Siirry suoraan sisältöön

Biotalouden talous ja toimintaympäristöLaajuus (5 op)

Tunnus: YLBM02500

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi

Vastuuhenkilö

 • Hannariina Honkanen

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää biotalousalan kehittymisen kannalta tärkeiden talouden peruskäsitteiden merkityksen. Opiskelija ymmärtää biotalousalan eri sektoreiden toimintaympäristön liiketaloudellisesti tarkastellun nykytilan ja siihen johtaneiden kehityspolkujen merkityksen osana niiden kehittämis- ja johtamistoimintaa.

Sisältö

Biotalousalan liikevaihto ja työllistävyys
Alueellinen toimintaympäristö ja sen analysointi
Kansainvälinen toimintaympäristö ja sen analysointi
Investointisuunnittelu ja investointien toteutus
Tuotekehitysprojektien toteuttaminen

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Erinomainen (5):opiskelija hallitsee keskeiset asiat ja osaa soveltaa niitä kriittisesti ja innovatiivisesti ratkaistaessa vaativia biotalousalan kasvun ongelmia esim. järjestelmä integraatioon liittyen.
Kiitettävä (4):opiskelija hallitsee keskeiset asiat ja osaa soveltaa niitä kriittisesti ja innovatiivisesti ratkaistaessa biotalousalan ekonimistisia haasteita esim. jäitteiden hyötykäytön suunnittelussa.
Hyvä (3): opiskelija osaa opintojakson keskeiset asiat:
- tuntee biotalouteen sovellettavat taloustieteen käsitteet ja perusmenetelmät niiden laskennasta sekä osaa tehdä tyydyttävästi perusteltuja valintoja biotalouden kehittämmistoimenpiteiden taloudellisiin vaikutuksiin liittyen
Tyydyttävä (2): Opiskelija tuntee taloustieteen perusasiat ja terminologian, mutta hänellä on puutteita keskeisten asioiden soveltamisessa biotalousviitekehykseen.
Välttävä (1): Opiskelija tuntee taloustieteellisen ajattelun perusasiat ja terminologian.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3): opiskelija osaa opintojakson keskeiset asiat:
Opiskelija tuntee biotalouteen sovellettavat taloustieteen käsitteet ja perusmenetelmät niiden laskennasta sekä osaa tehdä tyydyttävästi perusteltuja valintoja biotalouden kehittämmistoimenpiteiden taloudellisiin vaikutuksiin liittyen.

Kiitettävä (4):opiskelija hallitsee keskeiset asiat ja osaa soveltaa niitä kriittisesti ja innovatiivisesti ratkaistaessa biotalousalan ekonimistisia haasteita esim. jäitteiden hyötykäytön suunnittelussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5):opiskelija hallitsee keskeiset asiat ja osaa soveltaa niitä kriittisesti ja innovatiivisesti ratkaistaessa vaativia biotalousalan kasvun ongelmia esim. järjestelmä integraatioon liittyen.

Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 08.09.2024

Ajoitus

13.09.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Biotalouden kehittäminen (YAMK)
Opettaja
 • Tarja Stenman
 • Laura Vertainen
 • Tero Vesisenaho
 • Hannariina Honkanen
 • Aapeli Piesala
Vastuuopettaja

Aapeli Piesala

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää biotalousalan kehittymisen kannalta tärkeiden talouden peruskäsitteiden merkityksen. Opiskelija ymmärtää biotalousalan eri sektoreiden toimintaympäristön liiketaloudellisesti tarkastellun nykytilan ja siihen johtaneiden kehityspolkujen merkityksen osana niiden kehittämis- ja johtamistoimintaa.

Sisältö

Biotalousalan liikevaihto ja työllistävyys
Alueellinen toimintaympäristö ja sen analysointi
Kansainvälinen toimintaympäristö ja sen analysointi
Investointisuunnittelu ja investointien toteutus
Tuotekehitysprojektien toteuttaminen

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Karhinen Reijo; Uusi alku. Maatalous on myös tulevaisuuden elinkeino. Maa- ja metsätalousministeriön julkaisu-ja 2019:3
ISBN: 978-952-453-998-2
Elintarviketalous 4.0. VTT:n visio älykkään, kuluttajakeskeisen ruokatuotannon aikakauteen. VTT Visions 9.
ISBN: 978-951-38-8500-7.
Ruoka ja luonnonvaratilastojen e-vuosikirja 2020
Tilastoja maataloudesta,metsäsektorilta sekä kala- ja riistataloudesta.
Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 86/2019
ISBN: 978-952-326-880-7
Matti Pohjola, Taloustieteen oppikirja
Suomen maatalouden historia osat 2 ja 3

Opetusmenetelmät

Luennointi / kontaktiopetus
Harjoitustehtävät
Itsenäiset tehtävät

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Sovitaan aloitusluennolla

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetustunnit 20 h
Itsenäinen työskentely 50 h
Harjoitustehtävät 40 h
Tenttiin valmistautuminen ja tentti 25 h
YHT. 135 h

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Erinomainen (5):opiskelija hallitsee keskeiset asiat ja osaa soveltaa niitä kriittisesti ja innovatiivisesti ratkaistaessa vaativia biotalousalan kasvun ongelmia esim. järjestelmä integraatioon liittyen.
Kiitettävä (4):opiskelija hallitsee keskeiset asiat ja osaa soveltaa niitä kriittisesti ja innovatiivisesti ratkaistaessa biotalousalan ekonimistisia haasteita esim. jäitteiden hyötykäytön suunnittelussa.
Hyvä (3): opiskelija osaa opintojakson keskeiset asiat:
- tuntee biotalouteen sovellettavat taloustieteen käsitteet ja perusmenetelmät niiden laskennasta sekä osaa tehdä tyydyttävästi perusteltuja valintoja biotalouden kehittämmistoimenpiteiden taloudellisiin vaikutuksiin liittyen
Tyydyttävä (2): Opiskelija tuntee taloustieteen perusasiat ja terminologian, mutta hänellä on puutteita keskeisten asioiden soveltamisessa biotalousviitekehykseen.
Välttävä (1): Opiskelija tuntee taloustieteellisen ajattelun perusasiat ja terminologian.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3): opiskelija osaa opintojakson keskeiset asiat:
Opiskelija tuntee biotalouteen sovellettavat taloustieteen käsitteet ja perusmenetelmät niiden laskennasta sekä osaa tehdä tyydyttävästi perusteltuja valintoja biotalouden kehittämmistoimenpiteiden taloudellisiin vaikutuksiin liittyen.

Kiitettävä (4):opiskelija hallitsee keskeiset asiat ja osaa soveltaa niitä kriittisesti ja innovatiivisesti ratkaistaessa biotalousalan ekonimistisia haasteita esim. jäitteiden hyötykäytön suunnittelussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5):opiskelija hallitsee keskeiset asiat ja osaa soveltaa niitä kriittisesti ja innovatiivisesti ratkaistaessa vaativia biotalousalan kasvun ongelmia esim. järjestelmä integraatioon liittyen.

Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 20.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 30.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 25

Koulutus
 • Biotalouden kehittäminen (YAMK)
Opettaja
 • Tarja Stenman
 • Laura Vertainen
 • Tero Vesisenaho
 • Hannariina Honkanen
 • Aapeli Piesala
Vastuuopettaja

Aapeli Piesala

Ryhmät
 • YLB23K1
  Agrologi (ylempi AMK), biotalouden kehittäminen

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää biotalousalan kehittymisen kannalta tärkeiden talouden peruskäsitteiden merkityksen. Opiskelija ymmärtää biotalousalan eri sektoreiden toimintaympäristön liiketaloudellisesti tarkastellun nykytilan ja siihen johtaneiden kehityspolkujen merkityksen osana niiden kehittämis- ja johtamistoimintaa.

Sisältö

Biotalousalan liikevaihto ja työllistävyys
Alueellinen toimintaympäristö ja sen analysointi
Kansainvälinen toimintaympäristö ja sen analysointi
Investointisuunnittelu ja investointien toteutus
Tuotekehitysprojektien toteuttaminen

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Suomeksi
Karhinen Reijo; Uusi alku. Maatalous on myös tulevaisuuden elinkeino. Maa- ja metsätalousministeriön julkaisu-ja 2019:3
ISBN: 978-952-453-998-2
Elintarviketalous 4.0. VTT:n visio älykkään, kuluttajakeskeisen ruokatuotannon aikakauteen. VTT Visions 9.
ISBN: 978-951-38-8500-7.
Ruoka ja luonnonvaratilastojen e-vuosikirja 2020
Tilastoja maataloudesta,metsäsektorilta sekä kala- ja riistataloudesta.
Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 86/2019
ISBN: 978-952-326-880-7
Matti Pohjola, Taloustieteen oppikirja
Suomen maatalouden historia osat 2 ja 3

Opetusmenetelmät

Lähi- ja etäopetuskontaktit
Harjoitustyöt
Tentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkotentin ajankohta ilmoitetaan aloitustunnilla

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetustunnit 20 h
Itsenäinen työskentely 50 h
Harjoitustehtävät 40 h
Tenttiin valmistautuminen ja verkkotentti 25 h
YHT. 135 h

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Erinomainen (5):opiskelija hallitsee keskeiset asiat ja osaa soveltaa niitä kriittisesti ja innovatiivisesti ratkaistaessa vaativia biotalousalan kasvun ongelmia esim. järjestelmä integraatioon liittyen.
Kiitettävä (4):opiskelija hallitsee keskeiset asiat ja osaa soveltaa niitä kriittisesti ja innovatiivisesti ratkaistaessa biotalousalan ekonimistisia haasteita esim. jäitteiden hyötykäytön suunnittelussa.
Hyvä (3): opiskelija osaa opintojakson keskeiset asiat:
- tuntee biotalouteen sovellettavat taloustieteen käsitteet ja perusmenetelmät niiden laskennasta sekä osaa tehdä tyydyttävästi perusteltuja valintoja biotalouden kehittämmistoimenpiteiden taloudellisiin vaikutuksiin liittyen
Tyydyttävä (2): Opiskelija tuntee taloustieteen perusasiat ja terminologian, mutta hänellä on puutteita keskeisten asioiden soveltamisessa biotalousviitekehykseen.
Välttävä (1): Opiskelija tuntee taloustieteellisen ajattelun perusasiat ja terminologian.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3): opiskelija osaa opintojakson keskeiset asiat:
Opiskelija tuntee biotalouteen sovellettavat taloustieteen käsitteet ja perusmenetelmät niiden laskennasta sekä osaa tehdä tyydyttävästi perusteltuja valintoja biotalouden kehittämmistoimenpiteiden taloudellisiin vaikutuksiin liittyen.

Kiitettävä (4):opiskelija hallitsee keskeiset asiat ja osaa soveltaa niitä kriittisesti ja innovatiivisesti ratkaistaessa biotalousalan ekonimistisia haasteita esim. jäitteiden hyötykäytön suunnittelussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5):opiskelija hallitsee keskeiset asiat ja osaa soveltaa niitä kriittisesti ja innovatiivisesti ratkaistaessa vaativia biotalousalan kasvun ongelmia esim. järjestelmä integraatioon liittyen.

Ajoitus

12.03.2022 - 05.06.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Biotalousinstituutti

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 25

Koulutus
 • Biotalouden kehittäminen (YAMK)
Opettaja
 • Tarja Stenman
 • Laura Vertainen
 • Gilbert Ludwig
 • Hannariina Honkanen
 • Aapeli Piesala
Ryhmät
 • YLB22K1
  Agrologi (ylempi AMK), biotalouden kehittäminen

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää biotalousalan kehittymisen kannalta tärkeiden talouden peruskäsitteiden merkityksen. Opiskelija ymmärtää biotalousalan eri sektoreiden toimintaympäristön liiketaloudellisesti tarkastellun nykytilan ja siihen johtaneiden kehityspolkujen merkityksen osana niiden kehittämis- ja johtamistoimintaa.

Sisältö

Biotalousalan liikevaihto ja työllistävyys
Alueellinen toimintaympäristö ja sen analysointi
Kansainvälinen toimintaympäristö ja sen analysointi
Investointisuunnittelu ja investointien toteutus
Tuotekehitysprojektien toteuttaminen

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Karhinen Reijo; Uusi alku. Maatalous on myös tulevaisuuden elinkeino. Maa- ja metsätalousministeriön julkaisu-ja 2019:3
ISBN: 978-952-453-998-2
Elintarviketalous 4.0. VTT:n visio älykkään, kuluttajakeskeisen ruokatuotannon aikakauteen. VTT Visions 9.
ISBN: 978-951-38-8500-7.
Ruoka ja luonnonvaratilastojen e-vuosikirja 2020
Tilastoja maataloudesta,metsäsektorilta sekä kala- ja riistataloudesta.
Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 86/2019
ISBN: 978-952-326-880-7
Matti Pohjola, Taloustieteen oppikirja

Opetusmenetelmät

Lähi- ja etäopetuskontaktit
Harjoitustyöt
Tentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkotentin ajankohta ilmoitetaan aloitustunnilla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetustunnit 20 h
Itsenäinen työskentely 50 h
Harjoitustehtävät 40 h
Tenttiin valmistautuminen ja verkkotentti 25 h
YHT. 135 h

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Erinomainen (5):opiskelija hallitsee keskeiset asiat ja osaa soveltaa niitä kriittisesti ja innovatiivisesti ratkaistaessa vaativia biotalousalan kasvun ongelmia esim. järjestelmä integraatioon liittyen.
Kiitettävä (4):opiskelija hallitsee keskeiset asiat ja osaa soveltaa niitä kriittisesti ja innovatiivisesti ratkaistaessa biotalousalan ekonimistisia haasteita esim. jäitteiden hyötykäytön suunnittelussa.
Hyvä (3): opiskelija osaa opintojakson keskeiset asiat:
- tuntee biotalouteen sovellettavat taloustieteen käsitteet ja perusmenetelmät niiden laskennasta sekä osaa tehdä tyydyttävästi perusteltuja valintoja biotalouden kehittämmistoimenpiteiden taloudellisiin vaikutuksiin liittyen
Tyydyttävä (2): Opiskelija tuntee taloustieteen perusasiat ja terminologian, mutta hänellä on puutteita keskeisten asioiden soveltamisessa biotalousviitekehykseen.
Välttävä (1): Opiskelija tuntee taloustieteellisen ajattelun perusasiat ja terminologian.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3): opiskelija osaa opintojakson keskeiset asiat:
Opiskelija tuntee biotalouteen sovellettavat taloustieteen käsitteet ja perusmenetelmät niiden laskennasta sekä osaa tehdä tyydyttävästi perusteltuja valintoja biotalouden kehittämmistoimenpiteiden taloudellisiin vaikutuksiin liittyen.

Kiitettävä (4):opiskelija hallitsee keskeiset asiat ja osaa soveltaa niitä kriittisesti ja innovatiivisesti ratkaistaessa biotalousalan ekonimistisia haasteita esim. jäitteiden hyötykäytön suunnittelussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5):opiskelija hallitsee keskeiset asiat ja osaa soveltaa niitä kriittisesti ja innovatiivisesti ratkaistaessa vaativia biotalousalan kasvun ongelmia esim. järjestelmä integraatioon liittyen.