Siirry suoraan sisältöön

Master's Degree Programme in International Business Management: Monimuototeutus

Tunnus: YBB2020SS

Tutkinto:
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tradenomi (ylempi AMK), talous, hallinto ja markkinointi

Laajuus:
90 op

Kesto:
3 vuotta (90 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2020

Opetuskieli:
englanti

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2020-2021 2021-2022 2022-2023 Syksy 2020 Kevät 2021 Syksy 2021 Kevät 2022 Syksy 2022 Kevät 2023 1. / 2020 2. / 2021 3. / 2021 1. / 2021 2. / 2022 3. / 2022 1. / 2022 2. / 2023 3. / 2023
YZWZ1Z-1010
MANAGEMENT

(Valitaan kaikki )

15
YZWZ0210 Formulating Strategy 5 5 5 5
YZWZ0220 Leadership Dynamics 5 5 5 5
YZWZ0230 Managerial Accounting 5 5 5 5
YZWZ0Z-1010
RESEARCH AND DEVELOPMENT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

15
YZZZV200 Professional Development 5 3 2 3 2 3 2
YZWZ0110 Research-based Development 5 5 5 5
YZWZ0130 Qualitative Research 5 5 5 5
YZWZ0120 Quantitative Research 5 5 5 5
YBBH1Z-1008
GLOBAL BUSINESS MANAGEMENT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20)

20
YHIHE110 Global Marketing and Sales 5 5 5 5
YHIYH210 Global Growth Strategies 5 5 5 5
YHIHE210 Financing New Ventures in Global Markets 5 5 5 5
YHIHE310 Managing New Ventures for Global Growth 5 5 5 5
YHYYM310 Brand Management 5 5 5 5
YHIHV400 Global Leadership and Culture 5 5 5 5
YHIHOZ-1027
MASTER'S THESIS

(Valitaan kaikki )

30
YZWON100 Master's Thesis 30 3 7 20 3 7 20 3 7 20
YW00BB54 Maturity Test 0
YBBHVZ-1015
ELECTIVE STUDIES

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
YHIYH300 Strategic Human Resource Management 5
YHIHV320 JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5
YBB2020SS-1001
CAMPUS ONLINE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

0 - 10
Yhteensä 90 36 37 22 18 18 17 20 0 22 18 18 0 17 20 0 0 22 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

YAMK: JAMKin yhteiset työelämäosaamiset 2020-2022

Eettinen osaaminen

Opiskelija
- edistää kestävän kehityksen periaatteiden ja yhteiskuntavastuun toteutumista työelämän kehittäjänä
- soveltaa tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden periaatteita toiminnassaan ja edistää globaalia vastuullisuutta
- soveltaa toiminnassaan hyvän tieteellisen käytännön ja avoimen tieteen periaatteita.

Leadership Dynamics
Professional Development
Research-based Development
Qualitative Research
Quantitative Research
Global Leadership and Culture
Master's Thesis
Maturity Test
Strategic Human Resource Management
Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen

Opiskelija
- kehittää työelämän monialaista viestintää ja vuorovaikutusta
- kehittää oman alansa erilaisia viestintämuotoja, -kanavia ja -ympäristöjä
- ennakoi kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia ammattialallaan
- toimii monikulttuurisissa ja kansainvälisissä verkostoissa ja toimintaympäristöissä.

Formulating Strategy
Professional Development
Global Marketing and Sales
Global Growth Strategies
Financing New Ventures in Global Markets
Managing New Ventures for Global Growth
Brand Management
Global Leadership and Culture
Master's Thesis
Maturity Test
Strategic Human Resource Management
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen

Opiskelija
- arvioi ja kehittää tavoitteellisesti asiantuntijuuttaan jatkuvan oppimisen keinoin
- ottaa vastuun omasta ja yhteisön tavoitteellisesta oppimisesta sekä osaamisen jakamisesta
- hankkii, käsittelee, tuottaa ja arvioi tietoa kriittisesti sekä hyödyntää eri alojen tietoa tarkoituksenmukaisesti
- arvioi, hyödyntää ja soveltaa digitaalisia ympäristöjä ja työkaluja erilaisissa verkostoissa.

Professional Development
Research-based Development
Qualitative Research
Quantitative Research
Brand Management
Master's Thesis
Strategic Human Resource Management
Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen

Opiskelija
- kykenee työskentelemään työelämän kehittäjänä vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä tai yrittäjänä
- kehittää ja luo uutta asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa ennakoiden toimintaympäristön muutoksia
- johtaa asioita, ihmisiä ja verkostoja sekä soveltavia tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita
- kehittää työyhteisöjen toimintaa ja työhyvinvointia.

Formulating Strategy
Leadership Dynamics
Managerial Accounting
Professional Development
Global Marketing and Sales
Global Growth Strategies
Financing New Ventures in Global Markets
Managing New Ventures for Global Growth
Brand Management
Global Leadership and Culture
Luokittelemattomat

YAMK: International Business Management 2020-2023

Global business management competence

The master's degree student
- understands the dynamics of the global business environment and is able to develop global marketing and sales strategies
- understands the mechanics of firm growth and is able to plan growth strategies
- understands the management of human resource needs of new ventures and is able to assess the innovation process to capture opportunities in global markets
- understands the fundamentals of finance for new ventures and is able to make sound investment and financing decisions based on financial analysis.

Formulating Strategy
Leadership Dynamics
Managerial Accounting
Professional Development
Global Marketing and Sales
Global Growth Strategies
Financing New Ventures in Global Markets
Managing New Ventures for Global Growth
Brand Management
Global Leadership and Culture
Master's Thesis
Strategic Human Resource Management
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA
Luokittelemattomat
Research-based Development
Qualitative Research
Quantitative Research
Maturity Test

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
YZWZ1Z-1010
MANAGEMENT

(Valitaan kaikki)

15
YZWZ0210 Formulating Strategy 5
YZWZ0220 Leadership Dynamics 5
YZWZ0230 Managerial Accounting 5
YZWZ0Z-1010
RESEARCH AND DEVELOPMENT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

15
YZZZV200 Professional Development 5
YZWZ0110 Research-based Development 5
YZWZ0130 Qualitative Research 5
YZWZ0120 Quantitative Research 5
YBBH1Z-1008
GLOBAL BUSINESS MANAGEMENT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20)

20
YHIHE110 Global Marketing and Sales 5
YHIYH210 Global Growth Strategies 5
YHIHE210 Financing New Ventures in Global Markets 5
YHIHE310 Managing New Ventures for Global Growth 5
YHYYM310 Brand Management 5
YHIHV400 Global Leadership and Culture 5
YHIHOZ-1027
MASTER'S THESIS

(Valitaan kaikki)

30
YZWON100 Master's Thesis 30
YW00BB54 Maturity Test 0
YBBHVZ-1015
ELECTIVE STUDIES

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
YHIYH300 Strategic Human Resource Management 5
YHIHV320 JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5
YBB2020SS-1001
CAMPUS ONLINE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

0 - 10