Siirry suoraan sisältöön

Vastuullinen toimitusketjuLaajuus (5 op)

Tunnus: YL00CK81

Laajuus

5 op

Opetuskieli

  • suomi

Vastuuhenkilö

  • Sari Karppala

Osaamistavoitteet

Opintojakson tarkoitus

Vastuullisuudesta on tullut viime vuosikymmeninä yksi tärkeimmistä yritysten toimintaa ohjaavista tekijöistä. Vastuullinen yritys ottaa huomioon niin oman toimintansa vaikutukset yhteiskuntaan ja ympäristöön kuin niiden vaikutukset yrityksen toimintaan. Vastuullisuuden on näyttävä kaikessa toiminnassa, aina raaka-aineiden hankinnasta omien tuotteiden kierrätykseen ja uudelleen käyttöön. Vastuullisuuden vaatimusten saavuttamiseksi on tunnettava läpikotaisin oma toimitusketjunsa. Kun koko toimitusketju tunnetaan hyvin, tiedetään ja tunnistetaan myös kohdat, joissa on riskejä tai joissa toimintoja voidaan parantaa tai kehittää.

Opintojakson osaamiset

• Eettisyys - Tunnistaa eettisyyden merkityksen toimitusketjun hallinnassa.
• Kestävä kehitys - Tuntee kestävän kehityksen periaatteet ja sääntelyn.
• Ennakoiva kehittäminen - Osaa ennakoida vastuullisuuteen liittyviä trendejä.
• Johtaminen - Osaa johtaa vastuullisuutta verkostoissa.
• Toimitusketjun hallinta - Osaa huomioida vastuullisuusnäkökulmat toimitusketjujen hallinnassa

Opintojakson osaamistavoitteet

Tunnet vastuullisuuden eri osa-alueet ja tunnistat toimitusketjun eri toimintojen vaikutukset vastuullisuuteen sekä niiden vaikutuksen toimintoihin. Osaat soveltaa vastuullisuuden periaatteita omaan toimintaympäristöösi ja etsiä sopivia ratkaisuja ja toimintamalleja. Olet tietoinen vastuullisuuteen liittyvästä regulaatiosta ja sen vaikutuksesta omaan organisaatioosi. Opit kehittämään toimitusketjun vastuullisuutta monimutkaisissa verkostoissa. Kykenet motivoimaan ja sitouttamaan toimitusketjun eri osapuolia vastuullisuuteen. Pystyt etsimään olennaiset mittarit ja indikaattorit vastuullisuuden mittaamiseen koko toimitusketjussa. Opit ottamaan huomioon vastuullisuuden toimitusketjun suunnittelussa. Kykenet raportoimaan ja viestimään vastuullisuudesta läpinäkyvästi.

Sisältö

• Vastuullisuuden ja kestävän kehityksen periaatteet ja käytännöt
• Vastuullisuussääntely
• Vastuullisuuden johtaminen verkostoissa
• Vastuullisuusmittarit ja -indikaattorit
• Vastuullisuusraportointi- ja viestintä

Esitietovaatimukset

-

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Tunnet oman toimintaympäristösi toimitusketjun ja tiedät, mitä vastuullisuusteemoja siihen liittyy. Ymmärrät verkostojen merkityksen vastuullisuuden johtamisessa. Olet tietoinen ajankohtaisesta vastuullisuussääntelystä. Tunnistat olennaiset vastuullisuusmittarit. Ymmärrät raportoinnin ja viestinnän merkityksen.