Siirry suoraan sisältöön

Pääinstrumentti 1 (10 op)

Toteutuksen tunnus: KP00CC68-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 22.08.2024

Ajoitus

26.08.2024 - 19.05.2025

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Suomalainen musiikkikampus

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Instrumenttiopetus ja ryhmänohjaus (AMK)

Opettaja

  • Heidi Ilves

Ryhmät

  • KPI24S1
    Instrumenttiopetus ja ryhmänohjaus tutkinto-ohjelma (AMK)

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat ilmaista itseäsi pääinstrumentillasi luontevasti, laadukkaasti ja tyylinmukaisesti tason mukaiset instrumenttikohtaiset vaatimukset huomioiden. Tunnistat instrumenttiosaamisesi tason sekä sen jatkuvan ylläpitämisen ja kehittämisen merkityksen sekä omaat valmiudet jatkuvaan oppimiseen pääinstrumentillasi. Löydät yhteistyössä opettajasi kanssa teknistä tasoasi vastaavaa ja itsellesi sopivaa, kehittymisesi kannalta hyödyllistä ohjelmistoa. Asetat yhteistyössä opettajasi kanssa instrumenttiosaamisesi kannalta asianmukaisia tavoitteita. Ymmärrät kehittymisesi kannalta oikeiden harjoittelumenetelmien tärkeyden ja harjoittelet opettajasi ohjauksessa tarkoituksenmukaisesti. Osaat harjoitella prima vista -taitoja instrumenttiosaamisesi kehittymisen kannalta asianmukaisin harjoittein.

Osaat järjestää ja jakaa suoratoiston eli striimauksen suoratoistokanavassa. Osaat tallentaa, muokata ja jakaa ääntä mobiilitallentimella. Osaat käyttää ja hyödyntää säestys- ja transkriptiosovelluksia instrumenttiopintojesi tukena. Osaat tarvittaessa koota asianmukaisen äänentoistolaitteiston ja käyttää sitä. Ymmärrät ergonomian ja kuulonhuollon merkityksen ja hyödynnät niitä työskentelyssäsi.

Sisältö

Opintojaksolla opiskelet pääinstrumenttisi teknisiä taitoja, musiikin tyylikausien ja -lajien tuntemusta sekä ohjelmistoa, nuotinluku- ja prima vista -taitoja, musiikillista luovuutta ja tulkintaa, esiintymistä ja digitaitoja.

Instrumenttikohtaiset sisällöt: Musiikin opinnot -Moodle-työtila > Musiikin instrumenttiopinnot > Musiikin instrumenttiopinnot (pdf)

Aika ja paikka

Opetus tapahtuu Suomalaisella musiikkikampuksella.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali on instrumenttikohtaista opetusmateriaalia.

Opetusmenetelmät

Ohjatut instrumenttitunnit, itsenäinen työskentely sekä vuosinäyttö ja siihen liittyvät käytännön järjestelyt.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Vuosinäyttö helmikuun loppuun mennessä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Itsenäinen ja opettajan ohjauksessa tapahtuva työskentely 270 t.

Sisällön jaksotus

Opetus viikoittain lukuunottamatta viikkoa 45 (InnoFlash).

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointimenetelminä ovat jatkuva ohjaavan opettajan palaute, itsearviointi sekä vuosinäyttö.

Opintopolun valinnassa arvioidaan vuosinäytön lisäksi seuraavia osa-alueita koko lukuvuoden opintojen osalta: pääinstrumentin tekninen ja musiikillinen osaaminen, ohjelmisto, prima vista -taidot, ammattimaiset työskentelytaidot, soveltuvuus tavoitellulle opintopolulle.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Ilmaiset itseäsi pääinstrumentillasi luontevasti tämänhetkisellä teknisellä ja musiikillisella osaamisellasi sekä tunnistat osaamisesi tason. Omaat valmiudet jatkuvaan oppimiseen pääinstrumentillasi sekä tunnistat instrumenttiosaamisen jatkuvan ylläpitämisen ja kehittämisen merkityksen. Osaat hahmottaa tyylinmukaiset musiikilliset elementit ja soitat harjoittelemaasi ohjelmistoa tyylinmukaisuuteen pyrkien. Osaat valita yhteistyössä opettajasi kanssa teknistä tasoasi vastaavaa ja itsellesi sopivaa, kehittymisesi kannalta hyödyllistä ohjelmistoa sekä asettaa instrumenttiosaamisesi kannalta asianmukaisia tavoitteita. Ymmärrät prima vista -taitojen merkityksen ja valitset niiden kehittämiseen asianmukaisia harjoitteita. Osaat käyttää ja hyödyntää musiikin ja videon suoratoistopalveluita. Osaat tallentaa, muokata ja jakaa ääntä mobiilitallentimella. Osaat tarvittaessa koota ja käyttää yksinkertaista äänentoistolaitteistoa. Muistat ergonomian ja kuulonhuollon perusasiat ja hyödynnät niitä työskentelyssäsi.

Esitietovaatimukset

Musiikkiopistotason (taiteen perusopetuksen syventävät opinnot) tai vastaavat tiedot ja taidot omassa pääinstrumentissasi.

Lisätiedot

Opintojaksoon kuuluu ensimmäisen vuoden kevään instrumenttinäyttö, jonka jälkeen tehdään opintopolun valinta.

Opiskelijan oikeus instrumenttiopintoihin:

Opiskelijan instrumenttiopetus voidaan evätä, jos muut opinnot eivät etene opettajatutorin/opintojen ohjaajan ja päällikön kanssa sovitulla tavalla. Lukuvuoden aikana suoritettujen opintojen vähimmäisopintopistemäärän tulee olla 40 op. Muussa tapauksessa seuraavan lukuvuoden instrumenttiopetus joutuu tarkasteluun.

Jos opiskelijalla on opinnot aloittaessaan suoritettuna aiempia korkeakoulutasoisia instrumenttiopintoja, niin annettavan instrumenttiopetuksen määrä arvioidaan opiskelijakohtaisesti. Tutkinnon osaamistavoitteen saavuttamiseen tarvittavaa instrumenttiopetuksen määrää arvioitaessa otetaan huomioon opiskelijan ennen opintojen alkua saavuttama instrumentin osaamistaso. Tutkinto-ohjelman päällikkö päättää annettavan opetuksen määrän opintojen alussa.