Skip to main content

Kehollisuus hyvinvoinnin osana (4 op)

Toteutuksen tunnus: KP00CC98-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 22.08.2024

Ajoitus

28.08.2024 - 18.12.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Suomalainen musiikkikampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Varhaisiän musiikkikasvatus ja kulttuurihyvinvointi (AMK)

Opettaja

 • Riikka Karvonen
 • 28.08.2024 08:45 - 11:45, Kehollisuus hyvinvoinnin osana KP00CC98-3001
 • 04.09.2024 10:15 - 11:45, Kehollisuus hyvinvoinnin osana KP00CC98-3001
 • 11.09.2024 10:15 - 11:45, Kehollisuus hyvinvoinnin osana KP00CC98-3001
 • 18.09.2024 10:15 - 11:45, Kehollisuus hyvinvoinnin osana KP00CC98-3001
 • 25.09.2024 10:15 - 11:45, Kehollisuus hyvinvoinnin osana KP00CC98-3001
 • 02.10.2024 10:15 - 11:45, Kehollisuus hyvinvoinnin osana KP00CC98-3001
 • 09.10.2024 10:15 - 11:45, Kehollisuus hyvinvoinnin osana KP00CC98-3001
 • 23.10.2024 10:15 - 11:45, Kehollisuus hyvinvoinnin osana KP00CC98-3001
 • 30.10.2024 10:15 - 11:45, Kehollisuus hyvinvoinnin osana KP00CC98-3001
 • 13.11.2024 10:15 - 11:45, Kehollisuus hyvinvoinnin osana KP00CC98-3001
 • 20.11.2024 08:45 - 11:45, Kehollisuus hyvinvoinnin osana KP00CC98-3001
 • 27.11.2024 08:45 - 11:45, Kehollisuus hyvinvoinnin osana KP00CC98-3001
 • 04.12.2024 08:45 - 11:45, Kehollisuus hyvinvoinnin osana KP00CC98-3001
 • 11.12.2024 08:45 - 11:45, Kehollisuus hyvinvoinnin osana KP00CC98-3001
 • 18.12.2024 08:45 - 11:45, Kehollisuus hyvinvoinnin osana KP00CC98-3001

Objectives

Tiedostat liikkeellisen itsetuntemuksen,kehotietoisuuden ja liikekielen laajentamisen luovan liikkeen ja improvisaation avulla.
Tutustut kehollisiin toiminnallisiin menetelmiin.
Syvennät omaa kykyä olla läsnä.
Ymmärrät kuinka liikettä ja tanssia käytetään itseilmaisun, luovuuden ja kasvatuksen tukena.
Osaat luoda liikkeellisiä oppimistilanteita ja elämyksellisiä produktioita eri yhteisöissä.

Content

Opintojakson keskeisimpänä sisältönä on luova liike, tanssi ja improvisaatio.
Opintojaksolla opit kehotietoisuus- ja tietoisuustaitotyöskentelystä.
Opintojaksolla tutustut erilaisiin rentoutus-, hengitys-, kehonhahmotus- ja mielikuvaharjoituksiin.

Learning materials and recommended literature

Oppimateriaali on kurssilla jaettavaa materiaali sekä sähköisesti saavutettavaa materiaalia.

Teaching methods

Kurssilla osallistut aktiivisesti lähiopetukseen ja perehdyt jaettuun sähköiseen oppimateriaaliin ja oppimistehtäviin. Lähiopetus pitää sisällään toiminnallisia oppimistehtäviä ja luentoja.

Exam dates and retake possibilities

Kurssi arvioidaan oppimistehtävien ja aktiivisen osallistumisen perusteella.

Student workload

Kontaktiopetus 36h
Itsenäinen opiskelu 72h

Evaluation scale

Hyväksytty/Hylätty

Evaluation criteria, pass/failed

Hyväksytty:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista ja läsnäoloa kontaktiopetuksessa.
Ymmärrät positiivisen kehollisuuden merkityksen osana ihmisen hyvinvointia.
Osoitat rohkeutta keholliseen ilmaisuun.
Olet oppimistehtävissä osoittanut ymmärtäväsi tietoisuustaitojen merkityksen.