Skip to main content

Minä korkeakouluopiskelijana (2 op)

Toteutuksen tunnus: ZZ00CB57-3037

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 22.08.2024

Ajoitus

19.08.2024 - 18.05.2025

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 55

Koulutus

 • Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • Logistiikka (AMK)
 • Bachelor's Degree Programme in International Business (AMK)
 • Palveluliiketoiminta (AMK)
 • Bachelor's Degree Programme in Nursing (AMK)
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (AMK)
 • Kätilö (AMK)
 • Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Bachelor's Degree Programme in Tourism Management (AMK)
 • Bachelor's Degree Programme in Purchasing and Logistics Engineering
 • Bachelor's Degree Programme in Automation and Robotics
 • Bachelor's Degree Programme in Business Information Technology
 • Logistiikka, biotalous (AMK)
 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • Liiketalous (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Fysioterapeutti (AMK)
 • Musiikkipedagogi (AMK)
 • Toimintaterapeutti (AMK)
 • Tiimiakatemia (AMK)
 • Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • Tietojenkäsittely (AMK)
 • Konetekniikka (AMK)
 • Rakennusmestari (AMK)
 • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • Maaseutuelinkeinot (AMK)

Opettaja

 • Sanna Harjula
 • Anne Koivisto

Ryhmät

 • ZJASKO24SM
  Avoin AMK, sote, AMK-polut, kuntoutuksen ohjaaja monimuoto
 • SKO24SM
  Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • 24.09.2024 14:00 - 16:00, Minä korkeakouluopiskelijana ZZ00CB57-3037
 • 07.11.2024 09:00 - 11:00, Minä korkeakouluopiskelijana ZZ00CB57-3037

Objectives

Opintojakson tarkoitus
Tutustut omaan opiskeluryhmääsi ja Jamkiin opiskeluympäristönäsi. Tarkastelet ja kehität omia opiskeluvalmiuksiasi ja suunnittelet omaa opinto- ja urapolkuasi.

Opintojakson osaamiset:
- Oppimaan oppiminen: Tunnistat ja kehität korkeakoulussa vaadittavia opiskelutaitojasi. Opit suunnittelemaan opintojasi.
- Eettisyys: Tutustut Jamkin periaatteisiin ja ymmärrät mihin sääntöihin toimintasi korkeakoulussa perustuu
- Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus: Tiedostat mahdollisuutesi kansainvälistymiseen.

Opintojakson osaamistavoitteet:
- Kiinnityt opiskeluympäristöösi ja omaan ryhmääsi
- Perehdyt Jamkin toimintatapoihin ja tiedostat velvollisuutesi ja oikeutesi opiskelijana.
- Kehität korkeakoulussa vaadittavia opiskelutaitoja
- Ymmärrät hyvinvoinnin merkityksen opintojen edistymisen näkökulmasta.
- Edistät omalta osaltasi tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta opiskeluympäristössäsi.
- Perehdyt tutkinto-ohjelmasi opetussuunnitelman tarjoamiin mahdollisuuksiin
- Arvioit omaa osaamistasi, pohdit ammatillisia tavoitteitasi ja teet ensimmäisen version henkilökohtaisesta opintosuunnitelmastasi (HOPS) koko opintojen ajalle.

Content

Opintojakson aluksi teet ennakkotehtävät ja osallistut uusien opiskelijoiden perehdytykseen (orientaatioon). Jatkat työskentelyä opettajatutorisi johdolla ensimmäisen lukuvuotesi ajan itsenäisesti ja ryhmässä.

Opit tuntemaan Jamkin toimintaan vaikuttavat säännöt ja periaatteet. Tutustut oman tutkinto-ohjelmasi sisältöön ja tavoitteisiin. Opit aikatauluttamaan ja suunnittelemaan opintojasi. Laadit ensimmäisen version henkilökohtaisesta opintosuunnitelmastasi (HOPS Pepissä ja Urasuunnitelma 1 Moodlessa).

Tunnistat omat vahvuutesi ja kehittämiskohteesi opiskelijana ja saat työkaluja näiden asioiden kehittämiseen. Tunnistat hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ja tiedostat niiden merkityksen opiskelukykyysi.

Kuntoutus-, sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille sosiaali- ja terveysalan tietoturvatesti.

Teaching methods

Osallistut uusien opiskelijoiden perehdytykseen (orientaatioon) kampuksella, jolloin pääset tutustumaan ryhmäsi muiden opiskelijoihin ja opettajatutoreihin.

Orientaatiopäivien jälkeen jatkat työskentelyä omaan tutkinto-ohjelmasi sisältöön ja tavoitteisiin perehtyen. Oman ryhmäsi tapaamiset järjestetään hybridinä eli voit osallistua joko verkossa tai tulla kampukselle. Lisäksi laadit henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi (hops), jota päivität opettajatutorisi ohjauksessa koko opintojesi ajan. Reflektoit myös hyvinvoinnin merkitystä opiskelujen edistämisessä.

Suoritat myös sosiaali- ja terveysalan tietoturvatestin.

Evaluation scale

Hyväksytty/Hylätty

Evaluation criteria, pass/failed

Hyväksytty
Tunnistat omat opiskelutaitosi ja tiedät miten voit kehittää niitä. Tiedät mitkä tekijät tutkitusti vaikuttavat opiskeluhyvinvointiin. Osaat laatia henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman ja osallistut HOPSkeskusteluun, jossa HOPS tarkistetaan ja sovitaan opintojen aikatauluttamisesta. Olet tutustunut Jamkin periaatteisiin ja sääntöihin ja osaat toimia niiden mukaisesti. Tiedät millaisia kansainvälistymisen mahdollisuuksia sinulla on opintojesi aikana.

Hyväksytty sosiaali- ja terveysalan tietoturvatesti kuntoutus-, sosiaali- ja terveysalan opiskelijoilla.

Prerequisites

-