Siirry suoraan sisältöön

Käyttövarmuuden hallinta elinkaaren aikanaLaajuus (5 op)

Tunnus: YT00BL90

Laajuus

5 op

Vastuuhenkilö

 • Pasi Lehtola
 • Harri Tuukkanen

Osaamistavoitteet

Osaat määrittää järjestelmän elinkaaren aikaisen suorituskyvyn ylläpidon vaatimat resurssit ja toimenpiteet. Osaat myös suunnitella ja johtaa kunnossapidon prosesseja sekä toteuttaa päivittäisen kunnossapidon hallinnollisia toimenpiteitä.
Ymmärrät käyttövarmuuden ja luottavuuden merkityksen järjestelmän elinkaaressa ja kykenet tekemään käyttövarmuusperusteisia päätöksiä. Hallitset turvallisuusjohtamisen periaatteet ja riskianalyysit.

Sisältö

Elinkaaren hallinta, suorituskyvyn ja kunnossapidon mittaaminen, kunnossapidon toiminnanohjaus ja tiedonhallinta, kunnossapitoon ja riskienhallintaan liittyvät analyysit.

Esitietovaatimukset

-

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Välttävä (1):
Sinulla on perusymmärrys kunnossapidosta järjestelmän elinkaaren aikana.

Tyydyttävä (2):
Sinulla on perusymmärrys kunnossapidosta järjestelmän elinkaaren aikana.ja pystyt soveltamaan oppimiasi asioita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3):
Sinulla on hyvä ymmärrys kunnossapidosta ja riskienhallinnasta järjestelmän elinkaaren aikana.

Kiitettävä (4):
Sinulla on hyvä ymmärrys kunnossapidosta ja riskienhallinnasta järjestelmän elinkaaren aikana. Kykenet myös hallinnolliseen päätöksentekoon opetettuja menetelmiä soveltaen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5):

Hallitset elinkaaren hallinnan johtamisen menetelmät ja periaatteet erinomaisesti.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 21.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Elinkaaren hallinta (YAMK)
Opettaja
 • Harri Tuukkanen
Ryhmät
 • ZJAYTH24K1
  Avoin amk, YAMK-polut, Elinkaaren hallinta, Monimuoto
 • YTH24K1
  Elinkaaren hallinta (YAMK)

Tavoitteet

Osaat määrittää järjestelmän elinkaaren aikaisen suorituskyvyn ylläpidon vaatimat resurssit ja toimenpiteet. Osaat myös suunnitella ja johtaa kunnossapidon prosesseja sekä toteuttaa päivittäisen kunnossapidon hallinnollisia toimenpiteitä.
Ymmärrät käyttövarmuuden ja luottavuuden merkityksen järjestelmän elinkaaressa ja kykenet tekemään käyttövarmuusperusteisia päätöksiä. Hallitset turvallisuusjohtamisen periaatteet ja riskianalyysit.

Sisältö

Elinkaaren hallinta, suorituskyvyn ja kunnossapidon mittaaminen, kunnossapidon toiminnanohjaus ja tiedonhallinta, kunnossapitoon ja riskienhallintaan liittyvät analyysit.

Opetusmenetelmät

Verkkopohjaiset tapaamiset. Luettava aineisto. Harjoitustehtävät. Harjoitustyöt.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoitustyön voi suorittaa ulkopuoliselle toimeksiantajalle.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson verkkotapaamisilla LÄSNÄOLOVAATIMUS!. Läsnäoloa on n. 24 h
Itsenäinen opiskelu n. 48h
Harjoitustyöt ja harjoitukset n. 64 h

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä (1):
Sinulla on perusymmärrys kunnossapidosta järjestelmän elinkaaren aikana.

Tyydyttävä (2):
Sinulla on perusymmärrys kunnossapidosta järjestelmän elinkaaren aikana.ja pystyt soveltamaan oppimiasi asioita.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3):
Sinulla on hyvä ymmärrys kunnossapidosta ja riskienhallinnasta järjestelmän elinkaaren aikana.

Kiitettävä (4):
Sinulla on hyvä ymmärrys kunnossapidosta ja riskienhallinnasta järjestelmän elinkaaren aikana. Kykenet myös hallinnolliseen päätöksentekoon opetettuja menetelmiä soveltaen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5):

Hallitset elinkaaren hallinnan johtamisen menetelmät ja periaatteet erinomaisesti.

Esitietovaatimukset

-

Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Koulutus
 • Elinkaaren hallinta (YAMK)
Opettaja
 • Harri Tuukkanen
Vastuuopettaja

Harri Tuukkanen

Ryhmät
 • YTH23K1
  Elinkaaren hallinta (YAMK)
 • ZJAYTH23K1
  Avoin amk, YAMK-polut, Elinkaaren hallinta, Monimuoto

Tavoitteet

Osaat määrittää järjestelmän elinkaaren aikaisen suorituskyvyn ylläpidon vaatimat resurssit ja toimenpiteet. Osaat myös suunnitella ja johtaa kunnossapidon prosesseja sekä toteuttaa päivittäisen kunnossapidon hallinnollisia toimenpiteitä.
Ymmärrät käyttövarmuuden ja luottavuuden merkityksen järjestelmän elinkaaressa ja kykenet tekemään käyttövarmuusperusteisia päätöksiä. Hallitset turvallisuusjohtamisen periaatteet ja riskianalyysit.

Sisältö

Elinkaaren hallinta, suorituskyvyn ja kunnossapidon mittaaminen, kunnossapidon toiminnanohjaus ja tiedonhallinta, kunnossapitoon ja riskienhallintaan liittyvät analyysit.

Opetusmenetelmät

Verkkopohjaiset tapaamiset. Luettava aineisto. Harjoitustehtävät. Harjoitustyö.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoitustyön voi suorittaa ulkopuoliselle toimeksiantajalle.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson verkkotapaamisilla LÄSNÄOLOVAATIMUS!. Läsnäoloa on n. 24 h
Itsenäinen opiskelu n. 48h
Harjoitustyö n. 60 h
Harjoitukset 4h

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä (1):
Sinulla on perusymmärrys kunnossapidosta järjestelmän elinkaaren aikana.

Tyydyttävä (2):
Sinulla on perusymmärrys kunnossapidosta järjestelmän elinkaaren aikana.ja pystyt soveltamaan oppimiasi asioita.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3):
Sinulla on hyvä ymmärrys kunnossapidosta ja riskienhallinnasta järjestelmän elinkaaren aikana.

Kiitettävä (4):
Sinulla on hyvä ymmärrys kunnossapidosta ja riskienhallinnasta järjestelmän elinkaaren aikana. Kykenet myös hallinnolliseen päätöksentekoon opetettuja menetelmiä soveltaen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5):

Hallitset elinkaaren hallinnan johtamisen menetelmät ja periaatteet erinomaisesti.

Esitietovaatimukset

-

Ilmoittautumisaika

01.01.2021 - 28.02.2022

Ajoitus

07.03.2022 - 24.04.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Elinkaaren hallinta (YAMK)
Opettaja
 • Harri Tuukkanen
Vastuuopettaja

Harri Tuukkanen

Ryhmät
 • ZJA22KTPYEH
  Avoin amk, Tekniikka, Insinööri (YAMK), Elinkaaren hallinta
 • YTH22K1
  Elinkaaren hallinta (YAMK)

Tavoitteet

Osaat määrittää järjestelmän elinkaaren aikaisen suorituskyvyn ylläpidon vaatimat resurssit ja toimenpiteet. Osaat myös suunnitella ja johtaa kunnossapidon prosesseja sekä toteuttaa päivittäisen kunnossapidon hallinnollisia toimenpiteitä.
Ymmärrät käyttövarmuuden ja luottavuuden merkityksen järjestelmän elinkaaressa ja kykenet tekemään käyttövarmuusperusteisia päätöksiä. Hallitset turvallisuusjohtamisen periaatteet ja riskianalyysit.

Sisältö

Elinkaaren hallinta, suorituskyvyn ja kunnossapidon mittaaminen, kunnossapidon toiminnanohjaus ja tiedonhallinta, kunnossapitoon ja riskienhallintaan liittyvät analyysit.

Opetusmenetelmät

Verkkopohjaiset tapaamiset. Luettava aineisto. Harjoitustehtävät. Harjoitustyö.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoitustyön voi suorittaa ulkopuoliselle toimeksiantajalle.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Verkkototeutuksen etätapaamiset viikoittain aikavälillä vk 10 /2022 ja vk 17 / 2022. Vaatimus läsnäolosta.

Harjoitustyö ja muut harjoitukset.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä (1):
Sinulla on perusymmärrys kunnossapidosta järjestelmän elinkaaren aikana.

Tyydyttävä (2):
Sinulla on perusymmärrys kunnossapidosta järjestelmän elinkaaren aikana.ja pystyt soveltamaan oppimiasi asioita.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3):
Sinulla on hyvä ymmärrys kunnossapidosta ja riskienhallinnasta järjestelmän elinkaaren aikana.

Kiitettävä (4):
Sinulla on hyvä ymmärrys kunnossapidosta ja riskienhallinnasta järjestelmän elinkaaren aikana. Kykenet myös hallinnolliseen päätöksentekoon opetettuja menetelmiä soveltaen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5):

Hallitset elinkaaren hallinnan johtamisen menetelmät ja periaatteet erinomaisesti.

Esitietovaatimukset

-

Ilmoittautumisaika

01.11.2021 - 09.01.2022

Ajoitus

17.01.2022 - 13.03.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 35

Koulutus
 • Elinkaaren hallinta (YAMK)
Opettaja
 • Harri Tuukkanen
Vastuuopettaja

Pasi Lehtola

Ryhmät
 • YTH21S1
  Elinkaaren hallinta (YAMK)
 • ZJA21STPYEH
  Avoin AMK, teniikka, Elinkaarenhallinta

Tavoitteet

Osaat määrittää järjestelmän elinkaaren aikaisen suorituskyvyn ylläpidon vaatimat resurssit ja toimenpiteet. Osaat myös suunnitella ja johtaa kunnossapidon prosesseja sekä toteuttaa päivittäisen kunnossapidon hallinnollisia toimenpiteitä.
Ymmärrät käyttövarmuuden ja luottavuuden merkityksen järjestelmän elinkaaressa ja kykenet tekemään käyttövarmuusperusteisia päätöksiä. Hallitset turvallisuusjohtamisen periaatteet ja riskianalyysit.

Sisältö

Elinkaaren hallinta, suorituskyvyn ja kunnossapidon mittaaminen, kunnossapidon toiminnanohjaus ja tiedonhallinta, kunnossapitoon ja riskienhallintaan liittyvät analyysit.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

täydentyy.

Opetusmenetelmät

Verkkopohjaiset kontakit. Luettava aineisto. Harjoitustehtävät. Harjoitustyö.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoitustyön voi suorittaa ulkopuoliselle toimeksiantajalle.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintjaksolla ei ole tenttiä.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Verkkototeutuksen etätapaamiset viikoittain aikavälillä vk 3 /2022 ja vk 10 / 2022.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä (1):
Sinulla on perusymmärrys kunnossapidosta järjestelmän elinkaaren aikana.

Tyydyttävä (2):
Sinulla on perusymmärrys kunnossapidosta järjestelmän elinkaaren aikana.ja pystyt soveltamaan oppimiasi asioita.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3):
Sinulla on hyvä ymmärrys kunnossapidosta ja riskienhallinnasta järjestelmän elinkaaren aikana.

Kiitettävä (4):
Sinulla on hyvä ymmärrys kunnossapidosta ja riskienhallinnasta järjestelmän elinkaaren aikana. Kykenet myös hallinnolliseen päätöksentekoon opetettuja menetelmiä soveltaen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5):

Hallitset elinkaaren hallinnan johtamisen menetelmät ja periaatteet erinomaisesti.

Esitietovaatimukset

-