Skip to main content

Musiikkiterapian soveltavan käytön monet mahdollisuudet (4 op)

Toteutuksen tunnus: KP00CC96-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 22.08.2024

Ajoitus

26.08.2024 - 18.12.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Suomalainen musiikkikampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Varhaisiän musiikkikasvatus ja kulttuurihyvinvointi (AMK)

Opettaja

 • Riikka Karvonen

Ryhmät

 • KPV24S1
  Varhaisiän musiikkikasvatus ja kulttuurihyvinvointi tutkinto-ohjelma (AMK)
 • 27.08.2024 14:30 - 16:45, Musiikkiterapian soveltavan käytön monet mahdollisuudet KP00CC96-3001
 • 03.09.2024 14:30 - 16:45, Musiikkiterapian soveltavan käytön monet mahdollisuudet KP00CC96-3001
 • 10.09.2024 14:30 - 16:45, Musiikkiterapian soveltavan käytön monet mahdollisuudet KP00CC96-3001
 • 17.09.2024 14:30 - 16:45, Musiikkiterapian soveltavan käytön monet mahdollisuudet KP00CC96-3001
 • 24.09.2024 14:30 - 16:45, Musiikkiterapian soveltavan käytön monet mahdollisuudet KP00CC96-3001
 • 01.10.2024 14:30 - 16:45, Musiikkiterapian soveltavan käytön monet mahdollisuudet KP00CC96-3001
 • 08.10.2024 14:30 - 16:45, Musiikkiterapian soveltavan käytön monet mahdollisuudet KP00CC96-3001
 • 22.10.2024 14:30 - 16:45, Musiikkiterapian soveltavan käytön monet mahdollisuudet KP00CC96-3001
 • 29.10.2024 14:30 - 16:45, Musiikkiterapian soveltavan käytön monet mahdollisuudet KP00CC96-3001
 • 12.11.2024 14:30 - 16:45, Musiikkiterapian soveltavan käytön monet mahdollisuudet KP00CC96-3001
 • 19.11.2024 14:30 - 16:45, Musiikkiterapian soveltavan käytön monet mahdollisuudet KP00CC96-3001
 • 26.11.2024 14:30 - 16:45, Musiikkiterapian soveltavan käytön monet mahdollisuudet KP00CC96-3001
 • 03.12.2024 14:30 - 16:45, Musiikkiterapian soveltavan käytön monet mahdollisuudet KP00CC96-3001
 • 10.12.2024 14:30 - 16:45, Musiikkiterapian soveltavan käytön monet mahdollisuudet KP00CC96-3001
 • 17.12.2024 14:30 - 16:45, Musiikkiterapian soveltavan käytön monet mahdollisuudet KP00CC96-3001

Objectives

Perehdyt musiikkiterapian tavoitteisiin ja ymmärrät kuinka niitä voi soveltaa työssä, yhtenä osana kulttuurihyvinvointia. Osaat arvioida yhteisöllistä voimavarakeskeistä musiikkitoimintaa ja sen terapeuttisia elementtejä erilaisten asiakkaiden ja asiakasryhmien yhteisöissä ja toimintaympäristöissä. Osaat soveltaa musiikkiterapeuttisia menetelmiä ja edistää osallisuutta ohjatessasi erilaisia ryhmiä.
Osoitat ymmärtäneesi musiikin hyvinvointivaikutuksia laaja-alaisesti osana hyvää elämää. Ymmärrät musiikkikasvatuksen kaikille avoimena, tasa-arvoisena ja elinikäisenä oppimismahdollisuutena.

Content

Tutustut musiikkiterapeuttisiin menetelmiin erilaisissa toimintaympäristöissä ja asiakasyhteisöissä.
Tällä opintojaksolla tutustut ja syvennyt musiikin merkitykseen hyvinvoinnin tukena.
Tutustut ja syvennyt erilaisten ryhmien toimintakulttuuriin ja osallisuuden periaatteisiin ohjauksessa.

Learning materials and recommended literature

Oppimateriaali on kurssilla jaettavaa materiaalia sekä sähköisesti saavutettavaa materiaalia.

Teaching methods

Opintojakso tukee sellaista oppimiskulttuuria, missä opit yksilönä ja ryhmissä kohtaamaan ja tutustutaan musiikin terapeuttisiin mahdollisuuksiin osana hyvää elämää. Opintojaksin ydintä on oman musiikkisuhteen avartuminen, tunteiden ja tunne- vuorovaikutuksen syveneminen ja sen merkitys musiikin oppimisessa ja ryhmätoiminnassa.

Kurssilla osallistut aktiivisesti lähiopetukseen ja perehdyt jaettuun sähköiseen oppimateriaaliin ja oppimistehtäviin.
Lähiopetus sisältää luentoja ja toiminnallisia oppimistehtäviä.

Exam dates and retake possibilities

Kurssi arvoidaan oppimistehtävien ja aktiivisen osallistumisen perusteella.

Student workload

Kontaktiopetus 36 h
Itsenäinen työskentely 72 h

Evaluation scale

Hyväksytty/Hylätty

Evaluation criteria, pass/failed

Hyväksytty:
Ymmärrät musiikkiterapian tavoitteita ja ymmärrät kuinka musiikkiterapian menetelmiä voi soveltaa työssäsi, yhtenä osana kulttuurihyvinvointia.
Osaat arvioida yhteisöllistä voimavarakeskeistä musiikkitoimintaa ja sen terapeuttisia elementtejä erilaisten asiakkaiden ja asiakasryhmien yhteisöissä ja toimintaympäristöissä.
Osaat soveltaa musiikkiterapeuttisia menetelmiä ohjatessasi erilaisia ryhmiä.
Osoitat ymmärtäneesi musiikin hyvinvointivaikutuksia laaja-alaisesti osana hyvää elämää.
Osaa toteuttaa osallistavia yhteismusisointituokioita eri yhteisöissä.
Osoitat kypsää itsesi arvioimisen ja kehittämisen taitoa kontaktiopetuksessa.