Siirry suoraan sisältöön

Logistiikka: Monimuotototeutus

Tunnus: YLO2020SS

Tutkinto:
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (ylempi AMK), logistiikka

Laajuus:
60 op

Kesto:
2 vuotta (60 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2020

Opetuskieli:
suomi

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2020-2021 2021-2022 Syksy 2020 Kevät 2021 Syksy 2021 Kevät 2022 1. / 2020 2. / 2021 3. / 2021 1. / 2021 2. / 2022 3. / 2022
YZZZ0Z-1035
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

5 - 15
YZZZ0110 Tutkiva kehittäminen 5 5 3 2 3 2
YZZZ0120 Määrällinen tutkimus 5
YZZZ0130 Laadullinen tutkimus 5
YZZZ1Z-1035
JOHTAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 15)

10 - 15
YZZZ0220 Uudistuva johtajuus 5 5 5 5
YZZZ0210 Kehittyvä strategia 5
YZZZ0230 Talouden ohjaus 5 5 5 5
YLOM2Z-1016
TOIMITUSKETJUN HALLINTA

(Valitaan kaikki )

10
YLOM2200 Logistiikan johtaminen 5 5 5 5
YLLX1570 Minne menet, logistiikka ? 5 5 5 5
YLOM4Z-1016
YAMK-OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki )

30
YZZON100 Opinnäytetyö, Ylempi AMK 30 30 15 15 15 15
YZ00BB05 Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
YZZT1Z-1023
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
YLHX1570 Hankintojen johtaminen 5 5 2 3 2 3
YZZT1Z-1041
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
YZZA1000
Oppiminen ja osaamisen kehittyminen (YAMK-opiskelijalle) 2020-2021

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 21)

0 - 21
YZZA1000-1001
Kasvatustieteelliset opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 16)

0 - 16
AJ00BA18 Oppiminen ja elämänkulku 8
AJ00BA19 Koulutuksen tulevaisuus 8
YZZA1000-1002
Pedagogisen osaamisen kehittäminen

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
AJ00BA21 Monipuoliset verkko-oppimistehtävät 5
AJ00BA20 Verkko osaksi opetusta 5
AJ00BA22 Video pedagogisena työkaluna 5
AJ00BA23 Yrittäjyyskasvatus opettajan osaamisena 5
Yhteensä 60 30 30 15 15 15 15 15 15 0 15 15 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

YAMK: Logistiikka 2015-2023

Johtamisosaaminen

Opiskelija
- osaa johtaa organisaatioita ja kehittää niiden toimintaa
- hallitsee logistiikan osaamisen johtamisen
- osaa johtaa ja kehittää omaa osaamistaan

Uudistuva johtajuus
Talouden ohjaus
Opinnäytetyö, Ylempi AMK
Hankintojen johtaminen
Logistiikkaosaaminen

Opiskelija
- osaa johtaa toimitusketjua globaaleilla markkinoilla
- hallitsee logistiikkastrategioiden mukaisen johtamisen
- osaa etsiä logistiikkaan liittyvät innovaatiot ja hyödyntää niitä.

Logistiikan johtaminen
Minne menet, logistiikka ?
Opinnäytetyö, Ylempi AMK
Hankintojen johtaminen
Strategiaosaaminen

Opiskelija
- osaa määritellä organisaatioiden tavoitteiden mukaiset strategiat
- osaa johtaa osaamisen kehittämistä
- osaa soveltaa normeja ja toimintatapoja strategisessa ja operatiivisessa johtamisessa.

Uudistuva johtajuus
Talouden ohjaus
Minne menet, logistiikka ?
Opinnäytetyö, Ylempi AMK
Hankintojen johtaminen
Talousosaaminen

Opiskelija
- osaa analysoida organisaation toimintaa taloudellisten mittareiden valossa
- osaa johtaa hankintoja ja toimittajayhteistyötä kannattavasti
- osaa eritellä taloudellisia ja muita päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä.

Talouden ohjaus
Opinnäytetyö, Ylempi AMK
Luokittelemattomat
Tutkiva kehittäminen
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Kehittyvä strategia
Kypsyysnäyte, ylempi AMK

YAMK: JAMKin yhteiset työelämäosaamiset 2020-2022

Eettinen osaaminen

Opiskelija
- edistää kestävän kehityksen periaatteiden ja yhteiskuntavastuun toteutumista työelämän kehittäjänä
- soveltaa tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden periaatteita toiminnassaan ja edistää globaalia vastuullisuutta
- soveltaa toiminnassaan hyvän tieteellisen käytännön ja avoimen tieteen periaatteita.

Tutkiva kehittäminen
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Opinnäytetyö, Ylempi AMK
Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen

Opiskelija
- kehittää työelämän monialaista viestintää ja vuorovaikutusta
- kehittää oman alansa erilaisia viestintämuotoja, -kanavia ja -ympäristöjä
- ennakoi kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia ammattialallaan
- toimii monikulttuurisissa ja kansainvälisissä verkostoissa ja toimintaympäristöissä.

Minne menet, logistiikka ?
Opinnäytetyö, Ylempi AMK
Hankintojen johtaminen
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen

Opiskelija
- arvioi ja kehittää tavoitteellisesti asiantuntijuuttaan jatkuvan oppimisen keinoin
- ottaa vastuun omasta ja yhteisön tavoitteellisesta oppimisesta sekä osaamisen jakamisesta
- hankkii, käsittelee, tuottaa ja arvioi tietoa kriittisesti sekä hyödyntää eri alojen tietoa tarkoituksenmukaisesti
- arvioi, hyödyntää ja soveltaa digitaalisia ympäristöjä ja työkaluja erilaisissa verkostoissa.

Tutkiva kehittäminen
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Uudistuva johtajuus
Talouden ohjaus
Logistiikan johtaminen
Opinnäytetyö, Ylempi AMK
Hankintojen johtaminen
Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen

Opiskelija
- kykenee työskentelemään työelämän kehittäjänä vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä tai yrittäjänä
- kehittää ja luo uutta asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa ennakoiden toimintaympäristön muutoksia
- johtaa asioita, ihmisiä ja verkostoja sekä soveltavia tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita
- kehittää työyhteisöjen toimintaa ja työhyvinvointia.

Tutkiva kehittäminen
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Uudistuva johtajuus
Talouden ohjaus
Logistiikan johtaminen
Minne menet, logistiikka ?
Opinnäytetyö, Ylempi AMK
Hankintojen johtaminen
Luokittelemattomat
Kehittyvä strategia
Kypsyysnäyte, ylempi AMK

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
YZZZ0Z-1035
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

5 - 15
YZZZ0110 Tutkiva kehittäminen 5
YZZZ0120 Määrällinen tutkimus 5
YZZZ0130 Laadullinen tutkimus 5
YZZZ1Z-1035
JOHTAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 15)

10 - 15
YZZZ0220 Uudistuva johtajuus 5
YZZZ0210 Kehittyvä strategia 5
YZZZ0230 Talouden ohjaus 5
YLOM2Z-1016
TOIMITUSKETJUN HALLINTA

(Valitaan kaikki)

10
YLOM2200 Logistiikan johtaminen 5
YLLX1570 Minne menet, logistiikka ? 5
YLOM4Z-1016
YAMK-OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

30
YZZON100 Opinnäytetyö, Ylempi AMK 30
YZ00BB05 Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
YZZT1Z-1023
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
YLHX1570 Hankintojen johtaminen 5
YZZT1Z-1041
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
YZZA1000
Oppiminen ja osaamisen kehittyminen (YAMK-opiskelijalle) 2020-2021
0 - 21
YZZA1000-1001
Kasvatustieteelliset opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 16)

0 - 16
AJ00BA18 Oppiminen ja elämänkulku 8
AJ00BA19 Koulutuksen tulevaisuus 8
YZZA1000-1002
Pedagogisen osaamisen kehittäminen

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
AJ00BA21 Monipuoliset verkko-oppimistehtävät 5
AJ00BA20 Verkko osaksi opetusta 5
AJ00BA22 Video pedagogisena työkaluna 5
AJ00BA23 Yrittäjyyskasvatus opettajan osaamisena 5