Siirry suoraan sisältöön

Biotalouden menetelmät - paikkatietoLaajuus (5 op)

Tunnus: YLBM02602

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi

Vastuuhenkilö

 • Tarja Stenman

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa hyödyntää sekä soveltaa käytäntöön biotalousalan avointa dataa ja paikkatietoaineistoja omalla erikoistumisalallaan.

Sisältö

Maa- ja metsätalouden avoin data ja paikkatietoaineistot.
Ympäristöntilan seurantaan liittyvä avoin data ja paikkatietoaineistot.
QGIS-paikkatieto-ohjelman perusteet.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1: Opiskelija tuntee biotalousalan paikkatietoaineistoja ja niiden hyödyntämiseen liittyviä mahdollisuuksia sekä osaa käyttää QGIS-paikkatieto-ohjelmistoa.
2: Opiskelija tietää biotalousalan paikkatietoaineistoja ja ymmärtää niiden hyödyntämiseen liittyviä mahdollisuuksia sekä osaa käyttää QGIS-paikkatieto-ohjelmistoa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3: Opiskelija osaa hyödyntää biotalousalan paikkatietoaineistoja ja niiden hyödyntämiseen liittyviä mahdollisuuksia sekä osaa käyttää QGIS-paikkatieto-ohjelmistoa.
4: Opiskelija osaa hyödyntää monipuolisesti biotalousalan paikkatietoaineistoja ja QGIS-paikkatieto-ohjelmistoa sekä osaa arvioida niiden hyödyntämiseen liittyviä mahdollisuuksia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5: Opiskelija osaa hyödyntää monipuolisesti ja taitavasti biotalousalan paikkatietoaineistoja ja QGIS-paikkatieto-ohjelmistoa sekä osaa arvioida kriittisesti niiden hyödyntämiseen liittyviä mahdollisuuksia.

Ilmoittautumisaika

17.03.2023 - 31.05.2023

Ajoitus

01.06.2023 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 17

Koulutus
 • Biotalouden kehittäminen (YAMK)
Opettaja
 • Tarja Stenman
Vastuuopettaja

Tarja Stenman

Ryhmät
 • YLB23K1
  Agrologi (ylempi AMK), biotalouden kehittäminen

Tavoitteet

Opiskelija osaa hyödyntää sekä soveltaa käytäntöön biotalousalan avointa dataa ja paikkatietoaineistoja omalla erikoistumisalallaan.

Sisältö

Maa- ja metsätalouden avoin data ja paikkatietoaineistot.
Ympäristöntilan seurantaan liittyvä avoin data ja paikkatietoaineistot.
QGIS-paikkatieto-ohjelman perusteet.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Osoitetaan oppimisalustalla.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu verkossa. Verkkoluennot ja tehtävien suorittaminen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Verkkoluennot, itsenäinen opiskelu ja harjoitustehtävät.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1: Opiskelija tuntee biotalousalan paikkatietoaineistoja ja niiden hyödyntämiseen liittyviä mahdollisuuksia sekä osaa käyttää QGIS-paikkatieto-ohjelmistoa.
2: Opiskelija tietää biotalousalan paikkatietoaineistoja ja ymmärtää niiden hyödyntämiseen liittyviä mahdollisuuksia sekä osaa käyttää QGIS-paikkatieto-ohjelmistoa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3: Opiskelija osaa hyödyntää biotalousalan paikkatietoaineistoja ja niiden hyödyntämiseen liittyviä mahdollisuuksia sekä osaa käyttää QGIS-paikkatieto-ohjelmistoa.
4: Opiskelija osaa hyödyntää monipuolisesti biotalousalan paikkatietoaineistoja ja QGIS-paikkatieto-ohjelmistoa sekä osaa arvioida niiden hyödyntämiseen liittyviä mahdollisuuksia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5: Opiskelija osaa hyödyntää monipuolisesti ja taitavasti biotalousalan paikkatietoaineistoja ja QGIS-paikkatieto-ohjelmistoa sekä osaa arvioida kriittisesti niiden hyödyntämiseen liittyviä mahdollisuuksia.

Ilmoittautumisaika

01.05.2022 - 09.06.2022

Ajoitus

01.05.2022 - 31.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 22

Koulutus
 • Biotalouden kehittäminen (YAMK)
Opettaja
 • Tarja Stenman
Vastuuopettaja

Tarja Stenman

Ryhmät
 • YLB22K1
  Agrologi (ylempi AMK), biotalouden kehittäminen

Tavoitteet

Opiskelija osaa hyödyntää sekä soveltaa käytäntöön biotalousalan avointa dataa ja paikkatietoaineistoja omalla erikoistumisalallaan.

Sisältö

Maa- ja metsätalouden avoin data ja paikkatietoaineistot.
Ympäristöntilan seurantaan liittyvä avoin data ja paikkatietoaineistot.
QGIS-paikkatieto-ohjelman perusteet.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Osoitetaan kurssin alussa. Kurssilla käytetään QGIS-paikkatieto-ohjelmistoa, joka on ilmainen ja opiskelijan tulee asentaa ohjelmisto omalle koneelleen tai vaihtoehtoisesti käyttää oppilaitoksen tietokonetta, jonne ohjelmisto on asennettu.

Opetusmenetelmät

Verkkoluennot, harjoitustyöt, verkkotentti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Verkkoluennot, harjoitustyöt ja valmistautuminen verkkotenttiin 135h.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1: Opiskelija tuntee biotalousalan paikkatietoaineistoja ja niiden hyödyntämiseen liittyviä mahdollisuuksia sekä osaa käyttää QGIS-paikkatieto-ohjelmistoa.
2: Opiskelija tietää biotalousalan paikkatietoaineistoja ja ymmärtää niiden hyödyntämiseen liittyviä mahdollisuuksia sekä osaa käyttää QGIS-paikkatieto-ohjelmistoa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3: Opiskelija osaa hyödyntää biotalousalan paikkatietoaineistoja ja niiden hyödyntämiseen liittyviä mahdollisuuksia sekä osaa käyttää QGIS-paikkatieto-ohjelmistoa.
4: Opiskelija osaa hyödyntää monipuolisesti biotalousalan paikkatietoaineistoja ja QGIS-paikkatieto-ohjelmistoa sekä osaa arvioida niiden hyödyntämiseen liittyviä mahdollisuuksia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5: Opiskelija osaa hyödyntää monipuolisesti ja taitavasti biotalousalan paikkatietoaineistoja ja QGIS-paikkatieto-ohjelmistoa sekä osaa arvioida kriittisesti niiden hyödyntämiseen liittyviä mahdollisuuksia.