamisesta ja asiakkaan kanssa yhdessä valituista teknologioista.