Siirry suoraan sisältöön

Organisaation kehittäminenLaajuus (3 - 10 op)

Tunnus: YH00BO17

Laajuus

3 - 10 op

Opetuskieli

 • suomi

Vastuuhenkilö

 • Sami Kalliomaa
 • Anne Törn-Laapio

Osaamistavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojakson tarkoituksena on mahdollistaa opiskelijalle vaihtoehtoinen tapa tutkintoon soveltuvan osaamisen osoittamiseen opinnollistamisella.

Opintojakson osaamiset valikoituvat aiheen/ilmiön mukaisesti
Oppimaan oppiminen
Työelämässä toimiminen
Eettisyys
Kestävä kehitys
Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus
Ennakoiva kehittäminen

Opintojakson tavoite
Arvioit ja kehität osaamistasi ja sen soveltuvuutta tutkinto-ohjelmaan, tunnistat osaamistarpeesi ja teet suunnitelman opinnollistamisesta, jossa yhdistät työn, tai muun työhön rinnastettavan toiminnan ja opinnot. Arvioit tavoiteltavan osaamisen soveltuvuutta ensin yhdessä opettajan/tutkintovastaavan kanssa ohjauskeskustelussa. Hyväksytät opinnollistamisen suunnitelman työelämän tai vastaavan edustajalla ja opettajalla/tutkintovastaavalla. Tarkastelet opittavaa asiaa teorian, käytännön kokemuksen, itsesäätelytaitojen ja oman osaamisen kautta. Hyödynnät opinnollistamisessa työelämän ja korkeakoulun sekä mahdollisesti myös kolmannen toimijan tarjoamia työvälineitä ja oppimisympäristöjä.

Sisältö

Ohjauskeskustelu opettajan/tutkintovastaavan kanssa
Syntyvä/kehittyvä osaaminen (lähitulevaisuus)
Opinnollistamisen suunnitelma
Opinnollistamisen suunnitelmassa sovittu näyttö
Osaamistavoitteiden soveltuvuus tutkinto-ohjelmaan
Organisaation kehittäminen
Työelämän kehittäminen
Oman osaamisen syventäminen
Tiedonhankinta
Eettisyys
Itsensä johtaminen
Reflektio

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Välttävä 1: Suunnitelma, toteutus ja olennainen teoria
Osaa suunnitella ja toteuttaa yhdessä sovitun tehtävän. Osaa valita tarkoituksen mukaiset välineet ja työtavat tehtävän suorittamiseen. Osaat arvioida ja edistää ammattialan eettisten periaatteiden ja arvojen toteutumista huomioiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden. Arvioit ja kehität osaamistasi ja sen soveltuvuutta tutkinto-ohjelmaan, tunnistat osaamistarpeesi ja teet suunnitelman opinnollistamisesta. Tiivistät aihealueen olennaista teoriaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3: Perusteleminen, oman työn arviointi ja tutkimustiedon analysointi
Osaat kuvata toteutetun työprosessin ja perustella valinnat, jotka prosessissa on tehty tai on vielä tehtävä. Osoitat hallitsevasi kestävän kehityksen näkökulmat esimerkiksi vastuullisuuden ja taloudellisuuden näkökulmista. Osaat arvioida toimintaasi. Esität aihealueen olennaisen ja rajatun teorian. Osoitat kykyä eritellä ja analysoida asiantuntijuusalueen tutkimustietoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5: Itsen ja työn kehittäminen sekä kriittisyys
Osaat analysoida osaamisesi nykytilaa. Asetat kehittymistavoitteita, jotka edistävät osaamisesi ja työn kehittymistä. Kehität työ- ja toimintaympäristöä tutkivalla ja kehittävällä työotteella. Osoitat kriittisyyttä kansainvälisen tutkimustiedon hyödyntämisessä sekä organisaation käytäntöjen kehittämisessä. Osaat tuottaa uutta tietoa organisaatiollesi. Reflektoit aihetta/oppimaasi yhteiskunnallisella tasolla.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Osaamisen arvioinnista sovitaan opinnollistamisen suunnitelmassa. Opettaja tekee arviointipäätöksen yhdessä asetettujen osaamistavoitteiden ja suoritetun/esitetyn näytön mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

01.08.2022 - 30.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.07.2023

Opintopistemäärä

3 - 10

Virtuaaliosuus

10 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Organisaation ja talouden johtaminen (YAMK)
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtaminen (YAMK)
Opettaja
 • Sami Kalliomaa
 • Anne Törn-Laapio
 • Heidi Neuvonen
 • Tarja Niemelä
 • Marianne Ekonen
Ryhmät
 • YMJ22S1
  Matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtaminen (YAMK)
 • YHO21S1
  Organisaation ja talouden johtaminen (YAMK)
 • YMJ21S1
  Matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtaminen (YAMK)
 • YHO20SA
  Organisaation ja talouden johtaminen (YAMK)
 • YMJ20S1
  Matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtaminen
 • YHO20S1
  Organisaation ja talouden johtaminen
 • YHO22S1
  Organisaation ja talouden johtaminen (YAMK)

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojakson tarkoituksena on mahdollistaa opiskelijalle vaihtoehtoinen tapa tutkintoon soveltuvan osaamisen osoittamiseen opinnollistamisella.

Opintojakson osaamiset valikoituvat aiheen/ilmiön mukaisesti
Oppimaan oppiminen
Työelämässä toimiminen
Eettisyys
Kestävä kehitys
Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus
Ennakoiva kehittäminen

Opintojakson tavoite
Arvioit ja kehität osaamistasi ja sen soveltuvuutta tutkinto-ohjelmaan, tunnistat osaamistarpeesi ja teet suunnitelman opinnollistamisesta, jossa yhdistät työn, tai muun työhön rinnastettavan toiminnan ja opinnot. Arvioit tavoiteltavan osaamisen soveltuvuutta ensin yhdessä opettajan/tutkintovastaavan kanssa ohjauskeskustelussa. Hyväksytät opinnollistamisen suunnitelman työelämän tai vastaavan edustajalla ja opettajalla/tutkintovastaavalla. Tarkastelet opittavaa asiaa teorian, käytännön kokemuksen, itsesäätelytaitojen ja oman osaamisen kautta. Hyödynnät opinnollistamisessa työelämän ja korkeakoulun sekä mahdollisesti myös kolmannen toimijan tarjoamia työvälineitä ja oppimisympäristöjä.

Sisältö

Ohjauskeskustelu opettajan/tutkintovastaavan kanssa
Syntyvä/kehittyvä osaaminen (lähitulevaisuus)
Opinnollistamisen suunnitelma
Opinnollistamisen suunnitelmassa sovittu näyttö
Osaamistavoitteiden soveltuvuus tutkinto-ohjelmaan
Organisaation kehittäminen
Työelämän kehittäminen
Oman osaamisen syventäminen
Tiedonhankinta
Eettisyys
Itsensä johtaminen
Reflektio

Aika ja paikka

Joustava aikataulu, joka sovitaan työelämän edustajan ja opettajan kanssa. Ensin tulee sopia työprojektin yms. osaamisen kehittämisestä kolmikannassa ja vasta sitten tutor/opettaja nostaa (ilmoittaa) opiskelijan opintojaksolle.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Soveltuva tutkimuksellinen lähdemateriaali.

Opetusmenetelmät

Opinnollistaminen on sinulle vaihtoehtoinen tapa kehittää osaamistasi moduuli- tai opintojaksotasolla. Sillä tarkoitetaan työn, projektiopintojen tms. toiminnan ja opintojen yhdistämistä. Sinun tulee laatia opinnollistamisesta suunnitelma ja dokumentoida se opettajan kanssa sovitulla tavalla.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Integroidaan työelämän kehittämiseen organisaatiossa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1: Suunnitelma, toteutus ja olennainen teoria
Osaa suunnitella ja toteuttaa yhdessä sovitun tehtävän. Osaa valita tarkoituksen mukaiset välineet ja työtavat tehtävän suorittamiseen. Osaat arvioida ja edistää ammattialan eettisten periaatteiden ja arvojen toteutumista huomioiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden. Arvioit ja kehität osaamistasi ja sen soveltuvuutta tutkinto-ohjelmaan, tunnistat osaamistarpeesi ja teet suunnitelman opinnollistamisesta. Tiivistät aihealueen olennaista teoriaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3: Perusteleminen, oman työn arviointi ja tutkimustiedon analysointi
Osaat kuvata toteutetun työprosessin ja perustella valinnat, jotka prosessissa on tehty tai on vielä tehtävä. Osoitat hallitsevasi kestävän kehityksen näkökulmat esimerkiksi vastuullisuuden ja taloudellisuuden näkökulmista. Osaat arvioida toimintaasi. Esität aihealueen olennaisen ja rajatun teorian. Osoitat kykyä eritellä ja analysoida asiantuntijuusalueen tutkimustietoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5: Itsen ja työn kehittäminen sekä kriittisyys
Osaat analysoida osaamisesi nykytilaa. Asetat kehittymistavoitteita, jotka edistävät osaamisesi ja työn kehittymistä. Kehität työ- ja toimintaympäristöä tutkivalla ja kehittävällä työotteella. Osoitat kriittisyyttä kansainvälisen tutkimustiedon hyödyntämisessä sekä organisaation käytäntöjen kehittämisessä. Osaat tuottaa uutta tietoa organisaatiollesi. Reflektoit aihetta/oppimaasi yhteiskunnallisella tasolla.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Osaamisen arvioinnista sovitaan opinnollistamisen suunnitelmassa. Opettaja tekee arviointipäätöksen yhdessä asetettujen osaamistavoitteiden ja suoritetun/esitetyn näytön mukaisesti.

Ajoitus

30.08.2021 - 31.07.2022

Opintopistemäärä

3 - 10

Virtuaaliosuus

10 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Organisaation ja talouden johtaminen (YAMK)
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtaminen (YAMK)
Opettaja
 • Sami Kalliomaa
 • Anne Törn-Laapio
 • Heidi Neuvonen
 • Marianne Ekonen
 • Tarja Niemelä
Ryhmät
 • YHO21S1
  Organisaation ja talouden johtaminen (YAMK)
 • YMJ21S1
  Matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtaminen (YAMK)
 • YMJ20S1
  Matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtaminen
 • YHO20S1
  Organisaation ja talouden johtaminen

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojakson tarkoituksena on mahdollistaa opiskelijalle vaihtoehtoinen tapa tutkintoon soveltuvan osaamisen osoittamiseen opinnollistamisella.

Opintojakson osaamiset valikoituvat aiheen/ilmiön mukaisesti
Oppimaan oppiminen
Työelämässä toimiminen
Eettisyys
Kestävä kehitys
Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus
Ennakoiva kehittäminen

Opintojakson tavoite
Arvioit ja kehität osaamistasi ja sen soveltuvuutta tutkinto-ohjelmaan, tunnistat osaamistarpeesi ja teet suunnitelman opinnollistamisesta, jossa yhdistät työn, tai muun työhön rinnastettavan toiminnan ja opinnot. Arvioit tavoiteltavan osaamisen soveltuvuutta ensin yhdessä opettajan/tutkintovastaavan kanssa ohjauskeskustelussa. Hyväksytät opinnollistamisen suunnitelman työelämän tai vastaavan edustajalla ja opettajalla/tutkintovastaavalla. Tarkastelet opittavaa asiaa teorian, käytännön kokemuksen, itsesäätelytaitojen ja oman osaamisen kautta. Hyödynnät opinnollistamisessa työelämän ja korkeakoulun sekä mahdollisesti myös kolmannen toimijan tarjoamia työvälineitä ja oppimisympäristöjä.

Sisältö

Ohjauskeskustelu opettajan/tutkintovastaavan kanssa
Syntyvä/kehittyvä osaaminen (lähitulevaisuus)
Opinnollistamisen suunnitelma
Opinnollistamisen suunnitelmassa sovittu näyttö
Osaamistavoitteiden soveltuvuus tutkinto-ohjelmaan
Organisaation kehittäminen
Työelämän kehittäminen
Oman osaamisen syventäminen
Tiedonhankinta
Eettisyys
Itsensä johtaminen
Reflektio

Aika ja paikka

Joustava aikataulu, joka sovitaan työelämän edustajan ja opettajan kanssa. Ensin tulee sopia työprojektin yms. osaamisen kehittämisestä kolmikannassa ja vasta sitten tutor/opettaja nostaa (ilmoittaa) opiskelijan opintojaksolle.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Soveltuva tutkimuksellinen lähdemateriaali.

Opetusmenetelmät

Opinnollistaminen on sinulle vaihtoehtoinen tapa kehittää osaamistasi moduuli- tai opintojaksotasolla. Sillä tarkoitetaan työn, projektiopintojen tms. toiminnan ja opintojen yhdistämistä. Sinun tulee laatia opinnollistamisesta suunnitelma ja dokumentoida se opettajan kanssa sovitulla tavalla.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Integroidaan työelämän kehittämiseen organisaatiossa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1: Suunnitelma, toteutus ja olennainen teoria
Osaa suunnitella ja toteuttaa yhdessä sovitun tehtävän. Osaa valita tarkoituksen mukaiset välineet ja työtavat tehtävän suorittamiseen. Osaat arvioida ja edistää ammattialan eettisten periaatteiden ja arvojen toteutumista huomioiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden. Arvioit ja kehität osaamistasi ja sen soveltuvuutta tutkinto-ohjelmaan, tunnistat osaamistarpeesi ja teet suunnitelman opinnollistamisesta. Tiivistät aihealueen olennaista teoriaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3: Perusteleminen, oman työn arviointi ja tutkimustiedon analysointi
Osaat kuvata toteutetun työprosessin ja perustella valinnat, jotka prosessissa on tehty tai on vielä tehtävä. Osoitat hallitsevasi kestävän kehityksen näkökulmat esimerkiksi vastuullisuuden ja taloudellisuuden näkökulmista. Osaat arvioida toimintaasi. Esität aihealueen olennaisen ja rajatun teorian. Osoitat kykyä eritellä ja analysoida asiantuntijuusalueen tutkimustietoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5: Itsen ja työn kehittäminen sekä kriittisyys
Osaat analysoida osaamisesi nykytilaa. Asetat kehittymistavoitteita, jotka edistävät osaamisesi ja työn kehittymistä. Kehität työ- ja toimintaympäristöä tutkivalla ja kehittävällä työotteella. Osoitat kriittisyyttä kansainvälisen tutkimustiedon hyödyntämisessä sekä organisaation käytäntöjen kehittämisessä. Osaat tuottaa uutta tietoa organisaatiollesi. Reflektoit aihetta/oppimaasi yhteiskunnallisella tasolla.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Osaamisen arvioinnista sovitaan opinnollistamisen suunnitelmassa. Opettaja tekee arviointipäätöksen yhdessä asetettujen osaamistavoitteiden ja suoritetun/esitetyn näytön mukaisesti.