Siirry suoraan sisältöön

Potilaslähtöinen hoitotyön prosessi palliatiivisessa hoidossaLaajuus (5 op)

Tunnus: YSAP0103

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi

Vastuuhenkilö

 • Annina Kangas-Niemi, Hyvinvointiyksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija
• hallitsee asiakkaan terveydentilan kokonaisarvioinnin, oireenmukaisen hoidon tarpeen määrittelyn, oireiden vaikeusasteen arvioimisen, kliinisen hoidon ja terveyden edistämisen menetelmät
• soveltaa erityistason osaamista potilaan ja hänen läheistensä yksilöllisiin tarpeisiin ja tilanteeseen perustuvan palliatiivisen ja saattohoidon asiakaslähtöisessä suunnittelussa
• arvioi kriittisesti ja hyödyntää potilas- ja lääkitysturvallisuuden edistämiseen kehitettyjä interventiota sekä osaa selittää riskien hallinnan merkityksen palliatiivisen hoidon kontekstissa.
• hallitsee potilaan vaativan kokonaisvaltaisen kliinisen tutkiminen (sisältäen terveyteen liittyvän fyysisen, psyykkisen, etnisen ja kulttuurisen näkökulman huomioimisen).

Sisältö

• Hoitoprosessi ja systemaattinen hoidon suunnittelu palliatiivisessa hoitotyössä
• Potilas- ja lääkitysturvallisuus ja riskien hallinta
• Kliininen päätöksenteko näyttöön perustuvassa palliatiivisessa ja saattohoidossa
• Holistinen terveydentilan kokonaisarviointi (fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen, spirituaalinen, kulttuurinen

Esitietovaatimukset

Palliatiivisen hoidon A-tason (Bachelor's degree) osaaminen.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointimenetelmät kuvataan ammattikorkeakouluverkoston tuottamassa moodle-oppimisympäristössä

Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

18.09.2023 - 30.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK (YAMK)
Opettaja
 • Irmeli Matilainen
Vastuuopettaja

Annina Kangas-Niemi

Ryhmät
 • YSY22SM
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, monialainen kuntoutus
 • YSY22ST
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, terveyden edistäminen
 • YSY22SK
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kliininen asiantuntija
 • YSV22S1
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, verkostojohtaminen
 • ZJAYSB22S1
  Avoin AMK, sote, Projektijohtaminen, YAMK-polku
 • ZJAYSV22S1
  Avoin AMK, sote, Verkostojohtaminen, YAMK-polku
 • ZJAYSY22ST
  Avoin AMK, sote, Terveyden edistäminen, YAMK-polku
 • YSB22KAVO
  Projektijohtaminen YAMK
 • ZJAYSY22SJ
  Avoin AMK, sote, Sosiaali- ja terveysalan johtaminen, YAMK-polku
 • YSY22SJ
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Sosiaali- ja terveysalan johtaminen
 • ZJAYSY22SK
  Avoin AMK, sote, Kliininen asiantuntija, YAMK-polku
 • ZJAYSY22SM
  Avoin AMK, sote, Monialainen kuntoutus, YAMK-polku

Tavoitteet

Opiskelija
• hallitsee asiakkaan terveydentilan kokonaisarvioinnin, oireenmukaisen hoidon tarpeen määrittelyn, oireiden vaikeusasteen arvioimisen, kliinisen hoidon ja terveyden edistämisen menetelmät
• soveltaa erityistason osaamista potilaan ja hänen läheistensä yksilöllisiin tarpeisiin ja tilanteeseen perustuvan palliatiivisen ja saattohoidon asiakaslähtöisessä suunnittelussa
• arvioi kriittisesti ja hyödyntää potilas- ja lääkitysturvallisuuden edistämiseen kehitettyjä interventiota sekä osaa selittää riskien hallinnan merkityksen palliatiivisen hoidon kontekstissa.
• hallitsee potilaan vaativan kokonaisvaltaisen kliinisen tutkiminen (sisältäen terveyteen liittyvän fyysisen, psyykkisen, etnisen ja kulttuurisen näkökulman huomioimisen).

Sisältö

• Hoitoprosessi ja systemaattinen hoidon suunnittelu palliatiivisessa hoitotyössä
• Potilas- ja lääkitysturvallisuus ja riskien hallinta
• Kliininen päätöksenteko näyttöön perustuvassa palliatiivisessa ja saattohoidossa
• Holistinen terveydentilan kokonaisarviointi (fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen, spirituaalinen, kulttuurinen

Aika ja paikka

Syksyn 2023 YAMK (Pall.hoito) opintojen (35op) yhteinen aloituswebinaari: Ke. 6.9.2023 klo 16–18
Linkki opintojen aloitukseen:
Join Zoom Meeting
https://jamk.zoom.us/j/61956318923
Meeting ID: 619 5631 8923

Potilaslähtöinen hoitotyön prosessi pall.hoidossa 5op (3op Savonia+2op JAMK/Pot.tutk.):
Toteutus: 18.9 - 19.11.2023 (3 op) + 2op JAMK/Pot.tutk.-osuus

18.9.23 klo 9.00- Opintojakson (SAVONIA Elina.Turunen@savonia.fi) yleinen info (nauhoitetaan), jonka jälkeen ei ole kaikille yhteistä kontaktiopetusta. (Huom! Jokainen amk järjestää itse 2 op potilaan kliininen tutkiminen osion oman aikataulun mukaisesti)

Ma 18.9.23 klo 9–13 (zoom / nauhoite) - Linkki: Elina.Turunen@Savonia.fi tai Marja-Anneli.Hynynen@savonia.fi (tai kysy Irmeli.Matilainen@jamk.fi)

Opintojakson yleinen info kaikille n. 30 min ma 18.9. klo 9 (Savonia)

JAMK-osuus 2op (Pot.tutk./Irmeli Matilainen):
Kliinisen tutkimisen teoria - alustava aikataulu
(anamneesi, sydän ja keuhkot)
(vatsa ja iho)
(KNK, silmä + vatsa, harjoitukset)
(neuro & tules)
OSCE - ajankohta ilmoitetaan myöhemmin

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson materiaalit on Moodle-työtilassa

Opetusmenetelmät

Etäoppiminen/Webinaarit, oppimistehtävät ja ohjauskeskustelut
Kontaktitunnit + potilaan tutkiminen - harjoittelu/laboraatiot
OSCE

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla on asiantuntijuutta tukevia sisältöjä ja omaan ammattialaan tutustumista.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tehtävien/tenttien/suoritusten ajankohdat ja uusimisen mahdollisuudet sovitaan opettajan kanssa erikseen.

Kansainvälisyys

-

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Opintojaksoa ei voi hyväksilukea kokonaisuudessaan. Mikäli opiskelijalla on aiempia aiheeseen liittyviä korkeakouluopintoja, voi osasuorituksien hyväksilukemisesta keskustella opettajan (Irmeli Matilainen) kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

-

Sisällön jaksotus

YAMK Pall.hoito (Opintojen yhteinen aloitus): ke 6.9.2023 klo 16-18
LINKKI INFOON:
Join Zoom Meeting
https://jamk.zoom.us/j/61956318923
Meeting ID: 619 5631 8923

3op (Savonia amk): Aloituswebinaari Opintojakso 3 (Potilaslähtöinen hoitotyön prosessi pall.hoidossa 5op - Savonian osuus 3op) INFO ma 18.9.2023 klo 9- Savonia - aloituksen lisäksi ei yhteisiä aikataulutettuja webinaareja 3op osuudessa.
LINKKI SAVONIAN (3op) INFOON (kysy Irmeli.Matilainen@jamk.fi tai Elina.Turunen@Savonia.fi)

2op (JAMK): Kliinisen tutkimisen teoria - alustava sisältö/aikataulu (Ota yhteys Irmeli.Matilainen@jamk.fi)
Anamneesi, sydän ja keuhkot
Vatsa ja iho
KNK, silmä + vatsa, harjoitukset
Neuro & tules
OSCE
Potilaan tutkimisen (JAMK) ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin

Lisätietoja opiskelijoille

Ilmoittautumislinkki opintojaksolle: Kysy irmeli.Matilainen@jamk.fi tai Elina.Turunen@Savonia.fi
Arviointi:
Opintojakso arvioidaan hyväksytty -hylätty.
Hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu:
Tehtävien (1 ja 2) hyväksytty suorittaminen (tehtävien arviointikriteerit on ilmoitettu opintojakson verkkoalustalla tehtävien yhteydessä) sekä verkkokeskusteluun osallistuminen.
OSCE näytön hyväksytty suorittaminen.
Potilaan kliinisen tutkimuksen taitopajoihin osallistuminen.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arviointimenetelmät kuvataan ammattikorkeakouluverkoston tuottamassa moodle-oppimisympäristössä

Esitietovaatimukset

Palliatiivisen hoidon A-tason (Bachelor's degree) osaaminen.