Siirry suoraan sisältöön

Julkisorganisaatioiden talousjohtaminenLaajuus (5 op)

Tunnus: YH00CM23

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson tarkoitus

Julkisorganisaatioilla (mm. valtio ja valtionhallinnon organisaatiot, hyvinvointialueet, kunnat ja kuntayhtymät) on merkittävä yhteiskunnallinen, kansantaloudellinen ja taloudellinen merkitys. Tällä opintojaksolla sinulla on mahdollisuus perehtyä julkisorganisaatioiden toiminnan ja talouden johtamiseen.

Opintojakson osaamiset

Oppimaan oppiminen: Opiskelija osaa hankkia, kriittisesti arvioida ja tuottaa tietoa eri alojen näkökulmat huomioiden.
Ennakoiva kehittäminen: Opiskelija osaa analysoida nykytilannetta ja ennakoida oman alan tulevaisuutta ja toimintaympäristön muutoksia.

Opintojakson oppimistavoite

Tällä opintojaksolla opit, miten julkisorganisaatioiden toimintaa ja taloutta johdetaan. Tunnistat ja analysoit julkisorganisaatioiden erilaisia päätöksentekotilanteita ja talousjohtamisen erityispiirteitä. Arvioit julkisorganisaatioiden suoriutumista erilaisten mittareiden ja tunnuslukujen avulla. Tunnistat julkisorganisaatioiden kehittämiskohteita ja -tarpeita.

Sisältö

Julkisorganisaatioiden normiohjaus, toiminnan ja talouden suunnittelu, seuranta ja raportointi sekä arviointi

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Välttävä 1
Tunnistat julkisorganisaatioiden erilaisia päätöksentekotilanteita ja talousjohtamisen erityispiirteitä. Kuvaat julkisorganisaatioiden suoriutumista erilaisten mittareiden ja tunnuslukujen avulla. Tunnistat julkisorganisaatioiden kehittämiskohteita ja -tarpeita.

Tyydyttävä 2
Ymmärrät julkisorganisaatioiden erilaisia päätöksentekotilanteita ja talousjohtamisen erityispiirteitä. Kommentoit julkisorganisaatioiden suoriutumista erilaisten mittareiden ja tunnuslukujen avulla. Kuvailet julkisorganisaatioiden kehittämiskohteita ja -tarpeita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3
Esittelet julkisorganisaatioiden erilaisia päätöksentekotilanteita ja talousjohtamisen erityispiirteitä. Havainnollistat julkisorganisaatioiden suoriutumista erilaisten mittareiden ja tunnuslukujen avulla sekä julkisorganisaatioiden kehittämiskohteita ja -tarpeita.

Kiitettävä 4
Analysoit julkisorganisaatioiden erilaisia päätöksentekotilanteita ja talousjohtamisen erityispiirteitä. Vertailet julkisorganisaatioiden suoriutumista erilaisten mittareiden ja tunnuslukujen avulla. Erittelet julkisorganisaatioiden kehittämiskohteita ja -tarpeita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Arvioit julkisorganisaatioiden erilaisia päätöksentekotilanteita ja talousjohtamisen erityispiirteitä. Tulkitset julkisorganisaatioiden suoriutumista erilaisten mittareiden ja tunnuslukujen avulla. Reflektoit julkisorganisaatioiden kehittämiskohteita ja -tarpeita.