Siirry suoraan sisältöön

Strateginen talousjohtaminenLaajuus (5 op)

Tunnus: YH00CM22

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson tarkoitus

Opintojakson tarkoituksena on, että ymmärrät, mikä merkitys talousjohtamisella ja sen eri menetelmillä voi olla organisaation strategisessa päätöksenteossa ja mitä organisaation strateginen päätöksenteko edellyttää talousjohtamiselta. Opintojakson suoritettuasi tunnistat organisaation erilaisia strategisia päätöksentekotilanteita ja niihin liittyviä talousjohtamisen mahdollisuuksia.

Opintojakson osaamiset

Oppimaan oppiminen: Opiskelija osaa hankkia, kriittisesti arvioida ja tuottaa tietoa eri alojen näkökulmat huomioiden.
Työelämässä toimiminen: Opiskelija osaa kehittää ja johtaa monialaisia tiimejä ja työyhteisöjä.
Ennakoiva kehittäminen: Opiskelija osaa analysoida nykytilannetta ja ennakoida oman alan tulevaisuutta ja toimintaympäristön muutoksia.

Opintojakson oppimistavoite

Hankit ja arvioit tietoa organisaation strategisesta päätöksenteosta ja talousjohtamisesta. Analysoit organisaation nykytilannetta ja ennakoit strategisen talousjohtamisen merkitystä. Kehität organisaation valmiuksia kohdata strategisia päätöksentekotilanteita talousjohtamisen menetelmiä hyödyntäen.

Sisältö

Geneeriset strategiat, strateginen talousjohtaminen, kustannusanalyysit, arvokäsitteet, asiakaskannattavuus, asiakasarvo, kilpailija-analyysi, suorituskyvyn johtaminen, suorituskyvyn kehittämistekniikat

Esitietovaatimukset

Hallitset rahoituksen/ulkoisen laskentatoimen peruskäsitteet (tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma) ja tilinpäätösanalyysin perusteet, johdon/sisäisen laskentatoimen peruskäsitteet (kustannuskäsitteet, katetuotto, kriittinen piste, varmuusmarginaali, tuloslaskelman ja rahoituslaskelman ero) sekä taulukkolaskentaohjelman (Excel) käytön.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Välttävä 1
Nimeät strategisen talousjohtamisen käsitteitä, joita määrittelet. Kuvailet strategisia päätöksentekotilanteita ja niihin soveltuvia talousjohtamisen menetelmiä. Tunnistat organisaation strategisen nykytilanteen ja selität talousjohtamisen merkitystä. Määrittelet organisaation valmiuksia kohdata strategisia päätöksentekotilanteita talousjohtamisen menetelmiä hyödyntäen.

Tyydyttävä 2
Hyödynnät strategisen talousjohtamisen käsitteitä, joita erottelet ja luokittelet. Vertaat strategisia päätöksentekotilanteita ja niihin soveltuvia talousjohtamisen menetelmiä. Tiivistät organisaation strategisen nykytilanteen ja kommentoit talousjohtamisen merkitystä. Hahmottelet organisaation valmiuksia kohdata strategisia päätöksentekotilanteita talousjohtamisen menetelmiä hyödyntäen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3
Käytät strategisen talousjohtamisen käsitteitä, joita sovellat. Havainnollistat strategisia päätöksentekotilanteita ja niihin soveltuvia talousjohtamisen menetelmiä. Luonnostelet organisaation strategisen nykytilanteen ja pohdit talousjohtamisen merkitystä. Havainnollistat organisaation valmiuksia kohdata strategisia päätöksentekotilanteita talousjohtamisen menetelmiä hyödyntäen.

Kiitettävä 4
Analysoit strategisen talousjohtamisen käsitteitä, joita erittelet. Jäsennät strategisia päätöksentekotilanteita ja niihin soveltuvia talousjohtamisen menetelmiä. Analysoit organisaation strategista nykytilannetta ja talousjohtamisen merkitystä. Erittelet organisaation valmiuksia kohdata strategisia päätöksentekotilanteita talousjohtamisen menetelmiä hyödyntäen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Arvioit strategisen talousjohtamisen käsitteitä, joita reflektoit. Suhteutat strategisia päätöksentekotilanteita ja niihin soveltuvia talousjohtamisen menetelmiä. Arvioit organisaation strategista nykytilannetta ja talousjohtamisen merkitystä. Tulkitset organisaation valmiuksia kohdata strategisia päätöksentekotilanteita talousjohtamisen menetelmiä hyödyntäen.