Siirry suoraan sisältöön

Erityisen tuen säädöspohja ja toimintaympäristöt ammatillisessa koulutuksessa (5 op)

Toteutuksen tunnus: AE00CQ28-3001

Toteutuksen perustiedot


Ajoitus

04.06.2024 - 03.06.2027

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

50 - 50

Koulutus

  • Ammatillinen erityisopettajankoulutus

Opettaja

  • Tiina Parviainen
  • Kaisa Räty
  • Riikka Hongisto
  • Kaija Peuna-Korpioja

Ryhmät

  • AJE24SJE
    Ammatillinen erityisopettajan koulutus

Tavoitteet

Tällä opintojaksolla perehdyt erityisen tuen järjestämistä koskeviin ohjeisiin ja säädöksiin niin opiskelija- kuin oppilaitostasolla. Tutustut erityisen tuen toimintamalleihin ja arvioit oman oppilaitoksesi erityisen tuen toimivuutta ja kehittämistarpeita. Tarkastelet myös erityisopettajan roolia ja tehtäviä oppimisen edistäjänä.
Tunnet ja osaat hyödyntää erityisen tuen säädösperustaa, ammatillisen erityisopettajan roolia ja tehtävää sekä erityisen tuen mahdollisuuksia opiskelijan ohjaamisessa ja oppilaitoksen toiminnan kehittämisessä.

Sisältö

Erityisen tuen suunnitelmallisuus
Erityinen tuki osana henkilökohtaistamista ja HOKSaa
Erityinen tuki erityisopettajan osaamisena ja tehtävänä

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/ 2017 ja Asetus ammatillisesta koulutuksesta säädös.
Erityisen tuen opas. ePerusteet. Opetushallitus.
Goman ym. 2021. Erityinen tuki voimavaraksi - Arviointi ammatillisen koulutuksen erityisestä tuesta. Karvi.
Kaikkonen, L. 2020. Erityisopettajat ammatillisessa koulutuksessa. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisusarja.

Opetusmenetelmät

Tämä opintojakso toteutetaan verkko-opintoina. Osaamista hankit osallistumalla opintojakson webinaareihin, perehtymällä verkkoaineistoon, tutustumalla ammatillisen koulutuksen erityisen tuen järjestämiseen ja tekemällä ohjeistetut tehtävät itsenäisesti tai oman oppimispiirin kanssa. Keskusteluissa syvennät tietoa ja osaamista oppilaitoskohtaisesta erityisen tuen suunnitelmallisuudesta ja yksilöllisen ohjausprosessin rakentamisesta. Opintojaksolla hankittu osaaminen konkretisoituu ja syventyy harjoittelussa.

Sisällön jaksotus

Opintojakso toteutetaan kuluvuoden 24-25 aikana.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Kehittämisosaaminen:
Tunnet erityistä tukea/vaativaa erityistä tukea ohjaavaa säädöstöä sekä erityisopetuksen arvolähtökohtia ja peruskäsitteistöä. Kykenet arvioimaan sekä omaa toimintaasi että oppilaitoksen toimintaa suhteessa säädöstöön. Osaat tarkastella ammatillisen erityisopettajan roolia ja tehtäviä suhteessa oppimisen edistämiseen.

Verkosto-osaaminen:
Tunnistat erityisopettajan asiantuntijaroolin ja tehtävät. Toimit niiden mukaisesti yhteistyössä opiskelijoiden, huoltajien, oppilaitoksen henkilöstön ja verkostokumppaneiden kanssa opiskelijan oppimisen tukemisessa, oppilaitoksen toiminnan kehittämisessä ja alueellisissa verkostoissa.