Siirry suoraan sisältöön

Master's Degree Programme in Advanced Practice Nursing (APN): Part-time Studies

Tunnus: YSN2023SS

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Kesto:
2 vuotta (90 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2023

Opetuskieli:
englanti

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2023-2024 2024-2025 Syksy 2023 Kevät 2024 Syksy 2024 Kevät 2025 1. / 2023 2. / 2024 3. / 2024 1. / 2024 2. / 2025 3. / 2025
SHARED MASTER COMPETENCE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20)

15 - 20
YSN2023SS-1017
MANAGEMENT

(Valitaan kaikki )

5
YZWZ0220 Leadership Dynamics 5 5 5 5
YSN2023SS-1018
RESEARCH AND DEVELOPMENT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

10 - 15
YZWZ0110 Research-based Development 5 5 5 5
YZWZ0120 Quantitative Research 5
YZWZ0130 Qualitative Research 5 5 5 5
EXPERT CORE COMPETENCE

(Valitaan kaikki )

60
YSN2023SS-1014
ADVANCED CLINICAL NURSING EXPERTISE

(Valitaan kaikki )

30
YS00BV64 Implementing evidence into practice 5 5 5 5
YS00BV65 Clinical assessment and examination 5 5 5 5
YS00BV66 Practising advanced nursing 5 5 5 5
YS00BV67 Digital transformation in healthcare 5 5 5 5
YS00BV68 Prevention and management of non-communicable diseases 5 5 5 5
YS00BV69 Specific issues in advanced nursing 5 5 5 5
YSN2023SS-1015
MASTER'S THESIS

(Valitaan kaikki )

30
YZ00BL94 Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK 7 7 7 7
YZ00BL95 Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK 10 10 10 10
YZ00BL96 Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK 10 10 10 10
YZ00BL98 Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK 3 3 3 3
YZ00BB05 Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
COMPLEMENTARY COMPETENCE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

15
YSN2023SS-1024
ELECTIVE STUDIES

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

15
YS00BV73 Advanced mental health promotion 5
YS00BV72 Ethical expertise, leadership and organisational culture 5
YS00BX66 Professional expertise and influencing skills 5
YZWZ0210 Formulating Strategy 5
YZWZ0230 Managerial Accounting 5
YSN2023SS-1021
CAMPUSONLINE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15
YSN2023SS-1022
EDUFUTURA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15
Yhteensä 90 65 10 25 40 10 0 25 27 13 10 0 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

YAMK: Yhteiset osaamiset 2023-2025

Eettisyys

Valmistuva opiskelija arvioi ja edistää ammattialan eettisten periaatteiden ja arvojen toteutumista huomioiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden.
- kykenee edistämään eettisesti kestävää toimintaa ja eettisen reflektion toteutumista erilaisissa toimintaympäristöissään.
- edistää ammattieettisten periaatteiden ja arvojen toteutumista.
- tekee ratkaisuja huomioiden yksilölliset, yhteisölliset ja yhteiskunnalliset näkökulmat.
- edistää moninaisuuden ja saavutettavuuden toteutumista.
- toteuttaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita ja edistää niiden soveltamista työyhteisössään.
- kykenee johtamaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin arvoihin perustuen.

Leadership Dynamics
Research-based Development
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Ethical expertise, leadership and organisational culture
Ennakoiva kehittäminen

Valmistuva opiskelija osaa johtaa uusien, tulevaisuutta ennakoivien ratkaisujen kehittämistä ja tuottaa uutta tietoa erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä hyödyntäen.
- tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista.
- osaa toteuttaa tutkimus-, kehittämisja innovaatiohankkeita sekä soveltaa erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä.
- osaa kehittää uusia asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja tulevaisuutta ennakoiden.
- osaa analysoida nykytilannetta ja ennakoida oman alan tulevaisuutta ja toimintaympäristön muutoksia.

Leadership Dynamics
Research-based Development
Quantitative Research
Qualitative Research
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Advanced mental health promotion
Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus

Valmistuva opiskelija osaa kehittää ja johtaa monikulttuurisia ja kansainvälisiä toimintaympäristöjä ja verkostoja.
- osaa kehittää monikulttuurisuutta huomioivia toimintatapoja työyhteisössään.
- osaa ennakoida globaalin kehityksen ja ilmiöiden vaikutuksia sekä mahdollisuuksia.
- kykenee kansainväliseen vuorovaikutukseen, viestintään ja toiminnan kehittämiseen omalla alallaan.

Specific issues in advanced nursing
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Kestävä kehitys

Valmistuva opiskelija kehittää ja johtaa kestäviä ja vastuullisia toimintatapoja työssään sekä edistää kestävyysmuutosta työyhteisössään ja yhteiskunnassa.
- osaa soveltaa kestävän kehityksen tietoa ja tulevaisuuskuvia kokonaisvaltaisesti kestävien ratkaisujen perustana.
- osaa analysoida ja arvioida monialaisten kompleksisten ongelmien systeemisiä riippuvuuksia ja ratkaisujen erilaisia ulottuvuuksia.
- kykenee johtamaan työyhteisössään kestävien ratkaisujen ja toimintamallien etsimistä, käyttöönottamista ja vakiinnuttamista.

Research-based Development
Prevention and management of non-communicable diseases
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Oppimaan oppiminen

Valmistuva opiskelija edistää omaa ja yhteisönsä jatkuvaa oppimista ja osaamisen kehittymistä hyödyntäen eri alojen tietoa ja digitalisaation mahdollisuuksia.
- osaa monipuolisesti ja tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuuttaan työuransa ja elämänsä eri vaiheissa.
- osaa hankkia, kriittisesti arvioida ja tuottaa tietoa eri alojen näkökulmat huomioiden.
- osaa kehittää ja johtaa yhteisön tavoitteellista, jatkuvaa oppimista.

Leadership Dynamics
Research-based Development
Quantitative Research
Qualitative Research
Implementing evidence into practice
Clinical assessment and examination
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Työelämässä toimiminen

Valmistuva opiskelija osaa kehittää ja johtaa työyhteisöään sekä uudistaa työelämää.
- osaa kehittää ja johtaa monialaisia tiimejä ja työyhteisöjä.
- osaa kehittää työyhteisöjen viestintä- ja vuorovaikutuskulttuuria.
- osaa kehittää ja johtaa työyhteisön kokonaisvaltaista hyvinvointia.
- hyödyntää teknologian ja digitalisaation mahdollisuuksia kehittämisessä ja johtamisessa.
- edistää työyhteisön resilienssiä.

Leadership Dynamics
Research-based Development
Quantitative Research
Qualitative Research
Practising advanced nursing
Digital transformation in healthcare
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Professional expertise and influencing skills
Luokittelemattomat
Formulating Strategy
Managerial Accounting

YAMK: Advanced Practice Nursing 2023

Counselling of patients, clients and family members

Masters challenging situations in counselling with professionalism. Applies advanced expert knowledge in designing, choosing, and conducting patient education methods to enhance the self-care of clients with a chronic condition and in the prevention and care of infectious diseases. Creates, develops, and critically evaluates evidence-based counselling interventions and educational e-health and other digital material aimed at different types of patient groups.

Implementing evidence into practice
Digital transformation in healthcare
Prevention and management of non-communicable diseases
Advanced mental health promotion
Developing working community

Coordinates and/or leads multi-professional teams which are responsible for the client’s care. Considers how the dynamics and organizational culture affect the teams’ performance and outcomes. Educates healthcare professionals in working communities to use and apply practices based on the best, current evidence on digital technologies.

Practising advanced nursing
Digital transformation in healthcare
Specific issues in advanced nursing
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Ethical expertise, leadership and organisational culture
Health assessment and direct clinical care

Demonstrates advanced skills and knowledge in holistic clinical examination of health status using evidence-based methods. Identifies, evaluates, and synthesizes valid conclusions concerning the health situations and state of health/illness of a client by autonomous clinical decision-making. Integrates a body of evidence from clinical nursing guidelines and other evidence-based practice sources into decision-making concerning the individual situation of a patient. Takes responsibility of independent decisions as an advanced nurse practitioner concerning the selection of appropriate nursing interventions/methods, the implementation of a care plan, and monitoring of a patient’s health condition. Assesses the fulfilment of the goals of the care plan.

Implementing evidence into practice
Clinical assessment and examination
Prevention and management of non-communicable diseases
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Advanced mental health promotion
Professional leadership

Promotes the development of the advanced practitioner role in clinical, professional, and political contexts. Renews and develops health services in accordance with the organization's strategy in her/his own field of clinical expertise. Creates, actively participates in, and reforms professional networks that develop advanced practice and enhance the well-being and health outcomes of the population in focus. Acts as a mentor, role model, and trainer of advanced practice in multi-professional teams and networks by following ethical codes and principles. Advocates for and participates in creating an organization that supports safe client care and collaborative practice. Monitors and evaluates the effectiveness of the nursing outcomes of strategies, services, and interventions. Renews customer-oriented services by evaluating their sustainability and cost-effectiveness.

Practising advanced nursing
Specific issues in advanced nursing
Ethical expertise, leadership and organisational culture
Professional expertise and influencing skills
Luokittelemattomat
Leadership Dynamics
Research-based Development
Quantitative Research
Qualitative Research
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Formulating Strategy
Managerial Accounting

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
SHARED MASTER COMPETENCE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20)

15 - 20
YSN2023SS-1017
MANAGEMENT

(Valitaan kaikki)

5
YZWZ0220 Leadership Dynamics 5
YSN2023SS-1018
RESEARCH AND DEVELOPMENT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

10 - 15
YZWZ0110 Research-based Development 5
YZWZ0120 Quantitative Research 5
YZWZ0130 Qualitative Research 5
EXPERT CORE COMPETENCE

(Valitaan kaikki)

60
YSN2023SS-1014
ADVANCED CLINICAL NURSING EXPERTISE

(Valitaan kaikki)

30
YS00BV64 Implementing evidence into practice 5
YS00BV65 Clinical assessment and examination 5
YS00BV66 Practising advanced nursing 5
YS00BV67 Digital transformation in healthcare 5
YS00BV68 Prevention and management of non-communicable diseases 5
YS00BV69 Specific issues in advanced nursing 5
YSN2023SS-1015
MASTER'S THESIS

(Valitaan kaikki)

30
YZ00BL94 Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK 7
YZ00BL95 Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK 10
YZ00BL96 Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK 10
YZ00BL98 Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK 3
YZ00BB05 Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
COMPLEMENTARY COMPETENCE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

15
YSN2023SS-1024
ELECTIVE STUDIES

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

15
YS00BV73 Advanced mental health promotion 5
YS00BV72 Ethical expertise, leadership and organisational culture 5
YS00BX66 Professional expertise and influencing skills 5
YZWZ0210 Formulating Strategy 5
YZWZ0230 Managerial Accounting 5
YSN2023SS-1021
CAMPUSONLINE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15
YSN2023SS-1022
EDUFUTURA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15