Siirry suoraan sisältöön

Bachelor's Degree Programme in Nursing: Full-time studies

Tunnus: SNS2021SS

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Sairaanhoitaja (AMK)

Laajuus:
210 op

Kesto:
3.5 vuotta (210 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2021

Opetuskieli:
englanti

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 Syksy 2021 Kevät 2022 Syksy 2022 Kevät 2023 Syksy 2023 Kevät 2024 Syksy 2024 1. / 2021 2. / 2022 3. / 2022 1. / 2022 2. / 2023 3. / 2023 1. / 2023 2. / 2024 3. / 2024 1. / 2024
SNS2021SS-1001
FUTURE FACTORY

(Valitaan opintopisteitä: 33)

10 - 33
ZZPP0750 Yrittäjyys 3 3 3 3
ZZPP0740 JAMK InnoFlash 2 2 2 2
ZZWZ0400 JAMK Pre-Incubator 5
ZZWZ0450 JAMK Incubator 8
ZZVZ0250 Demola Project 5
ZN00BB61 Future Factory project for nursing 5 5 5 2.5 2.5
SNS2021SS-1002
STUDENT WELLBEING IN STUDIES AND AT WORK

(Valitaan opintopisteitä: 10)

5 - 10
ZZPP0520 Osaajana kehittyminen 5 4 1 3 1 1 3 1 1
ZW00BM04 Exchange Student Tutoring 3 - 5
SNS2021SS-1003
RESEARCH-BASED DEVELOPMENT IN PRACTICE

(Valitaan kaikki )

20
ZZ00BL91 Opinnäytetyön suunnittelu, AMK 3
ZZ00BL97 Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK 2
ZZ00BL92 Opinnäytetyön toteutus, AMK 6
ZZ00BL93 Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK 4
ZZPP0620 Kehittämis- ja tutkimustoiminta 5 5 5 5
ZZOA0220 Kypsyysnäyte, AMK 0
SNS2021SS-1004
LANGUAGES AND COMMUNICATION STUDIES

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 11)

11
ZWPC0320 Swedish for Working Life 4 4 4 4
ZWPC0220 English for Working Life 4 4 4 4
ZWPC0420 Communication Skills for Working Life 3 3 3 3
ZWPC0820 Finnish 1 4 4 4 4
SNS2021SS-1005
MULTIDICIPLINARY STUDIES IN NURSING

(Valitaan kaikki )

22
SWNS2010 Pharmacology 4 3 1 2 1 1 2 1 1
SWNS2011 Anatomy and Physiology 5 5 3 2 3 2
SWNS2012 Medical Studies 5 4 1 2 2 1 2 2 1
SWNS2013 Clienthood and Service Systems in Social and Health Care 5 5 5 5
ZZPP0420 ICT-valmiudet 3 3 3 3
SNS2021SS-1006
BASICS OF NURSING

(Valitaan kaikki )

21
SWNS2014 Evidence Based Nursing 3 3 3 3
SWNS2015 Health Promotion 3 3 3 3
SWNS2016 Basics of Nursing 2 2 2 2
SWNS2017 Orientation Practice in Basics of Nursing 2 2 2 2
SWNS2018 Vaccinations 2 2 2 2
SWNS2019 Pharmacotherapy 3 2 1 2 1 2 1
SWNSW201 Basics of Nursing Practice 6 6 6 6
SNS2021SS-1007
MEDICAL NURSING

(Valitaan kaikki )

20
SWNS2031 Basics of medical nursing 4 4 4 4
SWNS2032 Medical and palliative nursing 5 5 5 5
SWNSW202 Orientation Practice in Medical Nursing 5 5 5 5
SWNSW203 Medical Nursing Practice 6 6 6 6
SNS2021SS-1008
ACUTE AND PERIOPERATIVE NURSING

(Valitaan kaikki )

20
SWNS2022 Acute and Perioperative Nursing 5 5 5 5
SWNSW204 Orientation Practice in Acute and Perioperative Nursing 3 3 3 3
SWNSW205 Practice in Perioperative Nursing 6 6 6 6
SWNSW206 Acute Nursing Practice 6 6 6 6
SNS2021SS-1009
GERONTOLOGICAL NURSING

(Valitaan kaikki )

10
SWNS2023 Gerontological Nursing 4 4 4 4
SWNSW207 Home Nursing Practice 6 6 6 6
SNS2021SS-1010
FAMILY AND COMMUNITY NURSING

(Valitaan kaikki )

15
SWNS2024 Maternity and Women´s Nursing 3 3 3 3
SWNS2025 Pediatric and Adolecent Nursing 3 3 3 3
SWNSW208 Orientation Practice in Family Nursing 3 3 3 3
SWNSW209 Pediatric Nursing Practice 6 6 6 6
SNS2021SS-1011
MENTAL HEALTH, ADDICTION AND CRISES NURSING

(Valitaan kaikki )

12
SWNS2026 Mental Health and Addiction Nursing 4 4 4 4
SW00BA26 Orientation Practice in Mental Health, Addiction and Crisis Nursing 2 2 2 2
SW00BA35 Mental Health and Addiction Nursing Practice 6 6 6 6
SNS2021SS-1012
NURSING IN DEVELOPING HEALTHCARE SETTINGS

(Valitaan kaikki )

14
SWNS2028 Clinical Examinations and Assessment of Care 5 5 5 5
SWNS2029 Cultural Nursing 3 3 3 3
SWNSW211 Outpatients Practice 6 6 6 6
SNS2021SS-1013
DEVELOPING NURSING EXPERTISE

(Valitaan kaikki )

25
SWNS2030 Working Life Skills and Team Leadership 5 5 5 5
SWNSW212 Deepening Nursing Practice 20 20 20 20
SNS2021SS-1016
COMPLEMENTARY SKILLS

(Valitaan opintopisteitä: 0)

0
SNS2021SS-1014
ELECTIVE STUDIES

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30)

0 - 30
SWZZ1550 Multicultural Work in Social and Healthcare Services 5 5 5 5
SWZZ3930 Sexual Health Promotion 5
SN00BB56 Finnish 2 for Nursing Students 5
SN00BB57 Finnish 3 for Nursing Students 5
SN00BB58 Suomi 4 sairaanhoitajaopiskelijoille 5
SN00BB59 Suomi 5 sairaanhoitajaopiskelijoille 5
SNS2021SS-1015
CAMPUSONLINE

(Valitaan kaikki )

0
SNS2021SS-1017
EDUFUTURA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
Yhteensä 210 64 60 45 30 34 30 30 30 15 30 30 34 27.5 2.5 30 30 0 15 30 0 30

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Opintojen tyyppi (AMK)

Ammattiopinnot
Pharmacology
Anatomy and Physiology
Medical Studies
Clienthood and Service Systems in Social and Health Care
Evidence Based Nursing
Health Promotion
Basics of Nursing
Vaccinations
Pharmacotherapy
Basics of medical nursing
Medical and palliative nursing
Acute and Perioperative Nursing
Gerontological Nursing
Maternity and Women´s Nursing
Pediatric and Adolecent Nursing
Mental Health and Addiction Nursing
Clinical Examinations and Assessment of Care
Cultural Nursing
Working Life Skills and Team Leadership
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu
Orientation Practice in Basics of Nursing
Basics of Nursing Practice
Orientation Practice in Medical Nursing
Medical Nursing Practice
Orientation Practice in Acute and Perioperative Nursing
Practice in Perioperative Nursing
Acute Nursing Practice
Home Nursing Practice
Orientation Practice in Family Nursing
Pediatric Nursing Practice
Orientation Practice in Mental Health, Addiction and Crisis Nursing
Mental Health and Addiction Nursing Practice
Outpatients Practice
Deepening Nursing Practice
Opinnäytetyö
Opinnäytetyön suunnittelu, AMK
Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK
Opinnäytetyön toteutus, AMK
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK
Kypsyysnäyte, AMK
Perusopinnot
Yrittäjyys
JAMK InnoFlash
Osaajana kehittyminen
Kehittämis- ja tutkimustoiminta
Swedish for Working Life
English for Working Life
Communication Skills for Working Life
Vapaasti valittavat opinnot
JAMK Pre-Incubator
JAMK Incubator
Demola Project
Exchange Student Tutoring
Multicultural Work in Social and Healthcare Services
Sexual Health Promotion
Finnish 2 for Nursing Students
Finnish 3 for Nursing Students
Suomi 4 sairaanhoitajaopiskelijoille
Suomi 5 sairaanhoitajaopiskelijoille
Luokittelemattomat
Future Factory project for nursing
Finnish 1
ICT-valmiudet

AMK: JAMKin yhteiset työelämäosaamiset 2020-2022

Eettinen osaaminen

Opiskelija
- toimii eettisesti työyhteisöissä ja verkostoissa
- soveltaa tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden periaatteita toiminnassaan ja edistää globaalia vastuullisuutta
- ymmärtää ja soveltaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita.

Opinnäytetyön suunnittelu, AMK
Opinnäytetyön toteutus, AMK
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK
Kehittämis- ja tutkimustoiminta
Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen

Opiskelija
- toimii sujuvasti työelämän vuorovaikutus- ja viestintätilanteissa
- hyödyntää erilaisia viestintämuotoja, -kanavia ja -ympäristöjä
- ottaa työssään huomioon alansa kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia
- toimii monikulttuurisessa ympäristössä ja osaa työskennellä kansainvälisesti omalla alallaan.

Demola Project
Osaajana kehittyminen
Exchange Student Tutoring
Opinnäytetyön suunnittelu, AMK
Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK
Opinnäytetyön toteutus, AMK
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK
Kehittämis- ja tutkimustoiminta
Kypsyysnäyte, AMK
Swedish for Working Life
English for Working Life
Communication Skills for Working Life
Acute and Perioperative Nursing
Gerontological Nursing
Pediatric and Adolecent Nursing
Mental Health and Addiction Nursing
Cultural Nursing
Deepening Nursing Practice
Multicultural Work in Social and Healthcare Services
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen

Opiskelija
- arvioi, kehittää ja tekee omaa osaamistaan näkyväksi jatkuvan oppimisen keinoin
- huolehtii opiskeluvalmiuksistaan ja ottaa vastuun omasta ja yhteisönsä osaamisen kehittymisestä sekä opitun jakamisesta
- hankkii, käsittelee, arvioi sekä soveltaa kriittisesti ja tarkoituksenmukaisesti oman alansa tietoa, periaatteita, teorioita ja menetelmiä
- arvioi ja hyödyntää digitaalisia ympäristö-jä ja työkaluja työtehtävissään.

Yrittäjyys
JAMK InnoFlash
Demola Project
Osaajana kehittyminen
Exchange Student Tutoring
Opinnäytetyön suunnittelu, AMK
Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK
Opinnäytetyön toteutus, AMK
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK
Kehittämis- ja tutkimustoiminta
Communication Skills for Working Life
Medical Studies
Evidence Based Nursing
Orientation Practice in Basics of Nursing
Orientation Practice in Mental Health, Addiction and Crisis Nursing
Outpatients Practice
Working Life Skills and Team Leadership
Multicultural Work in Social and Healthcare Services
Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen

Opiskelija
- kykenee työskentelemään itsenäisesti oman alansa asiantuntijatehtävissä tai yrittäjänä luoden verkostoja ja kumppanuuksia
- kykenee luovaan ongelmanratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen yhteisönsä kanssa
- ennakoi oman alansa tulevaisuutta ja toimintaympäristön muutoksia
- kykenee päätöksentekoon ennakoimat-tomissa tilanteissa ja erilaisissa toimintaympäristöissä
- saa valmiudet ja toimintatapoja ottaa vastuuta omasta ja yhteisönsä hyvinvoinnista.

Yrittäjyys
JAMK InnoFlash
JAMK Pre-Incubator
JAMK Incubator
Demola Project
Opinnäytetyön suunnittelu, AMK
Opinnäytetyön toteutus, AMK
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK
Swedish for Working Life
English for Working Life
Communication Skills for Working Life
Basics of Nursing Practice
Medical Nursing Practice
Practice in Perioperative Nursing
Acute Nursing Practice
Home Nursing Practice
Pediatric Nursing Practice
Mental Health and Addiction Nursing Practice
Outpatients Practice
Working Life Skills and Team Leadership
Deepening Nursing Practice
Luokittelemattomat
Future Factory project for nursing
Finnish 1
Pharmacology
Anatomy and Physiology
Clienthood and Service Systems in Social and Health Care
ICT-valmiudet
Health Promotion
Basics of Nursing
Vaccinations
Pharmacotherapy
Basics of medical nursing
Medical and palliative nursing
Orientation Practice in Medical Nursing
Orientation Practice in Acute and Perioperative Nursing
Maternity and Women´s Nursing
Orientation Practice in Family Nursing
Clinical Examinations and Assessment of Care
Sexual Health Promotion
Finnish 2 for Nursing Students
Finnish 3 for Nursing Students
Suomi 4 sairaanhoitajaopiskelijoille
Suomi 5 sairaanhoitajaopiskelijoille

AMK: Nursing 2020-2023

Clinical competence

Student
- identifies the need for client / patient care and plans, implements and evaluates client-centered care in a variety of specialist areas in collaboration with client / patient, close relatives and other social and health professionals
- masters evidence based essential nursing skills in a variety of specialist areas as part of holistic client / patient care
- applies the supporting multidisciplinary sciences in planning, implementing and assessing nursing.

Pharmacology
Anatomy and Physiology
Medical Studies
Orientation Practice in Basics of Nursing
Vaccinations
Pharmacotherapy
Basics of Nursing Practice
Orientation Practice in Medical Nursing
Medical Nursing Practice
Orientation Practice in Acute and Perioperative Nursing
Practice in Perioperative Nursing
Acute Nursing Practice
Home Nursing Practice
Maternity and Women´s Nursing
Orientation Practice in Family Nursing
Pediatric Nursing Practice
Orientation Practice in Mental Health, Addiction and Crisis Nursing
Mental Health and Addiction Nursing Practice
Clinical Examinations and Assessment of Care
Outpatients Practice
Working Life Skills and Team Leadership
Deepening Nursing Practice
Ethical competence in nursing

Student
- acts professionally in communities and networks and promotes the community’s goals and activities
- is able to work in accordance with the values, ethical principles and guidelines of nursing and can evaluate their implementation in daily work
- has adopted professional identity as a nurse and is committed to the principles of the profession
- is able to work in a nursing role as an expert and carry the consequences of their work
- applies the principles of equality and parity in their activities
- designs and implements client-oriented, sustainable development solutions that are economically viable
- able to work in accordance with applicable legislation and information management
- ability to intervene in unprofessional work.

Kehittämis- ja tutkimustoiminta
Clienthood and Service Systems in Social and Health Care
Evidence Based Nursing
Basics of Nursing
Basics of Nursing Practice
Orientation Practice in Medical Nursing
Medical Nursing Practice
Practice in Perioperative Nursing
Gerontological Nursing
Mental Health and Addiction Nursing Practice
Outpatients Practice
Evidence based nursing and decision making competence

Student
- identifies the need and commits to implementation to evidence-based nursing
- applies evidence-based information to the planning, delivery and evaluation of nursing care
- promotes evidence-based nursing practices in their area of responsibility
- compares multidisciplinary data to support clinical decision-making and draw evidence-based conclusions
- applies critical and ethical open science principles in information acquisition and processing.

Clienthood and Service Systems in Social and Health Care
Evidence Based Nursing
Basics of Nursing
Pharmacotherapy
Basics of medical nursing
Medical and palliative nursing
Acute and Perioperative Nursing
Orientation Practice in Acute and Perioperative Nursing
Gerontological Nursing
Home Nursing Practice
Pediatric and Adolecent Nursing
Mental Health and Addiction Nursing
Clinical Examinations and Assessment of Care
Deepening Nursing Practice
Guidance and interaction competence

Student
- assesses the client's / patient's needs and resources and identify their own responsibilities in counseling planning and support for self-care
- is able to plan, implement and evaluate individual and group counseling with client / patient, relatives and others using patient-centered instruction and guidance
- is able to design, implement and evaluate evidence-based guidance for client / patient engagement and self-care
- masters the customer / patient care path and knows the basics of service system guidance.

Clienthood and Service Systems in Social and Health Care
Health Promotion
Basics of Nursing Practice
Medical Nursing Practice
Acute Nursing Practice
Orientation Practice in Family Nursing
Pediatric Nursing Practice
Mental Health and Addiction Nursing Practice
Clinical Examinations and Assessment of Care
Cultural Nursing
Health promotion competence

Student
- applies health promotion theories and current research knowledge used in nursing
- is able to plan, implement, evaluate, and develop evidence-based health and functional ability interventions for individuals, groups, and communities, together with, and in multidisciplinary collaboration
- supports the recognition and empowerment of clients / patients' own resources
- identifies and evaluates clients / patients' health risk factors and is able to target early support to those in need
- identifies existing and emerging national and global health threats and integrate them into client / patient health promotion
- promotes global responsibility.

Health Promotion
Vaccinations
Medical and palliative nursing
Orientation Practice in Medical Nursing
Practice in Perioperative Nursing
Home Nursing Practice
Maternity and Women´s Nursing
Pediatric and Adolecent Nursing
Orientation Practice in Family Nursing
Mental Health and Addiction Nursing Practice
Outpatients Practice
Multicultural Work in Social and Healthcare Services
Patient safety and quality assurance competence

Student
- masters the key knowledge base for patient and client safety and understands the importance of communication in ensuring patient safety
- detects and prevents incidents, and acts appropriately when patient safety is compromised
- recognizes and assesses the quality of nursing care and participates in ensuring and developing the quality of nursing care and services
- participates in ensuring and developing the quality of nursing care
- is able to guide students and colleagues and take responsibility for leading a team
- is able to work in a cost-conscious manner, with due regard for the environment and the principles of sustainable development.

Pharmacology
Basics of Nursing
Basics of medical nursing
Acute and Perioperative Nursing
Practice in Perioperative Nursing
Acute Nursing Practice
Pediatric Nursing Practice
Clinical Examinations and Assessment of Care
Deepening Nursing Practice
Luokittelemattomat
Yrittäjyys
JAMK InnoFlash
JAMK Pre-Incubator
JAMK Incubator
Demola Project
Future Factory project for nursing
Osaajana kehittyminen
Exchange Student Tutoring
Opinnäytetyön suunnittelu, AMK
Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK
Opinnäytetyön toteutus, AMK
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK
Kypsyysnäyte, AMK
Swedish for Working Life
English for Working Life
Communication Skills for Working Life
Finnish 1
ICT-valmiudet
Sexual Health Promotion
Finnish 2 for Nursing Students
Finnish 3 for Nursing Students
Suomi 4 sairaanhoitajaopiskelijoille
Suomi 5 sairaanhoitajaopiskelijoille

AMK: Sosiaali- ja terveysalan yhteinen osaaminen 2020-2024

Sosiaali- ja terveysalan asiakkuusosaaminen

Opiskelija
- arvostaa asiakkasta/potilasa ja kohtaa hänet yksilöllisesti oman elämänsä ja kulttuurinsa asiantuntijana ja aktiivisena toimijana
- osaa edistää asiakkaan/potilaan osallisuutta ja toimijuutta
- osaa luoda tavoitteellisen asiakkaan osallisuutta ja voimavaroja tukevan ammatillisen vuorovaikutus- ja yhteistyösuhteen
- ymmärtää sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tuottamisen tavat sekä ohjauksen ja valvonnan Suomessa ja EU- ja ETA-alueella.

Anatomy and Physiology
Medical Studies
Clienthood and Service Systems in Social and Health Care
Health Promotion
Orientation Practice in Basics of Nursing
Vaccinations
Medical and palliative nursing
Gerontological Nursing
Maternity and Women´s Nursing
Pediatric and Adolecent Nursing
Mental Health and Addiction Nursing
Luokittelemattomat
Yrittäjyys
JAMK InnoFlash
JAMK Pre-Incubator
JAMK Incubator
Demola Project
Future Factory project for nursing
Osaajana kehittyminen
Exchange Student Tutoring
Opinnäytetyön suunnittelu, AMK
Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK
Opinnäytetyön toteutus, AMK
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK
Kehittämis- ja tutkimustoiminta
Kypsyysnäyte, AMK
Swedish for Working Life
English for Working Life
Communication Skills for Working Life
Finnish 1
Pharmacology
ICT-valmiudet
Evidence Based Nursing
Basics of Nursing
Pharmacotherapy
Basics of Nursing Practice
Basics of medical nursing
Orientation Practice in Medical Nursing
Medical Nursing Practice
Acute and Perioperative Nursing
Orientation Practice in Acute and Perioperative Nursing
Practice in Perioperative Nursing
Acute Nursing Practice
Home Nursing Practice
Orientation Practice in Family Nursing
Pediatric Nursing Practice
Orientation Practice in Mental Health, Addiction and Crisis Nursing
Mental Health and Addiction Nursing Practice
Clinical Examinations and Assessment of Care
Cultural Nursing
Outpatients Practice
Working Life Skills and Team Leadership
Deepening Nursing Practice
Multicultural Work in Social and Healthcare Services
Sexual Health Promotion
Finnish 2 for Nursing Students
Finnish 3 for Nursing Students
Suomi 4 sairaanhoitajaopiskelijoille
Suomi 5 sairaanhoitajaopiskelijoille

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
SNS2021SS-1001
FUTURE FACTORY

(Valitaan opintopisteitä: 33)

10 - 33
ZZPP0750 Yrittäjyys 3
ZZPP0740 JAMK InnoFlash 2
ZZWZ0400 JAMK Pre-Incubator 5
ZZWZ0450 JAMK Incubator 8
ZZVZ0250 Demola Project 5
ZN00BB61 Future Factory project for nursing 5
SNS2021SS-1002
STUDENT WELLBEING IN STUDIES AND AT WORK

(Valitaan opintopisteitä: 10)

5 - 10
ZZPP0520 Osaajana kehittyminen 5
ZW00BM04 Exchange Student Tutoring 3 - 5
SNS2021SS-1003
RESEARCH-BASED DEVELOPMENT IN PRACTICE

(Valitaan kaikki)

20
ZZ00BL91 Opinnäytetyön suunnittelu, AMK 3
ZZ00BL97 Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK 2
ZZ00BL92 Opinnäytetyön toteutus, AMK 6
ZZ00BL93 Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK 4
ZZPP0620 Kehittämis- ja tutkimustoiminta 5
ZZOA0220 Kypsyysnäyte, AMK 0
SNS2021SS-1004
LANGUAGES AND COMMUNICATION STUDIES

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 11)

11
ZWPC0320 Swedish for Working Life 4
ZWPC0220 English for Working Life 4
ZWPC0420 Communication Skills for Working Life 3
ZWPC0820 Finnish 1 4
SNS2021SS-1005
MULTIDICIPLINARY STUDIES IN NURSING

(Valitaan kaikki)

22
SWNS2010 Pharmacology 4
SWNS2011 Anatomy and Physiology 5
SWNS2012 Medical Studies 5
SWNS2013 Clienthood and Service Systems in Social and Health Care 5
ZZPP0420 ICT-valmiudet 3
SNS2021SS-1006
BASICS OF NURSING

(Valitaan kaikki)

21
SWNS2014 Evidence Based Nursing 3
SWNS2015 Health Promotion 3
SWNS2016 Basics of Nursing 2
SWNS2017 Orientation Practice in Basics of Nursing 2
SWNS2018 Vaccinations 2
SWNS2019 Pharmacotherapy 3
SWNSW201 Basics of Nursing Practice 6
SNS2021SS-1007
MEDICAL NURSING

(Valitaan kaikki)

20
SWNS2031 Basics of medical nursing 4
SWNS2032 Medical and palliative nursing 5
SWNSW202 Orientation Practice in Medical Nursing 5
SWNSW203 Medical Nursing Practice 6
SNS2021SS-1008
ACUTE AND PERIOPERATIVE NURSING

(Valitaan kaikki)

20
SWNS2022 Acute and Perioperative Nursing 5
SWNSW204 Orientation Practice in Acute and Perioperative Nursing 3
SWNSW205 Practice in Perioperative Nursing 6
SWNSW206 Acute Nursing Practice 6
SNS2021SS-1009
GERONTOLOGICAL NURSING

(Valitaan kaikki)

10
SWNS2023 Gerontological Nursing 4
SWNSW207 Home Nursing Practice 6
SNS2021SS-1010
FAMILY AND COMMUNITY NURSING

(Valitaan kaikki)

15
SWNS2024 Maternity and Women´s Nursing 3
SWNS2025 Pediatric and Adolecent Nursing 3
SWNSW208 Orientation Practice in Family Nursing 3
SWNSW209 Pediatric Nursing Practice 6
SNS2021SS-1011
MENTAL HEALTH, ADDICTION AND CRISES NURSING

(Valitaan kaikki)

12
SWNS2026 Mental Health and Addiction Nursing 4
SW00BA26 Orientation Practice in Mental Health, Addiction and Crisis Nursing 2
SW00BA35 Mental Health and Addiction Nursing Practice 6
SNS2021SS-1012
NURSING IN DEVELOPING HEALTHCARE SETTINGS

(Valitaan kaikki)

14
SWNS2028 Clinical Examinations and Assessment of Care 5
SWNS2029 Cultural Nursing 3
SWNSW211 Outpatients Practice 6
SNS2021SS-1013
DEVELOPING NURSING EXPERTISE

(Valitaan kaikki)

25
SWNS2030 Working Life Skills and Team Leadership 5
SWNSW212 Deepening Nursing Practice 20
SNS2021SS-1016
COMPLEMENTARY SKILLS

(Valitaan opintopisteitä: 0)

0
SNS2021SS-1014
ELECTIVE STUDIES

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30)

0 - 30
SWZZ1550 Multicultural Work in Social and Healthcare Services 5
SWZZ3930 Sexual Health Promotion 5
SN00BB56 Finnish 2 for Nursing Students 5
SN00BB57 Finnish 3 for Nursing Students 5
SN00BB58 Suomi 4 sairaanhoitajaopiskelijoille 5
SN00BB59 Suomi 5 sairaanhoitajaopiskelijoille 5
SNS2021SS-1015
CAMPUSONLINE

(Valitaan kaikki)

0
SNS2021SS-1017
EDUFUTURA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0