Siirry suoraan sisältöön

Lohkoketjun syventävä osaaminenLaajuus (5 op)

Tunnus: YHYY3000

Laajuus

5 op

Opetuskieli

  • suomi

Vastuuhenkilö

  • Tommi Hakala, Tuntiopettaja

Osaamistavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on ymmärtää lohkoketjuteknologiaa ja sen soveltamisen mahdollisuuksia.

Opintojakson osaamiset
Organisaation ja talouden johtaminen
Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen

Opintojakson osaamistavoite
Tunnet lohkoketjuteknologian teorian perusteet, keskeiset käsitteet ja teknologian taustat. Ymmärrät, miten uutta lohkoketjuteknologiaa voidaan hyödyntää. Sovellat lohkoketjuteknologiaa liiketalouden sovelluksiin. Ymmärrät lohkoketjuteknologian riippuvuuksia ja rajoituksia liiketalouden ja teknologian näkökulmasta.Toteutat lohkoketjuteknologiaan liittyviä yksinkertaisia harjoituksia Linux-ympäristössä.

Sisältö

Opintojakso jakautuu kolmeen osioon: (A) teoria, (B) liiketalous ja (C) tekniikka
A) Teoriaosion sisältö:
Lohkoketju, lohkoketjuteknologian lupaus, lohkoketjun rakennuspalikat, koneellinen luottamus, konsensus, julkiset vs. yksityiset lohkoketjut, Satoshi Nakamoto ja ajatus Bitcoinista
B) Liiketalousosion sisältö:
Lohkoketjun liiketoimintamahdollisuudet, lohkoketju finanssisektorilla, hajautetut verkot ja tilikirjat, lohkoketjuteknologia mahdollisuudet ja tulevaisuus, älykkäät sopimukset
C) Tekniikkaosion sisältö:
Symmetrisen ja asymmetrisen salauksen toimintaperiaate, tiivistealgoritmit, konsensus-menetelmät: Proof-of-Work ja Proof-of-Stake, lohkoketjuteknologian kehitystyökaluja

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty (S)
Tiedät lohkoketjuteknologiaan liittyvän keskeiset käsitteet. Ymmärrät, miten uutta lohkoketjuteknologiaa voidaan hyödyntää liiketaloudessa ja mitkä ovat teknologian rajoitukset. Raportoit oppimaasi ymmärrettävällä ja tarkoituksenmukaisesti tavalla.

Hylätty (0)
Et täytä hyväksytyn osaamisen tasoa.