Siirry suoraan sisältöön

Automaation tietoverkot ja kyberturvallisuusLaajuus (5 op)

Tunnus: YTGJ0400

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi

Vastuuhenkilö

 • Olli Väänänen

Osaamistavoitteet

Tunnet automaation tietoverkkojen yleisrakenteen ja tunnistat robotit ja robotiikan osana sitä. Ymmärrät kyberturvallisuuden merkityksen automaation ja robotiikan turvallisuuden kannalta.

YTGSO: Robotiikan soveltamisosaaminen
Ymmärrät tietoverkkojen ja kyberturvallisuuden merkityksen robotiikan soveltamisessa.

YAMOT: Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen
Osaat etsiä uusinta tietoa tietoverkkojen ja kyberturvallisuuden aloilta sekä soveltaa kyseistä tietoa.

Sisältö

Opintojaksolla sisältö noudattaa robotiikan turvallisuuskehyksen (Robot Security Framework, ks lisätieto kenttä) rakennetta. Samalla läpikäydään kunkin tason kyberturvallisuuden ohjeistuksia ja käytäntöjä.

Fyysinen taso
- Robotin liitäntä tiedonsiirtoverkkoon ja käyttörajapinnat
Verkkotaso
- Lähiverkkojen suunnittelu
- Tietoverkon segmentointi
- Tiedonsiirronturvallisuus
Sovellustaso
- Robotin sovellustason lähdekoodin tuotanto
- Lähdekoodin ylläpito ja haavoittuvuuksien hallinta
- Datan kerääminen ja säilyttäminen ja oikeudet dataan

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Välttävä 1: Tunnet pääpiirteittäin automaation tietoverkkojen rakenteen ja kyberturvallisuuden perusteet.

Tyydyttävä 2: Tunnet pääpiirteittäin automaation tietoverkkojen rakenteen ja kyberturvallisuuden merkityksen automaation ja robotiikan kannalta. Kokonaisuuden hahmottamisessa on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3: Tunnet automaation tietoverkkojen perusrakenteen ja robotiikan turvallisuuskehyksen rakenteen. Ymmärrät kyberturvallisuuden roolin automaation ja robotiikan osalta.

Kiitettävä 4: Hallitset automaation tietoverkkojen rakenteen ja robotiikan turvallisuuskehyksen rakenteen. Ymmärrät kyberturvallisuuden roolin osana automaation ja robotiikan kokonaisuutta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5: Hallitset automaation tietoverkkojen rakenteen ja merkityksen erinomaisesti. Hallitset robotiikan turvallisuuskehyksen rakenteen ja ymmärrät sen merkityksen ja kytkeytymisen laajempaan kokonaisuuteen. Ymmärrät ja hallitset kyberturvallisuuden roolin osana automaatiota ja robotiikkaa.

Lisätiedot

Robot Security Framework (RSF) https://arxiv.org/pdf/1806.04042.pdf

Ajoitus

02.09.2024 - 20.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Robotiikka (YAMK)
Opettaja
 • Heli Ciszek
Ryhmät
 • YTG23S1
  Insinööri (ylempi AMK), robotiikka

Tavoitteet

Tunnet automaation tietoverkkojen yleisrakenteen ja tunnistat robotit ja robotiikan osana sitä. Ymmärrät kyberturvallisuuden merkityksen automaation ja robotiikan turvallisuuden kannalta.

YTGSO: Robotiikan soveltamisosaaminen
Ymmärrät tietoverkkojen ja kyberturvallisuuden merkityksen robotiikan soveltamisessa.

YAMOT: Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen
Osaat etsiä uusinta tietoa tietoverkkojen ja kyberturvallisuuden aloilta sekä soveltaa kyseistä tietoa.

Sisältö

Opintojaksolla sisältö noudattaa robotiikan turvallisuuskehyksen (Robot Security Framework, ks lisätieto kenttä) rakennetta. Samalla läpikäydään kunkin tason kyberturvallisuuden ohjeistuksia ja käytäntöjä.

Fyysinen taso
- Robotin liitäntä tiedonsiirtoverkkoon ja käyttörajapinnat
Verkkotaso
- Lähiverkkojen suunnittelu
- Tietoverkon segmentointi
- Tiedonsiirronturvallisuus
Sovellustaso
- Robotin sovellustason lähdekoodin tuotanto
- Lähdekoodin ylläpito ja haavoittuvuuksien hallinta
- Datan kerääminen ja säilyttäminen ja oikeudet dataan

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Verkko-oppimisympäristössä julkaistava sähköinen materiaali. Robot Security Framework. Suomen kyberturvallisuusstrategia 2019.

Opetusmenetelmät

- (nauhoitetut) luennot
- itseopiskelu
- pakolliset harjoitustyöt
- vapaaehtoiset oppimistehtävät/labrat

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opintojakson opettaja antaa lisätietoa mahdollisista opintojakson erityiskäytänteistä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste (1 op) tarkoittaa keskimäärin 27 tunnin työtä.

- luennot 20 h
- harjoitustyöt 60 h
- oppimistehtävät/labrat 25 h
- itsenäinen työskentely 30 h

Yhteensä 135 h

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1: Tunnet pääpiirteittäin automaation tietoverkkojen rakenteen ja kyberturvallisuuden perusteet.

Tyydyttävä 2: Tunnet pääpiirteittäin automaation tietoverkkojen rakenteen ja kyberturvallisuuden merkityksen automaation ja robotiikan kannalta. Kokonaisuuden hahmottamisessa on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3: Tunnet automaation tietoverkkojen perusrakenteen ja robotiikan turvallisuuskehyksen rakenteen. Ymmärrät kyberturvallisuuden roolin automaation ja robotiikan osalta.

Kiitettävä 4: Hallitset automaation tietoverkkojen rakenteen ja robotiikan turvallisuuskehyksen rakenteen. Ymmärrät kyberturvallisuuden roolin osana automaation ja robotiikan kokonaisuutta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5: Hallitset automaation tietoverkkojen rakenteen ja merkityksen erinomaisesti. Hallitset robotiikan turvallisuuskehyksen rakenteen ja ymmärrät sen merkityksen ja kytkeytymisen laajempaan kokonaisuuteen. Ymmärrät ja hallitset kyberturvallisuuden roolin osana automaatiota ja robotiikkaa.

Lisätiedot

Robot Security Framework (RSF) https://arxiv.org/pdf/1806.04042.pdf

Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 28.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Robotiikka (YAMK)
Opettaja
 • Karo Saharinen
 • Heli Ciszek
Ryhmät
 • YTG22S1
  Insinööri (ylempi AMK), robotiikka

Tavoitteet

Tunnet automaation tietoverkkojen yleisrakenteen ja tunnistat robotit ja robotiikan osana sitä. Ymmärrät kyberturvallisuuden merkityksen automaation ja robotiikan turvallisuuden kannalta.

YTGSO: Robotiikan soveltamisosaaminen
Ymmärrät tietoverkkojen ja kyberturvallisuuden merkityksen robotiikan soveltamisessa.

YAMOT: Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen
Osaat etsiä uusinta tietoa tietoverkkojen ja kyberturvallisuuden aloilta sekä soveltaa kyseistä tietoa.

Sisältö

Opintojaksolla sisältö noudattaa robotiikan turvallisuuskehyksen (Robot Security Framework, ks lisätieto kenttä) rakennetta. Samalla läpikäydään kunkin tason kyberturvallisuuden ohjeistuksia ja käytäntöjä.

Fyysinen taso
- Robotin liitäntä tiedonsiirtoverkkoon ja käyttörajapinnat
Verkkotaso
- Lähiverkkojen suunnittelu
- Tietoverkon segmentointi
- Tiedonsiirronturvallisuus
Sovellustaso
- Robotin sovellustason lähdekoodin tuotanto
- Lähdekoodin ylläpito ja haavoittuvuuksien hallinta
- Datan kerääminen ja säilyttäminen ja oikeudet dataan

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1: Tunnet pääpiirteittäin automaation tietoverkkojen rakenteen ja kyberturvallisuuden perusteet.

Tyydyttävä 2: Tunnet pääpiirteittäin automaation tietoverkkojen rakenteen ja kyberturvallisuuden merkityksen automaation ja robotiikan kannalta. Kokonaisuuden hahmottamisessa on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3: Tunnet automaation tietoverkkojen perusrakenteen ja robotiikan turvallisuuskehyksen rakenteen. Ymmärrät kyberturvallisuuden roolin automaation ja robotiikan osalta.

Kiitettävä 4: Hallitset automaation tietoverkkojen rakenteen ja robotiikan turvallisuuskehyksen rakenteen. Ymmärrät kyberturvallisuuden roolin osana automaation ja robotiikan kokonaisuutta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5: Hallitset automaation tietoverkkojen rakenteen ja merkityksen erinomaisesti. Hallitset robotiikan turvallisuuskehyksen rakenteen ja ymmärrät sen merkityksen ja kytkeytymisen laajempaan kokonaisuuteen. Ymmärrät ja hallitset kyberturvallisuuden roolin osana automaatiota ja robotiikkaa.

Lisätiedot

Robot Security Framework (RSF) https://arxiv.org/pdf/1806.04042.pdf

Ilmoittautumisaika

01.08.2022 - 01.09.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 21.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Robotiikka (YAMK)
Opettaja
 • Jarmo Nevala
 • Heli Ciszek
Vastuuopettaja

Heli Ciszek

Ryhmät
 • YTG21S1
  Insinööri (ylempi AMK), robotiikka

Tavoitteet

Tunnet automaation tietoverkkojen yleisrakenteen ja tunnistat robotit ja robotiikan osana sitä. Ymmärrät kyberturvallisuuden merkityksen automaation ja robotiikan turvallisuuden kannalta.

YTGSO: Robotiikan soveltamisosaaminen
Ymmärrät tietoverkkojen ja kyberturvallisuuden merkityksen robotiikan soveltamisessa.

YAMOT: Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen
Osaat etsiä uusinta tietoa tietoverkkojen ja kyberturvallisuuden aloilta sekä soveltaa kyseistä tietoa.

Sisältö

Opintojaksolla sisältö noudattaa robotiikan turvallisuuskehyksen (Robot Security Framework, ks lisätieto kenttä) rakennetta. Samalla läpikäydään kunkin tason kyberturvallisuuden ohjeistuksia ja käytäntöjä.

Fyysinen taso
- Robotin liitäntä tiedonsiirtoverkkoon ja käyttörajapinnat
Verkkotaso
- Lähiverkkojen suunnittelu
- Tietoverkon segmentointi
- Tiedonsiirronturvallisuus
Sovellustaso
- Robotin sovellustason lähdekoodin tuotanto
- Lähdekoodin ylläpito ja haavoittuvuuksien hallinta
- Datan kerääminen ja säilyttäminen ja oikeudet dataan

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Verkko-oppimisympäristössä julkaistava sähköinen materiaali.

Opetusmenetelmät

- luennot
- itseopiskelu
- verkko-opinnot
- webinaarit
- pienryhmätyöskentely
- harjoitustyöt
- oppimistehtävät
- seminaarit

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

- vierailijaluennot

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Mahdollinen tentin ajankohta ja toteutustapa ilmoitetaan opintojakson ensimmäisellä kerralla.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opintojakson opettaja antaa lisätietoa mahdollisista opintojakson erityiskäytänteistä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste (1 op) tarkoittaa keskimäärin 27 tunnin työtä.

- luennot 52 h
- harjoitustyöt 15 h
- tehtävät 35 h
- itsenäinen työskentely 30 h
- yritysvierailut 3 h
Yhteensä 135 h

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1: Tunnet pääpiirteittäin automaation tietoverkkojen rakenteen ja kyberturvallisuuden perusteet.

Tyydyttävä 2: Tunnet pääpiirteittäin automaation tietoverkkojen rakenteen ja kyberturvallisuuden merkityksen automaation ja robotiikan kannalta. Kokonaisuuden hahmottamisessa on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3: Tunnet automaation tietoverkkojen perusrakenteen ja robotiikan turvallisuuskehyksen rakenteen. Ymmärrät kyberturvallisuuden roolin automaation ja robotiikan osalta.

Kiitettävä 4: Hallitset automaation tietoverkkojen rakenteen ja robotiikan turvallisuuskehyksen rakenteen. Ymmärrät kyberturvallisuuden roolin osana automaation ja robotiikan kokonaisuutta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5: Hallitset automaation tietoverkkojen rakenteen ja merkityksen erinomaisesti. Hallitset robotiikan turvallisuuskehyksen rakenteen ja ymmärrät sen merkityksen ja kytkeytymisen laajempaan kokonaisuuteen. Ymmärrät ja hallitset kyberturvallisuuden roolin osana automaatiota ja robotiikkaa.

Lisätiedot

Robot Security Framework (RSF) https://arxiv.org/pdf/1806.04042.pdf