Siirry suoraan sisältöön

Instrumenttiopetus ja ryhmänohjaus: Päivä- ja monimuotototeutus

Tunnus: KPI2024SS

Tutkinto:
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Musiikkipedagogi (AMK)

Laajuus:
240 op

Kesto:
4 vuotta (240 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2024

Opetuskieli:
suomi

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2024-2025 2025-2026 2026-2027 2027-2028 Syksy 2024 Kevät 2025 Syksy 2025 Kevät 2026 Syksy 2026 Kevät 2027 Syksy 2027 Kevät 2028 1. / 2024 2. / 2025 3. / 2025 1. / 2025 2. / 2026 3. / 2026 1. / 2026 2. / 2027 3. / 2027 1. / 2027 2. / 2028 3. / 2028
KPI2024SS-1031
TYÖELÄMÄVALMIUDET

(Valitaan kaikki )

8
ZZ00CB57 Minä korkeakouluopiskelijana 2 2 2 2
ZZ00CB58 Tiedonhankinta ja raportointi 1 1 1 1
ZZ00CB59 Urasuunnittelu- ja työelämätaidot 2 1 1 1 1 1 1
ZZ00CB60 ICT-valmiudet 3 3 3 3
KPI2024SS-1033
KIELET JA VIESTINTÄ

(Valitaan kaikki )

11
ZZ00CD00 Työelämän englanti 4 4 4 4
ZZ00CD01 Työelämän ruotsi 4 4 4 4
ZZ00CD02 Työelämän viestintä 3 3 3 3
KPI2024SS-1032
JAMK FUTURE FACTORY

(Valitaan kaikki )

15
ZZ00CD13 Kestävän kehityksen perusteet 1 1 1 1
ZZ00CK91 InnoFlash 2 2 2 2
ZZ00CK90 Yrittäjyys 3 3 3 3
ZZ00CD11 Työelämäprojekti 9 4 5 1 3 5 1 3 5
KPI2024SS-1003
KEHITTÄMISTOIMINTA JA OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki )

20
ZZ00CK89 Kehittämis- ja tutkimustoiminta 5 5 5 5
ZZ00BL91 Opinnäytetyön suunnittelu, AMK 3 3 3 3
ZZ00BL97 Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK 2 2 2 2
ZZ00BL92 Opinnäytetyön toteutus, AMK 6 6 6 6
ZZ00BL93 Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK 4 4 4 4
ZZOA0220 Kypsyysnäyte, AMK 0
VAIHTOEHTOISET MUSIIKIN HAHMOTTAMISEN OPINNOT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20)

16 - 20
KPI2024SS-1005
MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN (POP/JAZZ)

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20)

0 - 20
KP00BA47 Musiikin kuuleminen 1 (pop/jazz) 5 5 2.5 2.5 2.5 2.5
KP00BA48 Musiikin kuuleminen 2 (pop/jazz) 5 5 2.5 2.5 2.5 2.5
KP00BA49 Musiikin lukeminen 1 (pop/jazz) 5 5 2.5 2.5 2.5 2.5
KP00BA50 Musiikin lukeminen 2 (pop/jazz) 5 5 2.5 2.5 2.5 2.5
KPI2024SS-1006
MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN (KLASSINEN)

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 16)

0 - 16
KP00BA53 Musiikin hahmottaminen 1 (klassinen) 9 9 4.5 4.5 4.5 4.5
KP00BA54 Musiikin hahmottaminen 2 (klassinen) 7 7 3.5 3.5 3.5 3.5
VAIHTOEHTOISET MUSIIKIN LUOVAN TUOTTAMISEN OPINNOT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 14)

10 - 14
KPI2024SS-1035
MUSIIKIN LUOVA TUOTTAMINEN (POP/JAZZ)

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

0 - 10
KP00BA55 Musiikin kirjoittaminen 1 (pop/jazz) 5 5 2.5 2.5 2.5 2.5
KP00BA56 Musiikin kirjoittaminen 2 (pop/jazz) 5 5 2.5 2.5 2.5 2.5
KPI2024SS-1036
MUSIIKIN LUOVA TUOTTAMINEN (KLASSINEN)

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 14)

0 - 14
KP00BA57 Musiikin kirjoittaminen 1 (klassinen) 5 5 2.5 2.5 2.5 2.5
KP00BA58 Musiikin kirjoittaminen 2 (klassinen) 9 9 4.5 4.5 4.5 4.5
KPI2024SS-1026
YHTEISET INSTRUMENTTIOPINNOT

(Valitaan kaikki )

15
KP00CC68 Pääinstrumentti 1 10 10 4.5 5.5 4.5 5.5
KP00BA64 Säestystaidot 5 5 2.5 2.5 2.5 2.5
VAIHTOEHTOISET INSTRUMENTTIOPINNOT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 40)

40
KPI2024SS-1027
INSTRUMENTTIOPINNOT B

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 40)

0 - 40
KP00CC69 Pääinstrumentti B 2 15 15 7.5 7.5 7.5 7.5
KP00CC70 Pääinstrumentti B 3 10 10 5 5 5 5
KP00CC71 Pääinstrumentti B 4 15 15 7.5 7.5 7.5 7.5
KPI2024SS-1028
INSTRUMENTTIOPINNOT C

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 40)

0 - 40
KP00CC72 Pääinstrumentti C 2 10 10 5 5 5 5
KP00CC73 Pääinstrumentti C 3 10 10 5 5 5 5
KP00CC74 Pääinstrumentti C 4 10 10 5 5 5 5
KP00BA69 Sivuinstrumentti 1 5 5 2.5 2.5 2.5 2.5
KP00BA70 Sivuinstrumentti 2 5 5 2.5 2.5 2.5 2.5
KPI2024SS-1029
YHTEISMUSISOINTI

(Valitaan kaikki )

20
KP00CC75 Yhteismusisointi 1 5 5 2.5 2.5 2.5 2.5
KP00CC76 Yhteismusisointi 2 5 5 2.5 2.5 2.5 2.5
KP00CC77 Yhteismusisointi 3 5 5 2.5 2.5 2.5 2.5
KP00CC78 Yhteismusisointi 4 5 5 2.5 2.5 2.5 2.5
KPI2024SS-1030
YHTEISET PEDAGOGISET OPINNOT

(Valitaan kaikki )

35
KP00BA80 Instrumenttipedagogiikka 1 5 5 2.5 2.5 2.5 2.5
KP00BA59 Improvisoinnin ja säveltämisen perusteet ja pedagogiikka 5 5 2.5 2.5 2.5 2.5
KP00BA74 Musiikkikasvatuksen perusteet 5 5 5 5
KP00BA75 Opettaminen ammattina 5 5 5 5
KP00BA76 Oppiminen ja opetussuunnitelmat 5 5 5 5
KP00BA77 Ohjaus ja arviointi 5 5 5 5
KP00BA78 Opettaja oman työnsä kehittäjänä 5 5 2.5 2.5 2.5 2.5
KPI2024SS-1014
MUSIIKIN YKSILÖ- JA RYHMÄPEDAGOGIIKKA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 35)

5 - 35
KP00BA81 Instrumenttipedagogiikka 2 5 5 2.5 2.5 2.5 2.5
KP00CC79 Pienryhmäpedagogiikka 5 5 2.5 2.5 2.5 2.5
KP00BA83 Musiikin perusteiden pedagogiikka 5 5 2.5 2.5 2.5 2.5
KP00CC80 Kulttuurihyvinvointiprojekti 5 5 2.5 2.5 2.5 2.5
KP00CC81 Musiikinjohtamisen perusteet 5 5 2.5 2.5 2.5 2.5
KP00CC82 Kuoronjohto 5 5 2.5 2.5 2.5 2.5
KP00CC83 Orkesterinjohto 5 5 2.5 2.5 2.5 2.5
KPI2024SS-1018
HARJOITTELU

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30)

30
KP00BB17 Pedagoginen harjoittelu 0 - 30 6 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
KP00BB18 Muusikon harjoittelu 0 - 30 3 6 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
KPI2024SS-1019
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 11)

11
ZZHYVIN
Opiskelija- ja työhyvinvointi (AMK-opiskelijalle)

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 57)

0 - 57
SZZZ1910 Opiskelijan hyvinvointi ja elämäntaidot 2
ZS00CJ12 Life Balance - Tasapainoa elämään 5
BI00BB51 Sujuvuutta opiskeluun, opiskelukirjoittaminen 2
BI00BB52 Sujuvuutta opiskeluun, opiskelutekniikat 2
BI00BB50 Sujuvuutta opiskeluun, kielenhuollon kertaus 1
ZZ00CM49 Mentorointi 3 - 5
ZZ00BM06 Opiskelijatutorointi 3 - 5
ZZ00BM07 Monimuototutorointi 3 - 5
ZW00BM05 Degree Student Tutoring 3 - 5
ZW00BM04 Exchange Student Tutoring 3 - 5
ZZAJ0100 Opiskelija aktiivina JAMKissa 5 - 15
ZZ00BP80 Buustia urallesi! Urasuunnittelu- ja työelämävalmiudet 2
YHTYRI
Yhteiset yrittäjyysopinnot (AMK- ja YAMK-opiskelijalle)

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 23)

0 - 23
ZZ00BC02 Ideasta yritykseksi 5
ZZ00BC03 Yrittäjävalmennus 8
ZYVZ0200 Unelmat+Inspiraatio! 3
ZZ00CQ16 Yrittäjyystarinoita 2
ZZ00CQ17 Valmiina yrittämään 3
ZZ00CQ18 Vuosi yrittäjänä 1 - 5
ZZ00CQ62 Yritystoimintaa kehittävät opinnot 1 - 5
KPI2024SS-1021
EDUFUTURA-OPINNOT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
KPI2024SS-1020
EUDRES-OPINNOT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
Yhteensä 240 76 97 87 69 37.5 38.5 50.5 46.5 43 44 38 31 37.5 38.5 0 50.5 46.5 0 43 44 0 38 31 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Opintojen tyyppi (AMK)

Ammattiopinnot
Työelämäprojekti
Musiikin kuuleminen 1 (pop/jazz)
Musiikin kuuleminen 2 (pop/jazz)
Musiikin lukeminen 1 (pop/jazz)
Musiikin lukeminen 2 (pop/jazz)
Musiikin hahmottaminen 1 (klassinen)
Musiikin hahmottaminen 2 (klassinen)
Musiikin kirjoittaminen 1 (pop/jazz)
Musiikin kirjoittaminen 2 (pop/jazz)
Musiikin kirjoittaminen 1 (klassinen)
Musiikin kirjoittaminen 2 (klassinen)
Pääinstrumentti 1
Säestystaidot
Pääinstrumentti B 2
Pääinstrumentti B 3
Pääinstrumentti B 4
Pääinstrumentti C 2
Pääinstrumentti C 3
Pääinstrumentti C 4
Sivuinstrumentti 1
Sivuinstrumentti 2
Yhteismusisointi 1
Yhteismusisointi 2
Yhteismusisointi 3
Yhteismusisointi 4
Instrumenttipedagogiikka 1
Improvisoinnin ja säveltämisen perusteet ja pedagogiikka
Musiikkikasvatuksen perusteet
Opettaminen ammattina
Oppiminen ja opetussuunnitelmat
Ohjaus ja arviointi
Opettaja oman työnsä kehittäjänä
Instrumenttipedagogiikka 2
Pienryhmäpedagogiikka
Musiikin perusteiden pedagogiikka
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu
Pedagoginen harjoittelu
Muusikon harjoittelu
Opinnäytetyö
Opinnäytetyön suunnittelu, AMK
Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK
Opinnäytetyön toteutus, AMK
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK
Kypsyysnäyte, AMK
Perusopinnot
Minä korkeakouluopiskelijana
Tiedonhankinta ja raportointi
Urasuunnittelu- ja työelämätaidot
ICT-valmiudet
Työelämän englanti
Työelämän ruotsi
Työelämän viestintä
Kestävän kehityksen perusteet
InnoFlash
Yrittäjyys
Kehittämis- ja tutkimustoiminta
Vapaasti valittavat opinnot
Kulttuurihyvinvointiprojekti
Musiikinjohtamisen perusteet
Kuoronjohto
Orkesterinjohto
Luokittelemattomat

AMK: Yhteiset osaamiset 2023-2025

Eettisyys

Valmistuva opiskelija toimii ammattialan eettisten periaatteiden ja arvojen mukaisesti huomioiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteet.
- kykenee vastaamaan omasta toiminnastaan ja sen seurauksista ja reflektoimaan niitä alansa ammattieettisten periaatteiden ja arvojen mukaisesti.
- ottaa toiset huomioon ja edistää tasa‐arvoisuutta ja yhdenvertaisuutta.
- huomioi toiminnassaan moninaisuuden ja saavutettavuuden toteutumista.
- ymmärtää hyvän tieteellisen käytännön periaatteet ja toimii niiden mukaisesti.
- kykenee eettisiin arvoihin perustuvaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Minä korkeakouluopiskelijana
Tiedonhankinta ja raportointi
Urasuunnittelu- ja työelämätaidot
ICT-valmiudet
Työelämän englanti
Työelämän ruotsi
Työelämän viestintä
Kestävän kehityksen perusteet
Työelämäprojekti
Kehittämis- ja tutkimustoiminta
Opinnäytetyön suunnittelu, AMK
Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK
Opinnäytetyön toteutus, AMK
Kypsyysnäyte, AMK
Instrumenttipedagogiikka 1
Improvisoinnin ja säveltämisen perusteet ja pedagogiikka
Musiikkikasvatuksen perusteet
Opettaminen ammattina
Oppiminen ja opetussuunnitelmat
Ohjaus ja arviointi
Opettaja oman työnsä kehittäjänä
Instrumenttipedagogiikka 2
Pienryhmäpedagogiikka
Musiikin perusteiden pedagogiikka
Kulttuurihyvinvointiprojekti
Pedagoginen harjoittelu
Ennakoiva kehittäminen

Valmistuva opiskelija osaa kehittää oman alan tulevaisuutta ennakoivia ratkaisuja soveltaen olemassa olevaa tietoa sekä tutkimus-ja kehittämismenetelmiä.
− ratkaisee ongelmatilanteita luovasti ja uudistaa toimintatapoja yhdessä muiden kanssa.
− osaa työskennellä projekteissa yhteistyössä eri alojen toimijoiden kanssa.
− osaa soveltaa kehittämisessä alan olemassa olevaa tietoa ja hyödyntää tutkimus- ja kehittämismenetelmiä.
− osaa etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja oman alansa tulevaisuutta ennakoiden.

Kestävän kehityksen perusteet
InnoFlash
Yrittäjyys
Työelämäprojekti
Kehittämis- ja tutkimustoiminta
Opinnäytetyön suunnittelu, AMK
Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK
Opinnäytetyön toteutus, AMK
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK
Kypsyysnäyte, AMK
Pääinstrumentti 1
Pääinstrumentti B 2
Pääinstrumentti B 3
Pääinstrumentti B 4
Pääinstrumentti C 2
Pääinstrumentti C 3
Pääinstrumentti C 4
Yhteismusisointi 1
Yhteismusisointi 2
Yhteismusisointi 3
Yhteismusisointi 4
Instrumenttipedagogiikka 1
Opettaja oman työnsä kehittäjänä
Instrumenttipedagogiikka 2
Pienryhmäpedagogiikka
Musiikin perusteiden pedagogiikka
Kulttuurihyvinvointiprojekti
Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus

Valmistuva opiskelija osaa toimia monikulttuurisissa ja kansainvälisissä toimintaympäristöissä ja verkostoissa.
- tuntee oman kulttuuritaustansa vaikutuksia toimintaansa ja osaa kehittää monikulttuurisuutta huomioivia toimintatapoja työyhteisössään.
- osaa seurata ja hyödyntää oman alansa kansainvälistä kehitystä työssään.
- kykenee kansainväliseen viestintään työtehtävissään.

Minä korkeakouluopiskelijana
Urasuunnittelu- ja työelämätaidot
Työelämän englanti
Työelämän ruotsi
Kestävä kehitys

Valmistuva opiskelija tuntee kestävän kehityksen periaatteet, edistää niiden toteutumista sekä toimii vastuullisesti ammattilaisena ja yhteiskunnan jäsenenä.
- osaa käyttää omaan alaansa liittyvää tietoa kestävien ratkaisujen ja toimintamallien etsimiseen, käyttöönottamiseen ja vakiinnuttamiseen.
- ymmärtää kestävyyshaasteita, niiden keskinäisiä riippuvuuksia sekä asioiden ja ongelmien monia näkökulmia.

Työelämän viestintä
Kestävän kehityksen perusteet
Musiikin kuuleminen 2 (pop/jazz)
Musiikin kirjoittaminen 2 (klassinen)
Pääinstrumentti B 4
Pääinstrumentti C 4
Opettaminen ammattina
Oppiminen ja opetussuunnitelmat
Ohjaus ja arviointi
Opettaja oman työnsä kehittäjänä
Kulttuurihyvinvointiprojekti
Muusikon harjoittelu
Oppimaan oppiminen

Valmistuva opiskelija tunnistaa osaamisensa ja oppimistapojensa vahvuuksia ja kehityskohteita sekä hyödyntää oppimisessaan yhteisöllisyyden ja digitalisaation mahdollisuuksia.
- arvioi ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan erilaisissa oppimisympäristöissä.
- osaa hankkia, kriittisesti arvioida sekä tarkoituksenmukaisesti soveltaa oman alansa kansallista ja kansainvälistä tietoperustaa ja käytäntöjä.
- ottaa vastuuta myös ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta.

Minä korkeakouluopiskelijana
Tiedonhankinta ja raportointi
Urasuunnittelu- ja työelämätaidot
ICT-valmiudet
Työelämän englanti
Työelämän ruotsi
Työelämän viestintä
InnoFlash
Yrittäjyys
Kehittämis- ja tutkimustoiminta
Opinnäytetyön suunnittelu, AMK
Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK
Opinnäytetyön toteutus, AMK
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK
Kypsyysnäyte, AMK
Musiikin kuuleminen 1 (pop/jazz)
Musiikin kuuleminen 2 (pop/jazz)
Musiikin lukeminen 1 (pop/jazz)
Musiikin lukeminen 2 (pop/jazz)
Musiikin hahmottaminen 1 (klassinen)
Musiikin hahmottaminen 2 (klassinen)
Musiikin kirjoittaminen 1 (pop/jazz)
Musiikin kirjoittaminen 2 (pop/jazz)
Musiikin kirjoittaminen 1 (klassinen)
Musiikin kirjoittaminen 2 (klassinen)
Pääinstrumentti 1
Säestystaidot
Pääinstrumentti B 2
Pääinstrumentti B 3
Pääinstrumentti B 4
Pääinstrumentti C 2
Pääinstrumentti C 3
Pääinstrumentti C 4
Sivuinstrumentti 1
Sivuinstrumentti 2
Yhteismusisointi 1
Yhteismusisointi 2
Yhteismusisointi 3
Yhteismusisointi 4
Instrumenttipedagogiikka 1
Improvisoinnin ja säveltämisen perusteet ja pedagogiikka
Musiikkikasvatuksen perusteet
Opettaminen ammattina
Oppiminen ja opetussuunnitelmat
Ohjaus ja arviointi
Opettaja oman työnsä kehittäjänä
Instrumenttipedagogiikka 2
Pienryhmäpedagogiikka
Musiikin perusteiden pedagogiikka
Kulttuurihyvinvointiprojekti
Musiikinjohtamisen perusteet
Kuoronjohto
Orkesterinjohto
Työelämässä toimiminen

Valmistuva opiskelija omaa monipuoliset työelämävalmiudet ja osaa toimia alansa työyhteisöissä.
- osaa toimia rakentavasti työyhteisössä ja edistää omaa ja työyhteisön hyvinvointia.
- osaa toimia ammatillisesti työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa.
- hyödyntää teknologian ja digitalisaation tuomia mahdollisuuksia omassa työssään.
- ymmärtää muuttuvan työelämän kompleksisuuden ja omaa resilienssiä muuttuvissa työelämän tilanteissa.
- omaa valmiudet yrittäjämäiseen toimintatapaan.

Urasuunnittelu- ja työelämätaidot
ICT-valmiudet
Työelämän englanti
Työelämän ruotsi
Työelämän viestintä
InnoFlash
Yrittäjyys
Työelämäprojekti
Kehittämis- ja tutkimustoiminta
Opinnäytetyön suunnittelu, AMK
Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK
Opinnäytetyön toteutus, AMK
Kypsyysnäyte, AMK
Musiikin kuuleminen 2 (pop/jazz)
Musiikin kirjoittaminen 2 (pop/jazz)
Musiikin kirjoittaminen 1 (klassinen)
Musiikin kirjoittaminen 2 (klassinen)
Instrumenttipedagogiikka 1
Improvisoinnin ja säveltämisen perusteet ja pedagogiikka
Musiikkikasvatuksen perusteet
Opettaminen ammattina
Oppiminen ja opetussuunnitelmat
Ohjaus ja arviointi
Opettaja oman työnsä kehittäjänä
Instrumenttipedagogiikka 2
Pienryhmäpedagogiikka
Musiikin perusteiden pedagogiikka
Kulttuurihyvinvointiprojekti
Musiikinjohtamisen perusteet
Kuoronjohto
Orkesterinjohto
Pedagoginen harjoittelu
Muusikon harjoittelu
Luokittelemattomat

Opintojen pakollisuus musiikki (AMK) - Instrumenttiopettaja

Pakollinen opintojakso
Minä korkeakouluopiskelijana
Tiedonhankinta ja raportointi
Urasuunnittelu- ja työelämätaidot
ICT-valmiudet
Työelämän englanti
Työelämän ruotsi
Työelämän viestintä
Kestävän kehityksen perusteet
InnoFlash
Yrittäjyys
Työelämäprojekti
Kehittämis- ja tutkimustoiminta
Opinnäytetyön suunnittelu, AMK
Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK
Opinnäytetyön toteutus, AMK
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK
Kypsyysnäyte, AMK
Pääinstrumentti 1
Säestystaidot
Pääinstrumentti B 2
Pääinstrumentti B 3
Pääinstrumentti B 4
Yhteismusisointi 1
Yhteismusisointi 2
Yhteismusisointi 3
Yhteismusisointi 4
Instrumenttipedagogiikka 1
Improvisoinnin ja säveltämisen perusteet ja pedagogiikka
Musiikkikasvatuksen perusteet
Opettaminen ammattina
Oppiminen ja opetussuunnitelmat
Ohjaus ja arviointi
Opettaja oman työnsä kehittäjänä
Instrumenttipedagogiikka 2
Pedagoginen harjoittelu
Vaihtoehtoinen opintojakso
Musiikin kuuleminen 1 (pop/jazz)
Musiikin kuuleminen 2 (pop/jazz)
Musiikin lukeminen 1 (pop/jazz)
Musiikin lukeminen 2 (pop/jazz)
Musiikin hahmottaminen 1 (klassinen)
Musiikin hahmottaminen 2 (klassinen)
Musiikin kirjoittaminen 1 (pop/jazz)
Musiikin kirjoittaminen 2 (pop/jazz)
Musiikin kirjoittaminen 1 (klassinen)
Musiikin kirjoittaminen 2 (klassinen)
Vapaasti valittava opintojakso
Pääinstrumentti C 2
Pääinstrumentti C 3
Pääinstrumentti C 4
Sivuinstrumentti 1
Sivuinstrumentti 2
Pienryhmäpedagogiikka
Musiikin perusteiden pedagogiikka
Kulttuurihyvinvointiprojekti
Musiikinjohtamisen perusteet
Kuoronjohto
Orkesterinjohto
Muusikon harjoittelu
Luokittelemattomat

Opintojen pakollisuus musiikki (AMK) - Musiikinohjaaja

Pakollinen opintojakso
Minä korkeakouluopiskelijana
Tiedonhankinta ja raportointi
Urasuunnittelu- ja työelämätaidot
ICT-valmiudet
Työelämän englanti
Työelämän ruotsi
Työelämän viestintä
Kestävän kehityksen perusteet
InnoFlash
Yrittäjyys
Työelämäprojekti
Kehittämis- ja tutkimustoiminta
Opinnäytetyön suunnittelu, AMK
Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK
Opinnäytetyön toteutus, AMK
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK
Kypsyysnäyte, AMK
Pääinstrumentti 1
Säestystaidot
Pääinstrumentti C 2
Pääinstrumentti C 3
Pääinstrumentti C 4
Sivuinstrumentti 1
Sivuinstrumentti 2
Yhteismusisointi 1
Yhteismusisointi 2
Yhteismusisointi 3
Yhteismusisointi 4
Instrumenttipedagogiikka 1
Improvisoinnin ja säveltämisen perusteet ja pedagogiikka
Musiikkikasvatuksen perusteet
Opettaminen ammattina
Oppiminen ja opetussuunnitelmat
Ohjaus ja arviointi
Opettaja oman työnsä kehittäjänä
Pienryhmäpedagogiikka
Musiikin perusteiden pedagogiikka
Pedagoginen harjoittelu
Vaihtoehtoinen opintojakso
Musiikin kuuleminen 1 (pop/jazz)
Musiikin kuuleminen 2 (pop/jazz)
Musiikin lukeminen 1 (pop/jazz)
Musiikin lukeminen 2 (pop/jazz)
Musiikin hahmottaminen 1 (klassinen)
Musiikin hahmottaminen 2 (klassinen)
Musiikin kirjoittaminen 1 (pop/jazz)
Musiikin kirjoittaminen 2 (pop/jazz)
Musiikin kirjoittaminen 1 (klassinen)
Musiikin kirjoittaminen 2 (klassinen)
Vapaasti valittava opintojakso
Instrumenttipedagogiikka 2
Kulttuurihyvinvointiprojekti
Musiikinjohtamisen perusteet
Kuoronjohto
Orkesterinjohto
Muusikon harjoittelu
Luokittelemattomat
Pääinstrumentti B 2
Pääinstrumentti B 3
Pääinstrumentti B 4

AMK: Musiikkipedagogi 2024

Musiikillinen osaaminen
Musiikin kuuleminen 1 (pop/jazz)
Musiikin kuuleminen 2 (pop/jazz)
Musiikin lukeminen 1 (pop/jazz)
Musiikin lukeminen 2 (pop/jazz)
Musiikin hahmottaminen 1 (klassinen)
Musiikin hahmottaminen 2 (klassinen)
Pääinstrumentti 1
Säestystaidot
Pääinstrumentti B 2
Pääinstrumentti B 3
Pääinstrumentti B 4
Pääinstrumentti C 2
Pääinstrumentti C 3
Pääinstrumentti C 4
Sivuinstrumentti 1
Sivuinstrumentti 2
Yhteismusisointi 1
Yhteismusisointi 2
Yhteismusisointi 3
Yhteismusisointi 4
Improvisoinnin ja säveltämisen perusteet ja pedagogiikka
Musiikinjohtamisen perusteet
Kuoronjohto
Orkesterinjohto
Muusikon harjoittelu
Musiikin luovan tuottamisen osaaminen
Musiikin kirjoittaminen 1 (pop/jazz)
Musiikin kirjoittaminen 2 (pop/jazz)
Musiikin kirjoittaminen 1 (klassinen)
Musiikin kirjoittaminen 2 (klassinen)
Pääinstrumentti 1
Säestystaidot
Pääinstrumentti B 2
Pääinstrumentti B 3
Pääinstrumentti B 4
Pääinstrumentti C 2
Pääinstrumentti C 3
Pääinstrumentti C 4
Instrumenttipedagogiikka 1
Improvisoinnin ja säveltämisen perusteet ja pedagogiikka
Instrumenttipedagogiikka 2
Musiikin perusteiden pedagogiikka
Kulttuurihyvinvointiprojekti
Oppimisen ohjaamisen osaaminen
Instrumenttipedagogiikka 1
Improvisoinnin ja säveltämisen perusteet ja pedagogiikka
Musiikkikasvatuksen perusteet
Opettaminen ammattina
Oppiminen ja opetussuunnitelmat
Ohjaus ja arviointi
Opettaja oman työnsä kehittäjänä
Instrumenttipedagogiikka 2
Pienryhmäpedagogiikka
Musiikin perusteiden pedagogiikka
Kulttuurihyvinvointiprojekti
Musiikinjohtamisen perusteet
Kuoronjohto
Orkesterinjohto
Pedagoginen harjoittelu
Luokittelemattomat
Minä korkeakouluopiskelijana
Tiedonhankinta ja raportointi
Urasuunnittelu- ja työelämätaidot
ICT-valmiudet
Työelämän englanti
Työelämän ruotsi
Työelämän viestintä
Kestävän kehityksen perusteet
InnoFlash
Yrittäjyys
Työelämäprojekti
Kehittämis- ja tutkimustoiminta
Opinnäytetyön suunnittelu, AMK
Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK
Opinnäytetyön toteutus, AMK
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK
Kypsyysnäyte, AMK

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
KPI2024SS-1031
TYÖELÄMÄVALMIUDET

(Valitaan kaikki)

8
ZZ00CB57 Minä korkeakouluopiskelijana 2
ZZ00CB58 Tiedonhankinta ja raportointi 1
ZZ00CB59 Urasuunnittelu- ja työelämätaidot 2
ZZ00CB60 ICT-valmiudet 3
KPI2024SS-1033
KIELET JA VIESTINTÄ

(Valitaan kaikki)

11
ZZ00CD00 Työelämän englanti 4
ZZ00CD01 Työelämän ruotsi 4
ZZ00CD02 Työelämän viestintä 3
KPI2024SS-1032
JAMK FUTURE FACTORY

(Valitaan kaikki)

15
ZZ00CD13 Kestävän kehityksen perusteet 1
ZZ00CK91 InnoFlash 2
ZZ00CK90 Yrittäjyys 3
ZZ00CD11 Työelämäprojekti 9
KPI2024SS-1003
KEHITTÄMISTOIMINTA JA OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

20
ZZ00CK89 Kehittämis- ja tutkimustoiminta 5
ZZ00BL91 Opinnäytetyön suunnittelu, AMK 3
ZZ00BL97 Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK 2
ZZ00BL92 Opinnäytetyön toteutus, AMK 6
ZZ00BL93 Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK 4
ZZOA0220 Kypsyysnäyte, AMK 0
VAIHTOEHTOISET MUSIIKIN HAHMOTTAMISEN OPINNOT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20)

16 - 20
KPI2024SS-1005
MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN (POP/JAZZ)

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20)

0 - 20
KP00BA47 Musiikin kuuleminen 1 (pop/jazz) 5
KP00BA48 Musiikin kuuleminen 2 (pop/jazz) 5
KP00BA49 Musiikin lukeminen 1 (pop/jazz) 5
KP00BA50 Musiikin lukeminen 2 (pop/jazz) 5
KPI2024SS-1006
MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN (KLASSINEN)

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 16)

0 - 16
KP00BA53 Musiikin hahmottaminen 1 (klassinen) 9
KP00BA54 Musiikin hahmottaminen 2 (klassinen) 7
VAIHTOEHTOISET MUSIIKIN LUOVAN TUOTTAMISEN OPINNOT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 14)

10 - 14
KPI2024SS-1035
MUSIIKIN LUOVA TUOTTAMINEN (POP/JAZZ)

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

0 - 10
KP00BA55 Musiikin kirjoittaminen 1 (pop/jazz) 5
KP00BA56 Musiikin kirjoittaminen 2 (pop/jazz) 5
KPI2024SS-1036
MUSIIKIN LUOVA TUOTTAMINEN (KLASSINEN)

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 14)

0 - 14
KP00BA57 Musiikin kirjoittaminen 1 (klassinen) 5
KP00BA58 Musiikin kirjoittaminen 2 (klassinen) 9
KPI2024SS-1026
YHTEISET INSTRUMENTTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

15
KP00CC68 Pääinstrumentti 1 10
KP00BA64 Säestystaidot 5
VAIHTOEHTOISET INSTRUMENTTIOPINNOT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 40)

40
KPI2024SS-1027
INSTRUMENTTIOPINNOT B

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 40)

0 - 40
KP00CC69 Pääinstrumentti B 2 15
KP00CC70 Pääinstrumentti B 3 10
KP00CC71 Pääinstrumentti B 4 15
KPI2024SS-1028
INSTRUMENTTIOPINNOT C

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 40)

0 - 40
KP00CC72 Pääinstrumentti C 2 10
KP00CC73 Pääinstrumentti C 3 10
KP00CC74 Pääinstrumentti C 4 10
KP00BA69 Sivuinstrumentti 1 5
KP00BA70 Sivuinstrumentti 2 5
KPI2024SS-1029
YHTEISMUSISOINTI

(Valitaan kaikki)

20
KP00CC75 Yhteismusisointi 1 5
KP00CC76 Yhteismusisointi 2 5
KP00CC77 Yhteismusisointi 3 5
KP00CC78 Yhteismusisointi 4 5
KPI2024SS-1030
YHTEISET PEDAGOGISET OPINNOT

(Valitaan kaikki)

35
KP00BA80 Instrumenttipedagogiikka 1 5
KP00BA59 Improvisoinnin ja säveltämisen perusteet ja pedagogiikka 5
KP00BA74 Musiikkikasvatuksen perusteet 5
KP00BA75 Opettaminen ammattina 5
KP00BA76 Oppiminen ja opetussuunnitelmat 5
KP00BA77 Ohjaus ja arviointi 5
KP00BA78 Opettaja oman työnsä kehittäjänä 5
KPI2024SS-1014
MUSIIKIN YKSILÖ- JA RYHMÄPEDAGOGIIKKA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 35)

5 - 35
KP00BA81 Instrumenttipedagogiikka 2 5
KP00CC79 Pienryhmäpedagogiikka 5
KP00BA83 Musiikin perusteiden pedagogiikka 5
KP00CC80 Kulttuurihyvinvointiprojekti 5
KP00CC81 Musiikinjohtamisen perusteet 5
KP00CC82 Kuoronjohto 5
KP00CC83 Orkesterinjohto 5
KPI2024SS-1018
HARJOITTELU

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30)

30
KP00BB17 Pedagoginen harjoittelu 0 - 30
KP00BB18 Muusikon harjoittelu 0 - 30
KPI2024SS-1019
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 11)

11
ZZHYVIN
Opiskelija- ja työhyvinvointi (AMK-opiskelijalle)
0 - 57
SZZZ1910 Opiskelijan hyvinvointi ja elämäntaidot 2
ZS00CJ12 Life Balance - Tasapainoa elämään 5
BI00BB51 Sujuvuutta opiskeluun, opiskelukirjoittaminen 2
BI00BB52 Sujuvuutta opiskeluun, opiskelutekniikat 2
BI00BB50 Sujuvuutta opiskeluun, kielenhuollon kertaus 1
ZZ00CM49 Mentorointi 3 - 5
ZZ00BM06 Opiskelijatutorointi 3 - 5
ZZ00BM07 Monimuototutorointi 3 - 5
ZW00BM05 Degree Student Tutoring 3 - 5
ZW00BM04 Exchange Student Tutoring 3 - 5
ZZAJ0100 Opiskelija aktiivina JAMKissa 5 - 15
ZZ00BP80 Buustia urallesi! Urasuunnittelu- ja työelämävalmiudet 2
YHTYRI
Yhteiset yrittäjyysopinnot (AMK- ja YAMK-opiskelijalle)
0 - 23
ZZ00BC02 Ideasta yritykseksi 5
ZZ00BC03 Yrittäjävalmennus 8
ZYVZ0200 Unelmat+Inspiraatio! 3
ZZ00CQ16 Yrittäjyystarinoita 2
ZZ00CQ17 Valmiina yrittämään 3
ZZ00CQ18 Vuosi yrittäjänä 1 - 5
ZZ00CQ62 Yritystoimintaa kehittävät opinnot 1 - 5
KPI2024SS-1021
EDUFUTURA-OPINNOT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
KPI2024SS-1020
EUDRES-OPINNOT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0