Siirry suoraan sisältöön

Bachelor's Degree Programme in Business Information Technology: Full-time Studies

Tunnus: HTG2022SS

Tutkinto:
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely

Laajuus:
210 op

Kesto:
3.5 vuotta (210 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2022

Opetuskieli:
englanti

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 Syksy 2022 Kevät 2023 Syksy 2023 Kevät 2024 Syksy 2024 Kevät 2025 Syksy 2025 1. / 2022 2. / 2023 3. / 2023 1. / 2023 2. / 2024 3. / 2024 1. / 2024 2. / 2025 3. / 2025 1. / 2025
HTG2022SS-1001
FUTURE FACTORY

(Valitaan opintopisteitä: 40)

30 - 40
ZZPP0750 Yrittäjyys 3 3 3 3
ZZPP0740 JAMK InnoFlash 2 2 2 2
HTGP0460 FF Ticorporate Demo Lab 1 5 5 5 5
HTGP0470 FF Ticorporate Demo Lab 2 20 20 20 20
HTGP0450 FF Concept Lab 5 5 5 5
HTGP0400 FF Wimma Lab 5 5 5 5
HTG2022SS-1002
LANGUAGES AND COMMUNICATION STUDIES

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 11)

11
ZZPC0220 Työelämän englanti 4 4 4 2 2
ZZPC0320 Työelämän ruotsi 4 4 4 4
ZWPC0820 Finnish 1 4 4 4 4
ZWPC0420 Communication Skills for Working Life 3 3 3 3
HTG2022SS-1003
STUDENT WELLBEING IN STUDIES AND AT WORK

(Valitaan opintopisteitä: 9)

9
ZZPP0520 Osaajana kehittyminen 5 3 1 1 3 1 1 3 1 1
HTGP0010 Self-Leadership 2 2 2 2
HTGP0020 Business Communication 2 2 2 2
ZW00BM05 Degree Student Tutoring 3 - 5
HTG2022SS-1004
RESEARCH-BASED DEVELOPMENT IN PRACTICE

(Valitaan kaikki )

20
ZZPP0620 Kehittämis- ja tutkimustoiminta 5 5 5 5
ZZ00BL91 Opinnäytetyön suunnittelu, AMK 3 3 3 1.5 1.5
ZZ00BL97 Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK 2 2 2 1 1
ZZ00BL92 Opinnäytetyön toteutus, AMK 6 6 6 3 3
ZZ00BL93 Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK 4 4 4 2 2
ZZOA0220 Kypsyysnäyte, AMK 0
HTG2022SS-1006
BIT SYSTEMS AND TOOLS

(Valitaan kaikki )

30
ZZPP0420 ICT-valmiudet 3 3 3 3
HTGP0050 CMS Basics 3 3 3 3
HTGP0060 Collaboration Tools 2 2 2 2
HTGP0070 Operating Systems 3 3 3 3
HTGP0080 Computing Infrastructure 3 3 3 3
HTGP0090 Ohjelmistotuotanto 6 6 6 6
HTGP0100 Käytettävyys ja käyttäjäkeskeinen suunnittelu 3 3 3 3
HTGP0110 Basics for Digital Media 5 5 5 5
HTGP0120 Business Basics 2 2 2 2
HTG2022SS-1007
PRACTICAL TRAINING

(Valitaan kaikki )

30
HTGP0130 Practical Training 30 30 30 30
HTG2022SS-1008
GAME PRODUCTION

(Valitaan kaikki )

30
HTGP0140 Basics of Game Programming 5 5 5 5
HTGP0160 Game Engine 1 5 5 5 5
HTGP0170 Game Design 8 8 8 8
HTGP0180 Game Industry 3 3 3 3
HTGP0190 Basics of 2D Game Art 3 3 3 3
HTGP0200 Narrative Design 3 3 3 3
HTGP0210 Game Concept Development 3 3 3 3
HTG2022SS-1009
GAME ART

(Valitaan opintopisteitä: 25)

0 - 25
HTGP0220 2D Graphics 5 5 5 5
HTGP0230 2D Animation 5 5 5 5
HTGP0240 3D Modeling and Texturing 5 5 5 5
HTGP0250 3D Animation 5 5 5 5
HTGP0260 Concept Art & Character Design 5 5 5 5
HTG2022SS-1010
GAME PROGRAMMING & ENGINES

(Valitaan opintopisteitä: 25)

0 - 25
HTGP0270 Advanced Game Programming 5 5 5 5
HTGP0280 Game Engine 2 5 5 5 5
HTGP0290 Mobile Game Programming 5 5 5 5
HTGP0300 Online Game Programming 5 5 5 5
HTGP0310 Game Engine 3 5 5 5 5
HTG2022SS-1011
COMPLEMENTARY PROFESSIONAL STUDIES

(Valitaan opintopisteitä: 55)

0 - 55
HTGP0320 Serious Games & Gamification 5 5 5 5
HTGP0330 Cross Reality 5 5 5 5
HTGP0340 Game Monetization and Analytics 5 5 5 5
HTGP0350 AI in Games 5 5 5 5
KDMP0410 Music and Sound for Games 5 5 5 5
HTGP0370 Game Entrepreneurship 5 5 5 5
HTGP0380 Game Testing 5 5 5 5
HTGP0360 Narrative 5 5 5 5
HTGP0490 Advanced Content for Games 5 5 5 5
HTGP0500 Digital Photography and Video Production 5 5 5 5
HTGP0510 Image Processing and Publishing 5 5 5 5
HTG2022SS-1012
PROFESSIONAL PROJECT STUDIES

(Valitaan opintopisteitä: 15)

0 - 15
HTGP0480 Ticorporate Product Lab 10 - 20 10 10 10
HTGP0410 Professional Project 2 - 5 5 5 5
HTGP0150 Customer Project 5 5 5 5
HTG2022SS-1014
ELECTIVE STUDIES

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
HTGP0420 Elective 1 5 5 5 5
HTGP0430 Elective 2 5 5 5 5
HTGP0440 Elective 3 5 5 5 5
INTEG2022
Talent Boost: Integration into Finland

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 35)

0 - 35
ZW00BS75 Integration into the Finnish Society 2 2 2 2
HBIETE02 Creating Careers 1 1 1 1
HBIETE03 Team and Client - Multidisciplinary Business Project Course 5 5 5 5
BI00BB21 Finnish 2 5 5 5 5
BI00BB22 Finnish 3 5 5 5 5
BI00BB23 Suomi 4 5 5 5 5
BI00BO69 Suomi 5 5 5 5 5
BI00BB47 Each One Teach One 2 - 8 2 2 2
BITB001
Talent Boost: Viestitään suomeksi

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15
BI00BT55 Kirjoita suomeksi 4
BI00BT57 Puhu suomeksi 2
BI00BT58 Kehitä kielioppia 2
BI00CJ87 Suomi 6 5
YHTYRI
Yhteiset yrittäjyysopinnot (AMK- ja YAMK-opiskelijalle)

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 23)

0 - 23
ZZ00BC02 Ideasta yritykseksi 5
ZZ00BC03 Yrittäjävalmennus 8
ZYVZ0200 Unelmat+Inspiraatio! 3
ZZ00CQ16 Yrittäjyystarinoita 2
ZZ00CQ17 Valmiina yrittämään 3
ZZ00CQ18 Vuosi yrittäjänä 1 - 5
ZZ00CQ62 Yritystoimintaa kehittävät opinnot 1 - 5
HTG2022SS-1015
CAMPUSONLINE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
HTG2022SS-1016
EDUFUTURA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
Yhteensä 210 80 134 90 40 40 40 66 68 35 55 40 40 33 7 66 63 5 35 37.5 17.5 40

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Opintojen tyyppi (AMK)

Ammattiopinnot
FF Wimma Lab
Basics of Game Programming
Game Engine 1
Game Design
Game Industry
Basics of 2D Game Art
Narrative Design
Game Concept Development
2D Graphics
2D Animation
3D Modeling and Texturing
3D Animation
Concept Art & Character Design
Advanced Game Programming
Game Engine 2
Mobile Game Programming
Online Game Programming
Game Engine 3
Serious Games & Gamification
Cross Reality
Game Monetization and Analytics
AI in Games
Music and Sound for Games
Game Entrepreneurship
Game Testing
Narrative
Advanced Content for Games
Digital Photography and Video Production
Image Processing and Publishing
Ticorporate Product Lab
Professional Project
Customer Project
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu
Practical Training
Opinnäytetyö
Opinnäytetyön suunnittelu, AMK
Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK
Opinnäytetyön toteutus, AMK
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK
Kypsyysnäyte, AMK
Perusopinnot
Yrittäjyys
JAMK InnoFlash
FF Ticorporate Demo Lab 1
FF Ticorporate Demo Lab 2
FF Concept Lab
Työelämän englanti
Työelämän ruotsi
Finnish 1
Communication Skills for Working Life
Osaajana kehittyminen
Self-Leadership
Business Communication
Kehittämis- ja tutkimustoiminta
ICT-valmiudet
CMS Basics
Collaboration Tools
Operating Systems
Computing Infrastructure
Ohjelmistotuotanto
Käytettävyys ja käyttäjäkeskeinen suunnittelu
Basics for Digital Media
Business Basics
Vapaasti valittavat opinnot
Degree Student Tutoring
Elective 1
Elective 2
Elective 3
Luokittelemattomat

AMK: JAMKin yhteiset työelämäosaamiset 2020-2022

Eettinen osaaminen

Opiskelija
- toimii eettisesti työyhteisöissä ja verkostoissa
- soveltaa tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden periaatteita toiminnassaan ja edistää globaalia vastuullisuutta
- ymmärtää ja soveltaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita.

FF Ticorporate Demo Lab 1
FF Ticorporate Demo Lab 2
FF Concept Lab
FF Wimma Lab
Self-Leadership
Kehittämis- ja tutkimustoiminta
Opinnäytetyön suunnittelu, AMK
Opinnäytetyön toteutus, AMK
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK
Practical Training
Game Design
Game Industry
Narrative Design
Game Concept Development
Concept Art & Character Design
Serious Games & Gamification
Game Monetization and Analytics
Game Entrepreneurship
Narrative
Advanced Content for Games
Digital Photography and Video Production
Image Processing and Publishing
Ticorporate Product Lab
Professional Project
Customer Project
Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen

Opiskelija
- toimii sujuvasti työelämän vuorovaikutus- ja viestintätilanteissa
- hyödyntää erilaisia viestintämuotoja, -kanavia ja -ympäristöjä
- ottaa työssään huomioon alansa kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia
- toimii monikulttuurisessa ympäristössä ja osaa työskennellä kansainvälisesti omalla alallaan.

FF Ticorporate Demo Lab 1
FF Ticorporate Demo Lab 2
FF Concept Lab
FF Wimma Lab
Työelämän englanti
Työelämän ruotsi
Finnish 1
Communication Skills for Working Life
Osaajana kehittyminen
Self-Leadership
Business Communication
Degree Student Tutoring
Kehittämis- ja tutkimustoiminta
Opinnäytetyön suunnittelu, AMK
Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK
Opinnäytetyön toteutus, AMK
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK
Kypsyysnäyte, AMK
ICT-valmiudet
Collaboration Tools
Game Design
Game Industry
Basics of 2D Game Art
Narrative Design
Game Concept Development
2D Graphics
2D Animation
3D Modeling and Texturing
3D Animation
Concept Art & Character Design
Mobile Game Programming
Online Game Programming
Serious Games & Gamification
Cross Reality
Game Monetization and Analytics
Game Entrepreneurship
Game Testing
Narrative
Advanced Content for Games
Digital Photography and Video Production
Image Processing and Publishing
Ticorporate Product Lab
Professional Project
Customer Project
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen

Opiskelija
- arvioi, kehittää ja tekee omaa osaamistaan näkyväksi jatkuvan oppimisen keinoin
- huolehtii opiskeluvalmiuksistaan ja ottaa vastuun omasta ja yhteisönsä osaamisen kehittymisestä sekä opitun jakamisesta
- hankkii, käsittelee, arvioi sekä soveltaa kriittisesti ja tarkoituksenmukaisesti oman alansa tietoa, periaatteita, teorioita ja menetelmiä
- arvioi ja hyödyntää digitaalisia ympäristö-jä ja työkaluja työtehtävissään.

Yrittäjyys
JAMK InnoFlash
FF Ticorporate Demo Lab 1
FF Ticorporate Demo Lab 2
FF Concept Lab
FF Wimma Lab
Finnish 1
Communication Skills for Working Life
Osaajana kehittyminen
Self-Leadership
Degree Student Tutoring
Kehittämis- ja tutkimustoiminta
Opinnäytetyön suunnittelu, AMK
Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK
Opinnäytetyön toteutus, AMK
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK
ICT-valmiudet
CMS Basics
Collaboration Tools
Operating Systems
Computing Infrastructure
Ohjelmistotuotanto
Käytettävyys ja käyttäjäkeskeinen suunnittelu
Basics for Digital Media
Business Basics
Practical Training
Basics of Game Programming
Game Engine 1
Game Design
Game Concept Development
Advanced Game Programming
Game Engine 2
Mobile Game Programming
Online Game Programming
Game Engine 3
Serious Games & Gamification
Narrative
Advanced Content for Games
Ticorporate Product Lab
Professional Project
Customer Project
Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen

Opiskelija
- kykenee työskentelemään itsenäisesti oman alansa asiantuntijatehtävissä tai yrittäjänä luoden verkostoja ja kumppanuuksia
- kykenee luovaan ongelmanratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen yhteisönsä kanssa
- ennakoi oman alansa tulevaisuutta ja toimintaympäristön muutoksia
- kykenee päätöksentekoon ennakoimat-tomissa tilanteissa ja erilaisissa toimintaympäristöissä
- saa valmiudet ja toimintatapoja ottaa vastuuta omasta ja yhteisönsä hyvinvoinnista.

Yrittäjyys
JAMK InnoFlash
FF Ticorporate Demo Lab 1
FF Ticorporate Demo Lab 2
FF Concept Lab
FF Wimma Lab
Työelämän englanti
Communication Skills for Working Life
Self-Leadership
Business Communication
Opinnäytetyön suunnittelu, AMK
Opinnäytetyön toteutus, AMK
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK
Ohjelmistotuotanto
Business Basics
Game Industry
Game Concept Development
Mobile Game Programming
Online Game Programming
Serious Games & Gamification
Cross Reality
Game Monetization and Analytics
Game Entrepreneurship
Game Testing
Narrative
Advanced Content for Games
Digital Photography and Video Production
Image Processing and Publishing
Ticorporate Product Lab
Professional Project
Customer Project
Luokittelemattomat
AI in Games
Music and Sound for Games
Elective 1
Elective 2
Elective 3

AMK: Business Information Technology 2020-2023

Business competence

Student understands the most important processes and functions in business. Student understands the importance of technology and digital services in business and organisational workflow. Student can develop business processes and use information technology to support that development. Student understands the meaning of contracts, offers, licences and copyrights in his or her own work. Student can design and carry out a training on a familiar topic. Student can serve a customer.

FF Ticorporate Demo Lab 1
FF Ticorporate Demo Lab 2
FF Concept Lab
FF Wimma Lab
Self-Leadership
Business Communication
CMS Basics
Collaboration Tools
Ohjelmistotuotanto
Basics for Digital Media
Business Basics
Practical Training
Game Industry
Game Monetization and Analytics
Game Entrepreneurship
Ticorporate Product Lab
Professional Project
Customer Project
Elective 1
Elective 2
Elective 3
Cross-disciplinary competence in games

Student can apply skills and knowledge in a special field of game production, development or design, or other field of study with link to digital games. Student can analyze, evaluate and develop activities in this field.

FF Ticorporate Demo Lab 1
FF Ticorporate Demo Lab 2
FF Concept Lab
FF Wimma Lab
Practical Training
Narrative Design
3D Modeling and Texturing
3D Animation
Concept Art & Character Design
Serious Games & Gamification
Cross Reality
Game Monetization and Analytics
AI in Games
Music and Sound for Games
Narrative
Advanced Content for Games
Digital Photography and Video Production
Image Processing and Publishing
Ticorporate Product Lab
Professional Project
Customer Project
Elective 1
Elective 2
Elective 3
Game production competence

Student has knowledge about software and design tools specific for digital game production and can apply them. Student understands the game industry and can design games. Student can develop a game with existing engine. Student can design and create assets for games. Student can produce and lead a game design team. Student understands business aspects and monetization and can apply them in game production.

FF Ticorporate Demo Lab 1
FF Ticorporate Demo Lab 2
FF Concept Lab
FF Wimma Lab
Practical Training
Basics of Game Programming
Game Engine 1
Game Design
Game Industry
Basics of 2D Game Art
Narrative Design
Game Concept Development
2D Graphics
2D Animation
3D Modeling and Texturing
3D Animation
Concept Art & Character Design
Advanced Game Programming
Game Engine 2
Mobile Game Programming
Online Game Programming
Game Engine 3
Serious Games & Gamification
Game Monetization and Analytics
AI in Games
Music and Sound for Games
Game Entrepreneurship
Game Testing
Narrative
Advanced Content for Games
Ticorporate Product Lab
Professional Project
Customer Project
Elective 1
Elective 2
Elective 3
Software engineering competence

Student understands software systems as a whole, as well as their production, acquirement and upkeep requirements. Student has knowledge about project management and can apply related tools and methods. Student can define, design and test software and user interface. Student has knowledge and can apply software engineering tools and methods. Student can create design documents and understands those created by others.

FF Ticorporate Demo Lab 1
FF Ticorporate Demo Lab 2
FF Concept Lab
FF Wimma Lab
Ohjelmistotuotanto
Käytettävyys ja käyttäjäkeskeinen suunnittelu
Basics for Digital Media
Practical Training
Basics of Game Programming
Game Engine 1
Advanced Game Programming
Game Engine 2
Mobile Game Programming
Online Game Programming
Game Engine 3
Game Testing
Ticorporate Product Lab
Professional Project
Customer Project
Elective 1
Elective 2
Elective 3
Systems and methods in ICT

Student has knowledge general information about ICT systems, software development tools and communication tools. Student understands the role of ICT tools and digitalization. Student can design and publish online content for different platforms.

FF Ticorporate Demo Lab 1
FF Ticorporate Demo Lab 2
FF Concept Lab
FF Wimma Lab
CMS Basics
Collaboration Tools
Operating Systems
Computing Infrastructure
Ohjelmistotuotanto
Basics for Digital Media
Practical Training
Basics of 2D Game Art
2D Graphics
2D Animation
Advanced Content for Games
Digital Photography and Video Production
Image Processing and Publishing
Ticorporate Product Lab
Professional Project
Customer Project
Elective 1
Elective 2
Elective 3
Luokittelemattomat
Yrittäjyys
JAMK InnoFlash
Työelämän englanti
Työelämän ruotsi
Finnish 1
Communication Skills for Working Life
Osaajana kehittyminen
Degree Student Tutoring
Kehittämis- ja tutkimustoiminta
Opinnäytetyön suunnittelu, AMK
Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK
Opinnäytetyön toteutus, AMK
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK
Kypsyysnäyte, AMK
ICT-valmiudet

Opintojen pakollisuus (AMK)

Pakollinen opintojakso
Yrittäjyys
JAMK InnoFlash
FF Ticorporate Demo Lab 1
FF Ticorporate Demo Lab 2
Työelämän englanti
Communication Skills for Working Life
Osaajana kehittyminen
Self-Leadership
Business Communication
Kehittämis- ja tutkimustoiminta
Opinnäytetyön suunnittelu, AMK
Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK
Opinnäytetyön toteutus, AMK
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK
Kypsyysnäyte, AMK
ICT-valmiudet
CMS Basics
Collaboration Tools
Operating Systems
Computing Infrastructure
Ohjelmistotuotanto
Käytettävyys ja käyttäjäkeskeinen suunnittelu
Basics for Digital Media
Business Basics
Practical Training
Basics of Game Programming
Game Engine 1
Game Design
Game Industry
Basics of 2D Game Art
Narrative Design
Game Concept Development
Vaihtoehtoinen opintojakso
FF Concept Lab
FF Wimma Lab
Työelämän ruotsi
Finnish 1
2D Graphics
2D Animation
3D Modeling and Texturing
3D Animation
Concept Art & Character Design
Advanced Game Programming
Game Engine 2
Mobile Game Programming
Online Game Programming
Game Engine 3
Serious Games & Gamification
Cross Reality
Game Monetization and Analytics
AI in Games
Music and Sound for Games
Game Entrepreneurship
Game Testing
Narrative
Advanced Content for Games
Digital Photography and Video Production
Image Processing and Publishing
Vapaasti valittava opintojakso
Degree Student Tutoring
Ticorporate Product Lab
Professional Project
Customer Project
Elective 1
Elective 2
Elective 3
Luokittelemattomat

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
HTG2022SS-1001
FUTURE FACTORY

(Valitaan opintopisteitä: 40)

30 - 40
ZZPP0750 Yrittäjyys 3
ZZPP0740 JAMK InnoFlash 2
HTGP0460 FF Ticorporate Demo Lab 1 5
HTGP0470 FF Ticorporate Demo Lab 2 20
HTGP0450 FF Concept Lab 5
HTGP0400 FF Wimma Lab 5
HTG2022SS-1002
LANGUAGES AND COMMUNICATION STUDIES

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 11)

11
ZZPC0220 Työelämän englanti 4
ZZPC0320 Työelämän ruotsi 4
ZWPC0820 Finnish 1 4
ZWPC0420 Communication Skills for Working Life 3
HTG2022SS-1003
STUDENT WELLBEING IN STUDIES AND AT WORK

(Valitaan opintopisteitä: 9)

9
ZZPP0520 Osaajana kehittyminen 5
HTGP0010 Self-Leadership 2
HTGP0020 Business Communication 2
ZW00BM05 Degree Student Tutoring 3 - 5
HTG2022SS-1004
RESEARCH-BASED DEVELOPMENT IN PRACTICE

(Valitaan kaikki)

20
ZZPP0620 Kehittämis- ja tutkimustoiminta 5
ZZ00BL91 Opinnäytetyön suunnittelu, AMK 3
ZZ00BL97 Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK 2
ZZ00BL92 Opinnäytetyön toteutus, AMK 6
ZZ00BL93 Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK 4
ZZOA0220 Kypsyysnäyte, AMK 0
HTG2022SS-1006
BIT SYSTEMS AND TOOLS

(Valitaan kaikki)

30
ZZPP0420 ICT-valmiudet 3
HTGP0050 CMS Basics 3
HTGP0060 Collaboration Tools 2
HTGP0070 Operating Systems 3
HTGP0080 Computing Infrastructure 3
HTGP0090 Ohjelmistotuotanto 6
HTGP0100 Käytettävyys ja käyttäjäkeskeinen suunnittelu 3
HTGP0110 Basics for Digital Media 5
HTGP0120 Business Basics 2
HTG2022SS-1007
PRACTICAL TRAINING

(Valitaan kaikki)

30
HTGP0130 Practical Training 30
HTG2022SS-1008
GAME PRODUCTION

(Valitaan kaikki)

30
HTGP0140 Basics of Game Programming 5
HTGP0160 Game Engine 1 5
HTGP0170 Game Design 8
HTGP0180 Game Industry 3
HTGP0190 Basics of 2D Game Art 3
HTGP0200 Narrative Design 3
HTGP0210 Game Concept Development 3
HTG2022SS-1009
GAME ART

(Valitaan opintopisteitä: 25)

0 - 25
HTGP0220 2D Graphics 5
HTGP0230 2D Animation 5
HTGP0240 3D Modeling and Texturing 5
HTGP0250 3D Animation 5
HTGP0260 Concept Art & Character Design 5
HTG2022SS-1010
GAME PROGRAMMING & ENGINES

(Valitaan opintopisteitä: 25)

0 - 25
HTGP0270 Advanced Game Programming 5
HTGP0280 Game Engine 2 5
HTGP0290 Mobile Game Programming 5
HTGP0300 Online Game Programming 5
HTGP0310 Game Engine 3 5
HTG2022SS-1011
COMPLEMENTARY PROFESSIONAL STUDIES

(Valitaan opintopisteitä: 55)

0 - 55
HTGP0320 Serious Games & Gamification 5
HTGP0330 Cross Reality 5
HTGP0340 Game Monetization and Analytics 5
HTGP0350 AI in Games 5
KDMP0410 Music and Sound for Games 5
HTGP0370 Game Entrepreneurship 5
HTGP0380 Game Testing 5
HTGP0360 Narrative 5
HTGP0490 Advanced Content for Games 5
HTGP0500 Digital Photography and Video Production 5
HTGP0510 Image Processing and Publishing 5
HTG2022SS-1012
PROFESSIONAL PROJECT STUDIES

(Valitaan opintopisteitä: 15)

0 - 15
HTGP0480 Ticorporate Product Lab 10 - 20
HTGP0410 Professional Project 2 - 5
HTGP0150 Customer Project 5
HTG2022SS-1014
ELECTIVE STUDIES

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
HTGP0420 Elective 1 5
HTGP0430 Elective 2 5
HTGP0440 Elective 3 5
INTEG2022
Talent Boost: Integration into Finland
0 - 35
ZW00BS75 Integration into the Finnish Society 2
HBIETE02 Creating Careers 1
HBIETE03 Team and Client - Multidisciplinary Business Project Course 5
BI00BB21 Finnish 2 5
BI00BB22 Finnish 3 5
BI00BB23 Suomi 4 5
BI00BO69 Suomi 5 5
BI00BB47 Each One Teach One 2 - 8
BITB001
Talent Boost: Viestitään suomeksi
0 - 15
BI00BT55 Kirjoita suomeksi 4
BI00BT57 Puhu suomeksi 2
BI00BT58 Kehitä kielioppia 2
BI00CJ87 Suomi 6 5
YHTYRI
Yhteiset yrittäjyysopinnot (AMK- ja YAMK-opiskelijalle)
0 - 23
ZZ00BC02 Ideasta yritykseksi 5
ZZ00BC03 Yrittäjävalmennus 8
ZYVZ0200 Unelmat+Inspiraatio! 3
ZZ00CQ16 Yrittäjyystarinoita 2
ZZ00CQ17 Valmiina yrittämään 3
ZZ00CQ18 Vuosi yrittäjänä 1 - 5
ZZ00CQ62 Yritystoimintaa kehittävät opinnot 1 - 5
HTG2022SS-1015
CAMPUSONLINE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
HTG2022SS-1016
EDUFUTURA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0