Siirry suoraan sisältöön

Bachelor's Degree Programme in Purchasing and Logistics Engineering (AMK): Full-time Studies

Tunnus: TLP2021SS

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK), logistiikka

Laajuus:
240 op

Kesto:
4 vuotta (240 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2021

Opetuskieli:
englanti

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 Syksy 2021 Kevät 2022 Syksy 2022 Kevät 2023 Syksy 2023 Kevät 2024 Syksy 2024 Kevät 2025 1. / 2021 2. / 2022 3. / 2022 1. / 2022 2. / 2023 3. / 2023 1. / 2023 2. / 2024 3. / 2024 1. / 2024 2. / 2025 3. / 2025
TLP2021SS-1001
FUTURE FACTORY

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 33)

15 - 33
ZZPP0740 JAMK InnoFlash 2 2 2 2
ZZPP0750 Yrittäjyys 3 3 3 3
ZZPP0920 Future Factory -projekti 10 10 10 10
ZZWZ0400 JAMK Pre-Incubator 5
ZZWZ0450 JAMK Incubator 8
ZZVZ0250 Demola Project 5
TLP2021SS-1002
LANGUAGES AND COMMUNICATION STUDIES

(Valitaan opintopisteitä: 11)

11
ZZPC0220 Työelämän englanti 4 4 4 4
ZZPC0320 Työelämän ruotsi 4 4 4 4
ZWPC0420 Communication Skills for Working Life 3 3 3 3
ZWPC0820 Finnish 1 4 4 4 4
TLP2021SS-1003
STUDENT WELLBEING IN STUDIES AND AT WORK

(Valitaan opintopisteitä: 10)

5 - 10
ZZPP0520 Osaajana kehittyminen 5 3 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1
ZW00BM05 Degree Student Tutoring 3 - 5
TLP2021SS-1004
RESEARCH-BASED DEVELOPMENT IN PRACTICE

(Valitaan kaikki )

20
ZZPP0620 Kehittämis- ja tutkimustoiminta 5 5 5 2.5 2.5
ZZ00BL91 Opinnäytetyön suunnittelu, AMK 3 3 3 3
ZZ00BL97 Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK 2 2 2 2
ZZ00BL92 Opinnäytetyön toteutus, AMK 6 6 6 6
ZZ00BL93 Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK 4 4 4 4
ZZOA0220 Kypsyysnäyte, AMK 0
TLP2021SS-1005
BASIC ENGINEERING MATHEMATICS AND PHYSICS

(Valitaan kaikki )

15
TZLM1300 Mat1 Yhtälöt 3 3 3 3
TZLF1300 Fys1 Voima ja liike 3 3 3 3
TZLM2300 Mat2 Funktiot 3 3 3 3
TZLF2300 Fys2 Energia 3 3 3 3
TZLM3300 Mat3 Derivaatta ja integraali 3 3 3 3
TLP2021SS-1006
MATHEMATICS SUPPORT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 6)

0 - 6
TZMV0300 Matematiikkaan valmistavat opinnot 3
TZMV1100 Mat1 Tukiopinnot 1 1 1 1
TZMV2100 Mat2 Tukiopinnot 1 1 1 1
TZMV3100 Mat3 Tukiopinnot 1 1 1 1
TLP2021SS-1007
APPLYING MATHEMATICS AND NATURAL SCIENCES IN LOGISTICS

(Valitaan kaikki )

15
TZLM8300 Talousmatematiikka 3 3 3 3
TZLF7300 Logistiikan fysiikka 3 3 3 3
TZLM5300 Optimointi 3 3 3 3
TZVM6300 Tilastot ja todennäköisyys 3 3 3 3
TZLM7300 Datan analysointi 3 3 3 3
TLP2021SS-1008
TECHNOLOGY

(Valitaan kaikki )

28
ZZPP0420 ICT-valmiudet 3 3 3 3
TLTT2500 Logistiikan tekninen piirustus ja CAD 5 5 5 5
TLTT3500 Toiminnanohjausjärjestelmät 5 5 5 5
TLTT4500 Uudet teknologiat 5 5 5 5
TLTT5500 Tuotanto- ja materiaalitekniikka 5 5 5 5
TLTT6500 Logistics Information Technology 5 5 5 5
TLP2021SS-1009
PURCHASING AND LOGISTICS

(Valitaan kaikki )

45
TLLY2500 Hankinnan perusteet 5 5 5 5
TLLY1500 Logistiikan maailma 5 5 5 5
TLHH1500 Hankintojen johtaminen 5 5 5 5
TLLY4500 Kuljetusmuodot 5 5 5 5
TLLY5500 Intralogistics 5 5 5 5
TLHH2500 Hankintojen analysointi ja kehittäminen 5 5 5 5
TLLY6500 Materiaalin ohjaus 5 5 5 5
TLLY8500 Logistiikkatalous 5 5 5 5
TLHH3500 Business Networks 5 5 5 5
TLP2021SS-1010
LOGISTICS MANAGEMENT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30)

0 - 30
TELL1500 Logistics Simulations 5 5 5 5
TLLY7500 Global Supply Chain 5 5 5 5
TLSS1500 Sisälogistiikan johtaminen 5 5 5 5
TLKK2500 Älykäs kuljettaminen 5 5 5 5
TLKK3500 Transport Management Systems 5 5 5 5
TLLY9500 Tuotannon johtaminen 5 5 5 5
TLP2021SS-1011
CIRCULAR ECONOMY

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15
TLIK1500 Sustainability and Responsibility 5 5 5 5
TLIK2500 Kiertotalouden materiaalivirrat 5 5 5 5
TLIK3500 Kiertotalouden johtaminen 5 5 5 5
TLP2021SS-1012
BUSINESS MANAGEMENT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15
TLBC1500 Sales and Marketing 5 5 5 2.5 2.5
TLBC2500 Quality and Risk Management 5 5 5 5
TLBC3500 Management of Organizations 5 5 5 5
TLP2021SS-1013
WORKING LIFE PROJECT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
TLP2021SS-1014
LOGISTICS STUDIES ABROAD

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
TLP2021SS-1015
OTHER LOGISTICS, TECHNOLOGY OR ECONOMICS STUDIES

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
TLP2021SS-1016
PRACTICAL TRAINING

(Valitaan kaikki )

30
TLZNW100 Harjoittelu 1 10 10 10 5 5
TLZNW200 Harjoittelu 2 10 10 10 5 5
TLZNW300 Harjoittelu 3 10 10 10 5 5
TLP2021SS-1017
ELECTIVE STUDIES

(Valitaan opintopisteitä: 11)

11
TLMV1320 International Logistics 3
TLP2021SS-1018
CAMPUSONLINE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
TLP2021SS-1019
EDUFUTURA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
Yhteensä 240 62 57 77 55 30 32 33 24 32 45 25 30 30 32 0 33 24 0 32 40 5 25 15 15

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Opintojen tyyppi (AMK)

Ammattiopinnot
Hankinnan perusteet
Logistiikan maailma
Hankintojen johtaminen
Kuljetusmuodot
Intralogistics
Hankintojen analysointi ja kehittäminen
Materiaalin ohjaus
Logistiikkatalous
Business Networks
Logistics Simulations
Global Supply Chain
Sisälogistiikan johtaminen
Älykäs kuljettaminen
Transport Management Systems
Tuotannon johtaminen
Sustainability and Responsibility
Kiertotalouden materiaalivirrat
Kiertotalouden johtaminen
Sales and Marketing
Quality and Risk Management
Management of Organizations
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Harjoittelu 3
Opinnäytetyö
Opinnäytetyön suunnittelu, AMK
Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK
Opinnäytetyön toteutus, AMK
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK
Kypsyysnäyte, AMK
Perusopinnot
JAMK InnoFlash
Yrittäjyys
Future Factory -projekti
Työelämän englanti
Työelämän ruotsi
Communication Skills for Working Life
Finnish 1
Osaajana kehittyminen
Kehittämis- ja tutkimustoiminta
Mat1 Yhtälöt
Fys1 Voima ja liike
Mat2 Funktiot
Fys2 Energia
Mat3 Derivaatta ja integraali
Talousmatematiikka
Logistiikan fysiikka
Optimointi
Tilastot ja todennäköisyys
Datan analysointi
ICT-valmiudet
Logistiikan tekninen piirustus ja CAD
Toiminnanohjausjärjestelmät
Uudet teknologiat
Tuotanto- ja materiaalitekniikka
Logistics Information Technology
Vapaasti valittavat opinnot
JAMK Pre-Incubator
JAMK Incubator
Demola Project
Degree Student Tutoring
Matematiikkaan valmistavat opinnot
Mat1 Tukiopinnot
Mat2 Tukiopinnot
Mat3 Tukiopinnot
International Logistics
Luokittelemattomat

AMK: Logistiikka 2020-2023

Hankintaosaaminen

Opiskelija osaa johtaa, kehittää ja toteuttaa hankintoja edistäen organisaation kilpailukykyä.

Opinnäytetyön toteutus, AMK
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK
Hankinnan perusteet
Logistiikan maailma
Hankintojen johtaminen
Hankintojen analysointi ja kehittäminen
Materiaalin ohjaus
Business Networks
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Harjoittelu 3
Kiertotalousosaaminen

Opiskelija ymmärtää kiertotalouden merkityksen osana liiketoimintaa. Hän osaa tehdä päätöksiä kokonaisvaltaisesti huomioiden kestävän kehityksen periaatteet.

Opinnäytetyön toteutus, AMK
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK
Logistiikan maailma
Materiaalin ohjaus
Sustainability and Responsibility
Kiertotalouden materiaalivirrat
Kiertotalouden johtaminen
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Harjoittelu 3
Kuljetusosaaminen

Opiskelija osaa johtaa ja kehittää kuljetusjärjestelmiä logistisessa ketjussa. Hän osaa suunnitella ja kehittää kuljetusjärjestelmiä ja kuljetuspalveluja.

Opinnäytetyön toteutus, AMK
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK
Logistiikan maailma
Kuljetusmuodot
Materiaalin ohjaus
Global Supply Chain
Älykäs kuljettaminen
Transport Management Systems
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Harjoittelu 3
Liiketoimintaosaaminen

Opiskelija ymmärtää organisaation toimintaan liittyvät keskeiset liiketoiminnalliset ja taloudelliset perusteet. Hän tietää yritysjohtamisen ja henkilöstöjohtamisen yleiset periaatteet.

Opinnäytetyön toteutus, AMK
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK
Toiminnanohjausjärjestelmät
Logistiikkatalous
Business Networks
Global Supply Chain
Tuotannon johtaminen
Sales and Marketing
Quality and Risk Management
Management of Organizations
Luonnontieteellinen osaaminen

Opiskelija ymmärtää matematiikan ja luonnontieteiden perusperiaatteet ja tietää, kuinka niitä sovelletaan tekniikan alalla. Hän kykenee niitä hyödyntäen kuvaamaan ja ratkaisemaan ammatillisia ongelmia niin opiskelun aikana kuin työelämässä. (EUR-ACE EA-KN Tieto ja ymmärrys)

Opinnäytetyön toteutus, AMK
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK
Mat1 Yhtälöt
Fys1 Voima ja liike
Mat2 Funktiot
Fys2 Energia
Mat3 Derivaatta ja integraali
Mat1 Tukiopinnot
Mat2 Tukiopinnot
Mat3 Tukiopinnot
Talousmatematiikka
Logistiikan fysiikka
Optimointi
Tilastot ja todennäköisyys
Datan analysointi
Sisälogistiikkaosaaminen

Opiskelija osaa johtaa ja kehittää sisälogistiikkaa logistisessa ketjussa. Hän osaa suunnitella sisälogistiikkaa kokonaisvaltaisesti.

Opinnäytetyön toteutus, AMK
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK
Logistiikan maailma
Intralogistics
Materiaalin ohjaus
Sisälogistiikan johtaminen
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Harjoittelu 3
Teknologinen osaaminen

Opiskelija tuntee yleisimmät tekniikassa käytettävät materiaalit, komponentit ja laitteistot. Hän ymmärtää teknisten laitteiden toimintaperiaatteet ja osaa tulkita teknisiä dokumentteja. Hän tietää automaation ja robotiikan merkityksen ja käyttömahdollisuudet.

Opinnäytetyön toteutus, AMK
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK
Logistiikan fysiikka
Optimointi
Datan analysointi
Logistiikan tekninen piirustus ja CAD
Toiminnanohjausjärjestelmät
Uudet teknologiat
Tuotanto- ja materiaalitekniikka
Logistics Information Technology
Luokittelemattomat
JAMK InnoFlash
Yrittäjyys
Future Factory -projekti
JAMK Pre-Incubator
JAMK Incubator
Demola Project
Työelämän englanti
Työelämän ruotsi
Communication Skills for Working Life
Finnish 1
Osaajana kehittyminen
Degree Student Tutoring
Kehittämis- ja tutkimustoiminta
Opinnäytetyön suunnittelu, AMK
Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK
Kypsyysnäyte, AMK
Matematiikkaan valmistavat opinnot
ICT-valmiudet
Logistics Simulations
International Logistics

AMK: Teknologian EUR-ACE osaamiset 2020-2023

Monialainen osaaminen

Ammattikorkeakoulututkinnon suoritettuaan opiskelijalla on
- tietoisuus tekniikan laajemmasta monialaisesta kontekstista
- tietoisuus insinöörin ammattikäytännön yhteiskunnallisista, työsuojeluun ja ympäristöön liittyvistä, taloudellisista ja teollisista vaikutuksista sekä ymmärrys niiden asettamista rajoituksista
- tietoisuus talouteen, organisaatioon ja johtamiseen liittyvistä näkökohdista (kuten projektinhallinta sekä riskien ja muutoksen hallinta) teollisessa ja liiketoimintakontekstissa
- kyky kerätä ja tulkita olennaista tietoa ja hallita monimutkaisia asiakokonaisuuksia sellaisten päätösten tueksi, joihin liittyy asian kannalta merkityksellisten sosiaalisten ja eettisten näkökohtien pohdinta
- kyky hallita monimutkaisia teknisiä tai ammatillisia tehtäviä tai hankkeita ottaen vastuuta päätöksenteosta
- kyky tunnistaa tarve itsenäiseen elinikäiseen oppimiseen ja sitoutua siihen
- kyky seurata tieteen ja teknologian kehitystä.

JAMK InnoFlash
Yrittäjyys
Future Factory -projekti
JAMK Pre-Incubator
JAMK Incubator
Demola Project
Työelämän englanti
Työelämän ruotsi
Communication Skills for Working Life
Finnish 1
Opinnäytetyön toteutus, AMK
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Harjoittelu 3
Tekniikan soveltaminen käytäntöön

Ammattikorkeakoulututkinnon suoritettuaan opiskelijalla on
- kyky analysoida monimutkaisia teknisiä tuotteita, prosesseja ja järjestelmiä sekä tulkita oikein tällaisten analyysien tulokset kyeten valitsemaan ja omaten käytännön taidot soveltaa tilanteeseen soveltuvia, vakiintuneita analyyttisiä, laskennallisia ja kokeellisia tekniikoita ja menetelmiä
- kyky tunnistaa, muotoilla ja ratkaista monimutkaisia ongelmia kyeten valitsemaan ja omaten käytännön taidot soveltaa tilanteeseen soveltuvia, vakiintuneita analyyttisiä, laskennallisia ja kokeellisia tekniikoita ja menetelmiä
- kyky kehittää ja suunnitella monimutkaisia tuotteita (laitteita, esineitä jne.), prosesseja ja järjestelmiä vastaamaan vakiintuneita vaatimuksia, joihin voi kuulua yhteiskunnallisia, terveyteen, turvallisuuteen ja ympäristöön liittyviä sekä taloudellisia ja teollisia rajoituksia kyeten valitsemaan ja omaten käytännön taidot soveltaa tilanteeseen soveltuvia suunnittelumenetelmiä
- käytännön taidot monimutkaisten teknisten suunnitelmien toteuttamiseksi
- kyky hyödyntää suunnittelussa ja kehittämisessä käsitystä oman alan tulevaisuuden vaatimuksista
- kyky soveltaa oman alan ammattikäytäntöjä koskevia teknisiä standardeja ja vakiintuneita ohjeita
- kyky selvittää oman alan ammattikäytäntöä koskevat ohjeet ja turvallisuusmääräykset sekä soveltaa niitä.

Osaajana kehittyminen
Kehittämis- ja tutkimustoiminta
Opinnäytetyön suunnittelu, AMK
Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK
Opinnäytetyön toteutus, AMK
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK
Talousmatematiikka
Logistiikan fysiikka
Optimointi
Tilastot ja todennäköisyys
Datan analysointi
Logistiikan tekninen piirustus ja CAD
Toiminnanohjausjärjestelmät
Uudet teknologiat
Tuotanto- ja materiaalitekniikka
Logistics Information Technology
Hankinnan perusteet
Hankintojen johtaminen
Kuljetusmuodot
Intralogistics
Hankintojen analysointi ja kehittäminen
Materiaalin ohjaus
Logistiikkatalous
Business Networks
Logistics Simulations
Global Supply Chain
Sisälogistiikan johtaminen
Älykäs kuljettaminen
Transport Management Systems
Tuotannon johtaminen
Sustainability and Responsibility
Kiertotalouden materiaalivirrat
Kiertotalouden johtaminen
Sales and Marketing
Quality and Risk Management
Management of Organizations
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Harjoittelu 3
International Logistics
Tieto ja ymmärrys

Ammattikorkeakoulututkinnon suoritettuaan opiskelijalla on
- tieto ja ymmärrys oman teknisen erikoistumisalan matemaattisista ja luonnontieteellisistä perusteista tasolla, joka on tarpeen ohjelman muiden oppimistavoitteiden saavuttamiseksi
- tieto ja ymmärrys oman erikoistumisalan perustana olevista insinööritieteistä tasolla, joka on tarpeen ohjelman muiden oppimistulosten saavuttamiseksi, mukaan lukien käsitys tulevaisuuden vaatimuksista omalla alalla
- tieto ja ymmärrys soveltuvista materiaaleista, laitteista, työvälineistä, teknologioista ja prosesseista sekä niiden rajoituksista omalla erikoistumisalalla
- tieto ja ymmärrys soveltuvista analyysi-, suunnittelu- ja tutkimus/kehittämistekniikoista ja -menetelmistä sekä niiden rajoituksista omalla erikoistumisalalla.

Opinnäytetyön toteutus, AMK
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK
Mat1 Yhtälöt
Fys1 Voima ja liike
Mat2 Funktiot
Fys2 Energia
Mat3 Derivaatta ja integraali
Mat1 Tukiopinnot
Mat2 Tukiopinnot
Mat3 Tukiopinnot
Talousmatematiikka
Logistiikan fysiikka
Tilastot ja todennäköisyys
Uudet teknologiat
Hankinnan perusteet
Tutkimukset ja tiedonhaku

Ammattikorkeakoulututkinnon suoritettuaan opiskelijalla on
- kyky tehdä kirjallisuushakuja sekä hyödyntää ja käyttää kriittisesti tieteellisiä tietokantoja ja muita soveltuvia tietolähteitä; kyky tehdä simulaatioita ja analyysejä teknisten ongelmien yksityiskohtaista tarkastelua ja tutkimusta varten
- kyky ja käytännön taidot suunnitella ja toteuttaa kokeellisia tutkimuksia, tulkita aineistoa ja tehdä siitä johtopäätöksiä
- kyky työskennellä laboratoriossa/työpajaympäristössä.

Osaajana kehittyminen
Degree Student Tutoring
Kehittämis- ja tutkimustoiminta
Opinnäytetyön suunnittelu, AMK
Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK
Opinnäytetyön toteutus, AMK
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK
Fys2 Energia
Mat3 Derivaatta ja integraali
Viestintä ja tiimityö

Ammattikorkeakoulututkinnon suoritettuaan opiskelijalla on
- kyky kommunikoida tehokkaasti informaatiosta, ideoista, ongelmista ja ratkaisuista insinööriyhteisössä
- kyky kommunikoida tehokkaasti informaatiosta, ideoista, ongelmista ja ratkaisuista laajemmin yhteiskunnassa
- kyky toimia tehokkaasti ja eettisesti kansallisessa ja kansainvälisessä kontekstissa
- kyky toimia tehokkaasti yksilönä ja tiimin jäsenenä sekä yrittäjänä
- kyky tehdä tehokkaasti yhteistyötä insinöörien ja muiden ammattiryhmien kanssa.

JAMK InnoFlash
Yrittäjyys
Future Factory -projekti
JAMK Pre-Incubator
JAMK Incubator
Demola Project
Työelämän englanti
Työelämän ruotsi
Communication Skills for Working Life
Osaajana kehittyminen
Degree Student Tutoring
Kehittämis- ja tutkimustoiminta
Opinnäytetyön suunnittelu, AMK
Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK
Opinnäytetyön toteutus, AMK
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK
Talousmatematiikka
ICT-valmiudet
Hankinnan perusteet
Logistiikan maailma
Hankintojen johtaminen
Kuljetusmuodot
Intralogistics
Hankintojen analysointi ja kehittäminen
Materiaalin ohjaus
Logistiikkatalous
Business Networks
Global Supply Chain
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Harjoittelu 3
International Logistics
Luokittelemattomat
Kypsyysnäyte, AMK
Matematiikkaan valmistavat opinnot

Opintojen pakollisuus (AMK)

Pakollinen opintojakso
JAMK InnoFlash
Yrittäjyys
Future Factory -projekti
Työelämän englanti
Communication Skills for Working Life
Osaajana kehittyminen
Kehittämis- ja tutkimustoiminta
Opinnäytetyön suunnittelu, AMK
Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK
Opinnäytetyön toteutus, AMK
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK
Kypsyysnäyte, AMK
Mat1 Yhtälöt
Fys1 Voima ja liike
Mat2 Funktiot
Fys2 Energia
Mat3 Derivaatta ja integraali
Talousmatematiikka
Logistiikan fysiikka
Optimointi
Tilastot ja todennäköisyys
Datan analysointi
ICT-valmiudet
Logistiikan tekninen piirustus ja CAD
Toiminnanohjausjärjestelmät
Uudet teknologiat
Tuotanto- ja materiaalitekniikka
Logistics Information Technology
Hankinnan perusteet
Logistiikan maailma
Hankintojen johtaminen
Kuljetusmuodot
Intralogistics
Hankintojen analysointi ja kehittäminen
Materiaalin ohjaus
Logistiikkatalous
Business Networks
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Harjoittelu 3
Vaihtoehtoinen opintojakso
Työelämän ruotsi
Finnish 1
Matematiikkaan valmistavat opinnot
Mat1 Tukiopinnot
Mat2 Tukiopinnot
Mat3 Tukiopinnot
Logistics Simulations
Global Supply Chain
Sisälogistiikan johtaminen
Älykäs kuljettaminen
Transport Management Systems
Tuotannon johtaminen
Sustainability and Responsibility
Kiertotalouden materiaalivirrat
Kiertotalouden johtaminen
Sales and Marketing
Quality and Risk Management
Management of Organizations
Vapaasti valittava opintojakso
JAMK Pre-Incubator
JAMK Incubator
Demola Project
Degree Student Tutoring
International Logistics
Luokittelemattomat

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
TLP2021SS-1001
FUTURE FACTORY

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 33)

15 - 33
ZZPP0740 JAMK InnoFlash 2
ZZPP0750 Yrittäjyys 3
ZZPP0920 Future Factory -projekti 10
ZZWZ0400 JAMK Pre-Incubator 5
ZZWZ0450 JAMK Incubator 8
ZZVZ0250 Demola Project 5
TLP2021SS-1002
LANGUAGES AND COMMUNICATION STUDIES

(Valitaan opintopisteitä: 11)

11
ZZPC0220 Työelämän englanti 4
ZZPC0320 Työelämän ruotsi 4
ZWPC0420 Communication Skills for Working Life 3
ZWPC0820 Finnish 1 4
TLP2021SS-1003
STUDENT WELLBEING IN STUDIES AND AT WORK

(Valitaan opintopisteitä: 10)

5 - 10
ZZPP0520 Osaajana kehittyminen 5
ZW00BM05 Degree Student Tutoring 3 - 5
TLP2021SS-1004
RESEARCH-BASED DEVELOPMENT IN PRACTICE

(Valitaan kaikki)

20
ZZPP0620 Kehittämis- ja tutkimustoiminta 5
ZZ00BL91 Opinnäytetyön suunnittelu, AMK 3
ZZ00BL97 Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK 2
ZZ00BL92 Opinnäytetyön toteutus, AMK 6
ZZ00BL93 Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK 4
ZZOA0220 Kypsyysnäyte, AMK 0
TLP2021SS-1005
BASIC ENGINEERING MATHEMATICS AND PHYSICS

(Valitaan kaikki)

15
TZLM1300 Mat1 Yhtälöt 3
TZLF1300 Fys1 Voima ja liike 3
TZLM2300 Mat2 Funktiot 3
TZLF2300 Fys2 Energia 3
TZLM3300 Mat3 Derivaatta ja integraali 3
TLP2021SS-1006
MATHEMATICS SUPPORT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 6)

0 - 6
TZMV0300 Matematiikkaan valmistavat opinnot 3
TZMV1100 Mat1 Tukiopinnot 1
TZMV2100 Mat2 Tukiopinnot 1
TZMV3100 Mat3 Tukiopinnot 1
TLP2021SS-1007
APPLYING MATHEMATICS AND NATURAL SCIENCES IN LOGISTICS

(Valitaan kaikki)

15
TZLM8300 Talousmatematiikka 3
TZLF7300 Logistiikan fysiikka 3
TZLM5300 Optimointi 3
TZVM6300 Tilastot ja todennäköisyys 3
TZLM7300 Datan analysointi 3
TLP2021SS-1008
TECHNOLOGY

(Valitaan kaikki)

28
ZZPP0420 ICT-valmiudet 3
TLTT2500 Logistiikan tekninen piirustus ja CAD 5
TLTT3500 Toiminnanohjausjärjestelmät 5
TLTT4500 Uudet teknologiat 5
TLTT5500 Tuotanto- ja materiaalitekniikka 5
TLTT6500 Logistics Information Technology 5
TLP2021SS-1009
PURCHASING AND LOGISTICS

(Valitaan kaikki)

45
TLLY2500 Hankinnan perusteet 5
TLLY1500 Logistiikan maailma 5
TLHH1500 Hankintojen johtaminen 5
TLLY4500 Kuljetusmuodot 5
TLLY5500 Intralogistics 5
TLHH2500 Hankintojen analysointi ja kehittäminen 5
TLLY6500 Materiaalin ohjaus 5
TLLY8500 Logistiikkatalous 5
TLHH3500 Business Networks 5
TLP2021SS-1010
LOGISTICS MANAGEMENT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30)

0 - 30
TELL1500 Logistics Simulations 5
TLLY7500 Global Supply Chain 5
TLSS1500 Sisälogistiikan johtaminen 5
TLKK2500 Älykäs kuljettaminen 5
TLKK3500 Transport Management Systems 5
TLLY9500 Tuotannon johtaminen 5
TLP2021SS-1011
CIRCULAR ECONOMY

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15
TLIK1500 Sustainability and Responsibility 5
TLIK2500 Kiertotalouden materiaalivirrat 5
TLIK3500 Kiertotalouden johtaminen 5
TLP2021SS-1012
BUSINESS MANAGEMENT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15
TLBC1500 Sales and Marketing 5
TLBC2500 Quality and Risk Management 5
TLBC3500 Management of Organizations 5
TLP2021SS-1013
WORKING LIFE PROJECT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
TLP2021SS-1014
LOGISTICS STUDIES ABROAD

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
TLP2021SS-1015
OTHER LOGISTICS, TECHNOLOGY OR ECONOMICS STUDIES

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
TLP2021SS-1016
PRACTICAL TRAINING

(Valitaan kaikki)

30
TLZNW100 Harjoittelu 1 10
TLZNW200 Harjoittelu 2 10
TLZNW300 Harjoittelu 3 10
TLP2021SS-1017
ELECTIVE STUDIES

(Valitaan opintopisteitä: 11)

11
TLMV1320 International Logistics 3
TLP2021SS-1018
CAMPUSONLINE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
TLP2021SS-1019
EDUFUTURA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0