Siirry suoraan sisältöön

Bachelor's Degree Programme in Purchasing and Logistics Engineering (AMK): Full-time Studies

Tunnus: TLP2022SS

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK), logistiikka

Laajuus:
240 op

Kesto:
4 vuotta (240 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2022

Opetuskieli:
englanti

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 Syksy 2022 Kevät 2023 Syksy 2023 Kevät 2024 Syksy 2024 Kevät 2025 Syksy 2025 Kevät 2026 1. / 2022 2. / 2023 3. / 2023 1. / 2023 2. / 2024 3. / 2024 1. / 2024 2. / 2025 3. / 2025 1. / 2025 2. / 2026 3. / 2026
TLP2022SS-1003
STUDENT WELLBEING IN STUDIES AND AT WORK

(Valitaan opintopisteitä: 10)

5 - 10
ZZPP0520 Osaajana kehittyminen 5 3 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1
ZW00BM05 Degree Student Tutoring 3 - 5
TLP2022SS-1002
LANGUAGES AND COMMUNICATION STUDIES

(Valitaan opintopisteitä: 11)

11
ZZPC0220 Työelämän englanti 4 4 4 4
ZZPC0320 Työelämän ruotsi 4 4 4 4
ZWPC0420 Communication Skills for Working Life 3 3 3 3
ZWPC0820 Finnish 1 4 4 4 4
TLP2022SS-1001
FUTURE FACTORY

(Valitaan kaikki )

15
ZZPP0740 JAMK InnoFlash 2 2 2 2
ZZPP0750 Yrittäjyys 3 3 3 3
ZZPP0920 Future Factory -projekti 10 10 10 10
TLP2022SS-1005
BASIC ENGINEERING MATHEMATICS AND PHYSICS

(Valitaan kaikki )

15
TZLM1300 Mat1 Yhtälöt 3 3 3 3
TZLF1300 Fys1 Voima ja liike 3 3 3 3
TZLM2300 Mat2 Funktiot 3 3 3 3
TZLF2300 Fys2 Energia 3 3 3 3
TZLM3300 Mat3 Derivaatta ja integraali 3 3 3 3
TLP2022SS-1006
MATHEMATICS SUPPORT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 6)

0 - 6
TZMV0300 Matematiikkaan valmistavat opinnot 3
TZMV1100 Mat1 Tukiopinnot 1 1 1 1
TZMV2100 Mat2 Tukiopinnot 1 1 1 1
TZMV3100 Mat3 Tukiopinnot 1 1 1 1
TLP2022SS-1007
APPLYING MATHEMATICS AND NATURAL SCIENCES IN LOGISTICS

(Valitaan kaikki )

15
TZLM8300 Talousmatematiikka 3 3 3 3
TZLF7300 Logistiikan fysiikka 3 3 3 3
TZLM5300 Optimointi 3 3 3 3
TZVM6300 Tilastot ja todennäköisyys 3 3 3 3
TZLM7300 Datan analysointi 3 3 3 3
TLP2022SS-1008
TECHNOLOGY

(Valitaan kaikki )

28
ZZPP0420 ICT-valmiudet 3 3 3 3
TLTT2500 Logistiikan tekninen piirustus ja CAD 5 5 5 5
TLTT3500 Toiminnanohjausjärjestelmät 5 5 5 5
TLTT4500 Uudet teknologiat 5 5 5 5
TLTT5500 Tuotanto- ja materiaalitekniikka 5 5 5 5
TLTT6500 Logistics Information Technology 5 5 5 5
TLP2022SS-1009
PURCHASING AND LOGISTICS

(Valitaan kaikki )

45
TLLY2500 Hankinnan perusteet 5 5 5 5
TLLY1500 Logistiikan maailma 5 5 5 5
TLHH1500 Hankintojen johtaminen 5 5 5 5
TLLY4500 Kuljetusmuodot 5 5 5 5
TLLY5500 Intralogistics 5 5 5 5
TLHH2500 Hankintojen analysointi ja kehittäminen 5 5 5 5
TLLY6500 Materiaalin ohjaus 5 5 5 5
TLLY8500 Logistiikkatalous 5 5 5 5
TLHH3500 Business Networks 5 5 5 5
TLP2022SS-1010
LOGISTICS MANAGEMENT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30)

15 - 30
TELL1500 Logistics Simulations 5 5 5 5
TLLY7500 Global Supply Chain 5 5 5 5
TLSS1500 Sisälogistiikan johtaminen 5 5 5 5
TLKK2500 Älykäs kuljettaminen 5 5 5 5
TLKK3500 Transport Management Systems 5 5 5 5
TLLY9500 Tuotannon johtaminen 5 5 5 5
TLP2022SS-1011
CIRCULAR ECONOMY

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15
TLIK1500 Sustainability and Responsibility 5 5 5 5
TLIK2500 Kiertotalouden materiaalivirrat 5 5 5 5
TLIK3500 Kiertotalouden johtaminen 5 5 5 5
TLP2022SS-1012
BUSINESS MANAGEMENT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15
TLBC1500 Sales and Marketing 5 5 5 2.5 2.5
TLBC2500 Quality and Risk Management 5 5 5 5
TLBC3500 Management of Organizations 5 5 5 5
TLP2022SS-1004
RESEARCH-BASED DEVELOPMENT IN PRACTICE

(Valitaan kaikki )

20
ZZPP0620 Kehittämis- ja tutkimustoiminta 5 5 5 2.5 2.5
ZZ00BL91 Opinnäytetyön suunnittelu, AMK 3 3 3 3
ZZ00BL97 Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK 2 2 2 2
ZZ00BL92 Opinnäytetyön toteutus, AMK 6 6 6 6
ZZ00BL93 Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK 4 4 4 4
ZZOA0220 Kypsyysnäyte, AMK 0
TLP2022SS-1016
PRACTICAL TRAINING

(Valitaan kaikki )

30
TLZNW100 Harjoittelu 1 10 10 10 5 5
TLZNW200 Harjoittelu 2 10 10 10 5 5
TLZNW300 Harjoittelu 3 10 10 10 5 5
TLP2022SS-1017
ELECTIVE STUDIES

(Valitaan opintopisteitä: 11)

11
TLMV1320 International Logistics 3
INTEG2022
Talent Boost: Integration into Finland

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 35)

0 - 35
ZW00BS75 Integration into the Finnish Society 2 2 2 2
HBIETE02 Creating Careers 1 1 1 1
HBIETE03 Team and Client - Multidisciplinary Business Project Course 5 5 5 5
BI00BB21 Finnish 2 5 5 5 5
BI00BB22 Finnish 3 5 5 5 5
BI00BB23 Suomi 4 5 5 5 5
BI00BO69 Suomi 5 5 5 5 5
BI00BB47 Each One Teach One 2 - 8 2 2 2
BITB001
Talent Boost: Viestitään suomeksi

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15
BI00BT55 Kirjoita suomeksi 4
BI00BT57 Puhu suomeksi 2
BI00BT58 Kehitä kielioppia 2
BI00CJ87 Suomi 6 5
YHTYRI
Yhteiset yrittäjyysopinnot (AMK- ja YAMK-opiskelijalle)

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 23)

0 - 23
ZZ00BC02 Ideasta yritykseksi 5
ZZ00BC03 Yrittäjävalmennus 8
ZYVZ0200 Unelmat+Inspiraatio! 3
ZZ00CQ16 Yrittäjyystarinoita 2
ZZ00CQ17 Valmiina yrittämään 3
ZZ00CQ18 Vuosi yrittäjänä 1 - 5
ZZ00CQ62 Yritystoimintaa kehittävät opinnot 1 - 5
TLP2022SS-1013
WORKING LIFE PROJECT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
TLP2022SS-1014
LOGISTICS STUDIES ABROAD

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
TLP2022SS-1015
OTHER LOGISTICS, TECHNOLOGY OR ECONOMICS STUDIES

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
TLP2022SS-1018
CAMPUSONLINE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
TLP2022SS-1019
EDUFUTURA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
Yhteensä 240 69 70 87 55 32 37 39 31 37 50 25 30 32 37 0 39 31 0 37 45 5 25 15 15

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Opintojen tyyppi (AMK)

Ammattiopinnot
Future Factory -projekti
Hankinnan perusteet
Logistiikan maailma
Hankintojen johtaminen
Kuljetusmuodot
Intralogistics
Hankintojen analysointi ja kehittäminen
Materiaalin ohjaus
Logistiikkatalous
Business Networks
Logistics Simulations
Global Supply Chain
Sisälogistiikan johtaminen
Älykäs kuljettaminen
Transport Management Systems
Tuotannon johtaminen
Sustainability and Responsibility
Kiertotalouden materiaalivirrat
Kiertotalouden johtaminen
Sales and Marketing
Quality and Risk Management
Management of Organizations
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Harjoittelu 3
Opinnäytetyö
Opinnäytetyön suunnittelu, AMK
Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK
Opinnäytetyön toteutus, AMK
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK
Kypsyysnäyte, AMK
Perusopinnot
Osaajana kehittyminen
Työelämän englanti
Työelämän ruotsi
Communication Skills for Working Life
Finnish 1
JAMK InnoFlash
Yrittäjyys
Mat1 Yhtälöt
Fys1 Voima ja liike
Mat2 Funktiot
Fys2 Energia
Mat3 Derivaatta ja integraali
Talousmatematiikka
Logistiikan fysiikka
Optimointi
Tilastot ja todennäköisyys
Datan analysointi
ICT-valmiudet
Logistiikan tekninen piirustus ja CAD
Toiminnanohjausjärjestelmät
Uudet teknologiat
Tuotanto- ja materiaalitekniikka
Logistics Information Technology
Kehittämis- ja tutkimustoiminta
Vapaasti valittavat opinnot
Degree Student Tutoring
Matematiikkaan valmistavat opinnot
Mat1 Tukiopinnot
Mat2 Tukiopinnot
Mat3 Tukiopinnot
International Logistics
Luokittelemattomat

AMK: Logistiikka 2020-2023

Hankintaosaaminen

Opiskelija osaa johtaa, kehittää ja toteuttaa hankintoja edistäen organisaation kilpailukykyä.

Hankinnan perusteet
Logistiikan maailma
Hankintojen johtaminen
Hankintojen analysointi ja kehittäminen
Materiaalin ohjaus
Business Networks
Opinnäytetyön toteutus, AMK
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Harjoittelu 3
Kiertotalousosaaminen

Opiskelija ymmärtää kiertotalouden merkityksen osana liiketoimintaa. Hän osaa tehdä päätöksiä kokonaisvaltaisesti huomioiden kestävän kehityksen periaatteet.

Logistiikan maailma
Materiaalin ohjaus
Sustainability and Responsibility
Kiertotalouden materiaalivirrat
Kiertotalouden johtaminen
Opinnäytetyön toteutus, AMK
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Harjoittelu 3
Kuljetusosaaminen

Opiskelija osaa johtaa ja kehittää kuljetusjärjestelmiä logistisessa ketjussa. Hän osaa suunnitella ja kehittää kuljetusjärjestelmiä ja kuljetuspalveluja.

Logistiikan maailma
Kuljetusmuodot
Materiaalin ohjaus
Global Supply Chain
Älykäs kuljettaminen
Transport Management Systems
Opinnäytetyön toteutus, AMK
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Harjoittelu 3
Liiketoimintaosaaminen

Opiskelija ymmärtää organisaation toimintaan liittyvät keskeiset liiketoiminnalliset ja taloudelliset perusteet. Hän tietää yritysjohtamisen ja henkilöstöjohtamisen yleiset periaatteet.

Toiminnanohjausjärjestelmät
Logistiikkatalous
Business Networks
Logistics Simulations
Global Supply Chain
Tuotannon johtaminen
Sales and Marketing
Quality and Risk Management
Management of Organizations
Opinnäytetyön toteutus, AMK
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK
Luonnontieteellinen osaaminen

Opiskelija ymmärtää matematiikan ja luonnontieteiden perusperiaatteet ja tietää, kuinka niitä sovelletaan tekniikan alalla. Hän kykenee niitä hyödyntäen kuvaamaan ja ratkaisemaan ammatillisia ongelmia niin opiskelun aikana kuin työelämässä. (EUR-ACE EA-KN Tieto ja ymmärrys)

Mat1 Yhtälöt
Fys1 Voima ja liike
Mat2 Funktiot
Fys2 Energia
Mat3 Derivaatta ja integraali
Mat1 Tukiopinnot
Mat2 Tukiopinnot
Mat3 Tukiopinnot
Talousmatematiikka
Logistiikan fysiikka
Optimointi
Tilastot ja todennäköisyys
Datan analysointi
Opinnäytetyön toteutus, AMK
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK
Sisälogistiikkaosaaminen

Opiskelija osaa johtaa ja kehittää sisälogistiikkaa logistisessa ketjussa. Hän osaa suunnitella sisälogistiikkaa kokonaisvaltaisesti.

Logistiikan maailma
Intralogistics
Materiaalin ohjaus
Sisälogistiikan johtaminen
Opinnäytetyön toteutus, AMK
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Harjoittelu 3
Teknologinen osaaminen

Opiskelija tuntee yleisimmät tekniikassa käytettävät materiaalit, komponentit ja laitteistot. Hän ymmärtää teknisten laitteiden toimintaperiaatteet ja osaa tulkita teknisiä dokumentteja. Hän tietää automaation ja robotiikan merkityksen ja käyttömahdollisuudet.

Logistiikan fysiikka
Optimointi
Datan analysointi
Logistiikan tekninen piirustus ja CAD
Toiminnanohjausjärjestelmät
Uudet teknologiat
Tuotanto- ja materiaalitekniikka
Logistics Information Technology
Logistics Simulations
Opinnäytetyön toteutus, AMK
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK
Luokittelemattomat
Osaajana kehittyminen
Degree Student Tutoring
Työelämän englanti
Työelämän ruotsi
Communication Skills for Working Life
Finnish 1
JAMK InnoFlash
Yrittäjyys
Future Factory -projekti
Matematiikkaan valmistavat opinnot
ICT-valmiudet
Kehittämis- ja tutkimustoiminta
Opinnäytetyön suunnittelu, AMK
Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK
Kypsyysnäyte, AMK
International Logistics

AMK: Teknologian EUR-ACE osaamiset 2020-2023

Monialainen osaaminen

Ammattikorkeakoulututkinnon suoritettuaan opiskelijalla on
- tietoisuus tekniikan laajemmasta monialaisesta kontekstista
- tietoisuus insinöörin ammattikäytännön yhteiskunnallisista, työsuojeluun ja ympäristöön liittyvistä, taloudellisista ja teollisista vaikutuksista sekä ymmärrys niiden asettamista rajoituksista
- tietoisuus talouteen, organisaatioon ja johtamiseen liittyvistä näkökohdista (kuten projektinhallinta sekä riskien ja muutoksen hallinta) teollisessa ja liiketoimintakontekstissa
- kyky kerätä ja tulkita olennaista tietoa ja hallita monimutkaisia asiakokonaisuuksia sellaisten päätösten tueksi, joihin liittyy asian kannalta merkityksellisten sosiaalisten ja eettisten näkökohtien pohdinta
- kyky hallita monimutkaisia teknisiä tai ammatillisia tehtäviä tai hankkeita ottaen vastuuta päätöksenteosta
- kyky tunnistaa tarve itsenäiseen elinikäiseen oppimiseen ja sitoutua siihen
- kyky seurata tieteen ja teknologian kehitystä.

Työelämän englanti
Työelämän ruotsi
Communication Skills for Working Life
Finnish 1
JAMK InnoFlash
Yrittäjyys
Future Factory -projekti
Opinnäytetyön toteutus, AMK
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Harjoittelu 3
Tekniikan soveltaminen käytäntöön

Ammattikorkeakoulututkinnon suoritettuaan opiskelijalla on
- kyky analysoida monimutkaisia teknisiä tuotteita, prosesseja ja järjestelmiä sekä tulkita oikein tällaisten analyysien tulokset kyeten valitsemaan ja omaten käytännön taidot soveltaa tilanteeseen soveltuvia, vakiintuneita analyyttisiä, laskennallisia ja kokeellisia tekniikoita ja menetelmiä
- kyky tunnistaa, muotoilla ja ratkaista monimutkaisia ongelmia kyeten valitsemaan ja omaten käytännön taidot soveltaa tilanteeseen soveltuvia, vakiintuneita analyyttisiä, laskennallisia ja kokeellisia tekniikoita ja menetelmiä
- kyky kehittää ja suunnitella monimutkaisia tuotteita (laitteita, esineitä jne.), prosesseja ja järjestelmiä vastaamaan vakiintuneita vaatimuksia, joihin voi kuulua yhteiskunnallisia, terveyteen, turvallisuuteen ja ympäristöön liittyviä sekä taloudellisia ja teollisia rajoituksia kyeten valitsemaan ja omaten käytännön taidot soveltaa tilanteeseen soveltuvia suunnittelumenetelmiä
- käytännön taidot monimutkaisten teknisten suunnitelmien toteuttamiseksi
- kyky hyödyntää suunnittelussa ja kehittämisessä käsitystä oman alan tulevaisuuden vaatimuksista
- kyky soveltaa oman alan ammattikäytäntöjä koskevia teknisiä standardeja ja vakiintuneita ohjeita
- kyky selvittää oman alan ammattikäytäntöä koskevat ohjeet ja turvallisuusmääräykset sekä soveltaa niitä.

Osaajana kehittyminen
Talousmatematiikka
Logistiikan fysiikka
Optimointi
Tilastot ja todennäköisyys
Datan analysointi
Logistiikan tekninen piirustus ja CAD
Toiminnanohjausjärjestelmät
Uudet teknologiat
Tuotanto- ja materiaalitekniikka
Logistics Information Technology
Hankinnan perusteet
Hankintojen johtaminen
Kuljetusmuodot
Intralogistics
Hankintojen analysointi ja kehittäminen
Materiaalin ohjaus
Logistiikkatalous
Business Networks
Logistics Simulations
Global Supply Chain
Sisälogistiikan johtaminen
Älykäs kuljettaminen
Transport Management Systems
Tuotannon johtaminen
Sustainability and Responsibility
Kiertotalouden materiaalivirrat
Kiertotalouden johtaminen
Sales and Marketing
Quality and Risk Management
Management of Organizations
Kehittämis- ja tutkimustoiminta
Opinnäytetyön suunnittelu, AMK
Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK
Opinnäytetyön toteutus, AMK
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Harjoittelu 3
International Logistics
Tieto ja ymmärrys

Ammattikorkeakoulututkinnon suoritettuaan opiskelijalla on
- tieto ja ymmärrys oman teknisen erikoistumisalan matemaattisista ja luonnontieteellisistä perusteista tasolla, joka on tarpeen ohjelman muiden oppimistavoitteiden saavuttamiseksi
- tieto ja ymmärrys oman erikoistumisalan perustana olevista insinööritieteistä tasolla, joka on tarpeen ohjelman muiden oppimistulosten saavuttamiseksi, mukaan lukien käsitys tulevaisuuden vaatimuksista omalla alalla
- tieto ja ymmärrys soveltuvista materiaaleista, laitteista, työvälineistä, teknologioista ja prosesseista sekä niiden rajoituksista omalla erikoistumisalalla
- tieto ja ymmärrys soveltuvista analyysi-, suunnittelu- ja tutkimus/kehittämistekniikoista ja -menetelmistä sekä niiden rajoituksista omalla erikoistumisalalla.

Mat1 Yhtälöt
Fys1 Voima ja liike
Mat2 Funktiot
Fys2 Energia
Mat3 Derivaatta ja integraali
Mat1 Tukiopinnot
Mat2 Tukiopinnot
Mat3 Tukiopinnot
Talousmatematiikka
Logistiikan fysiikka
Tilastot ja todennäköisyys
Uudet teknologiat
Hankinnan perusteet
Opinnäytetyön toteutus, AMK
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK
Tutkimukset ja tiedonhaku

Ammattikorkeakoulututkinnon suoritettuaan opiskelijalla on
- kyky tehdä kirjallisuushakuja sekä hyödyntää ja käyttää kriittisesti tieteellisiä tietokantoja ja muita soveltuvia tietolähteitä; kyky tehdä simulaatioita ja analyysejä teknisten ongelmien yksityiskohtaista tarkastelua ja tutkimusta varten
- kyky ja käytännön taidot suunnitella ja toteuttaa kokeellisia tutkimuksia, tulkita aineistoa ja tehdä siitä johtopäätöksiä
- kyky työskennellä laboratoriossa/työpajaympäristössä.

Osaajana kehittyminen
Degree Student Tutoring
Fys2 Energia
Mat3 Derivaatta ja integraali
Kehittämis- ja tutkimustoiminta
Opinnäytetyön suunnittelu, AMK
Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK
Opinnäytetyön toteutus, AMK
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK
Viestintä ja tiimityö

Ammattikorkeakoulututkinnon suoritettuaan opiskelijalla on
- kyky kommunikoida tehokkaasti informaatiosta, ideoista, ongelmista ja ratkaisuista insinööriyhteisössä
- kyky kommunikoida tehokkaasti informaatiosta, ideoista, ongelmista ja ratkaisuista laajemmin yhteiskunnassa
- kyky toimia tehokkaasti ja eettisesti kansallisessa ja kansainvälisessä kontekstissa
- kyky toimia tehokkaasti yksilönä ja tiimin jäsenenä sekä yrittäjänä
- kyky tehdä tehokkaasti yhteistyötä insinöörien ja muiden ammattiryhmien kanssa.

Osaajana kehittyminen
Degree Student Tutoring
Työelämän englanti
Työelämän ruotsi
Communication Skills for Working Life
JAMK InnoFlash
Yrittäjyys
Future Factory -projekti
Talousmatematiikka
ICT-valmiudet
Hankinnan perusteet
Logistiikan maailma
Hankintojen johtaminen
Kuljetusmuodot
Intralogistics
Hankintojen analysointi ja kehittäminen
Materiaalin ohjaus
Logistiikkatalous
Business Networks
Global Supply Chain
Kehittämis- ja tutkimustoiminta
Opinnäytetyön suunnittelu, AMK
Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK
Opinnäytetyön toteutus, AMK
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Harjoittelu 3
International Logistics
Luokittelemattomat
Matematiikkaan valmistavat opinnot
Kypsyysnäyte, AMK

Opintojen pakollisuus (AMK)

Pakollinen opintojakso
Osaajana kehittyminen
Työelämän englanti
Communication Skills for Working Life
JAMK InnoFlash
Yrittäjyys
Future Factory -projekti
Mat1 Yhtälöt
Fys1 Voima ja liike
Mat2 Funktiot
Fys2 Energia
Mat3 Derivaatta ja integraali
Talousmatematiikka
Logistiikan fysiikka
Optimointi
Tilastot ja todennäköisyys
Datan analysointi
ICT-valmiudet
Logistiikan tekninen piirustus ja CAD
Toiminnanohjausjärjestelmät
Uudet teknologiat
Tuotanto- ja materiaalitekniikka
Logistics Information Technology
Hankinnan perusteet
Logistiikan maailma
Hankintojen johtaminen
Kuljetusmuodot
Intralogistics
Hankintojen analysointi ja kehittäminen
Materiaalin ohjaus
Logistiikkatalous
Business Networks
Kehittämis- ja tutkimustoiminta
Opinnäytetyön suunnittelu, AMK
Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK
Opinnäytetyön toteutus, AMK
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK
Kypsyysnäyte, AMK
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Harjoittelu 3
Vaihtoehtoinen opintojakso
Työelämän ruotsi
Finnish 1
Logistics Simulations
Global Supply Chain
Sisälogistiikan johtaminen
Älykäs kuljettaminen
Transport Management Systems
Tuotannon johtaminen
Sustainability and Responsibility
Kiertotalouden materiaalivirrat
Kiertotalouden johtaminen
Sales and Marketing
Quality and Risk Management
Management of Organizations
Vapaasti valittava opintojakso
Degree Student Tutoring
Matematiikkaan valmistavat opinnot
Mat1 Tukiopinnot
Mat2 Tukiopinnot
Mat3 Tukiopinnot
International Logistics
Luokittelemattomat

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
TLP2022SS-1003
STUDENT WELLBEING IN STUDIES AND AT WORK

(Valitaan opintopisteitä: 10)

5 - 10
ZZPP0520 Osaajana kehittyminen 5
ZW00BM05 Degree Student Tutoring 3 - 5
TLP2022SS-1002
LANGUAGES AND COMMUNICATION STUDIES

(Valitaan opintopisteitä: 11)

11
ZZPC0220 Työelämän englanti 4
ZZPC0320 Työelämän ruotsi 4
ZWPC0420 Communication Skills for Working Life 3
ZWPC0820 Finnish 1 4
TLP2022SS-1001
FUTURE FACTORY

(Valitaan kaikki)

15
ZZPP0740 JAMK InnoFlash 2
ZZPP0750 Yrittäjyys 3
ZZPP0920 Future Factory -projekti 10
TLP2022SS-1005
BASIC ENGINEERING MATHEMATICS AND PHYSICS

(Valitaan kaikki)

15
TZLM1300 Mat1 Yhtälöt 3
TZLF1300 Fys1 Voima ja liike 3
TZLM2300 Mat2 Funktiot 3
TZLF2300 Fys2 Energia 3
TZLM3300 Mat3 Derivaatta ja integraali 3
TLP2022SS-1006
MATHEMATICS SUPPORT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 6)

0 - 6
TZMV0300 Matematiikkaan valmistavat opinnot 3
TZMV1100 Mat1 Tukiopinnot 1
TZMV2100 Mat2 Tukiopinnot 1
TZMV3100 Mat3 Tukiopinnot 1
TLP2022SS-1007
APPLYING MATHEMATICS AND NATURAL SCIENCES IN LOGISTICS

(Valitaan kaikki)

15
TZLM8300 Talousmatematiikka 3
TZLF7300 Logistiikan fysiikka 3
TZLM5300 Optimointi 3
TZVM6300 Tilastot ja todennäköisyys 3
TZLM7300 Datan analysointi 3
TLP2022SS-1008
TECHNOLOGY

(Valitaan kaikki)

28
ZZPP0420 ICT-valmiudet 3
TLTT2500 Logistiikan tekninen piirustus ja CAD 5
TLTT3500 Toiminnanohjausjärjestelmät 5
TLTT4500 Uudet teknologiat 5
TLTT5500 Tuotanto- ja materiaalitekniikka 5
TLTT6500 Logistics Information Technology 5
TLP2022SS-1009
PURCHASING AND LOGISTICS

(Valitaan kaikki)

45
TLLY2500 Hankinnan perusteet 5
TLLY1500 Logistiikan maailma 5
TLHH1500 Hankintojen johtaminen 5
TLLY4500 Kuljetusmuodot 5
TLLY5500 Intralogistics 5
TLHH2500 Hankintojen analysointi ja kehittäminen 5
TLLY6500 Materiaalin ohjaus 5
TLLY8500 Logistiikkatalous 5
TLHH3500 Business Networks 5
TLP2022SS-1010
LOGISTICS MANAGEMENT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30)

15 - 30
TELL1500 Logistics Simulations 5
TLLY7500 Global Supply Chain 5
TLSS1500 Sisälogistiikan johtaminen 5
TLKK2500 Älykäs kuljettaminen 5
TLKK3500 Transport Management Systems 5
TLLY9500 Tuotannon johtaminen 5
TLP2022SS-1011
CIRCULAR ECONOMY

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15
TLIK1500 Sustainability and Responsibility 5
TLIK2500 Kiertotalouden materiaalivirrat 5
TLIK3500 Kiertotalouden johtaminen 5
TLP2022SS-1012
BUSINESS MANAGEMENT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15
TLBC1500 Sales and Marketing 5
TLBC2500 Quality and Risk Management 5
TLBC3500 Management of Organizations 5
TLP2022SS-1004
RESEARCH-BASED DEVELOPMENT IN PRACTICE

(Valitaan kaikki)

20
ZZPP0620 Kehittämis- ja tutkimustoiminta 5
ZZ00BL91 Opinnäytetyön suunnittelu, AMK 3
ZZ00BL97 Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK 2
ZZ00BL92 Opinnäytetyön toteutus, AMK 6
ZZ00BL93 Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK 4
ZZOA0220 Kypsyysnäyte, AMK 0
TLP2022SS-1016
PRACTICAL TRAINING

(Valitaan kaikki)

30
TLZNW100 Harjoittelu 1 10
TLZNW200 Harjoittelu 2 10
TLZNW300 Harjoittelu 3 10
TLP2022SS-1017
ELECTIVE STUDIES

(Valitaan opintopisteitä: 11)

11
TLMV1320 International Logistics 3
INTEG2022
Talent Boost: Integration into Finland
0 - 35
ZW00BS75 Integration into the Finnish Society 2
HBIETE02 Creating Careers 1
HBIETE03 Team and Client - Multidisciplinary Business Project Course 5
BI00BB21 Finnish 2 5
BI00BB22 Finnish 3 5
BI00BB23 Suomi 4 5
BI00BO69 Suomi 5 5
BI00BB47 Each One Teach One 2 - 8
BITB001
Talent Boost: Viestitään suomeksi
0 - 15
BI00BT55 Kirjoita suomeksi 4
BI00BT57 Puhu suomeksi 2
BI00BT58 Kehitä kielioppia 2
BI00CJ87 Suomi 6 5
YHTYRI
Yhteiset yrittäjyysopinnot (AMK- ja YAMK-opiskelijalle)
0 - 23
ZZ00BC02 Ideasta yritykseksi 5
ZZ00BC03 Yrittäjävalmennus 8
ZYVZ0200 Unelmat+Inspiraatio! 3
ZZ00CQ16 Yrittäjyystarinoita 2
ZZ00CQ17 Valmiina yrittämään 3
ZZ00CQ18 Vuosi yrittäjänä 1 - 5
ZZ00CQ62 Yritystoimintaa kehittävät opinnot 1 - 5
TLP2022SS-1013
WORKING LIFE PROJECT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
TLP2022SS-1014
LOGISTICS STUDIES ABROAD

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
TLP2022SS-1015
OTHER LOGISTICS, TECHNOLOGY OR ECONOMICS STUDIES

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
TLP2022SS-1018
CAMPUSONLINE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
TLP2022SS-1019
EDUFUTURA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0