Siirry suoraan sisältöön

Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology: Full-time studies

Tunnus: TIC2022SS

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto2

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK), tietotekniikka

Laajuus:
240 op

Kesto:
4 vuotta (240 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2022

Opetuskieli:
englanti

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 Syksy 2022 Kevät 2023 Syksy 2023 Kevät 2024 Syksy 2024 Kevät 2025 Syksy 2025 Kevät 2026 1. / 2022 2. / 2023 3. / 2023 1. / 2023 2. / 2024 3. / 2024 1. / 2024 2. / 2025 3. / 2025 1. / 2025 2. / 2026 3. / 2026
TIC2022SS-1001
STUDENT WELLBEING IN STUDIES AND AT WORK

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

5 - 10
ZZPP0520 Osaajana kehittyminen 5 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ZW00BM05 Degree Student Tutoring 3 - 5
TIC2022SS-1002
LANGUAGES AND COMMUNICATION STUDIES

(Valitaan opintopisteitä: 11)

11
ZZPC0220 Työelämän englanti 4 4 4 4
ZZPC0320 Työelämän ruotsi 4 4 4 4
ZWPC0420 Communication Skills for Working Life 3 3 3 3
ZWPC0820 Finnish 1 4 4 4 4
TIC2022SS-1004
FUTURE FACTORY

(Valitaan kaikki )

15
ZZPP0750 Yrittäjyys 3 3 3 3
ZZPP0740 JAMK InnoFlash 2 2 2 2
ZZPP0920 Future Factory -projekti 10 10 10 10
TIC2022SS-1005
BASIC ENGINEERING MATHEMATICS AND PHYSICS

(Valitaan kaikki )

15
TZLM1300 Mat1 Yhtälöt 3 3 3 3
TZLM2300 Mat2 Funktiot 3 3 3 3
TZLM3300 Mat3 Derivaatta ja integraali 3 3 3 3
TZLF1300 Fys1 Voima ja liike 3 3 3 3
TZLF2300 Fys2 Energia 3 3 3 3
TIC2022SS-1006
MATEMATIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN SOVELTAMINEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKASSA

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
TZLF8010 Fys3 - Sähkömagnetismi ja aalto-oppi 4 4 4 4
TZLF8020 Fys4 - Laboraatiot 2 2 2 2
TZLM4300 Mat4 Diskreetti matematiikka 3 3 3 3
TZLM7020 Sovellettu matematiikka: Kryptologia 3 3 3 3
TZLM7030 Sovellettu matematiikka: Optimointi ja verkkomallit 3 3 3 3
TZLM7040 Sovellettu matematiikka: Todennäköisyyslaskenta 3 3 3 3
TZLM7050 Sovellettu matematiikka: Vektorit ja matriisit 3 3 3 3
TZ00BS14 Sovellettu matematiikka 3 3 3 3
TIC2022SS-1007
SUPPORT STUDIES

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 8)

0 - 8
TZMV0300 Matematiikkaan valmistavat opinnot 3
TZMV1100 Mat1 Tukiopinnot 1
TZMV2100 Mat2 Tukiopinnot 1
TZMV3100 Mat3 Tukiopinnot 1
TZTO0010 Ohjelmoinnin tukiopinnot 1
TTZW0410 Git-versionhallinta ja GitLab-projektien hallintaympäristö 1 1 1 1
TIC2022SS-1008
TIC, INFORMATION TECHNOLOGY

(Valitaan kaikki )

28
ZZPP0420 ICT-valmiudet 3 3 3 3
TTC1010 IT-palvelualustat 3 3 3 3
TTC1020 Kyberturvallisuus 4 4 4 4
TTC1030 Tietoverkot 5 5 5 5
TTC1040 Linuxin käyttö ja hallinta 5 5 5 5
TTC1050 Tietorakenteet ja algoritmit 3 3 3 1.5 1.5
TTC1060 Digitaalitekniikka ja laitetekniikka 5 5 5 5
TIC2022SS-1009
TIC, SOFTWARE ENGINEERING

(Valitaan kaikki )

31
TTC2010 Web-tekniikat 4 4 4 4
TTC2020 Tietokannat 4 4 4 4
TTC2030 Ohjelmoinnin perusteet 5 5 5 5
TTC2040 Johdanto IoT-järjestelmiin 3 3 3 3
TTC2050 Johdatus data-analytiikkaan ja tekoälyyn 3 3 3 1.5 1.5
TTC2060 Skriptaamisen ja automatisoinnin perusteet 3 3 3 3
TTC2070 Projektitoiminta ja käytänteet 4 4 4 4
TTC2080 Full Stack -ohjelmointi 5 5 5 5
TIC2022SS-1010
CYBER DEFENCE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30)

0 - 30
TTC6010 Tietoturvakontrollit 5 5 5 2.5 2.5
TTC6020 Kyberturvallisuuden hallinta 5 5 5 2.5 2.5
TTC6030 Kyberuhkatieto ja data-analytiikka 5 5 5 2.5 2.5
TTC6040 Hyökkäykset ja puolustusmenetelmät sekä suojaaminen 5 5 5 2.5 2.5
TTC6050 Koventaminen 5 5 5 2.5 2.5
TTC6060 Poikkeamien hallinta ja kyberturvakeskukset 5 5 5 2.5 2.5
TIC2022SS-1011
ETHICAL HACKING

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30)

0 - 30
TTC6500 Web-sovellusten turvallisuus 5 5 5 5
TTC6510 Takaisinmallintaminen 5 5 5 5
TTC6520 Ohjelmistohaavoittuvuudet ja niiden hyväksikäyttö 5 5 5 5
TTC6530 CTF-haaste 5 5 5 5
TTC6540 Salaustekniikat ja -järjestelmät 5 5 5 5
TTC6550 Auditointi, Penetraatiotestaus ja Red Team -toiminta 5 5 5 5
TIC2022SS-1012
APPLICATION DEVELOPMENT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30)

0 - 30
TTC8410 Web-visualisointi 5 5 5 5
TTC8420 Web-käyttöliittymien ohjelmointi 5 5 5 5
TTC8430 Web-palvelinohjelmointi sovelluskehyksellä 5 5 5 5
TTC8440 Olio-ohjelmointi 5 5 5 5
TTC8450 Mobiilisovelluskehitys 5 5 5 5
TTC8460 Android-sovelluskehitys 5 5 5 5
TIC2022SS-1013
ADVANCED PROGRAMMING

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30)

0 - 30
TTC8810 Functional Programming 5 5 5 2.5 2.5
TTC8820 Concurrent Programming 5 5 5 2.5 2.5
TTC8830 Graphics Programming 5 5 5 2.5 2.5
TTC8840 Game Engine Programming 5 5 5 2.5 2.5
TTC8850 Future IoT Technologies 5 5 5 2.5 2.5
TTC8860 Advanced Programming Project 5 5 5 2.5 2.5
TIC2022SS-1014
ELECTIVE PROFESSIONAL STUDIES

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 40)

0 - 40
TT00BD35 Erikoistyö 1 - 10
TTVW0110 WIMMA Lab 15
TIC2022SS-1015
PRACTICAL TRAINING

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 60)

30 - 60
TTHA0100 Harjoittelu 30 30 30 30
TTHA0110 Täydentävä harjoittelu 0 - 15
TTHA0120 Syventävä ammatillinen harjoittelu 0 - 15
TIC2022SS-1003
RESEARCH-BASED DEVELOPMENT IN PRACTICE

(Valitaan kaikki )

20
ZZPP0620 Kehittämis- ja tutkimustoiminta 5 5 5 5
ZZ00BL91 Opinnäytetyön suunnittelu, AMK 3 3 3 3
ZZ00BL97 Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK 2 2 2 2
ZZ00BL92 Opinnäytetyön toteutus, AMK 6 6 6 6
ZZ00BL93 Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK 4 4 4 4
ZZOA0220 Kypsyysnäyte, AMK 0
TIC2022SS-1016
ELECTIVE STUDIES

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

10 2 8 2 8 2 8
INTEG2022
Talent Boost: Integration into Finland

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 35)

0 - 35
ZW00BS75 Integration into the Finnish Society 2 2 2 2
HBIETE02 Creating Careers 1 1 1 1
HBIETE03 Team and Client - Multidisciplinary Business Project Course 5 5 5 5
BI00BB21 Finnish 2 5 5 5 5
BI00BB22 Finnish 3 5 5 5 5
BI00BB23 Suomi 4 5 5 5 5
BI00BO69 Suomi 5 5 5 5 5
BI00BB47 Each One Teach One 2 - 8 2 2 2
BITB001
Talent Boost: Viestitään suomeksi

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15
BI00BT55 Kirjoita suomeksi 4
BI00BT57 Puhu suomeksi 2
BI00BT58 Kehitä kielioppia 2
BI00CJ87 Suomi 6 5
YHTYRI
Yhteiset yrittäjyysopinnot (AMK- ja YAMK-opiskelijalle)

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 23)

0 - 23
ZZ00BC02 Ideasta yritykseksi 5
ZZ00BC03 Yrittäjävalmennus 8
ZYVZ0200 Unelmat+Inspiraatio! 3
ZZ00CQ16 Yrittäjyystarinoita 2
ZZ00CQ17 Valmiina yrittämään 3
ZZ00CQ18 Vuosi yrittäjänä 1 - 5
ZZ00CQ62 Yritystoimintaa kehittävät opinnot 1 - 5
TIC2022SS-1017
CAMPUSONLINE STUDIES

(Valitaan opintopisteitä: 0)

0
TIC2022SS-1018
EDUFUTURA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
Yhteensä 240 69 83 132 50 29 40 36 47 6 126 5 45 29 40 0 36 44 3 6 96 30 5 45 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Opintojen tyyppi (AMK)

Ammattiopinnot
Future Factory -projekti
Tietoturvakontrollit
Kyberturvallisuuden hallinta
Kyberuhkatieto ja data-analytiikka
Hyökkäykset ja puolustusmenetelmät sekä suojaaminen
Koventaminen
Poikkeamien hallinta ja kyberturvakeskukset
Web-sovellusten turvallisuus
Takaisinmallintaminen
Ohjelmistohaavoittuvuudet ja niiden hyväksikäyttö
CTF-haaste
Salaustekniikat ja -järjestelmät
Auditointi, Penetraatiotestaus ja Red Team -toiminta
Web-visualisointi
Web-käyttöliittymien ohjelmointi
Web-palvelinohjelmointi sovelluskehyksellä
Olio-ohjelmointi
Mobiilisovelluskehitys
Android-sovelluskehitys
Functional Programming
Concurrent Programming
Graphics Programming
Game Engine Programming
Future IoT Technologies
Advanced Programming Project
Erikoistyö
WIMMA Lab
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu
Harjoittelu
Täydentävä harjoittelu
Syventävä ammatillinen harjoittelu
Opinnäytetyö
Opinnäytetyön suunnittelu, AMK
Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK
Opinnäytetyön toteutus, AMK
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK
Kypsyysnäyte, AMK
Perusopinnot
Osaajana kehittyminen
Työelämän englanti
Työelämän ruotsi
Communication Skills for Working Life
Finnish 1
Yrittäjyys
JAMK InnoFlash
Mat1 Yhtälöt
Mat2 Funktiot
Mat3 Derivaatta ja integraali
Fys1 Voima ja liike
Fys2 Energia
Fys3 - Sähkömagnetismi ja aalto-oppi
Fys4 - Laboraatiot
Mat4 Diskreetti matematiikka
Sovellettu matematiikka: Kryptologia
ICT-valmiudet
IT-palvelualustat
Kyberturvallisuus
Tietoverkot
Linuxin käyttö ja hallinta
Tietorakenteet ja algoritmit
Digitaalitekniikka ja laitetekniikka
Web-tekniikat
Tietokannat
Ohjelmoinnin perusteet
Johdanto IoT-järjestelmiin
Johdatus data-analytiikkaan ja tekoälyyn
Skriptaamisen ja automatisoinnin perusteet
Projektitoiminta ja käytänteet
Full Stack -ohjelmointi
Kehittämis- ja tutkimustoiminta
Vapaasti valittavat opinnot
Degree Student Tutoring
Sovellettu matematiikka: Optimointi ja verkkomallit
Sovellettu matematiikka: Todennäköisyyslaskenta
Sovellettu matematiikka: Vektorit ja matriisit
Sovellettu matematiikka
Matematiikkaan valmistavat opinnot
Mat1 Tukiopinnot
Mat2 Tukiopinnot
Mat3 Tukiopinnot
Ohjelmoinnin tukiopinnot
Git-versionhallinta ja GitLab-projektien hallintaympäristö
Luokittelemattomat

AMK: JAMKin yhteiset työelämäosaamiset 2020-2022

Eettinen osaaminen

Opiskelija
- toimii eettisesti työyhteisöissä ja verkostoissa
- soveltaa tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden periaatteita toiminnassaan ja edistää globaalia vastuullisuutta
- ymmärtää ja soveltaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita.

Future Factory -projekti
Johdatus data-analytiikkaan ja tekoälyyn
Tietoturvakontrollit
Kyberuhkatieto ja data-analytiikka
Hyökkäykset ja puolustusmenetelmät sekä suojaaminen
Web-sovellusten turvallisuus
Salaustekniikat ja -järjestelmät
Auditointi, Penetraatiotestaus ja Red Team -toiminta
Web-visualisointi
Web-käyttöliittymien ohjelmointi
Harjoittelu
Täydentävä harjoittelu
Kehittämis- ja tutkimustoiminta
Opinnäytetyön suunnittelu, AMK
Opinnäytetyön toteutus, AMK
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK
Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen

Opiskelija
- toimii sujuvasti työelämän vuorovaikutus- ja viestintätilanteissa
- hyödyntää erilaisia viestintämuotoja, -kanavia ja -ympäristöjä
- ottaa työssään huomioon alansa kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia
- toimii monikulttuurisessa ympäristössä ja osaa työskennellä kansainvälisesti omalla alallaan.

Osaajana kehittyminen
Degree Student Tutoring
Työelämän englanti
Työelämän ruotsi
Communication Skills for Working Life
Finnish 1
Future Factory -projekti
ICT-valmiudet
Tietoverkot
Web-tekniikat
Kyberturvallisuuden hallinta
Kyberuhkatieto ja data-analytiikka
Hyökkäykset ja puolustusmenetelmät sekä suojaaminen
Salaustekniikat ja -järjestelmät
Auditointi, Penetraatiotestaus ja Red Team -toiminta
Harjoittelu
Täydentävä harjoittelu
Kehittämis- ja tutkimustoiminta
Opinnäytetyön suunnittelu, AMK
Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK
Opinnäytetyön toteutus, AMK
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK
Kypsyysnäyte, AMK
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen

Opiskelija
- arvioi, kehittää ja tekee omaa osaamistaan näkyväksi jatkuvan oppimisen keinoin
- huolehtii opiskeluvalmiuksistaan ja ottaa vastuun omasta ja yhteisönsä osaamisen kehittymisestä sekä opitun jakamisesta
- hankkii, käsittelee, arvioi sekä soveltaa kriittisesti ja tarkoituksenmukaisesti oman alansa tietoa, periaatteita, teorioita ja menetelmiä
- arvioi ja hyödyntää digitaalisia ympäristö-jä ja työkaluja työtehtävissään.

Osaajana kehittyminen
Degree Student Tutoring
Communication Skills for Working Life
Finnish 1
Yrittäjyys
JAMK InnoFlash
Future Factory -projekti
Mat1 Yhtälöt
Mat2 Funktiot
Mat3 Derivaatta ja integraali
Fys1 Voima ja liike
Fys2 Energia
Fys3 - Sähkömagnetismi ja aalto-oppi
Fys4 - Laboraatiot
Mat4 Diskreetti matematiikka
Sovellettu matematiikka: Kryptologia
Ohjelmoinnin tukiopinnot
Git-versionhallinta ja GitLab-projektien hallintaympäristö
ICT-valmiudet
IT-palvelualustat
Kyberturvallisuus
Tietoverkot
Linuxin käyttö ja hallinta
Tietorakenteet ja algoritmit
Digitaalitekniikka ja laitetekniikka
Web-tekniikat
Tietokannat
Ohjelmoinnin perusteet
Johdanto IoT-järjestelmiin
Johdatus data-analytiikkaan ja tekoälyyn
Skriptaamisen ja automatisoinnin perusteet
Projektitoiminta ja käytänteet
Full Stack -ohjelmointi
Tietoturvakontrollit
Kyberturvallisuuden hallinta
Kyberuhkatieto ja data-analytiikka
Hyökkäykset ja puolustusmenetelmät sekä suojaaminen
Koventaminen
Poikkeamien hallinta ja kyberturvakeskukset
Web-sovellusten turvallisuus
Takaisinmallintaminen
Ohjelmistohaavoittuvuudet ja niiden hyväksikäyttö
CTF-haaste
Salaustekniikat ja -järjestelmät
Auditointi, Penetraatiotestaus ja Red Team -toiminta
Web-visualisointi
Web-käyttöliittymien ohjelmointi
Web-palvelinohjelmointi sovelluskehyksellä
Olio-ohjelmointi
Mobiilisovelluskehitys
Android-sovelluskehitys
Harjoittelu
Täydentävä harjoittelu
Syventävä ammatillinen harjoittelu
Kehittämis- ja tutkimustoiminta
Opinnäytetyön suunnittelu, AMK
Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK
Opinnäytetyön toteutus, AMK
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK
Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen

Opiskelija
- kykenee työskentelemään itsenäisesti oman alansa asiantuntijatehtävissä tai yrittäjänä luoden verkostoja ja kumppanuuksia
- kykenee luovaan ongelmanratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen yhteisönsä kanssa
- ennakoi oman alansa tulevaisuutta ja toimintaympäristön muutoksia
- kykenee päätöksentekoon ennakoimat-tomissa tilanteissa ja erilaisissa toimintaympäristöissä
- saa valmiudet ja toimintatapoja ottaa vastuuta omasta ja yhteisönsä hyvinvoinnista.

Työelämän englanti
Työelämän ruotsi
Communication Skills for Working Life
Yrittäjyys
JAMK InnoFlash
Future Factory -projekti
Projektitoiminta ja käytänteet
Harjoittelu
Täydentävä harjoittelu
Opinnäytetyön suunnittelu, AMK
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK
Luokittelemattomat
Sovellettu matematiikka: Optimointi ja verkkomallit
Sovellettu matematiikka: Todennäköisyyslaskenta
Sovellettu matematiikka: Vektorit ja matriisit
Sovellettu matematiikka
Matematiikkaan valmistavat opinnot
Mat1 Tukiopinnot
Mat2 Tukiopinnot
Mat3 Tukiopinnot
Functional Programming
Concurrent Programming
Graphics Programming
Game Engine Programming
Future IoT Technologies
Advanced Programming Project
Erikoistyö
WIMMA Lab

AMK: Teknologian EUR-ACE osaamiset 2020-2023

Monialainen osaaminen

Ammattikorkeakoulututkinnon suoritettuaan opiskelijalla on
- tietoisuus tekniikan laajemmasta monialaisesta kontekstista
- tietoisuus insinöörin ammattikäytännön yhteiskunnallisista, työsuojeluun ja ympäristöön liittyvistä, taloudellisista ja teollisista vaikutuksista sekä ymmärrys niiden asettamista rajoituksista
- tietoisuus talouteen, organisaatioon ja johtamiseen liittyvistä näkökohdista (kuten projektinhallinta sekä riskien ja muutoksen hallinta) teollisessa ja liiketoimintakontekstissa
- kyky kerätä ja tulkita olennaista tietoa ja hallita monimutkaisia asiakokonaisuuksia sellaisten päätösten tueksi, joihin liittyy asian kannalta merkityksellisten sosiaalisten ja eettisten näkökohtien pohdinta
- kyky hallita monimutkaisia teknisiä tai ammatillisia tehtäviä tai hankkeita ottaen vastuuta päätöksenteosta
- kyky tunnistaa tarve itsenäiseen elinikäiseen oppimiseen ja sitoutua siihen
- kyky seurata tieteen ja teknologian kehitystä.

Työelämän englanti
Työelämän ruotsi
Communication Skills for Working Life
Finnish 1
Yrittäjyys
JAMK InnoFlash
Future Factory -projekti
Projektitoiminta ja käytänteet
Kyberturvallisuuden hallinta
Kyberuhkatieto ja data-analytiikka
Web-sovellusten turvallisuus
Takaisinmallintaminen
Auditointi, Penetraatiotestaus ja Red Team -toiminta
Erikoistyö
WIMMA Lab
Harjoittelu
Täydentävä harjoittelu
Syventävä ammatillinen harjoittelu
Opinnäytetyön toteutus, AMK
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK
Tekniikan soveltaminen käytäntöön

Ammattikorkeakoulututkinnon suoritettuaan opiskelijalla on
- kyky analysoida monimutkaisia teknisiä tuotteita, prosesseja ja järjestelmiä sekä tulkita oikein tällaisten analyysien tulokset kyeten valitsemaan ja omaten käytännön taidot soveltaa tilanteeseen soveltuvia, vakiintuneita analyyttisiä, laskennallisia ja kokeellisia tekniikoita ja menetelmiä
- kyky tunnistaa, muotoilla ja ratkaista monimutkaisia ongelmia kyeten valitsemaan ja omaten käytännön taidot soveltaa tilanteeseen soveltuvia, vakiintuneita analyyttisiä, laskennallisia ja kokeellisia tekniikoita ja menetelmiä
- kyky kehittää ja suunnitella monimutkaisia tuotteita (laitteita, esineitä jne.), prosesseja ja järjestelmiä vastaamaan vakiintuneita vaatimuksia, joihin voi kuulua yhteiskunnallisia, terveyteen, turvallisuuteen ja ympäristöön liittyviä sekä taloudellisia ja teollisia rajoituksia kyeten valitsemaan ja omaten käytännön taidot soveltaa tilanteeseen soveltuvia suunnittelumenetelmiä
- käytännön taidot monimutkaisten teknisten suunnitelmien toteuttamiseksi
- kyky hyödyntää suunnittelussa ja kehittämisessä käsitystä oman alan tulevaisuuden vaatimuksista
- kyky soveltaa oman alan ammattikäytäntöjä koskevia teknisiä standardeja ja vakiintuneita ohjeita
- kyky selvittää oman alan ammattikäytäntöä koskevat ohjeet ja turvallisuusmääräykset sekä soveltaa niitä.

Future Factory -projekti
Fys3 - Sähkömagnetismi ja aalto-oppi
Fys4 - Laboraatiot
Sovellettu matematiikka: Kryptologia
Sovellettu matematiikka: Optimointi ja verkkomallit
Sovellettu matematiikka: Todennäköisyyslaskenta
Sovellettu matematiikka: Vektorit ja matriisit
Sovellettu matematiikka
Ohjelmoinnin tukiopinnot
Git-versionhallinta ja GitLab-projektien hallintaympäristö
IT-palvelualustat
Kyberturvallisuus
Tietoverkot
Linuxin käyttö ja hallinta
Tietorakenteet ja algoritmit
Digitaalitekniikka ja laitetekniikka
Web-tekniikat
Tietokannat
Ohjelmoinnin perusteet
Johdanto IoT-järjestelmiin
Johdatus data-analytiikkaan ja tekoälyyn
Skriptaamisen ja automatisoinnin perusteet
Projektitoiminta ja käytänteet
Full Stack -ohjelmointi
Tietoturvakontrollit
Kyberturvallisuuden hallinta
Kyberuhkatieto ja data-analytiikka
Hyökkäykset ja puolustusmenetelmät sekä suojaaminen
Koventaminen
Poikkeamien hallinta ja kyberturvakeskukset
Web-sovellusten turvallisuus
Takaisinmallintaminen
Ohjelmistohaavoittuvuudet ja niiden hyväksikäyttö
CTF-haaste
Salaustekniikat ja -järjestelmät
Auditointi, Penetraatiotestaus ja Red Team -toiminta
Web-visualisointi
Web-käyttöliittymien ohjelmointi
Web-palvelinohjelmointi sovelluskehyksellä
Olio-ohjelmointi
Mobiilisovelluskehitys
Android-sovelluskehitys
Functional Programming
Concurrent Programming
Graphics Programming
Game Engine Programming
Future IoT Technologies
Advanced Programming Project
Erikoistyö
WIMMA Lab
Harjoittelu
Täydentävä harjoittelu
Syventävä ammatillinen harjoittelu
Kehittämis- ja tutkimustoiminta
Opinnäytetyön suunnittelu, AMK
Opinnäytetyön toteutus, AMK
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK
Tieto ja ymmärrys

Ammattikorkeakoulututkinnon suoritettuaan opiskelijalla on
- tieto ja ymmärrys oman teknisen erikoistumisalan matemaattisista ja luonnontieteellisistä perusteista tasolla, joka on tarpeen ohjelman muiden oppimistavoitteiden saavuttamiseksi
- tieto ja ymmärrys oman erikoistumisalan perustana olevista insinööritieteistä tasolla, joka on tarpeen ohjelman muiden oppimistulosten saavuttamiseksi, mukaan lukien käsitys tulevaisuuden vaatimuksista omalla alalla
- tieto ja ymmärrys soveltuvista materiaaleista, laitteista, työvälineistä, teknologioista ja prosesseista sekä niiden rajoituksista omalla erikoistumisalalla
- tieto ja ymmärrys soveltuvista analyysi-, suunnittelu- ja tutkimus/kehittämistekniikoista ja -menetelmistä sekä niiden rajoituksista omalla erikoistumisalalla.

Future Factory -projekti
Mat1 Yhtälöt
Mat2 Funktiot
Mat3 Derivaatta ja integraali
Fys1 Voima ja liike
Fys2 Energia
Fys3 - Sähkömagnetismi ja aalto-oppi
Fys4 - Laboraatiot
Mat4 Diskreetti matematiikka
Sovellettu matematiikka: Kryptologia
Sovellettu matematiikka: Optimointi ja verkkomallit
Sovellettu matematiikka: Todennäköisyyslaskenta
Sovellettu matematiikka: Vektorit ja matriisit
Sovellettu matematiikka
Matematiikkaan valmistavat opinnot
Mat1 Tukiopinnot
Mat2 Tukiopinnot
Mat3 Tukiopinnot
Ohjelmoinnin tukiopinnot
Git-versionhallinta ja GitLab-projektien hallintaympäristö
ICT-valmiudet
IT-palvelualustat
Kyberturvallisuus
Tietoverkot
Linuxin käyttö ja hallinta
Tietorakenteet ja algoritmit
Digitaalitekniikka ja laitetekniikka
Web-tekniikat
Tietokannat
Ohjelmoinnin perusteet
Johdanto IoT-järjestelmiin
Johdatus data-analytiikkaan ja tekoälyyn
Skriptaamisen ja automatisoinnin perusteet
Projektitoiminta ja käytänteet
Full Stack -ohjelmointi
Tietoturvakontrollit
Kyberturvallisuuden hallinta
Kyberuhkatieto ja data-analytiikka
Hyökkäykset ja puolustusmenetelmät sekä suojaaminen
Koventaminen
Poikkeamien hallinta ja kyberturvakeskukset
Web-sovellusten turvallisuus
Takaisinmallintaminen
Ohjelmistohaavoittuvuudet ja niiden hyväksikäyttö
CTF-haaste
Salaustekniikat ja -järjestelmät
Auditointi, Penetraatiotestaus ja Red Team -toiminta
Web-visualisointi
Web-käyttöliittymien ohjelmointi
Web-palvelinohjelmointi sovelluskehyksellä
Olio-ohjelmointi
Mobiilisovelluskehitys
Android-sovelluskehitys
Functional Programming
Concurrent Programming
Graphics Programming
Game Engine Programming
Future IoT Technologies
Advanced Programming Project
Erikoistyö
WIMMA Lab
Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK
Tutkimukset ja tiedonhaku

Ammattikorkeakoulututkinnon suoritettuaan opiskelijalla on
- kyky tehdä kirjallisuushakuja sekä hyödyntää ja käyttää kriittisesti tieteellisiä tietokantoja ja muita soveltuvia tietolähteitä; kyky tehdä simulaatioita ja analyysejä teknisten ongelmien yksityiskohtaista tarkastelua ja tutkimusta varten
- kyky ja käytännön taidot suunnitella ja toteuttaa kokeellisia tutkimuksia, tulkita aineistoa ja tehdä siitä johtopäätöksiä
- kyky työskennellä laboratoriossa/työpajaympäristössä.

Future Factory -projekti
Fys4 - Laboraatiot
IT-palvelualustat
Tietorakenteet ja algoritmit
Ohjelmoinnin perusteet
Olio-ohjelmointi
Erikoistyö
WIMMA Lab
Kehittämis- ja tutkimustoiminta
Opinnäytetyön suunnittelu, AMK
Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK
Opinnäytetyön toteutus, AMK
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK
Viestintä ja tiimityö

Ammattikorkeakoulututkinnon suoritettuaan opiskelijalla on
- kyky kommunikoida tehokkaasti informaatiosta, ideoista, ongelmista ja ratkaisuista insinööriyhteisössä
- kyky kommunikoida tehokkaasti informaatiosta, ideoista, ongelmista ja ratkaisuista laajemmin yhteiskunnassa
- kyky toimia tehokkaasti ja eettisesti kansallisessa ja kansainvälisessä kontekstissa
- kyky toimia tehokkaasti yksilönä ja tiimin jäsenenä sekä yrittäjänä
- kyky tehdä tehokkaasti yhteistyötä insinöörien ja muiden ammattiryhmien kanssa.

Työelämän englanti
Työelämän ruotsi
Communication Skills for Working Life
Finnish 1
Yrittäjyys
JAMK InnoFlash
Future Factory -projekti
ICT-valmiudet
Kyberturvallisuuden hallinta
Kyberuhkatieto ja data-analytiikka
Auditointi, Penetraatiotestaus ja Red Team -toiminta
WIMMA Lab
Harjoittelu
Täydentävä harjoittelu
Syventävä ammatillinen harjoittelu
Kehittämis- ja tutkimustoiminta
Opinnäytetyön suunnittelu, AMK
Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK
Opinnäytetyön toteutus, AMK
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK
Kypsyysnäyte, AMK
Luokittelemattomat
Osaajana kehittyminen
Degree Student Tutoring

Opintojen pakollisuus (AMK)

Pakollinen opintojakso
Osaajana kehittyminen
Työelämän englanti
Communication Skills for Working Life
Yrittäjyys
JAMK InnoFlash
Future Factory -projekti
Mat1 Yhtälöt
Mat2 Funktiot
Mat3 Derivaatta ja integraali
Fys1 Voima ja liike
Fys2 Energia
Fys3 - Sähkömagnetismi ja aalto-oppi
Fys4 - Laboraatiot
Mat4 Diskreetti matematiikka
Sovellettu matematiikka: Kryptologia
ICT-valmiudet
IT-palvelualustat
Kyberturvallisuus
Tietoverkot
Linuxin käyttö ja hallinta
Tietorakenteet ja algoritmit
Digitaalitekniikka ja laitetekniikka
Web-tekniikat
Tietokannat
Ohjelmoinnin perusteet
Johdanto IoT-järjestelmiin
Johdatus data-analytiikkaan ja tekoälyyn
Skriptaamisen ja automatisoinnin perusteet
Projektitoiminta ja käytänteet
Full Stack -ohjelmointi
Harjoittelu
Kehittämis- ja tutkimustoiminta
Opinnäytetyön suunnittelu, AMK
Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK
Opinnäytetyön toteutus, AMK
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK
Kypsyysnäyte, AMK
Vaihtoehtoinen opintojakso
Työelämän ruotsi
Finnish 1
Tietoturvakontrollit
Kyberturvallisuuden hallinta
Kyberuhkatieto ja data-analytiikka
Hyökkäykset ja puolustusmenetelmät sekä suojaaminen
Koventaminen
Poikkeamien hallinta ja kyberturvakeskukset
Web-sovellusten turvallisuus
Takaisinmallintaminen
Ohjelmistohaavoittuvuudet ja niiden hyväksikäyttö
CTF-haaste
Salaustekniikat ja -järjestelmät
Auditointi, Penetraatiotestaus ja Red Team -toiminta
Web-visualisointi
Web-käyttöliittymien ohjelmointi
Web-palvelinohjelmointi sovelluskehyksellä
Olio-ohjelmointi
Mobiilisovelluskehitys
Android-sovelluskehitys
Functional Programming
Concurrent Programming
Graphics Programming
Game Engine Programming
Future IoT Technologies
Advanced Programming Project
Erikoistyö
WIMMA Lab
Vapaasti valittava opintojakso
Degree Student Tutoring
Matematiikkaan valmistavat opinnot
Mat1 Tukiopinnot
Mat2 Tukiopinnot
Mat3 Tukiopinnot
Ohjelmoinnin tukiopinnot
Git-versionhallinta ja GitLab-projektien hallintaympäristö
Täydentävä harjoittelu
Syventävä ammatillinen harjoittelu
Luokittelemattomat
Sovellettu matematiikka: Optimointi ja verkkomallit
Sovellettu matematiikka: Todennäköisyyslaskenta
Sovellettu matematiikka: Vektorit ja matriisit
Sovellettu matematiikka

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
TIC2022SS-1001
STUDENT WELLBEING IN STUDIES AND AT WORK

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

5 - 10
ZZPP0520 Osaajana kehittyminen 5
ZW00BM05 Degree Student Tutoring 3 - 5
TIC2022SS-1002
LANGUAGES AND COMMUNICATION STUDIES

(Valitaan opintopisteitä: 11)

11
ZZPC0220 Työelämän englanti 4
ZZPC0320 Työelämän ruotsi 4
ZWPC0420 Communication Skills for Working Life 3
ZWPC0820 Finnish 1 4
TIC2022SS-1004
FUTURE FACTORY

(Valitaan kaikki)

15
ZZPP0750 Yrittäjyys 3
ZZPP0740 JAMK InnoFlash 2
ZZPP0920 Future Factory -projekti 10
TIC2022SS-1005
BASIC ENGINEERING MATHEMATICS AND PHYSICS

(Valitaan kaikki)

15
TZLM1300 Mat1 Yhtälöt 3
TZLM2300 Mat2 Funktiot 3
TZLM3300 Mat3 Derivaatta ja integraali 3
TZLF1300 Fys1 Voima ja liike 3
TZLF2300 Fys2 Energia 3
TIC2022SS-1006
MATEMATIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN SOVELTAMINEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKASSA

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
TZLF8010 Fys3 - Sähkömagnetismi ja aalto-oppi 4
TZLF8020 Fys4 - Laboraatiot 2
TZLM4300 Mat4 Diskreetti matematiikka 3
TZLM7020 Sovellettu matematiikka: Kryptologia 3
TZLM7030 Sovellettu matematiikka: Optimointi ja verkkomallit 3
TZLM7040 Sovellettu matematiikka: Todennäköisyyslaskenta 3
TZLM7050 Sovellettu matematiikka: Vektorit ja matriisit 3
TZ00BS14 Sovellettu matematiikka 3
TIC2022SS-1007
SUPPORT STUDIES

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 8)

0 - 8
TZMV0300 Matematiikkaan valmistavat opinnot 3
TZMV1100 Mat1 Tukiopinnot 1
TZMV2100 Mat2 Tukiopinnot 1
TZMV3100 Mat3 Tukiopinnot 1
TZTO0010 Ohjelmoinnin tukiopinnot 1
TTZW0410 Git-versionhallinta ja GitLab-projektien hallintaympäristö 1
TIC2022SS-1008
TIC, INFORMATION TECHNOLOGY

(Valitaan kaikki)

28
ZZPP0420 ICT-valmiudet 3
TTC1010 IT-palvelualustat 3
TTC1020 Kyberturvallisuus 4
TTC1030 Tietoverkot 5
TTC1040 Linuxin käyttö ja hallinta 5
TTC1050 Tietorakenteet ja algoritmit 3
TTC1060 Digitaalitekniikka ja laitetekniikka 5
TIC2022SS-1009
TIC, SOFTWARE ENGINEERING

(Valitaan kaikki)

31
TTC2010 Web-tekniikat 4
TTC2020 Tietokannat 4
TTC2030 Ohjelmoinnin perusteet 5
TTC2040 Johdanto IoT-järjestelmiin 3
TTC2050 Johdatus data-analytiikkaan ja tekoälyyn 3
TTC2060 Skriptaamisen ja automatisoinnin perusteet 3
TTC2070 Projektitoiminta ja käytänteet 4
TTC2080 Full Stack -ohjelmointi 5
TIC2022SS-1010
CYBER DEFENCE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30)

0 - 30
TTC6010 Tietoturvakontrollit 5
TTC6020 Kyberturvallisuuden hallinta 5
TTC6030 Kyberuhkatieto ja data-analytiikka 5
TTC6040 Hyökkäykset ja puolustusmenetelmät sekä suojaaminen 5
TTC6050 Koventaminen 5
TTC6060 Poikkeamien hallinta ja kyberturvakeskukset 5
TIC2022SS-1011
ETHICAL HACKING

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30)

0 - 30
TTC6500 Web-sovellusten turvallisuus 5
TTC6510 Takaisinmallintaminen 5
TTC6520 Ohjelmistohaavoittuvuudet ja niiden hyväksikäyttö 5
TTC6530 CTF-haaste 5
TTC6540 Salaustekniikat ja -järjestelmät 5
TTC6550 Auditointi, Penetraatiotestaus ja Red Team -toiminta 5
TIC2022SS-1012
APPLICATION DEVELOPMENT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30)

0 - 30
TTC8410 Web-visualisointi 5
TTC8420 Web-käyttöliittymien ohjelmointi 5
TTC8430 Web-palvelinohjelmointi sovelluskehyksellä 5
TTC8440 Olio-ohjelmointi 5
TTC8450 Mobiilisovelluskehitys 5
TTC8460 Android-sovelluskehitys 5
TIC2022SS-1013
ADVANCED PROGRAMMING

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30)

0 - 30
TTC8810 Functional Programming 5
TTC8820 Concurrent Programming 5
TTC8830 Graphics Programming 5
TTC8840 Game Engine Programming 5
TTC8850 Future IoT Technologies 5
TTC8860 Advanced Programming Project 5
TIC2022SS-1014
ELECTIVE PROFESSIONAL STUDIES

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 40)

0 - 40
TT00BD35 Erikoistyö 1 - 10
TTVW0110 WIMMA Lab 15
TIC2022SS-1015
PRACTICAL TRAINING

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 60)

30 - 60
TTHA0100 Harjoittelu 30
TTHA0110 Täydentävä harjoittelu 0 - 15
TTHA0120 Syventävä ammatillinen harjoittelu 0 - 15
TIC2022SS-1003
RESEARCH-BASED DEVELOPMENT IN PRACTICE

(Valitaan kaikki)

20
ZZPP0620 Kehittämis- ja tutkimustoiminta 5
ZZ00BL91 Opinnäytetyön suunnittelu, AMK 3
ZZ00BL97 Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK 2
ZZ00BL92 Opinnäytetyön toteutus, AMK 6
ZZ00BL93 Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK 4
ZZOA0220 Kypsyysnäyte, AMK 0
TIC2022SS-1016
ELECTIVE STUDIES

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

10
INTEG2022
Talent Boost: Integration into Finland
0 - 35
ZW00BS75 Integration into the Finnish Society 2
HBIETE02 Creating Careers 1
HBIETE03 Team and Client - Multidisciplinary Business Project Course 5
BI00BB21 Finnish 2 5
BI00BB22 Finnish 3 5
BI00BB23 Suomi 4 5
BI00BO69 Suomi 5 5
BI00BB47 Each One Teach One 2 - 8
BITB001
Talent Boost: Viestitään suomeksi
0 - 15
BI00BT55 Kirjoita suomeksi 4
BI00BT57 Puhu suomeksi 2
BI00BT58 Kehitä kielioppia 2
BI00CJ87 Suomi 6 5
YHTYRI
Yhteiset yrittäjyysopinnot (AMK- ja YAMK-opiskelijalle)
0 - 23
ZZ00BC02 Ideasta yritykseksi 5
ZZ00BC03 Yrittäjävalmennus 8
ZYVZ0200 Unelmat+Inspiraatio! 3
ZZ00CQ16 Yrittäjyystarinoita 2
ZZ00CQ17 Valmiina yrittämään 3
ZZ00CQ18 Vuosi yrittäjänä 1 - 5
ZZ00CQ62 Yritystoimintaa kehittävät opinnot 1 - 5
TIC2022SS-1017
CAMPUSONLINE STUDIES

(Valitaan opintopisteitä: 0)

0
TIC2022SS-1018
EDUFUTURA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0