Siirry suoraan sisältöön

Master's Degree Programme in Information Technology, Cyber Security: Suositus

Tunnus: YTC2021SS

Tutkinto:
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (ylempi AMK), tietotekniikka

Laajuus:
60 op

Kesto:
2 vuotta (60 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2021

Opetuskieli:
englanti

Kuvaus

Suositeltu opintopolku

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2021-2022 2022-2023 Syksy 2021 Kevät 2022 Syksy 2022 Kevät 2023 1. / 2021 2. / 2022 3. / 2022 1. / 2022 2. / 2023 3. / 2023
SHARED MASTER COMPETENCE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

5
YTC2021SS-1003
RESEARCH AND DEVELOPMENT

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
YZWZ0110 Research-based Development 5 5 5 2.5 2.5
YZWZ0130 Qualitative Research 5
YZWZ0120 Quantitative Research 5
YTC2021SS-1004
MANAGEMENT

(Valitaan opintopisteitä: 0)

0
YZWZ0210 Formulating Strategy 5
YZWZ0220 Leadership Dynamics 5
YZWZ0230 Managerial Accounting 5
EXPERT CORE COMPETENCE

(Valitaan kaikki )

50
YTC2021SS-1001
PROFESSIONAL STUDIES

(Valitaan kaikki )

20
YTCP0100 Security Management in Cyber Domain 5 5 5 5
YTCP0210 Cyber Security Implementation in Practice 5 5 5 2.5 2.5
YTCP0300 Auditing and Testing Technical Security 5 5 5 5
YTCP0400 Cyber Security Exercise 5 5 5 2.5 2.5
YTC2021SS-1002
MASTER'S THESIS

(Valitaan kaikki )

30
YZ00BL94 Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK 7 7 7 7
YZ00BL98 Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK 3 3 3 3
YZ00BL95 Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK 10 5 5 5 5 5 5
YZ00BL96 Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK 10 10 10 5 5
YZ00BB05 Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
COMPLEMENTARY COMPETENCE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

5
YTC2021SS-1006
ELECTIVE STUDIES

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
YTC2021SS-1007
CAMPUSONLINE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
YTC2021SS-1008
EDUFUTURA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
Yhteensä 60 30 25 12 18 10 15 12 8 10 10 7.5 7.5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

YAMK: JAMKin yhteiset työelämäosaamiset 2020-2022

Eettinen osaaminen

Opiskelija
- edistää kestävän kehityksen periaatteiden ja yhteiskuntavastuun toteutumista työelämän kehittäjänä
- soveltaa tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden periaatteita toiminnassaan ja edistää globaalia vastuullisuutta
- soveltaa toiminnassaan hyvän tieteellisen käytännön ja avoimen tieteen periaatteita.

Research-based Development
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen

Opiskelija
- kehittää työelämän monialaista viestintää ja vuorovaikutusta
- kehittää oman alansa erilaisia viestintämuotoja, -kanavia ja -ympäristöjä
- ennakoi kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia ammattialallaan
- toimii monikulttuurisissa ja kansainvälisissä verkostoissa ja toimintaympäristöissä.

Formulating Strategy
Leadership Dynamics
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen

Opiskelija
- arvioi ja kehittää tavoitteellisesti asiantuntijuuttaan jatkuvan oppimisen keinoin
- ottaa vastuun omasta ja yhteisön tavoitteellisesta oppimisesta sekä osaamisen jakamisesta
- hankkii, käsittelee, tuottaa ja arvioi tietoa kriittisesti sekä hyödyntää eri alojen tietoa tarkoituksenmukaisesti
- arvioi, hyödyntää ja soveltaa digitaalisia ympäristöjä ja työkaluja erilaisissa verkostoissa.

Research-based Development
Qualitative Research
Quantitative Research
Formulating Strategy
Leadership Dynamics
Managerial Accounting
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen

Opiskelija
- kykenee työskentelemään työelämän kehittäjänä vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä tai yrittäjänä
- kehittää ja luo uutta asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa ennakoiden toimintaympäristön muutoksia
- johtaa asioita, ihmisiä ja verkostoja sekä soveltavia tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita
- kehittää työyhteisöjen toimintaa ja työhyvinvointia.

Research-based Development
Qualitative Research
Quantitative Research
Formulating Strategy
Leadership Dynamics
Managerial Accounting
Luokittelemattomat
Security Management in Cyber Domain
Cyber Security Implementation in Practice
Auditing and Testing Technical Security
Cyber Security Exercise

YAMK: Teknologian EUR-ACE osaamiset 2020-2023

Communication and Team-working, Master's Degree

Master's Degree graduates have:
- ability to use diverse methods to communicate clearly and unambiguously their conclusions, and the knowledge and rationale underpinning these, to specialist and non-specialist audiences in national and international contexts
- ability to function effectively in national and international contexts, as a member or leader of a team, that may be composed of different disciplines and levels, and that may use virtual communication tools.

Ei liitettyjä opintojaksoja

Engineering Analysis, Master's Degree

Master's Degree graduates have:
- ability to analyse new and complex engineering products, processes and systems within broader or multidisciplinary contexts; to select and apply the most appropriate and relevant methods from established analytical, computational and experimental methods or new and innovative methods; to critically interpret the outcomes of such analyses
- ability to conceptualise engineering products, processes and systems
- ability to identify, formulate and solve unfamiliar complex engineering problems that are incompletely defined, have competing specifications, may involve considerations from outside their field of study and non-technical – societal, health and safety, environmental, economic and industrial – constraints; to select and apply the most appropriate and relevant methods from established analytical, computational and experimental methods or new and innovative methods in problem solving
- ability to identify, formulate and solve complex problems in new and emerging areas of their specialisation.

Security Management in Cyber Domain
Cyber Security Implementation in Practice
Engineering Design, Master's Degree

Master's Degree graduates have:
- ability to develop, to design new and complex products (devices, artefacts, etc.), processes and systems, with specifications incompletely defined and/or competing, that require integration of knowledge from different fields and non-technical – societal, health and safety, environmental, economic and industrial commercial – constraints; to select and apply the most appropriate and relevant design methodologies or to use creativity to develop new and original design methodologies
- ability to design using knowledge and understanding at the forefront of their engineering specialisation.

Cyber Security Implementation in Practice
Auditing and Testing Technical Security
Engineering Practice, Master's Degree

Master's Degree graduates have:
- comprehensive understanding of applicable techniques and methods of analysis, design and investigation and of their limitations
- practical skills, including the use of computer tools, for solving complex problems, realising complex engineering design, designing and conducting complex investigations
- comprehensive understanding of applicable materials, equipment and tools, engineering technologies and processes, and of their limitations
- ability to apply norms of engineering practice
- knowledge and understanding of the non-technical – societal, health and safety, environmental, economic and industrial – implications of engineering practice
- critical awareness of economic, organisational and managerial issues (such as project management, risk and change management).

Cyber Security Implementation in Practice
Auditing and Testing Technical Security
Investigations, Master's Degree

Master's Degree graduates have:
- ability to identify, locate and obtain required data
- ability to conduct searches of literature, to consult and critically use databases and other sources of information, to carry out simulation in order to pursue detailed investigations and research of complex technical issues
- ability to consult and apply codes of practice and safety regulations
- advanced laboratory/workshop skills and ability to design and conduct experimental investigations, critically evaluate data and draw conclusions
- ability to investigate the application of new and emerging technologies at the forefront of their engineering specialisation.

Auditing and Testing Technical Security
Knowledge and Understanding, Master's Degree

Master's Degree graduates have:
- in-depth knowledge and understanding of mathematics and sciences underlying their engineering specialization, at a level necessary to achieve the other programme outcomes
- in-depth knowledge and understanding of engineering disciplines underlying their specialisation, at a level necessary to achieve the other programme outcomes
- critical awareness of the forefront of their specialisation
- critical awareness of the wider multidisciplinary context of engineering and of knowledge issues at the interface between different fields.

Security Management in Cyber Domain
Cyber Security Exercise
Lifelong Learning, Master's Degree

Master's Degree graduates have:
- ability to engage in independent life-long learning
- ability to undertake further study autonomously.

Security Management in Cyber Domain
Cyber Security Exercise
Making Judgements, Master's Degree

Master's Degree graduates have:
- ability to integrate knowledge and handle complexity, to formulate judgements with incomplete or limited information, that include reflecting on social and ethical responsibilities linked to the application of their knowledge and judgement
- ability to manage complex technical or professional activities or projects that can require new strategic approaches, taking responsibility for decision making.

Ei liitettyjä opintojaksoja

Luokittelemattomat
Research-based Development
Qualitative Research
Quantitative Research
Formulating Strategy
Leadership Dynamics
Managerial Accounting
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
SHARED MASTER COMPETENCE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

5
YTC2021SS-1003
RESEARCH AND DEVELOPMENT

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
YZWZ0110 Research-based Development 5
YZWZ0130 Qualitative Research 5
YZWZ0120 Quantitative Research 5
YTC2021SS-1004
MANAGEMENT

(Valitaan opintopisteitä: 0)

0
YZWZ0210 Formulating Strategy 5
YZWZ0220 Leadership Dynamics 5
YZWZ0230 Managerial Accounting 5
EXPERT CORE COMPETENCE

(Valitaan kaikki)

50
YTC2021SS-1001
PROFESSIONAL STUDIES

(Valitaan kaikki)

20
YTCP0100 Security Management in Cyber Domain 5
YTCP0210 Cyber Security Implementation in Practice 5
YTCP0300 Auditing and Testing Technical Security 5
YTCP0400 Cyber Security Exercise 5
YTC2021SS-1002
MASTER'S THESIS

(Valitaan kaikki)

30
YZ00BL94 Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK 7
YZ00BL98 Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK 3
YZ00BL95 Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK 10
YZ00BL96 Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK 10
YZ00BB05 Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
COMPLEMENTARY COMPETENCE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

5
YTC2021SS-1006
ELECTIVE STUDIES

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
YTC2021SS-1007
CAMPUSONLINE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
YTC2021SS-1008
EDUFUTURA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0