Siirry suoraan sisältöön

Tutkiva kehittäminenLaajuus (5 op)

Tunnus: YZ00CK87

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi
 • englanti

Vastuuhenkilö

 • Sari Järvinen, Hyvinvointiyksikkö
 • Eero Aarresola, Teknologia
 • Sanna Nieminen, Teknologia
 • Sami Kalliomaa, Liiketalous
 • Anne Törn-Laapio, Liiketalous
 • Aila Ahonen, SBM
 • Murat Akpinar, IBM
 • Sunday Olaleye, Diploma in IBM

Osaamistavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojakson tarkoituksena on, että ymmärrät tutkivan otteen merkityksen työelämän kehittämisessä ja saat koottua itsellesi oman työkalupakin työelämän kehittämismenetelmistä.

Opintojakson osaamiset
Eettisyys
Ennakoiva kehittäminen
Oppimaan oppiminen

Opintojakson osaamistavoitteet
Opintojakson käytyäsi ymmärrät tieteellisen tutkimuksen ja tutkimuksellisen kehittämistoiminnan eron. Ymmärrät tutkimuksellisen kehittämistoiminnan periaatteita eli metodologisia lähtökohtia. Tiedät tutkimuksellisen kehittämistoiminnan prosessin. Hallitset ja osaat soveltaa joitakin työelämän kehittämismenetelmiä oman alasi kehittämistoiminnassa. Ymmärrät tutkimusetiikan ja hyvän tieteellsen käytännön merkityksen tutkivassa kehittämistoiminnassa.

Sisältö

Tutkivan kehittämisen lähtökohdat ja metodologia
Tutkimusetiikka ja hyvä tieteellinen käytäntö
Tutkivan kehittämisen prosessi ja sen hallinta
Kehittämismenetelmät, aineistot ja aineistojen analyysit
Arviointi osana tutkivaa kehittämistä

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Kykenet vertailemaan tutkimusperustaisen kehittämisen ja tieteellisen tutkimuksen eroja ja yhtäläisyyksiä. Kykenet analysoimaan kehittämisprosesseja, kehittämisaiheeseensa soveltuvia menetelmiä sekä pohtii ja arvioi niiden soveltuvuutta kirjallisuutta hyödyntäen. Ymmärrät tutkimusetiikan merkityksen tutkivassa kehittämistoiminnassa. Pystyt laatimaan aiheehdotuksen opinnäytetyöllesi.

Lisätiedot

Opintojakso voidaan opinnollistaa tutkintosäännön 17 § Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen ohjeiden sekä Jamkin prosessien mukaisesti.

Enrollment

18.11.2024 - 09.01.2025

Timing

13.01.2025 - 30.04.2025

Number of ECTS credits allocated

5 op

Mode of delivery

Face-to-face

Unit

School of Technology

Teaching languages
 • English
Seats

0 - 35

Degree programmes
 • Master's Degree Programme in Information Technology, Cyber Security
Teachers
 • Tuula Kotikoski
Groups
 • YTC24S1
  Master of Engineering, Degree Programme in Cyber Security

Objective

Purpose of the course
The purpose of this course is to understand the meaning of research-based development and to get one's own toolkit for development activities

Competences:
Ethics
Proactive development
Learning to learn

Learning outcomes
After completing this course, you will understand the difference between scientific research and research-based development. You understand the principles of research-based development and its methodological starting points. You know the process of research-based development. You master and are able to apply some working life development methods in development activities at your field of practice. You understand the importance of research ethics and good scientific practice in research-based development.

Content

The starting points and methodology of research-based development
Research ethics and the responsible conduct of research
Process and management of research-based development
Research and development methods, data collection and data analysis
Assessment as part of research-based development

Location and time

Online implementation.
Sessions in Tuula's Zoom.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Ethical principles and ethical review in human sciences. 2020. Finnish National Board on Research Integrity. www.tenk.fi/en

Kananen, J. 2011. Rafting through the Thesis Process. Jyväskylä: Jyväskylä University of Applied Sciences.

Responsible conduct of research and procedures for handling allegations of misconduct in Finland. 2012. Finnish National Board on Research Integrity. www.tenk.fi/en

Tang, H. 2021. Engineering Research. Design, Methods, and Publication. John Wiley and Sons Inc..

Teaching methods

THIS IS AN ONLINE IMPLEMENTATION with webinars approx. one per month.

Individual learning tasks: e.g. Elevator speech, essays, small reports, videos
Small group work online
Webinars
Online Discussions
Recorded lectures or lectures in webinars

Employer connections

If possible, also webinars with R&D experts from the working life and alumni speakers from this degree programme.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

You can complete the course by combining study and work, by studification. Agree on studification of the course with the lecturer in charge of the course. For more information on studification, see the degree regulations and study guide. You can get the course accredited if you have studied a similar course (Master's level) in another university.

Student workload

- Eight online webinars 16-18 h
- webinars with guest speakers if guest speakers available 0-4 h
- learning tasks 50 h
- studying the course material 72 h

Total 135 hours of student work.

Content scheduling

Online Implementation:
Presenting on the online discussion platform is a sign of your participation in the course and it can be confirmed by completing the Ethics task.
The course is modular, which means it takes 2-3 weeks to complete the materials and learning tasks of each of the five modules.

The course has 2-3 webinars in module 1 and 2 if guest speakers can be arranged

Evaluation scale

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

.

Assessment criteria, approved/failed

You are able to compare the differences and similarities between research-based development and academic research. You are able to analyse development processes and methods suitable for your development topic, and reflect on and assess their suitability with the help of literature. You understand the significance of research ethics in research-based development. You can develop a topic proposal for your thesis.

Further information

The course can be studied by using studification combiningn study & work in accordance with the JAMK Degree regulation 17 § the guidelines for identifying and recognizing competence and the JAMK processes.

Enrollment

01.08.2024 - 22.08.2024

Timing

13.01.2025 - 19.05.2025

Number of ECTS credits allocated

5 op

Mode of delivery

Face-to-face

Unit

School of Technology

Campus

Main Campus

Teaching languages
 • English
Degree programmes
 • Master's Degree Programme in Professional Project Management
Teachers
 • Tuula Kotikoski
Groups
 • ZJAYTF24S1
  Avoin amk, tekniikka, YAMK-väylät, Professional Project Management, Monimuoto
 • YTF24S1
  Master's Degree Programme in Professional Project Management

Objective

Purpose of the course
The purpose of this course is to understand the meaning of research-based development and to get one's own toolkit for development activities

Competences:
Ethics
Proactive development
Learning to learn

Learning outcomes
After completing this course, you will understand the difference between scientific research and research-based development. You understand the principles of research-based development and its methodological starting points. You know the process of research-based development. You master and are able to apply some working life development methods in development activities at your field of practice. You understand the importance of research ethics and good scientific practice in research-based development.

Content

The starting points and methodology of research-based development
Research ethics and the responsible conduct of research
Process and management of research-based development
Research and development methods, data collection and data analysis
Assessment as part of research-based development

Location and time

Online implementation.
Sessions in Tuula's Zoom.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Ethical principles and ethical review in human sciences. 2020. Finnish National Board on Research Integrity. www.tenk.fi/en

Kananen, J. 2011. Rafting through the Thesis Process. Jyväskylä: Jyväskylä University of Applied Sciences.

Responsible conduct of research and procedures for handling allegations of misconduct in Finland. 2012. Finnish National Board on Research Integrity. www.tenk.fi/en

Tang, H. 2021. Engineering Research. Design, Methods, and Publication. John Wiley and Sons Inc..

Teaching methods

THIS IS AN ONLINE IMPLEMENTATION with webinars approx. one per month.

Individual learning tasks: e.g. Elevator speech, essays, small reports, videos
Small group work online
Webinars
Online Discussions
Recorded lectures or lectures in webinars

Employer connections

If possible, also webinars with R&D experts from the working life and alumni speakers from this degree programme.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

You can complete the course by combining study and work, by studification. Agree on studification of the course with the lecturer in charge of the course. For more information on studification, see the degree regulations and study guide. You can get the course accredited if you have studied a similar course (Master's level) in another university.

Student workload

- Eight online webinars 16-18 h
- webinars with guest speakers if guest speakers available 0-4 h
- learning tasks 50 h
- studying the course material 72 h

Total 135 hours of student work.

Content scheduling

Online Implementation:
Presenting on the online discussion platform is a sign of your participation in the course and it can be confirmed by completing the Ethics task.
The course is modular, which means it takes 2-3 weeks to complete the materials and learning tasks of each of the five modules.

The course has 2-3 webinars in module 1 and 2 if guest speakers can be arranged

Evaluation scale

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

.

Assessment criteria, approved/failed

You are able to compare the differences and similarities between research-based development and academic research. You are able to analyse development processes and methods suitable for your development topic, and reflect on and assess their suitability with the help of literature. You understand the significance of research ethics in research-based development. You can develop a topic proposal for your thesis.

Further information

The course can be studied by using studification combiningn study & work in accordance with the JAMK Degree regulation 17 § the guidelines for identifying and recognizing competence and the JAMK processes.

Timing

07.01.2025 - 30.04.2025

Number of ECTS credits allocated

5 op

Mode of delivery

Face-to-face

Unit

School of Business

Campus

Main Campus

Teaching languages
 • English
 • Finnish
Degree programmes
 • Master's Degree Programme in Digital Rehabilitation
 • Master's Degree Programme in Low Carbon Civil Engineering
 • Master’s Degree Programme in Digital Supply Chain Management
 • Master's Degree Programme in Artificial Intelligence and Data Analytics
 • Master's Degree Programme in Lifecycle Management
 • Master's Degree Programme in Robotics
 • Master's Degree Programme in Sustainable Energy
 • Master’s Degree Programme in Music Pedagogue
 • Master's Degree Programme in Expertise in Social Guidance
 • Master's Degree Programme in Professional Project Management
 • Master’s Degree Programme in Bioeconomy Development
 • Master's Degree Programme in Multidisciplinary Rehabilitation
 • Master’s Degree Programme in Logistics
 • Master's Degree Programme in Information Technology, Full Stack Software Development
 • Master's Degree Programme in Advanced Practice Nursing
 • Master's Degree Programme in Information Technology, Cyber Security
 • Master’s Degree Programme in Health Promotion
Teachers
 • Tuula Kotikoski
Groups
 • YTP24S1
  Master's Degree Programme in Robotics

Objective

Purpose of the course
The purpose of this course is to understand the meaning of research-based development and to get one's own toolkit for development activities

Competences:
Ethics
Proactive development
Learning to learn

Learning outcomes
After completing this course, you will understand the difference between scientific research and research-based development. You understand the principles of research-based development and its methodological starting points. You know the process of research-based development. You master and are able to apply some working life development methods in development activities at your field of practice. You understand the importance of research ethics and good scientific practice in research-based development.

Content

The starting points and methodology of research-based development
Research ethics and the responsible conduct of research
Process and management of research-based development
Research and development methods, data collection and data analysis
Assessment as part of research-based development

Location and time

Online implementation.
Sessions in Tuula's Zoom.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Ethical principles and ethical review in human sciences. 2020. Finnish National Board on Research Integrity. www.tenk.fi/en

Kananen, J. 2011. Rafting through the Thesis Process. Jyväskylä: Jyväskylä University of Applied Sciences.

Responsible conduct of research and procedures for handling allegations of misconduct in Finland. 2012. Finnish National Board on Research Integrity. www.tenk.fi/en

Tang, H. 2021. Engineering Research. Design, Methods, and Publication. John Wiley and Sons Inc..

Teaching methods

THIS IS AN ONLINE IMPLEMENTATION with webinars approx. one per month.

Individual learning tasks: e.g. Elevator speech, essays, small reports, videos
Small group work online
Webinars
Online Discussions
Recorded lectures or lectures in webinars

Employer connections

If possible, also webinars with R&D experts from the working life and alumni speakers from this degree programme.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

You can complete the course by combining study and work, by studification. Agree on studification of the course with the lecturer in charge of the course. For more information on studification, see the degree regulations and study guide. You can get the course accredited if you have studied a similar course (Master's level) in another university.

Student workload

- Eight online webinars 16-18 h
- webinars with guest speakers if guest speakers available 0-4 h
- learning tasks 50 h
- studying the course material 72 h

Total 135 hours of student work.

Content scheduling

Online Implementation:
Presenting on the online discussion platform is a sign of your participation in the course and it can be confirmed by completing the Ethics task.
The course is modular, which means it takes 2-3 weeks to complete the materials and learning tasks of each of the five modules.

The course has 2-3 webinars in module 1 and 2 if guest speakers can be arranged

Evaluation scale

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

.

Assessment criteria, approved/failed

You are able to compare the differences and similarities between research-based development and academic research. You are able to analyse development processes and methods suitable for your development topic, and reflect on and assess their suitability with the help of literature. You understand the significance of research ethics in research-based development. You can develop a topic proposal for your thesis.

Further information

The course can be studied by using studification combiningn study & work in accordance with the JAMK Degree regulation 17 § the guidelines for identifying and recognizing competence and the JAMK processes.

Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 22.08.2024

Ajoitus

09.09.2024 - 15.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Johtamisen tutkinto-ohjelma, ylempi AMK, Restonomi
 • Johtamisen tutkinto-ohjelma, ylempi AMK, Tradenomi
Opettaja
 • Tarja Niemelä
Ryhmät
 • ZJAYJH24S1
  Avoin AMK, lita, YAMK-väylät, Johtaminen, ylempi amk, Organisaation ja talouden johtaminen
 • ZJAYJM24S1
  Avoin AMK, marata, YAMK-väylät, Johtaminen, ylempi amk, Vastuullisuuden ja palveluiden johtaminen
 • YJH24S1
  Johtamisen tutkinto-ohjelma, ylempi AMK, tradenomi
 • YJM24S1
  Johtamisen tutkinto-ohjelma, ylempi AMK, restonomi

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojakson tarkoituksena on, että ymmärrät tutkivan otteen merkityksen työelämän kehittämisessä ja saat koottua itsellesi oman työkalupakin työelämän kehittämismenetelmistä.

Opintojakson osaamiset
Eettisyys
Ennakoiva kehittäminen
Oppimaan oppiminen

Opintojakson osaamistavoitteet
Opintojakson käytyäsi ymmärrät tieteellisen tutkimuksen ja tutkimuksellisen kehittämistoiminnan eron. Ymmärrät tutkimuksellisen kehittämistoiminnan periaatteita eli metodologisia lähtökohtia. Tiedät tutkimuksellisen kehittämistoiminnan prosessin. Hallitset ja osaat soveltaa joitakin työelämän kehittämismenetelmiä oman alasi kehittämistoiminnassa. Ymmärrät tutkimusetiikan ja hyvän tieteellsen käytännön merkityksen tutkivassa kehittämistoiminnassa.

Sisältö

Tutkivan kehittämisen lähtökohdat ja metodologia
Tutkimusetiikka ja hyvä tieteellinen käytäntö
Tutkivan kehittämisen prosessi ja sen hallinta
Kehittämismenetelmät, aineistot ja aineistojen analyysit
Arviointi osana tutkivaa kehittämistä

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kirjallisuus

Arene ry. (2018). Ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden eettiset suositukset.
Arene ry. (2020). Vastuullinen opinnäytetyö-diasarja.
Hirsjärvi, S., Remes, P., & Sajavaara, P. (2013). Tutki ja kirjoita. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi.
Hyytinen, H. (2015). Looking beyond the obvious: Theoretical, empirical and methodological insights into critical thinking. Väitöskirja. Helsingin yliopisto.
Jyväskylän ammattikorkeakoulu. (2023). 4.4.3 Hyvä tieteellinen käytäntö, tietosuoja ja tutkimuslupa.
Kananen, J. (2015). Opinnäytetyön kirjoittajan opas. Näin kirjoitan opinnäytetyön tai pro gradun alusta loppuun. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu.
Mattila, M. (N.d). Tutkimusasetelma. Kvantitatiivisen tutkimuksen verkkokäsikirja. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto.
Ojasalo, K. Moilanen, T. & Ritalahti, J. (2015). Kehittämistyön menetelmät. Uudenlaista osaamista liiketoimintaan. Helsinki: WSOYpro.
Silverman, D. (2024). Interpreting Qualitative Data. UK: Sage.
Seppola, R. (2023). Liiketalous- ja yhteiskuntatieteen tutkimusstrategiat. BoD.
Tietoarkisto. (2024, 3.4.2024). Laadullisen tutkimuksen verkkokäsikirja. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto (Tampereen yliopisto).
Tietoarkisto. (2024, 3.4.2024). Kvantitatiivisen tutkimuksen verkkokäsikirja. (Tampereen yliopisto).
Tietoarkisto. (2024, 3.4.2024). Tutkimusmenetelmien verkkokäsikirja. (Tampereen yliopisto).
Toikko, T., & Rantanen, T. (2009). Tutkimuksellinen kehittämistoiminta. Tampere: Tampereen yliopistopaino Oy. eKirja TamPub-julkaisuissa.
Tomperi, T. (2017). Kriittisen ajattelun opettaminen ja filosofia.
Tomperi, T. (2022). Keskustelutaitojen vahvistaminen opetuksessa – koulutussarja. Opetushallitus.
Tutkimuseettinen neuvottelukunta. (2023). Hyvään tieteelliseen käytäntöön ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen -Tutkimuseettisen neuvottelukunnan HTK-ohje.
Vilkka, H. (2020). Akateemisen lukemisen ja kirjoittamisen opas. Jyväskylä: PS-kustannus.
Vuori, J. (N.d). Johdanto: Tutkimusasetelman rakentaminen. Teoksessa Jaana Vuori (toim.) Laadullisen tutkimuksen verkkokäsikirja.

Opetusmenetelmät

Opiskelumenetelmät
Tutkiva kehittäminen on verkossa toteutettava opintojakso. Opiskelet Moodle-oppimisympäristössä. Moodlesta löydät opintojakson ohjeistukset, aikataulut, tehtävät ja opiskelumateriaalit. Osallistut myös webinaareihin. Webinaareissa reflektoit ja jaat oppimaasi yhteisöllisesti vertaisopiskelijoidesi kanssa.

Teet itsenäistä tiedonhankintaa ja sovellat oppimaasi Tutkiva kehittäminen -oppimispäiväkirjaan tehtävissä oppimistehtävissä.

Opintojakson kolmen ensimmäisen viikon aikana teet orientaatiotehtävän jonka tekeminen vahvistaa läsnäolosi opintojaksolla.

Ohjaus
Saat ohjausta Moodle-oppimisympäristössä (mm. kysymys- ja vastauspalsta) sekä webinaareissa. Ohjausta saat myös vertaisopiskelijoiltasi.

Palaute
Saat sekä laadullista että määrällistä arviointia ja palautetta Oppimispäiväkirja-oppimistehtävästäsi.

Annat palautetta opintojaksosta (puoliväli- ja loppupalaute toteutuksesta).

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opiskelijaryhmäsi muodostaa työelämälähtöisen vertaisoppimisverkoston.

Kansainvälisyys

Opintojaksolla hyödynnät kansainvälistä tutkimuskirjallisuutta.
.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Voit tutustua Jamkin tutkintosäännön 17§:ään harkitessasi opintojakson osaamisen tunnistamista ja tunnustamista (hyväksilukemista) perustuen aiemmin hankkimaasi osaamiseesi ja opintojakson tavoitteisiin.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ohjeellinen ajankäyttösi 5 opintopisteen opintojaksolla on 135 työtuntia, joka jakautuu seuraavasti:

Orientaatio opintojaksoon 6 h
Oppimateriaaliin perehtyminen 52 h
Oppimistehtävien tekeminen 66 h
Verkkoluennot ja webinaarit 8 h
Itsearviointi ja palautteen antaminen 3 h

Sisällön jaksotus

Opintojakso on jaettu kolmeen osaan:

2 op Tutkimustoiminta
2 op Kehittämistoiminta
1 op Opinnäytetyöprosessi

Jokainen osa sisältää myös itsenäisiä tehtäviä.

Lisätietoja opiskelijoille

Saat formatiivista ja summatiivista arviointia (opettaja-/vertaisarviointi) sisällön jaksotuksen sekä tehtävien mukaisesti.

Opintojaksolla tekoälyn hyödyntämisessä, ohjeistuksissa ja mahdollisissa eettisissä kysymyksissä noudatetaan päivitettyjä Arenen suosituksia ja Jamkin sääntöjä.


Avoin AMK paikkamäärä 5

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Kykenet vertailemaan tutkimusperustaisen kehittämisen ja tieteellisen tutkimuksen eroja ja yhtäläisyyksiä. Kykenet analysoimaan kehittämisprosesseja, kehittämisaiheeseensa soveltuvia menetelmiä sekä pohtii ja arvioi niiden soveltuvuutta kirjallisuutta hyödyntäen. Ymmärrät tutkimusetiikan merkityksen tutkivassa kehittämistoiminnassa. Pystyt laatimaan aiheehdotuksen opinnäytetyöllesi.

Lisätiedot

Opintojakso voidaan opinnollistaa tutkintosäännön 17 § Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen ohjeiden sekä Jamkin prosessien mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 22.08.2024

Ajoitus

09.09.2024 - 15.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Johtamisen tutkinto-ohjelma, ylempi AMK, Tradenomi
Opettaja
 • Sami Kalliomaa
 • Anne Törn-Laapio
Ryhmät
 • ZJAYJH24S1
  Avoin AMK, lita, YAMK-väylät, Johtaminen, ylempi amk, Organisaation ja talouden johtaminen
 • ZJAYJM24S1
  Avoin AMK, marata, YAMK-väylät, Johtaminen, ylempi amk, Vastuullisuuden ja palveluiden johtaminen
 • YJH24S1
  Johtamisen tutkinto-ohjelma, ylempi AMK, tradenomi
 • YJM24S1
  Johtamisen tutkinto-ohjelma, ylempi AMK, restonomi

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojakson tarkoituksena on, että ymmärrät tutkivan otteen merkityksen työelämän kehittämisessä ja saat koottua itsellesi oman työkalupakin työelämän kehittämismenetelmistä.

Opintojakson osaamiset
Eettisyys
Ennakoiva kehittäminen
Oppimaan oppiminen

Opintojakson osaamistavoitteet
Opintojakson käytyäsi ymmärrät tieteellisen tutkimuksen ja tutkimuksellisen kehittämistoiminnan eron. Ymmärrät tutkimuksellisen kehittämistoiminnan periaatteita eli metodologisia lähtökohtia. Tiedät tutkimuksellisen kehittämistoiminnan prosessin. Hallitset ja osaat soveltaa joitakin työelämän kehittämismenetelmiä oman alasi kehittämistoiminnassa. Ymmärrät tutkimusetiikan ja hyvän tieteellsen käytännön merkityksen tutkivassa kehittämistoiminnassa.

Sisältö

Tutkivan kehittämisen lähtökohdat ja metodologia
Tutkimusetiikka ja hyvä tieteellinen käytäntö
Tutkivan kehittämisen prosessi ja sen hallinta
Kehittämismenetelmät, aineistot ja aineistojen analyysit
Arviointi osana tutkivaa kehittämistä

Aika ja paikka

-

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Arene ry. (2018). Ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden eettiset suositukset.
Arene ry. (2020). Vastuullinen opinnäytetyö-diasarja.
Hirsjärvi, S., Remes, P., & Sajavaara, P. (2013). Tutki ja kirjoita. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi.
Hyytinen, H. (2015). Looking beyond the obvious: Theoretical, empirical and methodological insights into critical thinking. Väitöskirja. Helsingin yliopisto.
Jyväskylän ammattikorkeakoulu. (2023). 4.4.3 Hyvä tieteellinen käytäntö, tietosuoja ja tutkimuslupa.
Kananen, J. (2015). Opinnäytetyön kirjoittajan opas. Näin kirjoitan opinnäytetyön tai pro gradun alusta loppuun. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu.
Mattila, M. (N.d). Tutkimusasetelma. Kvantitatiivisen tutkimuksen verkkokäsikirja. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto.
Ojasalo, K. Moilanen, T. & Ritalahti, J. (2015). Kehittämistyön menetelmät. Uudenlaista osaamista liiketoimintaan. Helsinki: WSOYpro.
Silverman, D. (2024). Interpreting Qualitative Data. UK: Sage.
Seppola, R. (2023). Liiketalous- ja yhteiskuntatieteen tutkimusstrategiat. BoD.
Tietoarkisto. (2024, 3.4.2024). Laadullisen tutkimuksen verkkokäsikirja. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto (Tampereen yliopisto).
Tietoarkisto. (2024, 3.4.2024). Kvantitatiivisen tutkimuksen verkkokäsikirja. (Tampereen yliopisto).
Tietoarkisto. (2024, 3.4.2024). Tutkimusmenetelmien verkkokäsikirja. (Tampereen yliopisto).
Toikko, T., & Rantanen, T. (2009). Tutkimuksellinen kehittämistoiminta. Tampere: Tampereen yliopistopaino Oy. eKirja TamPub-julkaisuissa.
Tomperi, T. (2017). Kriittisen ajattelun opettaminen ja filosofia.
Tomperi, T. (2022). Keskustelutaitojen vahvistaminen opetuksessa – koulutussarja. Opetushallitus.
Tutkimuseettinen neuvottelukunta. (2023). Hyvään tieteelliseen käytäntöön ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen -Tutkimuseettisen neuvottelukunnan HTK-ohje.
Vilkka, H. (2020). Akateemisen lukemisen ja kirjoittamisen opas. Jyväskylä: PS-kustannus.
Vuori, J. (N.d). Johdanto: Tutkimusasetelman rakentaminen. Teoksessa Jaana Vuori (toim.) Laadullisen tutkimuksen verkkokäsikirja.

Opetusmenetelmät

Opiskelumenetelmät
Tutkiva kehittäminen on verkossa toteutettava opintojakso. Opiskelet Moodle-oppimisympäristössä. Moodlesta löydät opintojakson ohjeistukset, aikataulut, tehtävät ja opiskelumateriaalit. Osallistut myös webinaareihin. Webinaareissa reflektoit ja jaat oppimaasi yhteisöllisesti vertaisopiskeli-joidesi kanssa.
Teet itsenäistä tiedonhankintaa ja sovellat oppimaasi Tutkiva kehittäminen -oppimispäiväkirjaan tehtävissä oppimistehtävissä.

Ohjaus
Saat ohjausta Moodle-oppimisympäristössä (mm. kysymys- ja vastauspalsta) sekä webinaareissa. Ohjausta saat myös vertaisopiskelijoiltasi.

Palaute
Saat sekä laadullista että määrällistä arviointia ja palautetta Oppimispäiväkirja-oppimistehtävästäsi.
Annat palautetta opintojaksosta (puoliväli- ja loppupalaute toteutuksesta).

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opiskelijaryhmäsi muodostaa työelämälähtöisen vertaisoppimisverkoston.

Kansainvälisyys

Opintojaksolla hyödynnät kansainvälistä tutkimuskirjallisuutta.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Voit tutustua Jamkin tutkintosäännön 17§:ään harkitessasi opintojakson osaamisen tunnistamista ja tunnustamista (hyväksilukemista) perustuen aiemmin hankkimaasi osaamiseesi ja opintojakson tavoitteisiin.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ohjeellinen ajankäyttösi 5 opintopisteen opintojaksolla on 135 työtuntia, joka jakautuu seuraavasti:

Orientaatio opintojaksoon 6 h
Oppimateriaaliin perehtyminen 52 h
Oppimistehtävien tekeminen 66 h
Verkkoluennot ja webinaarit 8 h
Itsearviointi ja palautteen antaminen 3 h

Sisällön jaksotus

2 op Tutkimustoiminta
2 op Kehittämistoiminta
1 op Opinnäytetyöprosessi

Lisätietoja opiskelijoille

Saat formatiivista ja summatiivista arviointia (opettaja-/vertaisarviointi) sisällön jaksotuksen sekä tehtävien mukaisesti.
Opintojaksolla tekoälyn hyödyntämisessä, ohjeistuksissa ja mahdollisissa eettisissä kysymyksissä noudatetaan päivitettyjä Arenen suosituksia ja Jamkin sääntöjä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Kykenet vertailemaan tutkimusperustaisen kehittämisen ja tieteellisen tutkimuksen eroja ja yhtäläisyyksiä. Kykenet analysoimaan kehittämisprosesseja, kehittämisaiheeseensa soveltuvia menetelmiä sekä pohtii ja arvioi niiden soveltuvuutta kirjallisuutta hyödyntäen. Ymmärrät tutkimusetiikan merkityksen tutkivassa kehittämistoiminnassa. Pystyt laatimaan aiheehdotuksen opinnäytetyöllesi.

Lisätiedot

Opintojakso voidaan opinnollistaa tutkintosäännön 17 § Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen ohjeiden sekä Jamkin prosessien mukaisesti.

Enrollment

01.08.2024 - 30.08.2024

Timing

05.09.2024 - 31.12.2024

Number of ECTS credits allocated

5 op

Mode of delivery

Face-to-face

Unit

School of Business

Teaching languages
 • English
Degree programmes
 • Master's Degree Programme in Digital Rehabilitation
 • Master's Degree Programme in Low Carbon Civil Engineering
 • Master’s Degree Programme in Digital Supply Chain Management
 • Master's Degree Programme in Artificial Intelligence and Data Analytics
 • Master's Degree Programme in Lifecycle Management
 • Master's Degree Programme in Robotics
 • Master's Degree Programme in Sustainable Energy
 • Master’s Degree Programme in Music Pedagogue
 • Master's Degree Programme in Expertise in Social Guidance
 • Master's Degree Programme in Professional Project Management
 • Master’s Degree Programme in Bioeconomy Development
 • Master's Degree Programme in Multidisciplinary Rehabilitation
 • Master’s Degree Programme in Logistics
 • Master's Degree Programme in Information Technology, Full Stack Software Development
 • Master's Degree Programme in Advanced Practice Nursing
 • Master's Degree Programme in Information Technology, Cyber Security
 • Master’s Degree Programme in Health Promotion
Teachers
 • Sanna Sihvonen
 • Paavo Nyländen
Groups
 • YSP24S1
  Master's Degree Programme in Sport and Exercise Physiotherapy
 • ZJAYSP24S1
  Avoin AMK, sote, YAMK-väylät, Sport and Exercise Physiotherapy

Objective

Purpose of the course
The purpose of this course is to understand the meaning of research-based development and to get one's own toolkit for development activities

Competences:
Ethics
Proactive development
Learning to learn

Learning outcomes
After completing this course, you will understand the difference between scientific research and research-based development. You understand the principles of research-based development and its methodological starting points. You know the process of research-based development. You master and are able to apply some working life development methods in development activities at your field of practice. You understand the importance of research ethics and good scientific practice in research-based development.

Content

The starting points and methodology of research-based development
Research ethics and the responsible conduct of research
Process and management of research-based development
Research and development methods, data collection and data analysis
Assessment as part of research-based development

Evaluation scale

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

.

Assessment criteria, approved/failed

You are able to compare the differences and similarities between research-based development and academic research. You are able to analyse development processes and methods suitable for your development topic, and reflect on and assess their suitability with the help of literature. You understand the significance of research ethics in research-based development. You can develop a topic proposal for your thesis.

Further information

The course can be studied by using studification combiningn study & work in accordance with the JAMK Degree regulation 17 § the guidelines for identifying and recognizing competence and the JAMK processes.

Timing

26.08.2024 - 18.12.2024

Number of ECTS credits allocated

5 op

Mode of delivery

Face-to-face

Unit

School of Business

Campus

Main Campus

Teaching languages
 • English
Seats

0 - 50

Teacher in charge

Sunday Olaleye

Groups
 • HKV24KDIBM
  Post-Graduate Diploma in International Business Management
 • HKV24SDIBM
  Post-Graduate Diploma in International Business Management

Objective

Purpose of the course
The purpose of this course is to understand the meaning of research-based development and to get one's own toolkit for development activities

Competences:
Ethics
Proactive development
Learning to learn

Learning outcomes
After completing this course, you will understand the difference between scientific research and research-based development. You understand the principles of research-based development and its methodological starting points. You know the process of research-based development. You master and are able to apply some working life development methods in development activities at your field of practice. You understand the importance of research ethics and good scientific practice in research-based development.

Content

The starting points and methodology of research-based development
Research ethics and the responsible conduct of research
Process and management of research-based development
Research and development methods, data collection and data analysis
Assessment as part of research-based development

Location and time

Autumn semester

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Course Material:
Lecture slides and recommended research articles will be available in Study Material folder and other sub-folders.
Books-
1. Research methods for Business Students; Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, additional virtual material available
2. Qualitative Research Methods for the Social Sciences, 8/E, Bruce L. Berg, California State University, Long Beach, Howard Lune, Hunter College, 2012
3. Berenson, Levine, and Krehbiel (2004). Basic Business Statistics: Concepts and Applications, 9th Edition.
4. Cresswell (2003). Research Design, Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches

Teaching methods

Teaching will take place only in the classroom.

Exam schedules

Assessments through assignments and projects.

International connections

Possibility to participate in the international projects.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

N/A

Student workload

Lectures 27 h
Assignments 54 h
Independent study 54 h
Total 135h (one credit equals 27 hours of student work)

Evaluation scale

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

.

Assessment criteria, approved/failed

You are able to compare the differences and similarities between research-based development and academic research. You are able to analyse development processes and methods suitable for your development topic, and reflect on and assess their suitability with the help of literature. You understand the significance of research ethics in research-based development. You can develop a topic proposal for your thesis.

Further information

The course can be studied by using studification combiningn study & work in accordance with the JAMK Degree regulation 17 § the guidelines for identifying and recognizing competence and the JAMK processes.

Enrollment

01.08.2024 - 31.08.2024

Timing

26.08.2024 - 18.12.2024

Number of ECTS credits allocated

5 op

Mode of delivery

Face-to-face

Unit

School of Technology

Teaching languages
 • English
Seats

0 - 35

Degree programmes
 • Master's Degree Programme in Information Technology, Full Stack Software Development
Teachers
 • Tuula Kotikoski
Groups
 • YTS24S1
  Master of Engineering, Degree Programme in Information Technology, Full Stack Software Development

Objective

Purpose of the course
The purpose of this course is to understand the meaning of research-based development and to get one's own toolkit for development activities

Competences:
Ethics
Proactive development
Learning to learn

Learning outcomes
After completing this course, you will understand the difference between scientific research and research-based development. You understand the principles of research-based development and its methodological starting points. You know the process of research-based development. You master and are able to apply some working life development methods in development activities at your field of practice. You understand the importance of research ethics and good scientific practice in research-based development.

Content

The starting points and methodology of research-based development
Research ethics and the responsible conduct of research
Process and management of research-based development
Research and development methods, data collection and data analysis
Assessment as part of research-based development

Location and time

Online implementation.
Sessions in Tuula's Zoom.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Ethical principles and ethical review in human sciences. 2020. Finnish National Board on Research Integrity. www.tenk.fi/en

Kananen, J. 2011. Rafting through the Thesis Process. Jyväskylä: Jyväskylä University of Applied Sciences.

Responsible conduct of research and procedures for handling allegations of misconduct in Finland. 2012. Finnish National Board on Research Integrity. www.tenk.fi/en

Tang, H. 2021. Engineering Research. Design, Methods, and Publication. John Wiley and Sons Inc..

Teaching methods

THIS IS AN ONLINE IMPLEMENTATION with webinars approx. one per month.

Individual learning tasks: e.g. Elevator speech, essays, small reports, videos
Small group work online
Webinars
Online Discussions
Recorded lectures or lectures in webinars

Employer connections

If possible, also webinars with R&D experts from the working life and alumni speakers from this degree programme.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

You can complete the course by combining study and work, by studification. Agree on studification of the course with the lecturer in charge of the course. For more information on studification, see the degree regulations and study guide. You can get the course accredited if you have studied a similar course (Master's level) in another university.

Student workload

- Eight online webinars 16-18 h
- webinars with guest speakers if guest speakers available 0-4 h
- learning tasks 50 h
- studying the course material 72 h

Total 135 hours of student work.

Content scheduling

Online Implementation:
Presenting on the online discussion platform is a sign of your participation in the course and it can be confirmed by completing the Ethics task.
The course is modular, which means it takes 2-3 weeks to complete the materials and learning tasks of each of the five modules.

The course has 2-3 webinars in module 1 and 2 if guest speakers can be arranged

Evaluation scale

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

.

Assessment criteria, approved/failed

You are able to compare the differences and similarities between research-based development and academic research. You are able to analyse development processes and methods suitable for your development topic, and reflect on and assess their suitability with the help of literature. You understand the significance of research ethics in research-based development. You can develop a topic proposal for your thesis.

Further information

The course can be studied by using studification combiningn study & work in accordance with the JAMK Degree regulation 17 § the guidelines for identifying and recognizing competence and the JAMK processes.

Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 25.08.2024

Ajoitus

26.08.2024 - 01.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 38

Koulutus
 • Master's Degree Programme in Digital Rehabilitation
 • Vähähiilinen rakentaminen (YAMK)
 • Digitaalinen toimitusketju (YAMK)
 • Master's Degree Programme in Artificial Intelligence and Data Analytics
 • Elinkaaren hallinta (YAMK)
 • Robotiikka (YAMK)
 • Kestävä energia (YAMK)
 • Musiikkipedagogi (YAMK)
 • Sosiaalialan ylempi AMK, erityissosiaaliohjaus (YAMK)
 • Master's Degree Programme in Professional Project Management
 • Biotalouden kehittäminen (YAMK)
 • Monialainen kuntoutus (YAMK)
 • Logistiikka (YAMK)
 • Master's Degree Programme in Information Technology, Full Stack Software Development (YAMK)
 • Master's Degree Programme in Advanced Practice Nursing
 • Master's Degree Programme in Information Technology, Cyber Security (YAMK)
 • Terveyden edistäminen (YAMK)
Opettaja
 • Riitta Räsänen
 • Tapio Mäkelä
 • Emilia Lahdenperä
 • Pauliina Soanvaara
Vastuuopettaja

Emilia Lahdenperä

Ryhmät
 • ZJAYJS24S1
  Avoin AMK, sote, YAMK-väylät, Johtamisen tutkinto-ohjelma
 • ZJA24SSY
  Avoin AMK, sote, YAMK
 • YSF24S1
  Kuntoutuksen ja liikunnan integraatio (YAMK)
 • YJS24S1
  Johtamisen tutkinto-ohjelma, ylempi AMK, sosiaali-ja terveysala

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojakson tarkoituksena on, että ymmärrät tutkivan otteen merkityksen työelämän kehittämisessä ja saat koottua itsellesi oman työkalupakin työelämän kehittämismenetelmistä.

Opintojakson osaamiset
Eettisyys
Ennakoiva kehittäminen
Oppimaan oppiminen

Opintojakson osaamistavoitteet
Opintojakson käytyäsi ymmärrät tieteellisen tutkimuksen ja tutkimuksellisen kehittämistoiminnan eron. Ymmärrät tutkimuksellisen kehittämistoiminnan periaatteita eli metodologisia lähtökohtia. Tiedät tutkimuksellisen kehittämistoiminnan prosessin. Hallitset ja osaat soveltaa joitakin työelämän kehittämismenetelmiä oman alasi kehittämistoiminnassa. Ymmärrät tutkimusetiikan ja hyvän tieteellsen käytännön merkityksen tutkivassa kehittämistoiminnassa.

Sisältö

Tutkivan kehittämisen lähtökohdat ja metodologia
Tutkimusetiikka ja hyvä tieteellinen käytäntö
Tutkivan kehittämisen prosessi ja sen hallinta
Kehittämismenetelmät, aineistot ja aineistojen analyysit
Arviointi osana tutkivaa kehittämistä

Aika ja paikka

Opintojakso toteutuu täysin verkossa.

Webinaarit:
Jokaisesta webinaarista on kaksi eri vaihtoehtoa; opiskelija osallistuu jompaan kumpaan.
1. webinaari: ke 11.9. tai pe 13.9. klo 9.00-15.00
2. webinaari: ke 23.10. tai pe 25.10. klo 9.00-15.00
3. webinaari: .ke 27.11. tai pe 29.11. klo 12.00-15.00

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Verkkotentti:
Toikko, T. & Rantanen, T. 2009. Tutkimuksellinen kehittämistoiminta. Tampere: Tampereen yliopistopaino Oy ja
Salonen, K., Saloranta, S., Hautala, T. & Kinos. S. 2017. Kehittämistoiminta ja kehittämisen menetelmiä ammatillisessa korkeakoulutuksessa. Turun AMK. (molemmat saatavissa e-kirjoina) ja muu opintojakson alussa ilmoitettava tenttiaineisto.

Muu opetusmateriaali:
Ojasalo, K. Moilanen, T. & Ritalahti, J. 2015. Kehittämistyön menetelmät. Uudenlaista osaamista liiketoimintaan. Helsinki: WSOYpro. (soveltuvin osin)
tai
Kehittämistutkimus opetusalalla. 2013. Toim. J. Pernaa, Jyväskylä:PS-kustannus. (soveltuvin osin)

Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. 2023. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje 2023. www.tenk.fi

Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje. 2019. https://tenk.fi/fi/eettinen-ennakkoarviointi-ihmistieteissa

Dodd, S-J. & Epstein, I. 2012. Practice-based research in social work: a guide for reluctant researchers. London; New York: Routledge. (soveltuvin osin)
tai
Bryman, A. 2012. Social research methods. Oxford: Oxford University Press cop. (soveltuvin osin)
tai
Burns, N. & Grove, S. K. 2001. The practice of nursing research. Conduct, Critique, and Utilization. 5th edition or the latest. Philadelphia : Elsevier/Saunders cop. (soveltuvin osin)
tai
Polit, D. F. & Beck, C.T. 2014. Essentials of nursing research: appraising evidence for nursing practice. Philadelphia : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins cop. (soveltuvin osin)
tai
Yin, R. K. 2018. Case study research and applications : design and methods. Los Angeles: Sage. (soveltuvin osin)

Koskela, J. Kutinlahti, P., Hanhike, T., Martikainen, M. & Urjankangas, H.-M. 2015 Kokeileva kehittäminen. Työ- ja elinkeinoelämän julkaisuja. TEM raportteja 67/2015. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-061-9. (soveltuvin osin)

Ajankohtainen muu oppimateriaali tarkennetaan opintojakson alkaessa.

Opetusmenetelmät

Verkkotentti
Yksilölliset oppimistehtävät: esseet, esseiden vertaisarvioinnit, e-posteri
Pienryhmätyöskentely verkossa
Webinaarit
Verkkokeskustelut
Nauhoitetut verkkoluennot, podcastit

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakson oppimistehtäviä voi liittää työelämän kehittämistoimintaan.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkotentti Moodlessa ma 9.9.2024 klo 8-21 välisenä aikana.
1.uusintatentti ma 16.9.2024 klo 8-21, 2.uusintatentti ma 23.9.2024 klo 8-21.

Kansainvälisyys

Opintojaksolla käytetään osin kansainvälistä oppimateriaalia ja -kirjallisuutta.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Opintojakson voit suorittaa opinnollistamalla. Sovi opintojakson opinnollistamisesta opintojakson vastuuopettajan kanssa. Lisätietoja opinnollistamisesta löydät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- tenttiin valmistautuminen + tentti: 54 tuntia
- webinaarit: 15 tuntia
- oppimistehtävät ja opiskelumateriaaliin tutustuminen: 66 tuntia

Yhteensä 135 opiskelijan työtuntia.

Sisällön jaksotus

Opintojakso toteutuu kokonaan verkossa ja koostuu kahdesta moduulista.

Moodle-työtila aukeaa 26.8.2024. Esittäytyminen Moodle-työtilassa on samalla merkki sinun osallistumisestasi opintojaksolle. Esittäytyminen tulee tehdä opintojakson alussa kahden ensimmäisen viikon aikana 8.9.2024 mennessä.

Moduuli 1: itseopiskelu ja verkkotentti 2 op
Moduuli 2: 3 webinaaria ja oppimistehtävät (esseet, esseiden vertaisarviointi, e-posteri ja itsearviointi) 3 op

Webinaarit:
Jokaisesta webinaarista on kaksi eri vaihtoehtoa; opiskelija osallistuu jompaan kumpaan.
1. webinaari: ke 11.9. tai pe 13.9. klo 9.00-15.00
2. webinaari: ke 23.10. tai pe 25.10. klo 9.00-15.00
3. webinaari: .ke 27.11. tai pe 29.11. klo 12.00-15.00

Lisätietoja opiskelijoille

Verkkotentti muodostaa 50% arvosanasta.
E-posteri muodostaa 50% arvosanasta.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Kykenet vertailemaan tutkimusperustaisen kehittämisen ja tieteellisen tutkimuksen eroja ja yhtäläisyyksiä. Kykenet analysoimaan kehittämisprosesseja, kehittämisaiheeseensa soveltuvia menetelmiä sekä pohtii ja arvioi niiden soveltuvuutta kirjallisuutta hyödyntäen. Ymmärrät tutkimusetiikan merkityksen tutkivassa kehittämistoiminnassa. Pystyt laatimaan aiheehdotuksen opinnäytetyöllesi.

Lisätiedot

Opintojakso voidaan opinnollistaa tutkintosäännön 17 § Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen ohjeiden sekä Jamkin prosessien mukaisesti.

Enrollment

01.08.2024 - 24.08.2024

Timing

26.08.2024 - 18.12.2024

Number of ECTS credits allocated

5 op

Virtual portion

4 op

RDI portion

2 op

Mode of delivery

20 % Face-to-face, 80 % Online learning

Unit

School of Business

Teaching languages
 • English
Seats

20 - 40

Degree programmes
 • Master's Degree Programme in Sport Business Management
Teachers
 • Aila Ahonen
Teacher in charge

Aila Ahonen

Groups
 • ZJAYHS24S1
  Avoin AMK, lita, YAMK-väylät, Sport Business Management
 • YHS24S1
  Master's Degree Programme in Sport Business Management
 • YHS23S1
  Master's Degree Programme in Sport Business Management
 • YHS22S1
  Master's Degree Programme in Sport Business Management
 • YHS21S1
  Master's Degree Programme in Sport Business Management

Objective

Purpose of the course
The purpose of this course is to understand the meaning of research-based development and to get one's own toolkit for development activities

Competences:
Ethics
Proactive development
Learning to learn

Learning outcomes
After completing this course, you will understand the difference between scientific research and research-based development. You understand the principles of research-based development and its methodological starting points. You know the process of research-based development. You master and are able to apply some working life development methods in development activities at your field of practice. You understand the importance of research ethics and good scientific practice in research-based development.

Content

The starting points and methodology of research-based development
Research ethics and the responsible conduct of research
Process and management of research-based development
Research and development methods, data collection and data analysis
Assessment as part of research-based development

Location and time

-

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Veal, A.J., Darcy, S. Research methods in sport studies and sport management, 2014, Available as an e-book in JAMK library
Booth, W. The craft of research (2016) Available as an e-book in JAMK library.
Saunders, M., Lewis, P. & Thornhill, A. Research methods for business students, 2019, 2012 and 2009 Available as an e-book in JAMK library.
Hyytinen, H. (2015). Looking beyond the obvious: Theoretical, empirical and methodological insights into critical thinking. Väitöskirja. Helsingin yliopisto.
Silverman, D. (2024). Interpreting Qualitative Data. UK: Sage.

Teaching methods

Study methods
Research-based development is an online course on Moodle learning environment. On Moodle you will find course instructions, schedules, assignments and all study materials. You will also attend Zoom webinars once a month. In webinars, you reflect and share what you have learned communally with your student peers.
You will conduct independent information gathering and apply what you have learned in learning assignments.

Guidance
You will receive guidance on Moodle learning environment (e.g. question and answer forum) and webinars. You will also receive guidance from your student peers.

Feedback
You will receive both qualitative and quantitative evaluation and feedback on your learning assignments. You give feedback on the course (mid-term and final feedback on the implementation).

Employer connections

Your student group forms a working life-oriented peer learning network.

International connections

During the course, you will utilise international research literature.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

You can familiarise yourself with 17§ of Jamk's degree regulations when con-sidering the recognition and recognition of course competence based on your previously acquired competence and the objectives of the course.

Student workload

Your indicative use of time during the 5-credit course is 135 working hours, which is divided as follows:

Orientation to the course 6 h
Studying with learning materials 52 h
Completing learning assignments 66 h
Online lectures and webinars 8 h
Self-assessment and feedback 3 h

Content scheduling

2 ECTS Research operations
2 ECTS Development operations
1 ECTS Thesis process

Further information

You will receive formative and summative assessment (teacher/peer review) according to the sequencing of content and assignments. The utilisation of artificial intelligence, guidelines and possible ethical questions follow the updated Arene recommendations and Jamk's rules.

Evaluation scale

Pass/Fail

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

.

Assessment criteria, approved/failed

You are able to compare the differences and similarities between research-based development and academic research. You are able to analyse development processes and methods suitable for your development topic, and reflect on and assess their suitability with the help of literature. You understand the significance of research ethics in research-based development. You can develop a topic proposal for your thesis.

Further information

The course can be studied by using studification combiningn study & work in accordance with the JAMK Degree regulation 17 § the guidelines for identifying and recognizing competence and the JAMK processes.

Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 25.08.2024

Ajoitus

26.08.2024 - 01.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Master's Degree Programme in Digital Rehabilitation
 • Vähähiilinen rakentaminen (YAMK)
 • Digitaalinen toimitusketju (YAMK)
 • Master's Degree Programme in Artificial Intelligence and Data Analytics
 • Elinkaaren hallinta (YAMK)
 • Robotiikka (YAMK)
 • Kestävä energia (YAMK)
 • Musiikkipedagogi (YAMK)
 • Sosiaalialan ylempi AMK, erityissosiaaliohjaus (YAMK)
 • Master's Degree Programme in Professional Project Management
 • Biotalouden kehittäminen (YAMK)
 • Monialainen kuntoutus (YAMK)
 • Logistiikka (YAMK)
 • Master's Degree Programme in Information Technology, Full Stack Software Development (YAMK)
 • Master's Degree Programme in Advanced Practice Nursing
 • Master's Degree Programme in Information Technology, Cyber Security (YAMK)
 • Terveyden edistäminen (YAMK)
Opettaja
 • Riitta Räsänen
 • Tapio Mäkelä
 • Emilia Lahdenperä
 • Pauliina Soanvaara
Vastuuopettaja

Emilia Lahdenperä

Ryhmät
 • YSC24KM
  Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • YSU24K1
  Monialainen kuntoutus (YAMK)
 • ZJAYSU24KM
  Avoin AMK, sote, Monialainen kuntoutus, YAMK-polku
 • ZJAYSC24KM
  Avoin AMK, sote, Terveyden edistäminen, YAMK-polku
 • ZJAYSU24S1
  Avoin AMK, sote, YAMK-väylät Monialainen kuntoutus
 • YSU24S1
  Monialainen kuntoutus (YAMK)

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojakson tarkoituksena on, että ymmärrät tutkivan otteen merkityksen työelämän kehittämisessä ja saat koottua itsellesi oman työkalupakin työelämän kehittämismenetelmistä.

Opintojakson osaamiset
Eettisyys
Ennakoiva kehittäminen
Oppimaan oppiminen

Opintojakson osaamistavoitteet
Opintojakson käytyäsi ymmärrät tieteellisen tutkimuksen ja tutkimuksellisen kehittämistoiminnan eron. Ymmärrät tutkimuksellisen kehittämistoiminnan periaatteita eli metodologisia lähtökohtia. Tiedät tutkimuksellisen kehittämistoiminnan prosessin. Hallitset ja osaat soveltaa joitakin työelämän kehittämismenetelmiä oman alasi kehittämistoiminnassa. Ymmärrät tutkimusetiikan ja hyvän tieteellsen käytännön merkityksen tutkivassa kehittämistoiminnassa.

Sisältö

Tutkivan kehittämisen lähtökohdat ja metodologia
Tutkimusetiikka ja hyvä tieteellinen käytäntö
Tutkivan kehittämisen prosessi ja sen hallinta
Kehittämismenetelmät, aineistot ja aineistojen analyysit
Arviointi osana tutkivaa kehittämistä

Aika ja paikka

Opintojakso toteutuu täysin verkossa.

Webinaarit:

Jokaisesta webinaarista on kaksi eri vaihtoehtoa; opiskelija osallistuu jompaan kumpaan.
1. webinaari: ke 11.9. tai pe 13.9. klo 9.00-15.00
2. webinaari: ke 23.10. tai pe 25.10. klo 9.00-15.00
3. webinaari: .ke 27.11. tai pe 29.11. klo 12.00-15.00

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Verkkotentti:
Toikko, T. & Rantanen, T. 2009. Tutkimuksellinen kehittämistoiminta. Tampere: Tampereen yliopistopaino Oy ja
Salonen, K., Saloranta, S., Hautala, T. & Kinos. S. 2017. Kehittämistoiminta ja kehittämisen menetelmiä ammatillisessa korkeakoulutuksessa. Turun AMK. (molemmat saatavissa e-kirjoina) ja muu opintojakson alussa ilmoitettava tenttiaineisto.

Muu opetusmateriaali:
Ojasalo, K. Moilanen, T. & Ritalahti, J. 2015. Kehittämistyön menetelmät. Uudenlaista osaamista liiketoimintaan. Helsinki: WSOYpro. (soveltuvin osin)
tai
Kehittämistutkimus opetusalalla. 2013. Toim. J. Pernaa, Jyväskylä:PS-kustannus. (soveltuvin osin)

Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. 2023. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje 2023. www.tenk.fi

Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje. 2019. https://tenk.fi/fi/eettinen-ennakkoarviointi-ihmistieteissa

Dodd, S-J. & Epstein, I. 2012. Practice-based research in social work: a guide for reluctant researchers. London; New York: Routledge. (soveltuvin osin)
tai
Bryman, A. 2012. Social research methods. Oxford: Oxford University Press cop. (soveltuvin osin)
tai
Burns, N. & Grove, S. K. 2001. The practice of nursing research. Conduct, Critique, and Utilization. 5th edition or the latest. Philadelphia : Elsevier/Saunders cop. (soveltuvin osin)
tai
Polit, D. F. & Beck, C.T. 2014. Essentials of nursing research: appraising evidence for nursing practice. Philadelphia : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins cop. (soveltuvin osin)
tai
Yin, R. K. 2018. Case study research and applications : design and methods. Los Angeles: Sage. (soveltuvin osin)

Koskela, J. Kutinlahti, P., Hanhike, T., Martikainen, M. & Urjankangas, H.-M. 2015 Kokeileva kehittäminen. Työ- ja elinkeinoelämän julkaisuja. TEM raportteja 67/2015. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-061-9. (soveltuvin osin)

Ajankohtainen muu oppimateriaali tarkennetaan opintojakson alkaessa.

Opetusmenetelmät

Verkkotentti
Yksilölliset oppimistehtävät: esseet, esseiden vertaisarvioinnit, e-posteri
Pienryhmätyöskentely verkossa
Webinaarit
Verkkokeskustelut
Nauhoitetut verkkoluennot, podcastit

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakson oppimistehtäviä voi liittää työelämän kehittämistoimintaan.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkotentti Moodlessa ma 9.9.2024 klo 8-21 välisenä aikana.
1.uusintatentti ma 16.9.2024 klo 8-21, 2.uusintatentti ma 23.9.2024 klo 8-21.

Kansainvälisyys

Opintojaksolla käytetään osin kansainvälistä oppimateriaalia ja -kirjallisuutta.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Opintojakson voit suorittaa opinnollistamalla. Sovi opintojakson opinnollistamisesta opintojakson vastuuopettajan kanssa. Lisätietoja opinnollistamisesta löydät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- tenttiin valmistautuminen + tentti: 54 tuntia
- webinaarit: 15 tuntia
- oppimistehtävät ja opiskelumateriaaliin tutustuminen: 66 tuntia

Yhteensä 135 opiskelijan työtuntia.

Sisällön jaksotus

Opintojakso toteutuu kokonaan verkossa ja koostuu kahdesta moduulista.

Moodle-työtila aukeaa 26.8.2024. Esittäytyminen Moodle-työtilassa on samalla merkki sinun osallistumisestasi opintojaksolle. Esittäytyminen tulee tehdä opintojakson alussa kahden ensimmäisen viikon aikana 8.9.2024 mennessä.

Moduuli 1: itseopiskelu ja verkkotentti 2 op
Moduuli 2: 3 webinaaria ja oppimistehtävät (esseet, esseiden vertaisarviointi, e-posteri ja itsearviointi) 3 op

Jokaisesta webinaarista on kaksi eri vaihtoehtoa; opiskelija osallistuu jompaan kumpaan.
1. webinaari: ke 11.9. tai pe 13.9. klo 9.00-15.00
2. webinaari: ke 23.10. tai pe 25.10. klo 9.00-15.00
3. webinaari: .ke 27.11. tai pe 29.11. klo 12.00-15.00

Lisätietoja opiskelijoille

Verkkotentti muodostaa 50% arvosanasta.
E-posteri muodostaa 50% arvosanasta.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Kykenet vertailemaan tutkimusperustaisen kehittämisen ja tieteellisen tutkimuksen eroja ja yhtäläisyyksiä. Kykenet analysoimaan kehittämisprosesseja, kehittämisaiheeseensa soveltuvia menetelmiä sekä pohtii ja arvioi niiden soveltuvuutta kirjallisuutta hyödyntäen. Ymmärrät tutkimusetiikan merkityksen tutkivassa kehittämistoiminnassa. Pystyt laatimaan aiheehdotuksen opinnäytetyöllesi.

Lisätiedot

Opintojakso voidaan opinnollistaa tutkintosäännön 17 § Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen ohjeiden sekä Jamkin prosessien mukaisesti.

Enrollment

01.08.2024 - 24.08.2024

Timing

26.08.2024 - 18.12.2024

Number of ECTS credits allocated

5 op

Mode of delivery

Face-to-face

Unit

School of Business

Campus

Main Campus

Teaching languages
 • English
Seats

20 - 40

Degree programmes
 • Master's Degree Programme in International Business Management
Teachers
 • Murat Akpinar
Teacher in charge

Murat Akpinar

Groups
 • ZJAYBB24S1
  Avoin AMK, lita, YAMK-väylät, International Business Management
 • YBB24S1
  Master of Business Administration, DP in International Business Management
 • YBB23S1
  Master of Business Administration, DP in International Business Management
 • YBB22S1
  Master's Degree Programme in International Business
 • YBB21S1
  Master's Degree Programme in International Business

Objective

Purpose of the course
The purpose of this course is to understand the meaning of research-based development and to get one's own toolkit for development activities

Competences:
Ethics
Proactive development
Learning to learn

Learning outcomes
After completing this course, you will understand the difference between scientific research and research-based development. You understand the principles of research-based development and its methodological starting points. You know the process of research-based development. You master and are able to apply some working life development methods in development activities at your field of practice. You understand the importance of research ethics and good scientific practice in research-based development.

Content

The starting points and methodology of research-based development
Research ethics and the responsible conduct of research
Process and management of research-based development
Research and development methods, data collection and data analysis
Assessment as part of research-based development

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2007). Research methods for business students. Pearson.

Jamk thesis guide.

Teaching methods

Blended learning: You will combine face-to-face learning in the classroom with independent study. Face-to-face learning happens in the classroom with lectures, tutoring for the extended research plan assignment, and group work. The independent study covers the research plan and data management plan assignments that you will do individually in line with your selected thesis topic.

Employer connections

There is no internship. The thesis topic can be a development project at your workplace.

Exam schedules

There is no exam.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

You have the right to apply for recognition of your studies if you have prior learning (e.g. university studies completed elsewhere) that can be accredited towards the degree you are currently completing.

The recognition of prior learning is possible in three primary ways: accreditation (replacement or inclusion), recognition of informal learning and studification. More precise info: JAMK Degree Regulations, section 17.

Student workload

Lectures 22 hours
Preparing for the lectures 22 hours
Individual assignments 91 hours

Content scheduling

4 contact sessions in autumn 2024: 7.9 (14-20), 8.9 (9-14), 15.11 (14-20), 16.11 (9-14)

Further information

The assessment will be based on your research plan, data management plan, and active participation.

Evaluation scale

Pass/Fail

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

.

Assessment criteria, approved/failed

You are able to compare the differences and similarities between research-based development and academic research. You are able to analyse development processes and methods suitable for your development topic, and reflect on and assess their suitability with the help of literature. You understand the significance of research ethics in research-based development. You can develop a topic proposal for your thesis.

Further information

The course can be studied by using studification combiningn study & work in accordance with the JAMK Degree regulation 17 § the guidelines for identifying and recognizing competence and the JAMK processes.