Siirry suoraan sisältöön

Palveluliiketoiminta (AMK): Päivätoteutus

Tunnus: MPT2021SS

Tutkinto:
Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Restonomi (AMK), majoitus- ja ravitsemisala

Laajuus:
210 op

Kesto:
3.5 vuotta (210 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2021

Opetuskieli:
suomi

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 Syksy 2021 Kevät 2022 Syksy 2022 Kevät 2023 Syksy 2023 Kevät 2024 Syksy 2024 1. / 2021 2. / 2022 3. / 2022 1. / 2022 2. / 2023 3. / 2023 1. / 2023 2. / 2024 3. / 2024 1. / 2024
MPT2021SS-1001
KIELET JA VIESTINTÄ

(Valitaan kaikki )

11
ZZPC0420 Työelämän viestintä 3 3 3 3
ZZPC0220 Työelämän englanti 4 4 4 4
ZZPC0320 Työelämän ruotsi 4 4 4 4
MPT2021SS-1002
OPISKELIJA- JA TYÖHYVINVOINTI

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

10
ZZPP0520 Osaajana kehittyminen 5 3 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1
MMPR6130 Hyvinvointia ravinnosta ja liikunnasta 5 5 5 5
SZZZ1910 Opiskelijan hyvinvointi ja elämäntaidot 2
SZZ30500 Life balance - tasapainoa elämään 5
BI00BB51 Sujuvuutta opiskeluun, opiskelukirjoittaminen 2
BI00BB52 Sujuvuutta opiskeluun, opiskelutekniikat 2
BI00BB50 Sujuvuutta opiskeluun, kielenhuollon kertaus 1
ZZ00BM06 Opiskelijatutorointi 3 - 5
ZZ00BM07 Monimuototutorointi 3 - 5
ZZAJ0400 Mentorointi 3
ZZEJ0100 Löydä oma liikuntamuotosi 5
ZZAJ0100 Opiskelija aktiivina JAMKissa 5 - 15
MPT2021SS-1003
VASTUULLINEN PALVELULIIKETOIMINTAOSAAMINEN

(Valitaan kaikki )

50
HL00BD11 Talousmatematiikka 3 3 3 3
MMAB0130 Restonomin taloushallinto 5 5 5 5
MP00BA24 Palveluliiketoiminnan perusteet 10 10 10 10
ZZPP0420 ICT-valmiudet 3 3 3 3
HL00BD05 Palveluiden johtaminen 4 4 4 4
HMAB1000 Services marketing 5 5 5 5
MMZZ2000 Digitalisaation mahdollisuudet liiketoiminnassa 5 5 5 5
MZMI3000 Responsible Business Concepts 10 10 5 5 5 5
HL00BD54 Palvelumuotoilu 5 5 5 5
MPT2021SS-1004
KESTÄVÄN GASTRONOMIAN OSAAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 25)

25
MMPG1150 Introduction to Sustainable Gastronomy 5 5 5 5
MMPG1120 Food and Environment 5 5 5 5
MMPR6170 Kestävä ravitsemus 5 5 5 5
MMPG1300 Food and Consumer 5 5 5 5
MMPD3000 Sustainability in Beverages 5 5 5 5
MMZZ2100 Ammatillinen kehittyminen 5 5 5 5
MMPG1400 Food Tourism 5 5 5 5
MMPD3300 Syventävä viinikurssi 5 5 5 5
MPT2021SS-1005
RUOKA- JA RAVINTOLAPALVELUIDEN JOHTAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 34)

34
MZMA0112 Restonomin toimintaympäristö 5 5 5 5
MZMA0113 Restonomin lakitietous 5 5 5 5
HL00BD06 Johtaminen 4 4 4 4
MMPG2100 Tulevaisuuden kestävät ruokapalvelut 10 10 10 10
MZMB0500 Palveluyrityksen operatiivinen johtaminen 10 10 10 10
MMPG3000 Oman ammattialan kehittäminen 5 5 5 5
MPT2021SS-1006
HARJOITTELU

(Valitaan kaikki )

30
MZMHW100 Harjoittelu 15 15 15 15
MZMHW200 Suuntaava harjoittelu 15 15 15 15
MPT2021SS-1007
FUTURE FACTORY

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

15
ZZPP0740 JAMK InnoFlash 2 2 2 2
ZZPP0750 Yrittäjyys 3 3 3 3
ZZPP0920 Future Factory -projekti 10 10 10 10
ZZVZ0400 Esihautomo 5
ZZVZ0450 Hautomo 8
ZZVZ0250 Demola Project 5
ZYVZ0400 Vuosi Yrittäjänä 10
ZZWZ0150 DreamUp-projektikurssi 5
ZYVZ0200 Unelmat+Inspiraatio! 3
ZZVV0420 Luo oma kesäduunisi 1 - 2
MPT2021SS-1008
TUTKIMUKSELLINEN KEHITTÄMISTOIMINTA

(Valitaan kaikki )

20
ZZPP0620 Kehittämis- ja tutkimustoiminta 5 5 5 5
ZZ00BL91 Opinnäytetyön suunnittelu, AMK 3 3 3 3
ZZ00BL97 Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK 2 2 2 2
ZZ00BL92 Opinnäytetyön toteutus, AMK 6 6 6 6
ZZ00BL93 Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK 4 4 4 4
ZZOA0220 Kypsyysnäyte, AMK 0
MPT2021SS-1009
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15 15 15 15
MPT2021SS-1010
CAMPUSONLINE-OPINNOT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
MPT2021SS-1011
EDUFUTURA-OPINNOT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
Yhteensä 210 80 69 51 15 44 36 39 30 37 14 15 44 26 10 39 30 0 37 14 0 15

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Opintojen tyyppi (AMK)

Ammattiopinnot
Restonomin taloushallinto
Palveluliiketoiminnan perusteet
Palveluiden johtaminen
Services marketing
Digitalisaation mahdollisuudet liiketoiminnassa
Responsible Business Concepts
Introduction to Sustainable Gastronomy
Food and Environment
Kestävä ravitsemus
Food and Consumer
Sustainability in Beverages
Ammatillinen kehittyminen
Restonomin toimintaympäristö
Restonomin lakitietous
Tulevaisuuden kestävät ruokapalvelut
Palveluyrityksen operatiivinen johtaminen
Future Factory -projekti
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu
Harjoittelu
Suuntaava harjoittelu
Opinnäytetyö
Opinnäytetyön suunnittelu, AMK
Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK
Opinnäytetyön toteutus, AMK
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK
Kypsyysnäyte, AMK
Perusopinnot
Työelämän viestintä
Työelämän englanti
Työelämän ruotsi
Osaajana kehittyminen
Hyvinvointia ravinnosta ja liikunnasta
Talousmatematiikka
ICT-valmiudet
Johtaminen
JAMK InnoFlash
Yrittäjyys
Kehittämis- ja tutkimustoiminta
Vapaasti valittavat opinnot
Opiskelijan hyvinvointi ja elämäntaidot
Life balance - tasapainoa elämään
Sujuvuutta opiskeluun, opiskelukirjoittaminen
Sujuvuutta opiskeluun, opiskelutekniikat
Sujuvuutta opiskeluun, kielenhuollon kertaus
Opiskelijatutorointi
Monimuototutorointi
Mentorointi
Löydä oma liikuntamuotosi
Opiskelija aktiivina JAMKissa
Food Tourism
Syventävä viinikurssi
Oman ammattialan kehittäminen
Esihautomo
Hautomo
Demola Project
Vuosi Yrittäjänä
DreamUp-projektikurssi
Unelmat+Inspiraatio!
Luo oma kesäduunisi
Luokittelemattomat
Palvelumuotoilu

AMK: JAMKin yhteiset työelämäosaamiset 2020-2022

Eettinen osaaminen

Opiskelija
- toimii eettisesti työyhteisöissä ja verkostoissa
- soveltaa tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden periaatteita toiminnassaan ja edistää globaalia vastuullisuutta
- ymmärtää ja soveltaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita.

Osaajana kehittyminen
Responsible Business Concepts
Introduction to Sustainable Gastronomy
Kehittämis- ja tutkimustoiminta
Opinnäytetyön suunnittelu, AMK
Opinnäytetyön toteutus, AMK
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK
Kypsyysnäyte, AMK
Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen

Opiskelija
- toimii sujuvasti työelämän vuorovaikutus- ja viestintätilanteissa
- hyödyntää erilaisia viestintämuotoja, -kanavia ja -ympäristöjä
- ottaa työssään huomioon alansa kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia
- toimii monikulttuurisessa ympäristössä ja osaa työskennellä kansainvälisesti omalla alallaan.

Työelämän viestintä
Työelämän englanti
Työelämän ruotsi
Sujuvuutta opiskeluun, opiskelukirjoittaminen
Sujuvuutta opiskeluun, opiskelutekniikat
Sujuvuutta opiskeluun, kielenhuollon kertaus
Opiskelijatutorointi
Monimuototutorointi
Mentorointi
Opiskelija aktiivina JAMKissa
Demola Project
Opinnäytetyön suunnittelu, AMK
Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK
Opinnäytetyön toteutus, AMK
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen

Opiskelija
- arvioi, kehittää ja tekee omaa osaamistaan näkyväksi jatkuvan oppimisen keinoin
- huolehtii opiskeluvalmiuksistaan ja ottaa vastuun omasta ja yhteisönsä osaamisen kehittymisestä sekä opitun jakamisesta
- hankkii, käsittelee, arvioi sekä soveltaa kriittisesti ja tarkoituksenmukaisesti oman alansa tietoa, periaatteita, teorioita ja menetelmiä
- arvioi ja hyödyntää digitaalisia ympäristö-jä ja työkaluja työtehtävissään.

Osaajana kehittyminen
Hyvinvointia ravinnosta ja liikunnasta
Opiskelijan hyvinvointi ja elämäntaidot
Life balance - tasapainoa elämään
Opiskelijatutorointi
Monimuototutorointi
Mentorointi
Löydä oma liikuntamuotosi
Opiskelija aktiivina JAMKissa
Talousmatematiikka
ICT-valmiudet
Food and Consumer
Ammatillinen kehittyminen
Oman ammattialan kehittäminen
Harjoittelu
Suuntaava harjoittelu
Demola Project
Unelmat+Inspiraatio!
Kehittämis- ja tutkimustoiminta
Opinnäytetyön suunnittelu, AMK
Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK
Opinnäytetyön toteutus, AMK
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK
Kypsyysnäyte, AMK
Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen

Opiskelija
- kykenee työskentelemään itsenäisesti oman alansa asiantuntijatehtävissä tai yrittäjänä luoden verkostoja ja kumppanuuksia
- kykenee luovaan ongelmanratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen yhteisönsä kanssa
- ennakoi oman alansa tulevaisuutta ja toimintaympäristön muutoksia
- kykenee päätöksentekoon ennakoimat-tomissa tilanteissa ja erilaisissa toimintaympäristöissä
- saa valmiudet ja toimintatapoja ottaa vastuuta omasta ja yhteisönsä hyvinvoinnista.

Palveluliiketoiminnan perusteet
Responsible Business Concepts
Harjoittelu
Suuntaava harjoittelu
JAMK InnoFlash
Yrittäjyys
Future Factory -projekti
Esihautomo
Hautomo
Demola Project
Vuosi Yrittäjänä
DreamUp-projektikurssi
Unelmat+Inspiraatio!
Luo oma kesäduunisi
Opinnäytetyön suunnittelu, AMK
Opinnäytetyön toteutus, AMK
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK
Luokittelemattomat
Restonomin taloushallinto
Palveluiden johtaminen
Services marketing
Digitalisaation mahdollisuudet liiketoiminnassa
Palvelumuotoilu
Food and Environment
Kestävä ravitsemus
Sustainability in Beverages
Food Tourism
Syventävä viinikurssi
Restonomin toimintaympäristö
Restonomin lakitietous
Johtaminen
Tulevaisuuden kestävät ruokapalvelut
Palveluyrityksen operatiivinen johtaminen

AMK: Palveluliiketoiminta 2020-2023

Kestävä ruokajärjestelmäosaaminen

Opiskelija ymmärtää systeemiajattelun mukaisen ruuan kestävän arvoketjun alkutuotannosta kulutukseen. Opiskelija ymmärtää globaalin ruokajärjestelmän muodostumisen perusteet ja sen liiketoimintamahdollisuudet. Opiskelija osaa seurata, arvioida, toteuttaa ja kehittää ruokaan liittyvää viestintää. Opiskelija tuntee kestävän ravitsemuksen perusteet ja niiden merkityksen kansanterveydelle.

Hyvinvointia ravinnosta ja liikunnasta
Introduction to Sustainable Gastronomy
Food and Environment
Kestävä ravitsemus
Food and Consumer
Sustainability in Beverages
Ammatillinen kehittyminen
Food Tourism
Syventävä viinikurssi
Tulevaisuuden kestävät ruokapalvelut
Oman ammattialan kehittäminen
Palveluliiketoimintaosaaminen

Opiskelija hallitsee palveluliiketoiminnan teoreettisen tietoperustan ja osaa soveltaa sitä restonomin monikulttuurisssa toimintaympäristöissä. Opiskelija tunnistaa ja analysoi toimintaympäristön muutoksia, joiden pohjalta hän osaa kehittää uusia ratkaisuja toimialalle. Opiskelija osaa johtaa tulevaisuuden palveluita vastuullisesti.

Talousmatematiikka
Restonomin taloushallinto
Palveluliiketoiminnan perusteet
Palveluiden johtaminen
Services marketing
Digitalisaation mahdollisuudet liiketoiminnassa
Responsible Business Concepts
Palvelumuotoilu
Ammatillinen kehittyminen
Restonomin toimintaympäristö
Restonomin lakitietous
Johtaminen
Palveluyrityksen operatiivinen johtaminen
Oman ammattialan kehittäminen
Harjoittelu
Suuntaava harjoittelu
Luokittelemattomat
Työelämän viestintä
Työelämän englanti
Työelämän ruotsi
Osaajana kehittyminen
Opiskelijan hyvinvointi ja elämäntaidot
Life balance - tasapainoa elämään
Sujuvuutta opiskeluun, opiskelukirjoittaminen
Sujuvuutta opiskeluun, opiskelutekniikat
Sujuvuutta opiskeluun, kielenhuollon kertaus
Opiskelijatutorointi
Monimuototutorointi
Mentorointi
Löydä oma liikuntamuotosi
Opiskelija aktiivina JAMKissa
ICT-valmiudet
JAMK InnoFlash
Yrittäjyys
Future Factory -projekti
Esihautomo
Hautomo
Demola Project
Vuosi Yrittäjänä
DreamUp-projektikurssi
Unelmat+Inspiraatio!
Luo oma kesäduunisi
Kehittämis- ja tutkimustoiminta
Opinnäytetyön suunnittelu, AMK
Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK
Opinnäytetyön toteutus, AMK
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK
Kypsyysnäyte, AMK

Opintojen pakollisuus (AMK)

Pakollinen opintojakso
Työelämän viestintä
Työelämän englanti
Työelämän ruotsi
Osaajana kehittyminen
Talousmatematiikka
Restonomin taloushallinto
Palveluliiketoiminnan perusteet
ICT-valmiudet
Palveluiden johtaminen
Services marketing
Digitalisaation mahdollisuudet liiketoiminnassa
Responsible Business Concepts
Palvelumuotoilu
Introduction to Sustainable Gastronomy
Food and Environment
Kestävä ravitsemus
Food and Consumer
Sustainability in Beverages
Restonomin toimintaympäristö
Restonomin lakitietous
Johtaminen
Tulevaisuuden kestävät ruokapalvelut
Palveluyrityksen operatiivinen johtaminen
Harjoittelu
Suuntaava harjoittelu
Kehittämis- ja tutkimustoiminta
Opinnäytetyön suunnittelu, AMK
Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK
Opinnäytetyön toteutus, AMK
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK
Kypsyysnäyte, AMK
Vaihtoehtoinen opintojakso
Hyvinvointia ravinnosta ja liikunnasta
Opiskelijan hyvinvointi ja elämäntaidot
Sujuvuutta opiskeluun, opiskelukirjoittaminen
Sujuvuutta opiskeluun, opiskelutekniikat
Sujuvuutta opiskeluun, kielenhuollon kertaus
Opiskelijatutorointi
Monimuototutorointi
Vapaasti valittava opintojakso
Life balance - tasapainoa elämään
Mentorointi
Löydä oma liikuntamuotosi
Opiskelija aktiivina JAMKissa
Ammatillinen kehittyminen
Food Tourism
Syventävä viinikurssi
Oman ammattialan kehittäminen
JAMK InnoFlash
Yrittäjyys
Future Factory -projekti
Esihautomo
Hautomo
Demola Project
Vuosi Yrittäjänä
DreamUp-projektikurssi
Unelmat+Inspiraatio!
Luo oma kesäduunisi
Luokittelemattomat

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
MPT2021SS-1001
KIELET JA VIESTINTÄ

(Valitaan kaikki)

11
ZZPC0420 Työelämän viestintä 3
ZZPC0220 Työelämän englanti 4
ZZPC0320 Työelämän ruotsi 4
MPT2021SS-1002
OPISKELIJA- JA TYÖHYVINVOINTI

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

10
ZZPP0520 Osaajana kehittyminen 5
MMPR6130 Hyvinvointia ravinnosta ja liikunnasta 5
SZZZ1910 Opiskelijan hyvinvointi ja elämäntaidot 2
SZZ30500 Life balance - tasapainoa elämään 5
BI00BB51 Sujuvuutta opiskeluun, opiskelukirjoittaminen 2
BI00BB52 Sujuvuutta opiskeluun, opiskelutekniikat 2
BI00BB50 Sujuvuutta opiskeluun, kielenhuollon kertaus 1
ZZ00BM06 Opiskelijatutorointi 3 - 5
ZZ00BM07 Monimuototutorointi 3 - 5
ZZAJ0400 Mentorointi 3
ZZEJ0100 Löydä oma liikuntamuotosi 5
ZZAJ0100 Opiskelija aktiivina JAMKissa 5 - 15
MPT2021SS-1003
VASTUULLINEN PALVELULIIKETOIMINTAOSAAMINEN

(Valitaan kaikki)

50
HL00BD11 Talousmatematiikka 3
MMAB0130 Restonomin taloushallinto 5
MP00BA24 Palveluliiketoiminnan perusteet 10
ZZPP0420 ICT-valmiudet 3
HL00BD05 Palveluiden johtaminen 4
HMAB1000 Services marketing 5
MMZZ2000 Digitalisaation mahdollisuudet liiketoiminnassa 5
MZMI3000 Responsible Business Concepts 10
HL00BD54 Palvelumuotoilu 5
MPT2021SS-1004
KESTÄVÄN GASTRONOMIAN OSAAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 25)

25
MMPG1150 Introduction to Sustainable Gastronomy 5
MMPG1120 Food and Environment 5
MMPR6170 Kestävä ravitsemus 5
MMPG1300 Food and Consumer 5
MMPD3000 Sustainability in Beverages 5
MMZZ2100 Ammatillinen kehittyminen 5
MMPG1400 Food Tourism 5
MMPD3300 Syventävä viinikurssi 5
MPT2021SS-1005
RUOKA- JA RAVINTOLAPALVELUIDEN JOHTAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 34)

34
MZMA0112 Restonomin toimintaympäristö 5
MZMA0113 Restonomin lakitietous 5
HL00BD06 Johtaminen 4
MMPG2100 Tulevaisuuden kestävät ruokapalvelut 10
MZMB0500 Palveluyrityksen operatiivinen johtaminen 10
MMPG3000 Oman ammattialan kehittäminen 5
MPT2021SS-1006
HARJOITTELU

(Valitaan kaikki)

30
MZMHW100 Harjoittelu 15
MZMHW200 Suuntaava harjoittelu 15
MPT2021SS-1007
FUTURE FACTORY

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

15
ZZPP0740 JAMK InnoFlash 2
ZZPP0750 Yrittäjyys 3
ZZPP0920 Future Factory -projekti 10
ZZVZ0400 Esihautomo 5
ZZVZ0450 Hautomo 8
ZZVZ0250 Demola Project 5
ZYVZ0400 Vuosi Yrittäjänä 10
ZZWZ0150 DreamUp-projektikurssi 5
ZYVZ0200 Unelmat+Inspiraatio! 3
ZZVV0420 Luo oma kesäduunisi 1 - 2
MPT2021SS-1008
TUTKIMUKSELLINEN KEHITTÄMISTOIMINTA

(Valitaan kaikki)

20
ZZPP0620 Kehittämis- ja tutkimustoiminta 5
ZZ00BL91 Opinnäytetyön suunnittelu, AMK 3
ZZ00BL97 Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK 2
ZZ00BL92 Opinnäytetyön toteutus, AMK 6
ZZ00BL93 Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK 4
ZZOA0220 Kypsyysnäyte, AMK 0
MPT2021SS-1009
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
MPT2021SS-1010
CAMPUSONLINE-OPINNOT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
MPT2021SS-1011
EDUFUTURA-OPINNOT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0