Siirry suoraan sisältöön

Logistiikan johtaminenLaajuus (5 op)

Tunnus: YLOM2200

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi

Vastuuhenkilö

 • Sari Karppala

Osaamistavoitteet

Tarkoitus:
Toimitusketjuilla on nykypäivänä suuri merkitys yritysten toiminnassa ja menestyksessä. Verkkokaupan kehityksen aiheuttamat muutokset materiaalivirroille ja yritysten digitalisoituminen ovat tuoneet sekä haasteita että mahdollisuuksia toimitusketjujen hallintaan. Viimeaikainen kehityskulku on tärkeää ymmärtää. Monimutkaiset ja pitkät toimitusketjut sisältävät useita eri toimijoita ja rooleja. Toimitusketjut vaativat tarkkaa seurantaa ja ohjaamista sekä eri yritysten välistä yhteistyötä. Eri tekijöiden ja toimijoiden näkökulmat ja rooli täytyy osata ottaa huomioon toimitusketjun jokaisessa vaiheessa.

Osaamiset:
- Logistiikkaosaaminen
- Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen
- Yrittäjyys-, innovaatio-, ja työyhteisöosaaminen


Tavoite:
Opiskelija ymmärtää toimitusketjun hallinnan perusteet sekä yhteistyön ja tiedon läpinäkyvyyden tärkeyden. Opiskelija ymmärtää hankinnan, tuotannon ja jakelun roolin osana toimitusketjun kokonaisuutta.

Sisältö

Sisältö:
- Toimitusketjun hallinta, läpinäkyvyys ja yhteistyö
- Hankinnan rooli toimitusketjussa
- Tuotannon rooli toimitusketjussa
- Jakelu toimitusketjun osana

Esitietovaatimukset

Logistiikan perusteet

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Välttävä 1: Opiskelija ymmärtää toimitusketjun hallinnan perusteet sekä yhteistyön ja tiedon läpinäkyvyyden tärkeyden. Opiskelija ymmärtää hankinnan, tuotannon ja jakelun roolin osana toimitusketjun kokonaisuutta.

Tyydyttävä 2: Opiskelija ymmärtää mitä on toimitusketjun hallinta sekä yhteistyön ja tiedon läpinäkyvyyden tärkeyden. Opiskelija ymmärtää hankinnan, tuotannon ja jakelun roolin osana toimitusketjun kokonaisuutta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3: Opiskelija ymmärtää toimitusketjun hallinnan kokonaiskuvan sekä yhteistyön ja tiedon läpinäkyvyyden vaikutuksen ketjun toimintaan. Opiskelija osaa linkittää hankinnan, tuotannon ja jakelun roolit toimitusketjun hallinnassa.

Kiitettävä 4: Opiskelija hallitsee toimitusketjukokonaisuuden sekä osaa hyödyntää yhteistyötä ja tiedon läpinäkyvyyttä toimitusketjutyöskentelyssä. Opiskelija hallitsee hankinnan, tuotannon ja erityisesti jakelun muuttuneen roolin toimitusketjun hallinnassa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5: Opiskelija hallitsee toimitusketjun kokonaiskuvan sekä yhteistyön ja tiedon läpinäkyvyyden vaikutuksen ketjun toimintaan. Opiskelija osaa soveltaa hankinnan, tuotannon ja jakelun rooleja toimitusketjun hallinnassa. Lisäksi opiskelija hallitsee jakelun muuttuneen roolin tässä kokonaisuudessa.

Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 22.08.2024

Ajoitus

26.08.2024 - 18.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1.5 op

Toteutustapa

70 % Lähiopetus, 30 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 23

Koulutus
 • Logistiikka (YAMK)
Opettaja
 • Henri Kervola
 • Petrus Syvänperä
 • Sari Karppala
Ryhmät
 • ZJAYLO24S1
  Avoin amk, Logistiikka,YAMK- Väylät Monimuoto
 • YLO24S1
  Insinööri (ylempi AMK), logistiikka

Tavoitteet

Tarkoitus:
Toimitusketjuilla on nykypäivänä suuri merkitys yritysten toiminnassa ja menestyksessä. Verkkokaupan kehityksen aiheuttamat muutokset materiaalivirroille ja yritysten digitalisoituminen ovat tuoneet sekä haasteita että mahdollisuuksia toimitusketjujen hallintaan. Viimeaikainen kehityskulku on tärkeää ymmärtää. Monimutkaiset ja pitkät toimitusketjut sisältävät useita eri toimijoita ja rooleja. Toimitusketjut vaativat tarkkaa seurantaa ja ohjaamista sekä eri yritysten välistä yhteistyötä. Eri tekijöiden ja toimijoiden näkökulmat ja rooli täytyy osata ottaa huomioon toimitusketjun jokaisessa vaiheessa.

Osaamiset:
- Logistiikkaosaaminen
- Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen
- Yrittäjyys-, innovaatio-, ja työyhteisöosaaminen


Tavoite:
Opiskelija ymmärtää toimitusketjun hallinnan perusteet sekä yhteistyön ja tiedon läpinäkyvyyden tärkeyden. Opiskelija ymmärtää hankinnan, tuotannon ja jakelun roolin osana toimitusketjun kokonaisuutta.

Sisältö

Sisältö:
- Toimitusketjun hallinta, läpinäkyvyys ja yhteistyö
- Hankinnan rooli toimitusketjussa
- Tuotannon rooli toimitusketjussa
- Jakelu toimitusketjun osana

Aika ja paikka

vko 34 lauantai - lähiopetuspäivä
vko 36 perjantai - Zoom
vko 38 perjantai - Zoom
vko 40 perjantai - lähiopetuspäivä

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Christopher, M. (2016). Logistics & supply chain management. Fifth edition. Harlow, England : Pearson. (s. 253 - 267)

Chopra, S., Meindl, P. (2016). Supply Chain Management: Strategy, Planning and Operation. Sixth edition. Harlow, UK: Pearson Education Limited. (s. 189 - 220 & 243 - 259)

Senol, A., Bakhsh, A., Elshennawy, A. (2021). Review of Supply Chain Metrics to Support Performance Excellence. The Journal of Management and Engineering Integration, Vol. 14, No. 1. (s. 90 - 104)

Swink, M., Melnyk, S., Hartley, J. (2023). Managing operations across the supply chain. Fifth edition. International student edition. New York: McGraw Hill. (s. 298 - 312 & 316 - 317)

Opintojaksolla tarvittava materiaali löytyy myös oppimisympäristöstä.

Opetusmenetelmät

Opintojakso suoritetaan monimuotototeutuksena, johon kuuluvat kaksi lähiopetuspäivää ja kaksi puolen päivän zoom-luentoa. Luentoihin kuuluu ryhmäkeskusteluja ja -tehtäviä.

Kurssilla suoritetaan kaksi oppimistehtävää.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Kurssilla tulee olemaan vierailijaluennoitsija/vierailijaluennoitsijoita.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssilla ei ole tenttiä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Laskennallisesti kuormitus on 27h jokaista opintopistettä kohti.
Tällä kurssilla kokonaiskuormitus on siis 135h.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1: Opiskelija ymmärtää toimitusketjun hallinnan perusteet sekä yhteistyön ja tiedon läpinäkyvyyden tärkeyden. Opiskelija ymmärtää hankinnan, tuotannon ja jakelun roolin osana toimitusketjun kokonaisuutta.

Tyydyttävä 2: Opiskelija ymmärtää mitä on toimitusketjun hallinta sekä yhteistyön ja tiedon läpinäkyvyyden tärkeyden. Opiskelija ymmärtää hankinnan, tuotannon ja jakelun roolin osana toimitusketjun kokonaisuutta.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3: Opiskelija ymmärtää toimitusketjun hallinnan kokonaiskuvan sekä yhteistyön ja tiedon läpinäkyvyyden vaikutuksen ketjun toimintaan. Opiskelija osaa linkittää hankinnan, tuotannon ja jakelun roolit toimitusketjun hallinnassa.

Kiitettävä 4: Opiskelija hallitsee toimitusketjukokonaisuuden sekä osaa hyödyntää yhteistyötä ja tiedon läpinäkyvyyttä toimitusketjutyöskentelyssä. Opiskelija hallitsee hankinnan, tuotannon ja erityisesti jakelun muuttuneen roolin toimitusketjun hallinnassa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5: Opiskelija hallitsee toimitusketjun kokonaiskuvan sekä yhteistyön ja tiedon läpinäkyvyyden vaikutuksen ketjun toimintaan. Opiskelija osaa soveltaa hankinnan, tuotannon ja jakelun rooleja toimitusketjun hallinnassa. Lisäksi opiskelija hallitsee jakelun muuttuneen roolin tässä kokonaisuudessa.

Esitietovaatimukset

Logistiikan perusteet

Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

26.08.2023 - 18.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Koulutus
 • Logistiikka (YAMK)
Opettaja
 • Henri Kervola
 • Sari Karppala
 • Sanna Nieminen
Ryhmät
 • ZJAYLO23S1
  Avoin amk, Logistiikka (YAMK), monimuoto
 • YLO23S1
  Insinööri (ylempi AMK), logistiikka

Tavoitteet

Tarkoitus:
Toimitusketjuilla on nykypäivänä suuri merkitys yritysten toiminnassa ja menestyksessä. Verkkokaupan kehityksen aiheuttamat muutokset materiaalivirroille ja yritysten digitalisoituminen ovat tuoneet sekä haasteita että mahdollisuuksia toimitusketjujen hallintaan. Viimeaikainen kehityskulku on tärkeää ymmärtää. Monimutkaiset ja pitkät toimitusketjut sisältävät useita eri toimijoita ja rooleja. Toimitusketjut vaativat tarkkaa seurantaa ja ohjaamista sekä eri yritysten välistä yhteistyötä. Eri tekijöiden ja toimijoiden näkökulmat ja rooli täytyy osata ottaa huomioon toimitusketjun jokaisessa vaiheessa.

Osaamiset:
- Logistiikkaosaaminen
- Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen
- Yrittäjyys-, innovaatio-, ja työyhteisöosaaminen


Tavoite:
Opiskelija ymmärtää toimitusketjun hallinnan perusteet sekä yhteistyön ja tiedon läpinäkyvyyden tärkeyden. Opiskelija ymmärtää hankinnan, tuotannon ja jakelun roolin osana toimitusketjun kokonaisuutta.

Sisältö

Sisältö:
- Toimitusketjun hallinta, läpinäkyvyys ja yhteistyö
- Hankinnan rooli toimitusketjussa
- Tuotannon rooli toimitusketjussa
- Jakelu toimitusketjun osana

Aika ja paikka

vko 34 lauantai - lähiopetuspäivä
vko 36 perjantai - Zoom
vko 38 perjantai - Zoom
vko 40 perjantai - lähiopetuspäivä

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Materiaalit ja mahdolliset oppikirjat kerrotaan opintojakson aikana.

Opetusmenetelmät

Opintojakso suoritetaan monimuotototeutuksena, johon kuuluvat kaksi lähiopetuspäivää ja kaksi puolen päivän zoom-luentoa. Luentoihin kuuluu ryhmäkeskusteluja ja -tehtäviä.

Kurssilla suoritetaan kaksi oppimistehtävää.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Kurssilla tulee olemaan vierailijaluennoitsija/vierailijaluennoitsijoita.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssilla ei ole tenttiä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Laskennallisesti kuormitus on 27h jokaista opintopistettä kohti.
Tällä kurssilla kokonaiskuormitus on siis 135h.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1: Opiskelija ymmärtää toimitusketjun hallinnan perusteet sekä yhteistyön ja tiedon läpinäkyvyyden tärkeyden. Opiskelija ymmärtää hankinnan, tuotannon ja jakelun roolin osana toimitusketjun kokonaisuutta.

Tyydyttävä 2: Opiskelija ymmärtää mitä on toimitusketjun hallinta sekä yhteistyön ja tiedon läpinäkyvyyden tärkeyden. Opiskelija ymmärtää hankinnan, tuotannon ja jakelun roolin osana toimitusketjun kokonaisuutta.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3: Opiskelija ymmärtää toimitusketjun hallinnan kokonaiskuvan sekä yhteistyön ja tiedon läpinäkyvyyden vaikutuksen ketjun toimintaan. Opiskelija osaa linkittää hankinnan, tuotannon ja jakelun roolit toimitusketjun hallinnassa.

Kiitettävä 4: Opiskelija hallitsee toimitusketjukokonaisuuden sekä osaa hyödyntää yhteistyötä ja tiedon läpinäkyvyyttä toimitusketjutyöskentelyssä. Opiskelija hallitsee hankinnan, tuotannon ja erityisesti jakelun muuttuneen roolin toimitusketjun hallinnassa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5: Opiskelija hallitsee toimitusketjun kokonaiskuvan sekä yhteistyön ja tiedon läpinäkyvyyden vaikutuksen ketjun toimintaan. Opiskelija osaa soveltaa hankinnan, tuotannon ja jakelun rooleja toimitusketjun hallinnassa. Lisäksi opiskelija hallitsee jakelun muuttuneen roolin tässä kokonaisuudessa.

Esitietovaatimukset

Logistiikan perusteet

Ilmoittautumisaika

01.08.2022 - 25.08.2022

Ajoitus

26.09.2022 - 21.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Koulutus
 • Logistiikka (YAMK)
Opettaja
 • Henri Kervola
 • Sari Karppala
 • Sanna Nieminen
Vastuuopettaja

Eero Aarresola

Ryhmät
 • YLO22S1
  Insinööri (ylempi AMK), logistiikka
 • ZJAYLO22S1
  Avoin amk, Logistiikka (YAMK), monimuoto

Tavoitteet

Tarkoitus:
Toimitusketjuilla on nykypäivänä suuri merkitys yritysten toiminnassa ja menestyksessä. Verkkokaupan kehityksen aiheuttamat muutokset materiaalivirroille ja yritysten digitalisoituminen ovat tuoneet sekä haasteita että mahdollisuuksia toimitusketjujen hallintaan. Viimeaikainen kehityskulku on tärkeää ymmärtää. Monimutkaiset ja pitkät toimitusketjut sisältävät useita eri toimijoita ja rooleja. Toimitusketjut vaativat tarkkaa seurantaa ja ohjaamista sekä eri yritysten välistä yhteistyötä. Eri tekijöiden ja toimijoiden näkökulmat ja rooli täytyy osata ottaa huomioon toimitusketjun jokaisessa vaiheessa.

Osaamiset:
- Logistiikkaosaaminen
- Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen
- Yrittäjyys-, innovaatio-, ja työyhteisöosaaminen


Tavoite:
Opiskelija ymmärtää toimitusketjun hallinnan perusteet sekä yhteistyön ja tiedon läpinäkyvyyden tärkeyden. Opiskelija ymmärtää hankinnan, tuotannon ja jakelun roolin osana toimitusketjun kokonaisuutta.

Sisältö

Sisältö:
- Toimitusketjun hallinta, läpinäkyvyys ja yhteistyö
- Hankinnan rooli toimitusketjussa
- Tuotannon rooli toimitusketjussa
- Jakelu toimitusketjun osana

Aika ja paikka

vko 40 lauantai - lähiopetuspäivä
vko 44 perjantai - Zoom
vko 46 perjantai - Zoom
vko 48 perjantai - lähiopetuspäivä

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Materiaalit ja mahdolliset oppikirjat kerrotaan opintojakson aikana.

Opetusmenetelmät

Opintojakso suoritetaan monimuotototeutuksena, johon kuuluvat kaksi lähiopetuspäivää ja kaksi puolen päivän zoom-luentoa. Luentoihin kuuluu ryhmäkeskusteluja ja -tehtäviä.

Kurssilla suoritetaan kaksi oppimistehtävää.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Kurssilla tulee olemaan vierailijaluennoitsija.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssilla ei ole tenttiä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Laskennallisesti kuormitus on 27h jokaista opintopistettä kohti.
Tällä kurssilla kokonaiskuormitus on siis 135h.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1: Opiskelija ymmärtää toimitusketjun hallinnan perusteet sekä yhteistyön ja tiedon läpinäkyvyyden tärkeyden. Opiskelija ymmärtää hankinnan, tuotannon ja jakelun roolin osana toimitusketjun kokonaisuutta.

Tyydyttävä 2: Opiskelija ymmärtää mitä on toimitusketjun hallinta sekä yhteistyön ja tiedon läpinäkyvyyden tärkeyden. Opiskelija ymmärtää hankinnan, tuotannon ja jakelun roolin osana toimitusketjun kokonaisuutta.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3: Opiskelija ymmärtää toimitusketjun hallinnan kokonaiskuvan sekä yhteistyön ja tiedon läpinäkyvyyden vaikutuksen ketjun toimintaan. Opiskelija osaa linkittää hankinnan, tuotannon ja jakelun roolit toimitusketjun hallinnassa.

Kiitettävä 4: Opiskelija hallitsee toimitusketjukokonaisuuden sekä osaa hyödyntää yhteistyötä ja tiedon läpinäkyvyyttä toimitusketjutyöskentelyssä. Opiskelija hallitsee hankinnan, tuotannon ja erityisesti jakelun muuttuneen roolin toimitusketjun hallinnassa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5: Opiskelija hallitsee toimitusketjun kokonaiskuvan sekä yhteistyön ja tiedon läpinäkyvyyden vaikutuksen ketjun toimintaan. Opiskelija osaa soveltaa hankinnan, tuotannon ja jakelun rooleja toimitusketjun hallinnassa. Lisäksi opiskelija hallitsee jakelun muuttuneen roolin tässä kokonaisuudessa.

Esitietovaatimukset

Logistiikan perusteet