Siirry suoraan sisältöön

Robotiikan sovelluksetLaajuus (5 op)

Tunnus: YTGJ0100

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi

Vastuuhenkilö

 • Olli Väänänen

Osaamistavoitteet

Tutustut robotiikan uusimpiin kehityssuuntiin, soveltamiskohteisiin ja tulevaisuuden näkymiin. Tämä opintojakso mahdollistaa robotiikan syvällisemmän opiskelun muilla opintojaksoilla.

YTGSO: Robotiikan soveltamisosaaminen
Tunnistat robotiikan soveltamismahdollisuuksia yhteiskunnan eri alueilla. Tunnet robotiikan uusimpia teknisiä ratkaisuja sekä robotiikan soveltamisen rajoituksia.

YAMOT: Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen
Osaat hakea uusinta tietoa robotiikan alalta ja ymmärrät robotiikan merkityksen osana laajempaa kokonaisuutta.

YAMYT: Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen
Ymmärrät robotiikan merkityksen nyt ja tulevaisuudessa työelämän kannalta.

Sisältö

Robotiikan perusteet
Robotiikan eri muodot
Yhteistyörobotiikka
Mobiilirobotiikka
Teollisuusrobotiikka
Robottien aistit
Robotiikan sovelluskohteet
Robotiikan mahdollisuudet ja tulevaisuuden näkymät
Robotiikan uudet teknologiset ratkaisut
Robotti osana laajempaa kokonaisuutta
Robotiikan yhteiskunnalliset vaikutukset, vaikutukset työeämään ja johtamiseen

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Välttävä 1: Tunnet robotiikan perusteita ja tunnistat robotiikan mahdollisia soveltamiskohteita. Tunnistat joitain robotiikan uusia teknologisia ratkaisuja. Ymmärrät robotiikan merkityksen nyky-yhteiskunnassa.

Tyydyttävä 2: Tunnet robotiikan perusteet ja robotiikan sovelluskohteita. Tunnistat robotiikan uusimpia teknologisia ratkaisuja. Ymmärrät robotiikan roolin nyky-yhteiskunnassa. Tunnistat robotiikan tulevaisuuden mahdollisuuksia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3: Hallitset robotiikan perusteet ja tunnistat sekä osaat kehittää robotiikkaa hyödyntäviä sovelluksia. Tunnistat ja ymmärrät robotiikan uusimpia teknologisia ratkaisuja. Ymmärrät robotiikan roolin nyky-yhteiskunnassa ja tunnistat robotiikan tulevaisuuden mahdollisuuksia.

Kiitettävä 4: Hallitset robotiikan perusteet hyvin ja laaja-alaisesti. Osaat suunnitella ja kehittää robotiikkaa hyödyntäviä sovelluksia. Tunnistat ja hallitset robotiikan uusimpia teknisiä ratkaisuja. Ymmärrät robotiikan roolin nyky-yhteiskunnassa ja tunnistat robotiikan tulevaisuuden mahdollisuudet. Kykenet tarkastelemaan robotiikan mahdollisuuksia kriittisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5: Hallitset robotiikan perusteet erinomaisesti ja erittäin laaja-alaisesti. Osaat suunnitella ja kehittää vaativia robotiikkaa hyödyntäviä sovelluksia. Hallitset robotiikan uusimmat tekniset ratkaisut ja sinulla on näkemys tulevaisuuden teknisistä tarkaisuista ja niiden mahdollisuuksista. Tunnet robotiikan roolin yhteiskunnassa ja sinulla on selkeä näkemys robotiikan mahdollisuuksista ja rajoituksista tulevaisuudessa. Kykenet arvioimaan robotiikan sovelluksia ja tulevaisuuden mahdollisuuksia kriittisesti ja perustellen.

Ilmoittautumisaika

16.08.2023 - 08.09.2023

Ajoitus

08.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 25

Koulutus
 • Robotiikka (YAMK)
Opettaja
 • Markku Ström
 • Juho Riekkinen
 • Olli Väänänen
Ryhmät
 • ZJAYTG23S1
  Avoin amk, Robotiikka , Monimuoto
 • YTG23S1
  Insinööri (ylempi AMK), robotiikka

Tavoitteet

Tutustut robotiikan uusimpiin kehityssuuntiin, soveltamiskohteisiin ja tulevaisuuden näkymiin. Tämä opintojakso mahdollistaa robotiikan syvällisemmän opiskelun muilla opintojaksoilla.

YTGSO: Robotiikan soveltamisosaaminen
Tunnistat robotiikan soveltamismahdollisuuksia yhteiskunnan eri alueilla. Tunnet robotiikan uusimpia teknisiä ratkaisuja sekä robotiikan soveltamisen rajoituksia.

YAMOT: Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen
Osaat hakea uusinta tietoa robotiikan alalta ja ymmärrät robotiikan merkityksen osana laajempaa kokonaisuutta.

YAMYT: Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen
Ymmärrät robotiikan merkityksen nyt ja tulevaisuudessa työelämän kannalta.

Sisältö

Robotiikan perusteet
Robotiikan eri muodot
Yhteistyörobotiikka
Mobiilirobotiikka
Teollisuusrobotiikka
Robottien aistit
Robotiikan sovelluskohteet
Robotiikan mahdollisuudet ja tulevaisuuden näkymät
Robotiikan uudet teknologiset ratkaisut
Robotti osana laajempaa kokonaisuutta
Robotiikan yhteiskunnalliset vaikutukset, vaikutukset työeämään ja johtamiseen

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opetusmateriaali on JAMKin e-oppimisympäristössä.

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus keskittyy käytännön laboratorioharjoituksiin sekä projekti-/kehitysraporttien seminaareihin. Opintojakson toteutus on pääasiassa itsenäistä opiskelua, simulointiympäristöjen etäkäyttöä sekä kehitystehtävän tekeminen mielellään omaan työympäristöön liittyen. Kehitystehtävän on tarkoitus pohjustaa tulevaa opinnäytetyötä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Projektiraportti tehdään mieluiten omaan työympäristöön liittyen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetusta maksimissaan 35 tuntia.
Yhteensä 135 tuntia opiskelijan työtä.

Lisätietoja opiskelijoille

Itsearvioinnit pääosin oppimistehtävien avulla. Arviointipäätös pohjautuu palautettaviin oppimistehtäviin sekä suoritettuihin käytännön laboratorioharjoituksiin.

Avoin AMK 5

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1: Tunnet robotiikan perusteita ja tunnistat robotiikan mahdollisia soveltamiskohteita. Tunnistat joitain robotiikan uusia teknologisia ratkaisuja. Ymmärrät robotiikan merkityksen nyky-yhteiskunnassa.

Tyydyttävä 2: Tunnet robotiikan perusteet ja robotiikan sovelluskohteita. Tunnistat robotiikan uusimpia teknologisia ratkaisuja. Ymmärrät robotiikan roolin nyky-yhteiskunnassa. Tunnistat robotiikan tulevaisuuden mahdollisuuksia.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3: Hallitset robotiikan perusteet ja tunnistat sekä osaat kehittää robotiikkaa hyödyntäviä sovelluksia. Tunnistat ja ymmärrät robotiikan uusimpia teknologisia ratkaisuja. Ymmärrät robotiikan roolin nyky-yhteiskunnassa ja tunnistat robotiikan tulevaisuuden mahdollisuuksia.

Kiitettävä 4: Hallitset robotiikan perusteet hyvin ja laaja-alaisesti. Osaat suunnitella ja kehittää robotiikkaa hyödyntäviä sovelluksia. Tunnistat ja hallitset robotiikan uusimpia teknisiä ratkaisuja. Ymmärrät robotiikan roolin nyky-yhteiskunnassa ja tunnistat robotiikan tulevaisuuden mahdollisuudet. Kykenet tarkastelemaan robotiikan mahdollisuuksia kriittisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5: Hallitset robotiikan perusteet erinomaisesti ja erittäin laaja-alaisesti. Osaat suunnitella ja kehittää vaativia robotiikkaa hyödyntäviä sovelluksia. Hallitset robotiikan uusimmat tekniset ratkaisut ja sinulla on näkemys tulevaisuuden teknisistä tarkaisuista ja niiden mahdollisuuksista. Tunnet robotiikan roolin yhteiskunnassa ja sinulla on selkeä näkemys robotiikan mahdollisuuksista ja rajoituksista tulevaisuudessa. Kykenet arvioimaan robotiikan sovelluksia ja tulevaisuuden mahdollisuuksia kriittisesti ja perustellen.

Ilmoittautumisaika

03.08.2022 - 03.09.2022

Ajoitus

03.09.2022 - 21.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Robotiikka (YAMK)
Opettaja
 • Markku Ström
 • Juho Riekkinen
 • Olli Väänänen
Vastuuopettaja

Olli Väänänen

Ryhmät
 • YTG22S1
  Insinööri (ylempi AMK), robotiikka

Tavoitteet

Tutustut robotiikan uusimpiin kehityssuuntiin, soveltamiskohteisiin ja tulevaisuuden näkymiin. Tämä opintojakso mahdollistaa robotiikan syvällisemmän opiskelun muilla opintojaksoilla.

YTGSO: Robotiikan soveltamisosaaminen
Tunnistat robotiikan soveltamismahdollisuuksia yhteiskunnan eri alueilla. Tunnet robotiikan uusimpia teknisiä ratkaisuja sekä robotiikan soveltamisen rajoituksia.

YAMOT: Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen
Osaat hakea uusinta tietoa robotiikan alalta ja ymmärrät robotiikan merkityksen osana laajempaa kokonaisuutta.

YAMYT: Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen
Ymmärrät robotiikan merkityksen nyt ja tulevaisuudessa työelämän kannalta.

Sisältö

Robotiikan perusteet
Robotiikan eri muodot
Yhteistyörobotiikka
Mobiilirobotiikka
Teollisuusrobotiikka
Robottien aistit
Robotiikan sovelluskohteet
Robotiikan mahdollisuudet ja tulevaisuuden näkymät
Robotiikan uudet teknologiset ratkaisut
Robotti osana laajempaa kokonaisuutta
Robotiikan yhteiskunnalliset vaikutukset, vaikutukset työeämään ja johtamiseen

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opetusmateriaali on JAMKin e-oppimisympäristössä.

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus keskittyy käytännön laboratorioharjoituksiin sekä projekti-/kehitysraporttien seminaareihin. Opintojakson toteutus on pääasiassa itsenäistä opiskelua, simulointiympäristöjen etäkäyttöä sekä kehitystehtävän tekeminen mielellään omaan työympäristöön liittyen. Kehitystehtävän on tarkoitus pohjustaa tulevaa opinnäytetyötä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Projektiraportti tehdään mieluiten omaan työympäristöön liittyen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetusta maksimissaan 35 tuntia.
Yhteensä 135 tuntia opiskelijan työtä.

Lisätietoja opiskelijoille

Itsearvioinnit pääosin oppimistehtävien avulla. Arviointipäätös pohjautuu palautettaviin oppimistehtäviin sekä suoritettuihin käytännön laboratorioharjoituksiin.

Avoin AMK 5

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1: Tunnet robotiikan perusteita ja tunnistat robotiikan mahdollisia soveltamiskohteita. Tunnistat joitain robotiikan uusia teknologisia ratkaisuja. Ymmärrät robotiikan merkityksen nyky-yhteiskunnassa.

Tyydyttävä 2: Tunnet robotiikan perusteet ja robotiikan sovelluskohteita. Tunnistat robotiikan uusimpia teknologisia ratkaisuja. Ymmärrät robotiikan roolin nyky-yhteiskunnassa. Tunnistat robotiikan tulevaisuuden mahdollisuuksia.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3: Hallitset robotiikan perusteet ja tunnistat sekä osaat kehittää robotiikkaa hyödyntäviä sovelluksia. Tunnistat ja ymmärrät robotiikan uusimpia teknologisia ratkaisuja. Ymmärrät robotiikan roolin nyky-yhteiskunnassa ja tunnistat robotiikan tulevaisuuden mahdollisuuksia.

Kiitettävä 4: Hallitset robotiikan perusteet hyvin ja laaja-alaisesti. Osaat suunnitella ja kehittää robotiikkaa hyödyntäviä sovelluksia. Tunnistat ja hallitset robotiikan uusimpia teknisiä ratkaisuja. Ymmärrät robotiikan roolin nyky-yhteiskunnassa ja tunnistat robotiikan tulevaisuuden mahdollisuudet. Kykenet tarkastelemaan robotiikan mahdollisuuksia kriittisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5: Hallitset robotiikan perusteet erinomaisesti ja erittäin laaja-alaisesti. Osaat suunnitella ja kehittää vaativia robotiikkaa hyödyntäviä sovelluksia. Hallitset robotiikan uusimmat tekniset ratkaisut ja sinulla on näkemys tulevaisuuden teknisistä tarkaisuista ja niiden mahdollisuuksista. Tunnet robotiikan roolin yhteiskunnassa ja sinulla on selkeä näkemys robotiikan mahdollisuuksista ja rajoituksista tulevaisuudessa. Kykenet arvioimaan robotiikan sovelluksia ja tulevaisuuden mahdollisuuksia kriittisesti ja perustellen.