Siirry suoraan sisältöön

Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology: Data-analytiikka ja Tekoäly

Tunnus: TIC2024SS

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK), tietotekniikka

Laajuus:
240 op

Kesto:
4 vuotta (240 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2024

Opetuskieli:
englanti

Kuvaus

JAMK:n Tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelman data-analytiikka ja tekoäly -suuntautuminen on suunniteltu tarjoamaan opiskelijoille vahva taito- ja osaamisrunko nykyaikaisessa datalähtöisessä päätöksenteossa ja tekoälyn soveltamisessa. Suuntautuminen keskittyy kurssien avulla syventämään ymmärrystä koneoppimisen ja data-analytiikan keskeisistä käsitteistä ja menetelmistä. Ensimmäisten kurssien, kuten "Koneoppimisen matemaattiset perusteet," "Datan esikäsittely ja tietolähteet," ja "Datan analysointi ja visualisointi," tavoitteena on antaa opiskelijoille vahva perusta peruskäsitteissä, käsittelytekniikoissa ja visualisoinnissa. "Koneoppiminen: Luokittelumenetelmät" ja "Koneoppiminen: Regressiomenetelmät" kurssit syventävät tietämystä koneoppimisen eri työkaluista ja menetelmistä, jotka ovat olennaisia moninaisten datalähteiden käsittelyssä ja analysoinnissa. "Syväoppiminen" kurssi tutustuttaa opiskelijat syväoppimisen kompleksisempiin algoritmeihin ja sovelluksiin, mikä on erityisen tärkeää monimutkaisten datamäärien ja tekoälysovellusten ymmärtämisessä. "Aikasarja-analyysi ja ennustaminen" kurssi valmistelee opiskelijoita aikasarjadataan liittyvien haasteiden ratkaisemiseen ja tulevien tapahtumien ennustamiseen. "Data-analytiikan projekti" ja "Koneoppimisen projekti" kurssit antavat opiskelijoille käytännön kokemusta soveltamalla oppimaansa todellisissa projekteissa. Näissä kursseissa opiskelijat voivat soveltaa koneoppimisen ja data-analytiikan menetelmiä ratkaisemaan todellisia ongelmia ja kehittämään käytännön taitojaan. Tämä suuntautuminen luo vankan perustan opiskelijoille, jotka tavoittelevat asiantuntemusta datan analysoinnissa, koneoppimisessa ja tekoälysovelluksissa. Ohjelma yhdistää matemaattiset perusteet, käytännön taidot ja projektityöskentelyn tarjoten opiskelijoille valmiudet työskennellä monimutkaisissa data-analyysiprojekteissa ja tekoälysovelluksissa nykyaikaisessa tieto- ja viestintätekniikan ympäristössä.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2024-2025 2025-2026 2026-2027 2027-2028 Syksy 2024 Kevät 2025 Syksy 2025 Kevät 2026 Syksy 2026 Kevät 2027 Syksy 2027 Kevät 2028 1. / 2024 2. / 2025 3. / 2025 1. / 2025 2. / 2026 3. / 2026 1. / 2026 2. / 2027 3. / 2027 1. / 2027 2. / 2028 3. / 2028
TIC2024SS-1001
TRANSFERABLE SKILLS

(Valitaan kaikki )

8
ZZ00CB57 Minä korkeakouluopiskelijana 2 2 1 1 1 1
ZZ00CB58 Tiedonhankinta ja raportointi 1 1 1 1
ZZ00CB59 Urasuunnittelu- ja työelämätaidot 2 1 1 1 1 1 1
ZZ00CB60 ICT-valmiudet 3 3 3 3
TIC2024SS-1002
LANGUAGES AND COMMUNICATION

(Valitaan kaikki )

9 - 14
ZZ00CD03 English at Work 5 5 5 5
TIC2024SS-1029
OPTIONAL LANGUAGES

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 9)

4 - 9
ZZ00CD01 Työelämän ruotsi 4 4 4 4
ZZ00CD04 Finnish 1 4 4 4 4
ZZ00CD07 Finnish 2 for Technology 5 5 5 5
TIC2024SS-1003
JAMK FUTURE FACTORY

(Valitaan kaikki )

11
ZZ00CD13 Kestävän kehityksen perusteet 1 1 1 1
ZZ00CK91 InnoFlash 2 2 2 2
ZZ00CK90 Yrittäjyys 3 3 3 3
ZZ00CD12 Working Life Project 5 5 5 5
TIC2024SS-1004
SUPPORT STUDIES

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 31)

0 - 31
TT00CD55 Matematiikkaan valmentavat opinnot 3
TT00CD56 Mat1 Yhtälöt tukiopinnot 1
TT00CD57 Mat2 Funktiot tukiopinnot 1
TT00CD58 Mat3 Derivaatta ja integraali tukiopinnot 1
TT00CD61 Git-versionhallinta ja GitLab-projektien hallintaympäristö 2
TT00CJ28 Asiantuntijaksi kehittyminen - Ohjelmistotekniikka 1 - 5
TT00CJ29 Asiantuntijaksi kehittyminen - Järjestelmien ylläpito 1 - 5
TT00CJ30 Asiantuntijaksi kehittyminen - Kyberturvallisuus 1 - 5
TT00CJ31 Asiantuntijaksi kehittyminen - Tekoäly ja Data-analytiikka 1 - 5
TT00CE18 Capture The Flag Challenge 5
TT00CE13 Kyberturvallisuusharjoitus 5
TT00CL50 IT-alan asiantuntijaksi kehittyminen 5
TIC2024SS-1005
BASIC ENGINEERING MATHEMATICS AND PHYSICS

(Valitaan kaikki )

23
TZLM1300 Mat1 Yhtälöt 3 3 3 3
TZLM2300 Mat2 Funktiot 3 3 3 3
TZLM3300 Mat3 Derivaatta ja integraali 3 3 3 3
TT00CD65 Mat4 Diskreetti matematiikka 3 3 3 3
TZLF1300 Fys1 Voima ja liike 3 3 3 3
TZLF2300 Fys2 Energia 3 3 3 3
TT00CD68 Fys3 Sähkömagnetismi ja sovellukset 3 3 3 3
TZLF8020 Fys4 - Laboraatiot 2 2 2 2
TIC2024SS-1006
TTV - OPERATIONS

(Valitaan kaikki )

26
TT00CD70 Tietoverkot 5 5 5 5
TT00CD71 Linuxin käyttö ja hallinta 4 4 4 4
TT00CD72 Palvelimet ja kontitus 5 5 5 5
TT00CD73 Digitaalitekniikka 2 2 2 2
TT00CD74 Tietojärjestelmät ja arkkitehtuuri 3 3 3 3
TT00CD75 Windowsin käyttö ja hallinta 4 4 4 4
TT00CD76 Skriptaamisen ja automatisoinnin perusteet 3 3 3 3
TIC2024SS-1007
TTV - DEVELOPER

(Valitaan kaikki )

37
TT00CD77 Ohjelmoinnin perusteet 5 5 5 5
TT00CD78 Frontend-ohjelmointi 5 5 5 5
TT00CD79 Web-kehitys 4 4 4 4
TT00CD80 JavaScript-ohjelmointi 3 3 3 3
TT00CD81 Tietokannat 3 3 3 3
TT00CD82 Projektinhallinta ja laadunvarmistus 5 5 5 5
TT00CD83 Tietorakenteet ja algoritmit 3 3 3 3
TT00CD84 Data-analytiikka ja tekoäly 4 4 4 4
TT00CD85 Backend-ohjelmointi 5 5 5 5
TIC2024SS-1008
TTV - SECURITY

(Valitaan kaikki )

15
TT00CD86 Kyberturvallisuus 5 5 5 5
TT00CD87 Tietoturvateknologiat 5 5 5 5
TT00CD88 Koventaminen 5 5 5 5
OPTIONAL PROFESSIONAL STUDIES

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 45)

45
TIC2024SS-1012
PROFESSIONAL STUDIES - DATA ANALYTICS

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15
TT00CD98 Koneoppimisen matemaattiset perusteet 5
TT00CD99 Tietolähteet ja datan esikäsittely 5
TT00CE00 Datan analysointi ja visualisointi 5
TIC2024SS-1013
ADVANCED PROFESSIONAL STUDIES - MACHINE LEARNING METHODS

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15
TT00CE01 Koneoppiminen: Luokittelumenetelmät 5
TT00CE02 Koneoppiminen: Regressiomenetelmät 5
TT00CE03 Syväoppiminen 5
TIC2024SS-1014
ADVANCED PROFESSIONAL STUDIES - DATA-BASED ARTIFICIAL INTELLIGENCE PROJECTS

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15
TT00CE04 Aikasarja-analyysi ja ennustaminen 5
TT00CE05 Data-analytiikan projekti 5
TT00CE06 Koneoppimisen projekti 5
TIC2024SS-1024
ADVANCED PROFESSIONAL STUDIES - CAPSTONE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15
TT00CE30 Capstone -projekti 0 - 15
TIC2024SS-1033
MUUT AMMATTIOPINNOT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30)

0 - 30
TT00CO57 Erikoistyö 0 - 15
TIC2024SS-1025
PRACTICAL TRAINING

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 60)

30 - 60
TT00CL03 Harjoittelu 30 30 30 30
TT00CL04 Täydentävä harjoittelu 0 - 10
TT00CL05 Syventävä ammatillinen harjoittelu 0 - 20
TIC2024SS-1027
DEVELOPMENT ACTIVITIES AND THESIS

(Valitaan kaikki )

20
ZZ00CK89 Kehittämis- ja tutkimustoiminta 5 5 5 5
ZZ00BL91 Opinnäytetyön suunnittelu, AMK 3 3 3 3
ZZ00BL97 Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK 2 2 2 2
ZZ00BL92 Opinnäytetyön toteutus, AMK 6 6 6 3 3
ZZ00BL93 Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK 4 4 4 2 2
ZZOA0220 Kypsyysnäyte, AMK 0
TIC2024SS-1026
ELECTIVE STUDIES

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 16)

11 - 16
TT00CO43 Introduction to Capstone 3
BI00BB23 Suomi 4 5
BI00BB22 Finnish 3 5
BI00BO69 Suomi 5 5
ZWHYVIN
Student Wellbeing in Studies and at Work (For Bachelor's Student)

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 12)

0 - 12
ZW00BM05 Degree Student Tutoring 3 - 5
ZW00BM04 Exchange Student Tutoring 3 - 5
ZZ00BP80 Buustia urallesi! Urasuunnittelu- ja työelämävalmiudet 2
YHTYRI
Yhteiset yrittäjyysopinnot (AMK- ja YAMK-opiskelijalle)

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 23)

0 - 23
ZZ00BC02 Ideasta yritykseksi 5
ZZ00BC03 Yrittäjävalmennus 8
ZYVZ0200 Unelmat+Inspiraatio! 3
ZZ00CQ16 Yrittäjyystarinoita 2
ZZ00CQ17 Valmiina yrittämään 3
ZZ00CQ18 Vuosi yrittäjänä 1 - 5
ZZ00CQ62 Yritystoimintaa kehittävät opinnot 1 - 5
INTEG2022
Talent Boost: Integration into Finland

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 35)

0 - 35
ZW00BS75 Integration into the Finnish Society 2
HBIETE02 Creating Careers 1
HBIETE03 Team and Client - Multidisciplinary Business Project Course 5
BI00BB21 Finnish 2 5
BI00BB22 Finnish 3 5
BI00BB23 Suomi 4 5
BI00BO69 Suomi 5 5
BI00BB47 Each One Teach One 2 - 8
BITB001
Talent Boost: Viestitään suomeksi

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15
BI00BT55 Kirjoita suomeksi 4
BI00BT57 Puhu suomeksi 2
BI00BT58 Kehitä kielioppia 2
BI00CJ87 Suomi 6 5
TIC2024SS-1030
CROSS-INSTITUTIONAL STUDIES

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
TIC2024SS-1032
EUDRES

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
Yhteensä 240 67 65 25 31 35 32 33 32 15 10 1 30 35 32 0 33 32 0 15 5 5 1 30 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Opintojen tyyppi (AMK)

Ammattiopinnot
Working Life Project
Ohjelmistotestaus
Ohjelmistosuunnittelu
Olio-ohjelmointi
Grafiikkaohjelmoinnin matemaattiset perusteet
Android-sovelluskehitys
Mobile Application Development
Mobiiliprojekti
Functional Programming
Graphics Programming
Concurrent Programming
Koneoppimisen matemaattiset perusteet
Tietolähteet ja datan esikäsittely
Datan analysointi ja visualisointi
Koneoppiminen: Luokittelumenetelmät
Koneoppiminen: Regressiomenetelmät
Syväoppiminen
Aikasarja-analyysi ja ennustaminen
Data-analytiikan projekti
Koneoppimisen projekti
Kyberturvallisuuden hallinta
Kyberturvallisuusharjoitusten perusteet
Auditointi ja penetraatiotestaus
Salausmenetelmien matemaattiset perusteet
Tietoturvakontrollit
Kyberturvallisuuskeskukset
Web-sovellusten turvallisuuden testaus
Haittaohjelmien analysointi
Digitaalinen forensiikka
Takaisinmallintaminen
Windows-infrastruktuuri
Pilviarkkitehtuurit ja -alustat
Verkkojen ja palveluiden automatisointi
Verkkomallit ja optimointi
Konesaliteknologiat
Konesaliverkot
Palveluiden hallinta ja valvonta
Lähiverkot
Runkoverkot
Tietoverkkoprojekti
Capstone -projekti
Erikoistyö
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu
Harjoittelu
Täydentävä harjoittelu
Syventävä ammatillinen harjoittelu
Opinnäytetyö
Opinnäytetyön suunnittelu, AMK
Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK
Opinnäytetyön toteutus, AMK
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK
Kypsyysnäyte, AMK
Perusopinnot
Minä korkeakouluopiskelijana
Tiedonhankinta ja raportointi
Urasuunnittelu- ja työelämätaidot
ICT-valmiudet
English at Work
Työelämän ruotsi
Finnish 1
Finnish 2 for Technology
Kestävän kehityksen perusteet
InnoFlash
Yrittäjyys
Mat1 Yhtälöt
Mat2 Funktiot
Mat3 Derivaatta ja integraali
Mat4 Diskreetti matematiikka
Fys1 Voima ja liike
Fys2 Energia
Fys3 Sähkömagnetismi ja sovellukset
Fys4 - Laboraatiot
Tietoverkot
Linuxin käyttö ja hallinta
Palvelimet ja kontitus
Digitaalitekniikka
Tietojärjestelmät ja arkkitehtuuri
Windowsin käyttö ja hallinta
Skriptaamisen ja automatisoinnin perusteet
Ohjelmoinnin perusteet
Frontend-ohjelmointi
Web-kehitys
JavaScript-ohjelmointi
Tietokannat
Projektinhallinta ja laadunvarmistus
Tietorakenteet ja algoritmit
Data-analytiikka ja tekoäly
Backend-ohjelmointi
Kyberturvallisuus
Tietoturvateknologiat
Koventaminen
Kehittämis- ja tutkimustoiminta
Vapaasti valittavat opinnot
Matematiikkaan valmentavat opinnot
Mat1 Yhtälöt tukiopinnot
Mat2 Funktiot tukiopinnot
Mat3 Derivaatta ja integraali tukiopinnot
Git-versionhallinta ja GitLab-projektien hallintaympäristö
Asiantuntijaksi kehittyminen - Ohjelmistotekniikka
Asiantuntijaksi kehittyminen - Järjestelmien ylläpito
Asiantuntijaksi kehittyminen - Kyberturvallisuus
Asiantuntijaksi kehittyminen - Tekoäly ja Data-analytiikka
Capture The Flag Challenge
Kyberturvallisuusharjoitus
IT-alan asiantuntijaksi kehittyminen
Introduction to Capstone
Suomi 4
Finnish 3
Suomi 5
Luokittelemattomat

Opintojen pakollisuus (AMK)

Pakollinen opintojakso
Minä korkeakouluopiskelijana
Tiedonhankinta ja raportointi
Urasuunnittelu- ja työelämätaidot
ICT-valmiudet
English at Work
Kestävän kehityksen perusteet
InnoFlash
Yrittäjyys
Working Life Project
Mat1 Yhtälöt
Mat2 Funktiot
Mat3 Derivaatta ja integraali
Mat4 Diskreetti matematiikka
Fys1 Voima ja liike
Fys2 Energia
Fys3 Sähkömagnetismi ja sovellukset
Fys4 - Laboraatiot
Tietoverkot
Linuxin käyttö ja hallinta
Palvelimet ja kontitus
Digitaalitekniikka
Tietojärjestelmät ja arkkitehtuuri
Windowsin käyttö ja hallinta
Skriptaamisen ja automatisoinnin perusteet
Ohjelmoinnin perusteet
Frontend-ohjelmointi
Web-kehitys
JavaScript-ohjelmointi
Tietokannat
Projektinhallinta ja laadunvarmistus
Tietorakenteet ja algoritmit
Data-analytiikka ja tekoäly
Backend-ohjelmointi
Kyberturvallisuus
Tietoturvateknologiat
Koventaminen
Harjoittelu
Kehittämis- ja tutkimustoiminta
Opinnäytetyön suunnittelu, AMK
Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK
Opinnäytetyön toteutus, AMK
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK
Kypsyysnäyte, AMK
Vaihtoehtoinen opintojakso
Työelämän ruotsi
Finnish 1
Finnish 2 for Technology
Ohjelmistotestaus
Ohjelmistosuunnittelu
Olio-ohjelmointi
Grafiikkaohjelmoinnin matemaattiset perusteet
Android-sovelluskehitys
Mobile Application Development
Mobiiliprojekti
Functional Programming
Graphics Programming
Concurrent Programming
Koneoppimisen matemaattiset perusteet
Tietolähteet ja datan esikäsittely
Datan analysointi ja visualisointi
Koneoppiminen: Luokittelumenetelmät
Koneoppiminen: Regressiomenetelmät
Syväoppiminen
Aikasarja-analyysi ja ennustaminen
Data-analytiikan projekti
Koneoppimisen projekti
Kyberturvallisuuden hallinta
Kyberturvallisuusharjoitusten perusteet
Auditointi ja penetraatiotestaus
Salausmenetelmien matemaattiset perusteet
Tietoturvakontrollit
Kyberturvallisuuskeskukset
Web-sovellusten turvallisuuden testaus
Haittaohjelmien analysointi
Digitaalinen forensiikka
Takaisinmallintaminen
Windows-infrastruktuuri
Pilviarkkitehtuurit ja -alustat
Verkkojen ja palveluiden automatisointi
Verkkomallit ja optimointi
Konesaliteknologiat
Konesaliverkot
Palveluiden hallinta ja valvonta
Lähiverkot
Runkoverkot
Tietoverkkoprojekti
Capstone -projekti
Erikoistyö
Täydentävä harjoittelu
Syventävä ammatillinen harjoittelu
Vapaasti valittava opintojakso
Matematiikkaan valmentavat opinnot
Mat1 Yhtälöt tukiopinnot
Mat2 Funktiot tukiopinnot
Mat3 Derivaatta ja integraali tukiopinnot
Git-versionhallinta ja GitLab-projektien hallintaympäristö
Asiantuntijaksi kehittyminen - Ohjelmistotekniikka
Asiantuntijaksi kehittyminen - Järjestelmien ylläpito
Asiantuntijaksi kehittyminen - Kyberturvallisuus
Asiantuntijaksi kehittyminen - Tekoäly ja Data-analytiikka
Capture The Flag Challenge
Kyberturvallisuusharjoitus
IT-alan asiantuntijaksi kehittyminen
Introduction to Capstone
Suomi 4
Finnish 3
Suomi 5
Luokittelemattomat

AMK: Teknologian EUR-ACE osaamiset 2024

Monialainen osaaminen

Ammattikorkeakoulututkinnon suoritettuaan opiskelijalla on
- tietoisuus tekniikan laajemmasta monialaisesta kontekstista
- tietoisuus insinöörin ammattikäytännön yhteiskunnallisista, työsuojeluun ja ympäristöön liittyvistä, taloudellisista ja teollisista vaikutuksista sekä ymmärrys niiden asettamista rajoituksista
- tietoisuus talouteen, organisaatioon ja johtamiseen liittyvistä näkökohdista (kuten projektinhallinta sekä riskien ja muutoksen hallinta) teollisessa ja liiketoimintakontekstissa
- kyky kerätä ja tulkita olennaista tietoa ja hallita monimutkaisia asiakokonaisuuksia sellaisten päätösten tueksi, joihin liittyy asian kannalta merkityksellisten sosiaalisten ja eettisten näkökohtien pohdinta
- kyky hallita monimutkaisia teknisiä tai ammatillisia tehtäviä tai hankkeita ottaen vastuuta päätöksenteosta
- kyky tunnistaa tarve itsenäiseen elinikäiseen oppimiseen ja sitoutua siihen
- kyky arvioida ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan erilaisissa oppimisympäristöissä
- kyky ottaa vastuuta myös ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta
- kyky seurata tieteen ja teknologian kehitystä.

Minä korkeakouluopiskelijana
Tiedonhankinta ja raportointi
Urasuunnittelu- ja työelämätaidot
ICT-valmiudet
English at Work
Työelämän ruotsi
Finnish 1
Finnish 2 for Technology
Kestävän kehityksen perusteet
InnoFlash
Yrittäjyys
Asiantuntijaksi kehittyminen - Ohjelmistotekniikka
Asiantuntijaksi kehittyminen - Järjestelmien ylläpito
Asiantuntijaksi kehittyminen - Kyberturvallisuus
Asiantuntijaksi kehittyminen - Tekoäly ja Data-analytiikka
Kyberturvallisuusharjoitus
IT-alan asiantuntijaksi kehittyminen
Projektinhallinta ja laadunvarmistus
Ohjelmistotestaus
Ohjelmistosuunnittelu
Functional Programming
Graphics Programming
Concurrent Programming
Kyberturvallisuuden hallinta
Auditointi ja penetraatiotestaus
Tietoverkkoprojekti
Capstone -projekti
Erikoistyö
Harjoittelu
Täydentävä harjoittelu
Syventävä ammatillinen harjoittelu
Kehittämis- ja tutkimustoiminta
Opinnäytetyön suunnittelu, AMK
Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK
Opinnäytetyön toteutus, AMK
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK
Kypsyysnäyte, AMK
Suomi 4
Finnish 3
Suomi 5
Tekniikan soveltaminen käytäntöön

Ammattikorkeakoulututkinnon suoritettuaan opiskelijalla on
- kyky analysoida monimutkaisia teknisiä tuotteita, prosesseja ja järjestelmiä sekä tulkita oikein tällaisten analyysien tulokset kyeten valitsemaan ja omaten käytännön taidot soveltaa tilanteeseen soveltuvia, vakiintuneita analyyttisiä, laskennallisia ja kokeellisia tekniikoita ja menetelmiä
- kyky tunnistaa, muotoilla ja ratkaista monimutkaisia ongelmia kyeten valitsemaan ja omaten käytännön taidot soveltaa tilanteeseen soveltuvia, vakiintuneita analyyttisiä, laskennallisia ja kokeellisia tekniikoita ja menetelmiä
- kyky kehittää ja suunnitella monimutkaisia tuotteita (laitteita, esineitä jne.), prosesseja ja järjestelmiä vastaamaan vakiintuneita vaatimuksia, joihin voi kuulua yhteiskunnallisia, terveyteen, turvallisuuteen ja ympäristöön liittyviä sekä taloudellisia ja teollisia rajoituksia kyeten valitsemaan ja omaten käytännön taidot soveltaa tilanteeseen soveltuvia suunnittelumenetelmiä
- käytännön taidot monimutkaisten teknisten suunnitelmien toteuttamiseksi
- kyky hyödyntää suunnittelussa ja kehittämisessä käsitystä oman alan tulevaisuuden vaatimuksista
- kyky soveltaa oman alan ammattikäytäntöjä koskevia teknisiä standardeja ja vakiintuneita ohjeita
- kyky selvittää oman alan ammattikäytäntöä koskevat ohjeet ja turvallisuusmääräykset sekä soveltaa niitä.

Minä korkeakouluopiskelijana
Tiedonhankinta ja raportointi
Urasuunnittelu- ja työelämätaidot
ICT-valmiudet
English at Work
Työelämän ruotsi
Finnish 1
Finnish 2 for Technology
Kestävän kehityksen perusteet
InnoFlash
Yrittäjyys
Working Life Project
Git-versionhallinta ja GitLab-projektien hallintaympäristö
Capture The Flag Challenge
Kyberturvallisuusharjoitus
Mat1 Yhtälöt
Mat2 Funktiot
Mat3 Derivaatta ja integraali
Fys1 Voima ja liike
Fys2 Energia
Fys4 - Laboraatiot
Tietoverkot
Linuxin käyttö ja hallinta
Palvelimet ja kontitus
Digitaalitekniikka
Tietojärjestelmät ja arkkitehtuuri
Windowsin käyttö ja hallinta
Skriptaamisen ja automatisoinnin perusteet
Ohjelmoinnin perusteet
Frontend-ohjelmointi
Web-kehitys
JavaScript-ohjelmointi
Tietokannat
Projektinhallinta ja laadunvarmistus
Tietorakenteet ja algoritmit
Data-analytiikka ja tekoäly
Backend-ohjelmointi
Kyberturvallisuus
Tietoturvateknologiat
Koventaminen
Ohjelmistotestaus
Ohjelmistosuunnittelu
Olio-ohjelmointi
Grafiikkaohjelmoinnin matemaattiset perusteet
Android-sovelluskehitys
Mobile Application Development
Mobiiliprojekti
Functional Programming
Graphics Programming
Concurrent Programming
Koneoppimisen matemaattiset perusteet
Tietolähteet ja datan esikäsittely
Datan analysointi ja visualisointi
Koneoppiminen: Luokittelumenetelmät
Koneoppiminen: Regressiomenetelmät
Syväoppiminen
Aikasarja-analyysi ja ennustaminen
Data-analytiikan projekti
Koneoppimisen projekti
Kyberturvallisuuden hallinta
Kyberturvallisuusharjoitusten perusteet
Auditointi ja penetraatiotestaus
Tietoturvakontrollit
Kyberturvallisuuskeskukset
Web-sovellusten turvallisuuden testaus
Haittaohjelmien analysointi
Digitaalinen forensiikka
Takaisinmallintaminen
Windows-infrastruktuuri
Pilviarkkitehtuurit ja -alustat
Verkkojen ja palveluiden automatisointi
Verkkomallit ja optimointi
Konesaliteknologiat
Konesaliverkot
Palveluiden hallinta ja valvonta
Lähiverkot
Runkoverkot
Tietoverkkoprojekti
Capstone -projekti
Erikoistyö
Harjoittelu
Täydentävä harjoittelu
Syventävä ammatillinen harjoittelu
Kehittämis- ja tutkimustoiminta
Opinnäytetyön suunnittelu, AMK
Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK
Opinnäytetyön toteutus, AMK
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK
Kypsyysnäyte, AMK
Suomi 4
Finnish 3
Suomi 5
Tieto ja ymmärrys

Ammattikorkeakoulututkinnon suoritettuaan opiskelijalla on
- tieto ja ymmärrys oman teknisen erikoistumisalan matemaattisista ja luonnontieteellisistä perusteista tasolla, joka on tarpeen ohjelman muiden oppimistavoitteiden saavuttamiseksi
- tieto ja ymmärrys oman erikoistumisalan perustana olevista insinööritieteistä tasolla, joka on tarpeen ohjelman muiden oppimistulosten saavuttamiseksi, mukaan lukien käsitys tulevaisuuden vaatimuksista omalla alalla
- tieto ja ymmärrys soveltuvista materiaaleista, laitteista, työvälineistä, teknologioista ja prosesseista sekä niiden rajoituksista omalla erikoistumisalalla
- tieto ja ymmärrys soveltuvista analyysi-, suunnittelu- ja tutkimus/kehittämistekniikoista ja -menetelmistä sekä niiden rajoituksista omalla erikoistumisalalla.

Urasuunnittelu- ja työelämätaidot
ICT-valmiudet
English at Work
Kestävän kehityksen perusteet
Matematiikkaan valmentavat opinnot
Mat1 Yhtälöt tukiopinnot
Mat2 Funktiot tukiopinnot
Mat3 Derivaatta ja integraali tukiopinnot
Git-versionhallinta ja GitLab-projektien hallintaympäristö
Mat4 Diskreetti matematiikka
Fys3 Sähkömagnetismi ja sovellukset
Fys4 - Laboraatiot
Tietoverkot
Linuxin käyttö ja hallinta
Palvelimet ja kontitus
Digitaalitekniikka
Tietojärjestelmät ja arkkitehtuuri
Windowsin käyttö ja hallinta
Skriptaamisen ja automatisoinnin perusteet
Ohjelmoinnin perusteet
Frontend-ohjelmointi
Web-kehitys
JavaScript-ohjelmointi
Tietokannat
Projektinhallinta ja laadunvarmistus
Tietorakenteet ja algoritmit
Data-analytiikka ja tekoäly
Backend-ohjelmointi
Kyberturvallisuus
Tietoturvateknologiat
Koventaminen
Ohjelmistotestaus
Ohjelmistosuunnittelu
Olio-ohjelmointi
Grafiikkaohjelmoinnin matemaattiset perusteet
Android-sovelluskehitys
Mobile Application Development
Mobiiliprojekti
Functional Programming
Graphics Programming
Concurrent Programming
Koneoppimisen matemaattiset perusteet
Tietolähteet ja datan esikäsittely
Datan analysointi ja visualisointi
Koneoppiminen: Luokittelumenetelmät
Koneoppiminen: Regressiomenetelmät
Syväoppiminen
Aikasarja-analyysi ja ennustaminen
Data-analytiikan projekti
Koneoppimisen projekti
Kyberturvallisuusharjoitusten perusteet
Auditointi ja penetraatiotestaus
Salausmenetelmien matemaattiset perusteet
Tietoturvakontrollit
Kyberturvallisuuskeskukset
Web-sovellusten turvallisuuden testaus
Haittaohjelmien analysointi
Digitaalinen forensiikka
Takaisinmallintaminen
Windows-infrastruktuuri
Pilviarkkitehtuurit ja -alustat
Verkkojen ja palveluiden automatisointi
Konesaliteknologiat
Konesaliverkot
Palveluiden hallinta ja valvonta
Lähiverkot
Runkoverkot
Capstone -projekti
Erikoistyö
Tutkimukset ja tiedonhaku

Ammattikorkeakoulututkinnon suoritettuaan opiskelijalla on
- kyky tehdä kirjallisuushakuja sekä hyödyntää ja käyttää kriittisesti tieteellisiä tietokantoja ja muita soveltuvia tietolähteitä; kyky tehdä simulaatioita ja analyysejä teknisten ongelmien yksityiskohtaista tarkastelua ja tutkimusta varten
- kyky ja käytännön taidot suunnitella ja toteuttaa kokeellisia tutkimuksia, tulkita aineistoa ja tehdä siitä johtopäätöksiä
- kyky työskennellä laboratoriossa/työpajaympäristössä.

Minä korkeakouluopiskelijana
Tiedonhankinta ja raportointi
Urasuunnittelu- ja työelämätaidot
ICT-valmiudet
English at Work
Työelämän ruotsi
Finnish 1
Finnish 2 for Technology
Kestävän kehityksen perusteet
Working Life Project
Fys4 - Laboraatiot
Functional Programming
Graphics Programming
Concurrent Programming
Auditointi ja penetraatiotestaus
Konesaliverkot
Lähiverkot
Runkoverkot
Tietoverkkoprojekti
Capstone -projekti
Erikoistyö
Kehittämis- ja tutkimustoiminta
Opinnäytetyön suunnittelu, AMK
Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK
Opinnäytetyön toteutus, AMK
Kypsyysnäyte, AMK
Suomi 4
Finnish 3
Suomi 5
Viestintä ja tiimityö

Ammattikorkeakoulututkinnon suoritettuaan opiskelijalla on
- kyky kommunikoida tehokkaasti informaatiosta, ideoista, ongelmista ja ratkaisuista insinööriyhteisössä
- kyky kommunikoida tehokkaasti informaatiosta, ideoista, ongelmista ja ratkaisuista laajemmin yhteiskunnassa
- kyky toimia tehokkaasti ja eettisesti kansallisessa ja kansainvälisessä kontekstissa
- kyky toimia tehokkaasti yksilönä ja tiimin jäsenenä sekä yrittäjänä
- kyky tehdä tehokkaasti yhteistyötä insinöörien ja muiden ammattiryhmien kanssa.

Minä korkeakouluopiskelijana
Tiedonhankinta ja raportointi
Urasuunnittelu- ja työelämätaidot
ICT-valmiudet
English at Work
Työelämän ruotsi
Finnish 1
Finnish 2 for Technology
Kestävän kehityksen perusteet
InnoFlash
Yrittäjyys
Working Life Project
Kyberturvallisuusharjoitus
Projektinhallinta ja laadunvarmistus
Ohjelmistosuunnittelu
Mobiiliprojekti
Functional Programming
Graphics Programming
Concurrent Programming
Data-analytiikan projekti
Koneoppimisen projekti
Kyberturvallisuuskeskukset
Capstone -projekti
Erikoistyö
Harjoittelu
Täydentävä harjoittelu
Syventävä ammatillinen harjoittelu
Kehittämis- ja tutkimustoiminta
Opinnäytetyön suunnittelu, AMK
Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK
Opinnäytetyön toteutus, AMK
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK
Kypsyysnäyte, AMK
Suomi 4
Finnish 3
Suomi 5
Luokittelemattomat
Introduction to Capstone

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
TIC2024SS-1001
TRANSFERABLE SKILLS

(Valitaan kaikki)

8
ZZ00CB57 Minä korkeakouluopiskelijana 2
ZZ00CB58 Tiedonhankinta ja raportointi 1
ZZ00CB59 Urasuunnittelu- ja työelämätaidot 2
ZZ00CB60 ICT-valmiudet 3
TIC2024SS-1002
LANGUAGES AND COMMUNICATION

(Valitaan kaikki)

9 - 14
ZZ00CD03 English at Work 5
TIC2024SS-1029
OPTIONAL LANGUAGES

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 9)

4 - 9
ZZ00CD01 Työelämän ruotsi 4
ZZ00CD04 Finnish 1 4
ZZ00CD07 Finnish 2 for Technology 5
TIC2024SS-1003
JAMK FUTURE FACTORY

(Valitaan kaikki)

11
ZZ00CD13 Kestävän kehityksen perusteet 1
ZZ00CK91 InnoFlash 2
ZZ00CK90 Yrittäjyys 3
ZZ00CD12 Working Life Project 5
TIC2024SS-1004
SUPPORT STUDIES

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 31)

0 - 31
TT00CD55 Matematiikkaan valmentavat opinnot 3
TT00CD56 Mat1 Yhtälöt tukiopinnot 1
TT00CD57 Mat2 Funktiot tukiopinnot 1
TT00CD58 Mat3 Derivaatta ja integraali tukiopinnot 1
TT00CD61 Git-versionhallinta ja GitLab-projektien hallintaympäristö 2
TT00CJ28 Asiantuntijaksi kehittyminen - Ohjelmistotekniikka 1 - 5
TT00CJ29 Asiantuntijaksi kehittyminen - Järjestelmien ylläpito 1 - 5
TT00CJ30 Asiantuntijaksi kehittyminen - Kyberturvallisuus 1 - 5
TT00CJ31 Asiantuntijaksi kehittyminen - Tekoäly ja Data-analytiikka 1 - 5
TT00CE18 Capture The Flag Challenge 5
TT00CE13 Kyberturvallisuusharjoitus 5
TT00CL50 IT-alan asiantuntijaksi kehittyminen 5
TIC2024SS-1005
BASIC ENGINEERING MATHEMATICS AND PHYSICS

(Valitaan kaikki)

23
TZLM1300 Mat1 Yhtälöt 3
TZLM2300 Mat2 Funktiot 3
TZLM3300 Mat3 Derivaatta ja integraali 3
TT00CD65 Mat4 Diskreetti matematiikka 3
TZLF1300 Fys1 Voima ja liike 3
TZLF2300 Fys2 Energia 3
TT00CD68 Fys3 Sähkömagnetismi ja sovellukset 3
TZLF8020 Fys4 - Laboraatiot 2
TIC2024SS-1006
TTV - OPERATIONS

(Valitaan kaikki)

26
TT00CD70 Tietoverkot 5
TT00CD71 Linuxin käyttö ja hallinta 4
TT00CD72 Palvelimet ja kontitus 5
TT00CD73 Digitaalitekniikka 2
TT00CD74 Tietojärjestelmät ja arkkitehtuuri 3
TT00CD75 Windowsin käyttö ja hallinta 4
TT00CD76 Skriptaamisen ja automatisoinnin perusteet 3
TIC2024SS-1007
TTV - DEVELOPER

(Valitaan kaikki)

37
TT00CD77 Ohjelmoinnin perusteet 5
TT00CD78 Frontend-ohjelmointi 5
TT00CD79 Web-kehitys 4
TT00CD80 JavaScript-ohjelmointi 3
TT00CD81 Tietokannat 3
TT00CD82 Projektinhallinta ja laadunvarmistus 5
TT00CD83 Tietorakenteet ja algoritmit 3
TT00CD84 Data-analytiikka ja tekoäly 4
TT00CD85 Backend-ohjelmointi 5
TIC2024SS-1008
TTV - SECURITY

(Valitaan kaikki)

15
TT00CD86 Kyberturvallisuus 5
TT00CD87 Tietoturvateknologiat 5
TT00CD88 Koventaminen 5
OPTIONAL PROFESSIONAL STUDIES

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 45)

45
TIC2024SS-1009
PROFESSIONAL STUDIES - DEVELOPER

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15
TT00CD89 Ohjelmistotestaus 4
TT00CD90 Ohjelmistosuunnittelu 4
TT00CD91 Olio-ohjelmointi 5
TT00CK80 Grafiikkaohjelmoinnin matemaattiset perusteet 2
TIC2024SS-1010
ADVANCED PROFESSIONAL STUDIES - MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15
TT00CD93 Android-sovelluskehitys 5
TT00CD94 Mobile Application Development 5
TT00CD92 Mobiiliprojekti 5
TIC2024SS-1011
ADVANCED PROFESSIONAL STUDIES - ADVANCED PROGRAMMING

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15
TT00CD95 Functional Programming 5
TT00CD96 Graphics Programming 5
TT00CD97 Concurrent Programming 5
TIC2024SS-1012
PROFESSIONAL STUDIES - DATA ANALYTICS

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15
TT00CD98 Koneoppimisen matemaattiset perusteet 5
TT00CD99 Tietolähteet ja datan esikäsittely 5
TT00CE00 Datan analysointi ja visualisointi 5
TIC2024SS-1013
ADVANCED PROFESSIONAL STUDIES - MACHINE LEARNING METHODS

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15
TT00CE01 Koneoppiminen: Luokittelumenetelmät 5
TT00CE02 Koneoppiminen: Regressiomenetelmät 5
TT00CE03 Syväoppiminen 5
TIC2024SS-1014
ADVANCED PROFESSIONAL STUDIES - DATA-BASED ARTIFICIAL INTELLIGENCE PROJECTS

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15
TT00CE04 Aikasarja-analyysi ja ennustaminen 5
TT00CE05 Data-analytiikan projekti 5
TT00CE06 Koneoppimisen projekti 5
TIC2024SS-1015
PROFESSIONAL STUDIES - CYBER SECURITY

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15
TT00CE07 Kyberturvallisuuden hallinta 4
TT00CE08 Kyberturvallisuusharjoitusten perusteet 3
TT00CE09 Auditointi ja penetraatiotestaus 5
TT00CE10 Salausmenetelmien matemaattiset perusteet 3
TIC2024SS-1016
ADVANCED PROFESSIONAL STUDIES - DEFENSIVE CYBER SECURITY

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15
TT00CE11 Tietoturvakontrollit 5
TT00CE12 Kyberturvallisuuskeskukset 5
TT00CE17 Web-sovellusten turvallisuuden testaus 5
TIC2024SS-1017
ADVANCED PROFESSIONAL STUDIES - FORENSICS AND ANALYSIS

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15
TT00CE14 Haittaohjelmien analysointi 4
TT00CE15 Digitaalinen forensiikka 6
TT00CE16 Takaisinmallintaminen 5
TIC2024SS-1034
PROFESSIONAL STUDIES - SYSTEMS MAINTENANCE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15
TT00CE25 Windows-infrastruktuuri 4
TT00CE21 Pilviarkkitehtuurit ja -alustat 4
TT00CE22 Verkkojen ja palveluiden automatisointi 4
TT00CE23 Verkkomallit ja optimointi 3
TIC2024SS-1035
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT - KONESALIT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15
TT00CE24 Konesaliteknologiat 5
TT00CE29 Konesaliverkot 5
TT00CE26 Palveluiden hallinta ja valvonta 5
TIC2024SS-1036
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT - TIETOVERKOT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15
TT00CE20 Lähiverkot 5
TT00CE28 Runkoverkot 5
TT00CE27 Tietoverkkoprojekti 5
TIC2024SS-1024
ADVANCED PROFESSIONAL STUDIES - CAPSTONE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15
TT00CE30 Capstone -projekti 0 - 15
TIC2024SS-1033
MUUT AMMATTIOPINNOT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30)

0 - 30
TT00CO57 Erikoistyö 0 - 15
TIC2024SS-1028
OTHER PROFESSIONAL STUDIES

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30)

0 - 30
TIC2024SS-1025
PRACTICAL TRAINING

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 60)

30 - 60
TT00CL03 Harjoittelu 30
TT00CL04 Täydentävä harjoittelu 0 - 10
TT00CL05 Syventävä ammatillinen harjoittelu 0 - 20
TIC2024SS-1027
DEVELOPMENT ACTIVITIES AND THESIS

(Valitaan kaikki)

20
ZZ00CK89 Kehittämis- ja tutkimustoiminta 5
ZZ00BL91 Opinnäytetyön suunnittelu, AMK 3
ZZ00BL97 Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK 2
ZZ00BL92 Opinnäytetyön toteutus, AMK 6
ZZ00BL93 Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK 4
ZZOA0220 Kypsyysnäyte, AMK 0
TIC2024SS-1026
ELECTIVE STUDIES

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 16)

11 - 16
TT00CO43 Introduction to Capstone 3
BI00BB23 Suomi 4 5
BI00BB22 Finnish 3 5
BI00BO69 Suomi 5 5
ZWHYVIN
Student Wellbeing in Studies and at Work (For Bachelor's Student)
0 - 12
ZW00BM05 Degree Student Tutoring 3 - 5
ZW00BM04 Exchange Student Tutoring 3 - 5
ZZ00BP80 Buustia urallesi! Urasuunnittelu- ja työelämävalmiudet 2
YHTYRI
Yhteiset yrittäjyysopinnot (AMK- ja YAMK-opiskelijalle)
0 - 23
ZZ00BC02 Ideasta yritykseksi 5
ZZ00BC03 Yrittäjävalmennus 8
ZYVZ0200 Unelmat+Inspiraatio! 3
ZZ00CQ16 Yrittäjyystarinoita 2
ZZ00CQ17 Valmiina yrittämään 3
ZZ00CQ18 Vuosi yrittäjänä 1 - 5
ZZ00CQ62 Yritystoimintaa kehittävät opinnot 1 - 5
INTEG2022
Talent Boost: Integration into Finland
0 - 35
ZW00BS75 Integration into the Finnish Society 2
HBIETE02 Creating Careers 1
HBIETE03 Team and Client - Multidisciplinary Business Project Course 5
BI00BB21 Finnish 2 5
BI00BB22 Finnish 3 5
BI00BB23 Suomi 4 5
BI00BO69 Suomi 5 5
BI00BB47 Each One Teach One 2 - 8
BITB001
Talent Boost: Viestitään suomeksi
0 - 15
BI00BT55 Kirjoita suomeksi 4
BI00BT57 Puhu suomeksi 2
BI00BT58 Kehitä kielioppia 2
BI00CJ87 Suomi 6 5
TIC2024SS-1030
CROSS-INSTITUTIONAL STUDIES

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
TIC2024SS-1032
EUDRES

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0